Anda di halaman 1dari 18

Ya

atie Cak
ke & Pa
astry
y
Company No:: MA 0104
4919

P OFA
PRO AIL SYA
ARIIKA
AT
PER
RNIAG
GAAN KEK
K DA
AN PA
ASTRY

DISEDIA
AKAN OLE
EH

Y
YATIE CAK
KE & PAS
STRY

TA
ARIKH

20 JJan 2009
ISI KANDUNGAN

1.  PENGENALAN ................................................................................................... 1 


2.  TUJUAN ............................................................................................................... 2 
3.  LATARBELAKANG PEMILIK/RAKAN KONGSI ....................................... 3 
3.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI / RAKAN KONGSI .................................................. 3 

3.2 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON/RAKAN KONGSI ................................ 4 

4.  LATAR BELAKANG SYARIKAT ................................................................... 5 


4.1 Lokasi Kedai ...................................................................................................... 6 

4.2. Gambar Kedai................................................................................................... 6 

4.3 Peralatan Yang di Gunakan Untuk Memproses ................................................ 7 

4.4 Pameran Di Ruang Niaga................................................................................. 8 

5. PRODUK SYARIKAT ........................................................................................ 10 


5.1. KEK – PELBAGAI JENIS ............................................................................... 10 

5.2 Jangka Hayat .................................................................................................... 10 

6. ASPEK OPERASI ............................................................................................... 11 


6.1. Jenis perniagaan ............................................................................................. 11 

6.2. Mesin dan Peralatan. ....................................................................................... 11 

6.3. Tenaga Kerja. .................................................................................................. 12 

6.4. Imbuhan Pekerja .............................................................................................. 13 

6.5 Taraf Pemakanan. ............................................................................................. 13 

7.  ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI......................................................... 14 


8.  ASPEK PEMASARAN ..................................................................................... 15 
9.  KESIMPULAN .................................................................................................. 16 
10.  LAMPIRAN.................................................................................................... 16 
YAT
TIE CAKE & PASTRY
Y

1
1. PENGE
ENALAN

B
Bidang perniagaan yang piihak kam
mi pilih inni adalah bidang

p
pembuatan iaitu memproses
m s dan menjual
m m
makanan berupa

P
PELBAGA
AI JENIS KEK DA
AN PASTR
RY atas jjenama “Y
YATIE”

m
menggunak
kan logo .

P
Perniagaan ini bermuula secaraa kecil keccilan di ruumah sejaak tahun

2
2006. Yatiee Cake & Pastry teelah didafftar dan m
mula beropperasi di

P
Pekan Umb
bai Melakaa dengan m
modal RM220,000 padaa 1hb Septt 2007.

K
Kelebihan kami ad
dalah denngan mem
mpunyai kakitangann yang

m
menjayakan
n perniagaaan produkk syarikat adalah
a dippilih dari kalangan
k

m
mereka yanng mempunyai penngalaman, kemahiraan dan keepakaran

d
dalam mem
mproses KE
EK DAN PASTRY.. Pengalam
man yang perolehi

d beberaapa syarikaat sebelum


dari mnya adalaah satu kellebihan baagi Yatie

C
Cake & Passtry.

P
Perniagaan ini mempunyai poteensi yang baik
b khusuus dikawassan yang

k
kami pilih untuk
u beroperasi sertta kurangny
ya persainggan.
YATIE CAKE & PASTRY

2. TUJUAN

Perancangan perniagaan ini dibuat dengan tujuan, untuk mendapatkan

bantuan atau bimbingan dari KEMENTERIAN, PKS, dan agensi lain

untuk bantuan seperti berikut

a. Perkakasan dan Peralatan

b. Pemasaran dan Pelabelan

c. Fakta Makanan

d. Penjenamaan

e. Pensijilan Halal

bagi melancarkan lagi proses dan mengeluarkan KEK DAN

PASTRY. Syarikat kami perlu menyediakan mesin dan peralatan

yang berkaitan bagi penyediaan kek dan pastri secara besaran dan

mengikut permintaan yang amat menggalakkan.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

