Anda di halaman 1dari 4

Laporan Penelitian

Judul : Tanaman Tomat Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan.

Alat dan bahan : Dua buah tomat, pupuk, dua buah pot bunga. Langkah kerja : 1. Masukan tanah ke dalam pot bunga yang di sediakan 2. Masukan biji tomat kedalam pot yang sudah berisi tanah, kemudian siram bibit dengan air lalu pohon satu di taruh di tempat lembab dan pohon ke dua di taruh di tempat terang. Hasil pengamatan : Hari 1. Pertama 2. Ke dua 3. Ke tiga 4. Ke empat 5. Ke lima 6. Ke enam 7. Ke tujuh 8. Ke delapan 9. Ke Sembilan 10. Ke Sepuluh 11. Ke sebelas 12. Ke duabelas 13. Ke tigabelas 14. Ke empatbelas Tanaman 1 Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Tumbuh 1 cm Tumbuh 2 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tanaman 2 Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh

15. Ke limabelas 16. Ke enambelas 17. Ke tujuhbelas 18. Ke delapanbelas 19. Ke Sembilanbelas 20.Ke duapuluh 21. Ke duapuluh Satu 22. Ke udapuluh dua 23. Ke duapuluh tiga 24. Ke duapuluh empat 25. Ke duapuluh lima 26. Ke duapuluh enam 27. Ke duapuluh tujuh 28. Ke duapuluh delapan 29. Ke duapuluh Sembilan 30. Ke tiga puluh 31. Ke tiga puluh Satu 32. Ke tiga puluh dua 33. Ke tiga puluh tiga 34. Ke tiga puluh empat 35. Ke tiga puluh lima 36. Ke tiga puluh enam 37. Ke tiga puluh tujuh

Tumbuh 1 cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1cm Tumbuh 2cm Tumbuh 1cm Tumbuh 3cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm Tumbuh 1cm

Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Belum tumbuh Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm Tumbuh 1 cm

Kesimpulan dari penelitian : Ternyata lingkunagn mempengarhi terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Denagn adanya sinar matahari, proses foto sintesis menjadi lancar. Hal ini dapat di faktakan dengan tanaman A yang pertumbuhanya lebih cepat. Sedangkan tanaman B yang di letakkan di tempat gelap pertumbuhanya melambat.

KELOMPOK 2 :
Abdian Noer D. Achmad Rizky Adi Arif Gema S. Didin Muhjidin Al M. Faridha Dwi H. Ferdana Rizki M. (01) (02) ( 08) (22) (25) (27)