MS 2
YATIE CAKE & PASTRY

3. LATARBELAKANG PEMILIK/RAKAN KONGSI

3.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI / RAKAN KONGSI

Nama : Adam Bin Supian


No. Kad Pengenalan :
Alamat Tetap :
Pekan Umbai,
77300 Merlimau
MELAKA
Tarikh Lahir :
Umur : 36 Tthn
Jantina : Lelaki
Warganegara : Malaysia
Agama : Islam
Pengalaman Kerja : 15 thn
Pekerjaan Sekarang : Peniaga
Jawatan Dalam Syarikat : Pengurus/Pemasaran
Kemahiran : Pemasaran
Pengalaman bekerja :

MS 3
YATIE CAKE & PASTRY

3.2 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON/RAKAN KONGSI

Nama : Maryati Bte Maseran


No. Kad Pengenalan :
Alamat Tetap :
Pekan Umbai,
77300 Merlimau
MELAKA
Tarikh Lahir : 29/05/1976
Umur : 33 Tthn
Jantina : Perempuan
Warganegara : Malaysia
Agama : Islam
Pengalaman Kerja : 10 thn
Pekerjaan Sekarang : Peniaga
Jawatan Dalam Syarikat : Pengurus Operasi/Kewangan
Kemahiran : Membuat roti, kek, biskut, pastry, frosting
kek, cookies dan pelbagai jenis muffin dan kek cawan
Pengalaman bekerja : Kedai Kek Womderful House KL &
Jusco Melaka

MS 4
YATIE CAKE & PASTRY

4. LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama Syarikat : YATIE CAKE & PASTRY

Alamat Perniagaan :
Pekan Umbai,
77300 Merlimau
Melaka
No Talipon :
No Fax :

Pemegang Saham : 100% Bumiputera

Jenis perniagaan : Memproses dan memasarkan Kek


yang dijalankan dan Pastri

No Pendaftaran :
Perniagaan

Akaun Bank :

Akaun No. :

Jenis Perniagaan : Perkongsian Bersama

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/02/2006

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.

MS 5
YATIE CAKE & PASTRY

4.1 Lokasi Kedai

4.2. Gambar Kedai

MS 6
YATIE CAKE & PASTRY

4.3 Peralatan Yang di Gunakan Untuk Memproses

MS 7
YATIE CAKE & PASTRY

4.4 Pameran Di Ruang Niaga

MS 8
YATIE CAKE & PASTRY

MS 9
YATIE CAKE & PASTRY

5. PRODUK SYARIKAT

5.1. KEK – PELBAGAI JENIS

Produk utama merupakan KEK PELBAGAI JENIS yang selalu


disediakan setiap masa.
Bil Jenis Kek Saiz / Berat
1 Kek Butter – Pelbagai Rasa 500 gm
2 Kek Chocolate 500 gm
3 Kek Icing ½ / 1 / 2 Kg
4 Biskut
5 Roti/Bun 250 gm
6 Pizza 250 gm
7 Doughnut 250 gm
8 Cookies
9 Tart/Muffin/Kek Cawan
10 Kek Fresh Cream ½ / 1 kg
11 Ice-Cream kek 1 /2 kg
12 Black Forest 1 / 2 kg
13 Blueberry 1 /2 kg

5.2 Jangka Hayat

Semua jenis kek yang di proses mempunyai jangka hayat sehingga 7 hari
jika disimpan di tempat yang sejuk. Selepas 7 hari semua kek yang di
pamerkan akan dikeluar dari pameran dan digantikan dengan yang baru.
Roti, pizza dan doughnut mempunyai ketahanan sehingga 4 atau 5 hari.

MS 10
YATIE CAKE & PASTRY

6. ASPEK OPERASI

6.1. Jenis perniagaan

Pengilangan dalam ketegori industri kecil dan sederhana iaitu


memproses, dan memasarkan KEK DAN PASTRY serta makanan dan
minuman ringan.

6.2. Mesin dan Peralatan.

Buat masa ini SYARIKAT beroperasi mengeluarkan KEK DAN


PASTRY secara tangan. SYARIKAT merancang untuk mengeluarkan
produk KEK DAN PASTRY secara besaran dan berhasrat untuk
membuka kilang pengeluaran KEK DAN PASTRY. Dari itu SYARIKAT
sedang merangka keperluan mesin dan peralatan untuk beroperasi secara
besar besaran.

Mesin dan peralatan yang di gunakan sekarang adalah seperti berikut:

Bil Unit Pekara RM


1 1 Cake Mixer B20
2 1 Oven Elektrik
3 1 Freezer 2 pintu
4 2 Meja doh
5 1 Meja décor cake
6 1 Meja packing
7 1 Meja peralatan bahan mentah
8 1 Rak barang-barang

MS 11
YATIE CAKE & PASTRY

Peralatan dan perabot diruang pameran/jualan adalah seperti berikut:

Bil Unit Pekara RM


1 1 Rak letak kek
2 1 Chiller 3 pintu
3 1 Peti ice-cream
4 2 Meja cafe
5 1 Rak simpanan kotak kek
6 1 Rak display roti
7 1 Meja kaunter

Bahan mentah yang diperlukan tiap minggu adalah seperti berikut:

Bil Unit Pekara RM


1 1 Tepung high protien
2 1 Gula kastor
3 1 Margarine
4 1 Shortening
5 1 Susu segar dan susu tepung
6 1 Kotak kek
7 1 Plastik pembungkusan

6.3. Tenaga Kerja.

SYARIKAT mempunyai 4 orang kakitangan yang berpengalaman


bagi menguruskan perusahaan ini. Pekerja-pekerja yang kami latih ini
mampu membantu syarikat ini dengan pelbagai jawatan bagi
mengurangkan kos operasi. Mereka-mereka ini juga menjadi nadi
penggerak kepada syarikat kami

MS 12
YATIE CAKE & PASTRY

6.4. Imbuhan Pekerja


Waktu operasi ialah dari hari Isnain hingga hari Sabtu bermula dari
pukul 9.00 pagi hingga 9.00 malam
Pekerja di beri suntikan kesihatan yang diperlukan oleh Jabatan
Kesihatan.
Gaji pekerja di beri mengikut kemahiran dan potongan KWSP dan
SOCSO di buat tiap bulan.
Cuti pekerja di berikan mengikut perjanjian antara pekerja dan
majikan.
Pekerja di mestikan memakai apron dan penutup kepala serta
sarung tangan semasa membuat penyedian produk.

6.5 Taraf Pemakanan.


Yatie Cake & Pastry didalam proses untuk mendapatkan Nutrition
Fact bagi tiap produk yang dihasilkan serta memohon pensijilan Halal
dari Jabatan Kimia dan Jaim.

MS 13
YATIE CAKE & PASTRY

7. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.

CARTA PENGURUSAN

ADAM SUPIAN
Pengurus / Pemasaran

MARYATI MASERAN
Pengurus Pengeluaran/Kewangan

Rokiah Dalilah Hanum Supian


Pekerja Pekerja Pembantu Kedai

MS 14
YATIE CAKE & PASTRY

8. ASPEK PEMASARAN

Lokasi kedai ialah di kawasan pekan Umbai berdekatan dengan


Ikan Bakar Terapung. Kawasan kedai adalah ditengah-tengah pekan
Umbai yang di kelilingi oleh rumah kediaman, kedai, kilang, klinik
kesihatan.

Buat masa ini hanya terdapat satu kedai kek iaitu Yatie Cake & Pastry
di kawasan pekan Umbai selain dari kedai kek yang paling dekat ia itu di
Taman Seri Telok Mas jarak 3 km dari pekan Umbai.

Pelanggan kami terdiri dari penduduk Umbai hingga ke Merlimau, Jasin


dan Semabok.

Selain dari itu kami menghantar produk kami ke tempat2 berikut


1. Sekolah Sharifah Rodziah
2. Sekolah Pernu
3. Politeknik Merlimau
4. Kedai2 Kopi di Alai, Merlimau dan Umbai

Kekuatan pemasaran kami adalah pada Pengurus Pemasaran yang agresif


dan bijak mencari pasaran di sekitar Melaka Tengah dan Jasin dan harap
dapat diperluaskan ke luar Melaka.

MS 15
YATIE CAKE & PASTRY

9. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan


kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan
pehak kami berkeyakinan penuh perniagaan ini adalah berdaya maju dan
mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama bukan
bumiputera.

Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi

taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar

pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan

ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar.

Harapan kami agar perniagaan ini akan mendapat bantuan dan bimbingan
sepenuhnya dari pihak demi meningkatkan kedudukan ekonomi kaum
Bumiputera.

10. LAMPIRAN

a. Sijil Pendaftaran
b. Lesen Perniagaan
c. Sijil Berkaitan

MS 16