Anda di halaman 1dari 40

ISI KANDUNGAN 1. 2. 3.

PENDAHULUAN

MUKA SURAT 1-2 3-9

LATARBELAKANG USAHAWAN DAN RAKAN KONGSI LATARBELAKANG PROJEK 3.1 BUTIR-BUTIR PERNIAGAAN / SYARIKAT 3.2 CADANGAN PROJEK 3.3 3.4 3.5 MAKLUMAT TEKNIKAL TAPAK MAKLUMAT TEKNIKAL INFRASTRUKTUR

9-14

4.

5.

6.

7. 8.

MAKLUMAT TEKNIKAL MESIN / ALATAN 3.5.1 PERALATAN / MESIN YANG DIPERLUKAN ASPEK PENGELUARAN / PRODUK 4.1 KEPERLUAN BAHAN MENTAH / BARANGAN (Pra-Operasi) 4.2 PROSES PENGELUARAN 4.3 ANGGARAN PENGELUARAN 4.3.1 NILAI PENGELUARAN DALAM RM ASPEK PENGURUSAN 5.1 CARTA ORGANISASI SYARIKAT 5.2 LEMBAGA PENGURUSAN SYARIKAT ASPEK PEMASARAN 6.1 LOKASI PEMASARAN 6.2 SAIZ DAN SYER PASARAN 6.3 ANALISA PERSAINGAN 6.4 ANALISIS SWOT 6.5 STRATEGI PEMASARAN 6.6 PROMOSI PEMASARAN PEMBIAYAAN DAN KOS PROJEK

14-17

18-20

21-30

PRESTASI KEWANGAN
8.1

31 32-37

KAEDAH KIRAAN TERUS ANGGARAN PENGELUARAN


& KOS TERNAKAN IKAN KELI DAN TILAPIA

8.2 8.3
8.4 8.5 8.6

ANGGARAN PENGELUARAN UNJURAN PENYATA PENDAPATAN 3 TAHUN UNJURAN KUNCI KIRA-KIRA 3 TAHUN
UNJURAN KUNCI KIRA-KIRA 3 TAHUN PENYATA ALIRAN TUNAI 3 TAHUN ANALISA PULANG MODAL

8.7 9.

KESIMPULAN / JUSTIFIKASI

38-39

1.0 PENDAHULUAN
Tujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan pembiayaan sebanyak RM 332,500 daripada Majlis Amanah Rakyat (MARA) di bawah Latihan Program Usahawan MARA bagi menjalankan Projek Penternakan Ikan Air Tawar di atas tanah terbiar di Dungun , Terengganu. Kemudahan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan pinjaman sebanyak RM 332,500 daripada MARA dan usahawan akan mengeluarkan modal sendiri sebanyak RM17,500 menjadikan keseluruhan kos projek adalah sebanyak RM 350,000. Demi menyahut seruan kerajaan untuk mempertingkatkan taraf dan sosioekonomi masyarakat di dalam bidang pertanian dan penternakan, maka Encik Isa Bin Ahmad dan rakan-rakan kongsi akan menubuhkan sebuah syarikat perniagaan yang dikenali sebagai Rasbora Aquatech Corporation di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan, 1956 (Pindaan 2001). Perniagaan ini beroperasi sebagai pusat pembangunan teknologi pembenihan, pembesaran dan penjualan hasil penternakan ikan air tawar dan pertanian berasaskan BIOTEKNOLOGI. Ianya akan beroperasi di sebuah tapak operasi yang akan dimajukan di Dungun, Terengganu. Berdasarkan minat serta penelitian yang tinggi, maka Encik Isa Bin Ahmad telah mengambil inisiatif untuk menceburkan diri di dalam perniagaan bagi melaksanakan tuntutan agama, bangsa dan negara. Sumber Ikan Air Tawar Negara masih tidak mencukupi untuk menampung keperluan pasaran tempatan. Oleh itu, pihak kami akan melaksanakan langkah proaktif kerajaan memesatkan kegiatan ekonomi penternakan ikan air tawar. Beberapa spesis ikan air tawar yang telah dikenalpasti dan terbukti keberkesanannya untuk projek ini adalah ikan keli dan tilapia merah. Ini adalah kerana kedua-dua spesis ini telah diternak dengan jayanya secara komersial oleh segelintir usahawan dan kejayaannya amatlah memberangsangkan. Faktor utama pemilihan spesis tersebut untuk tujuan komersial adalah disebabkan oleh : 1) Dikenali ramai dan permintaan yang tinggi untuk pasaran tempatan dan luar negara. 2) Bekalan benih mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan. 3) Tempoh ternakan yang singkat (3-6 bulan) dan boleh diusahakan secara berperingkat. 4) Memerlukan kawasan yang kecil dan boleh distok lebih padat daripada spesis lain. 5) Makanan ikan mudah didapati dalam bentuk until dengan kos yang berpatutan. 6) Daya ketahanan penyakit dan kadar kehidupan yang tinggi . 7) Hidup dalam persekitaran semulajadi (kolam tanah) dengan mudah. 8) Potensi untuk dieksport ke Negara Luar dengan kadar pulangan yang tinggi.
1

Penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi akuakultur telah banyak memberi peluang kepada penternak ikan air tawar untuk mengenalpasti potensi dan perkembangan terkini bagi meningkatkan produktiviti, kualiti dan nilai tambah terhadap produk perikanan. Ini adalah satu titik permulaan bagi memperkembangkan operasi perniagaan dibidang akuakultur dan agrikultur disamping memperluaskan bidang skop perniagaan. Justeru bagi menyahut dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara, pihak kami telah mengambil inisiatif untuk menyahut cabaran bagi menyaingi para usahawan di pasaran global. Ini akan dilakukan melalui proses pembelajaran dan peningkatan ilmu-ilmu perniagaan yang di perolehi secara formal atau informal. Tindakan kerajaan memperkenalkan pelbagai langkah proaktif dalam Bajet Belanjawan 2013 akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi serantau.

PROSPEKTUS PERNIAGAAN DI MASA DEPAN


Bagi memperluaskan bidang perniagaan, pihak syarikat telah mengenalpasti beberapa peluang perniagaan baru yang boleh dimajukan untuk mempertingkat keupayaan dan keuntungan syarikat. Berikut adalah senarai prospektus perniagaan di masa depan. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pusat Pembenihan & Penetasan Ikan Air Tawar. Pusat Pemprosesan Makanan Ikan. Projek Usahasama Memajukan Tanah Terbiar & Khidmat Juruperunding Perikanan Pusat Teknologi Penyelidikan Dan Pembangunan Perikanan. Pusat Pengumpulan & Penjualan Hasil Ikan Air Tawar. Pusat Penternakan Marin-Akuakultur (Air Masin) Teknologi Rawatan & Kitar Semula Air. Penghasilan Produk Makanan & Bioteknologi. Agro-Pelancongan Cabaran dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia khususnya Bumiputera apabila menghadapi masalah sosioekonomi yang timbul daripada sejarah pergolakan politik perdagangan antarabangsa menunjukkan pentingnya bidang keusahawanan dalam melahirkan golongan usahawan yang tulen dan mampu berdaya saing.

2.0 LATARBELAKANG USAHAWAN DAN RAKAN KONGSI


BUTIR-BUTIR PERIBADI
NAMA NO. KAD PENGENALAN ALAMAT TETAP TARIKH LAHIR UMUR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGARA TARAF PENDIDIKAN AGAMA PENGALAMAN KERJA PERAK PEKERJAAN SEKARANG : PELAJAR PENGURUSAN HATCHERI DAN LADANG JAWATAN DALAM SYARIKAT NO. TELEFON / FAX HANDPHONE : : : PENGURUS SYARIKAT 09-6603703 011-11029409 : : : : : : : : : : : MOHD ISA BIN AHMAD 910105-11-5625 288-A JALAN INTAN, TERENGGANU. 05-01-1991 22 LELAKI BUJANG MALAYSIA IJAZAH ISLAM SUPERVISOR DI JEJAK NILAI SDN BHD,

KEMAHIRAN / KEBOLEHAN:

NAMA NO. KAD PENGENALAN ALAMAT TETAP

: NUR ALIAH BINTI ADAM : 910812015914 : 79, USJ 11/4L, 47630 UEP SUBANG JAYA, SELANGOR.

TARIKH LAHIR UMUR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGARA TARAF PENDIDIKAN

: 12 OGOS 1991 : 22 TAHUN : PEREMPUAN : BUJANG : MALAYSIA : IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN)

AGAMA PENGALAMAN KERJA

: ISLAM : PENOLONG PENGURUS OPERASI AKUARIUM TUNKU ABDUL RAHMAN, ZOO NEGARA, MALAYSIA.

PEKERJAAN SEKARANG

: PELAJAR : MEMILIKI LESEN SELAM SCUBA MENGGUNAKAN APLIKASI ASAS KOMPUTER SEPERTI MICROSOFT WORD, EXCEL DAN POWER POINT BERKOMUNIKASI MENGGUNAKAN BAHASA MALAYSIA, BAHASA INGGERIS DAN BAHASA JEPUN : PENOLONG PENGURUS : 09-9104321 : 017-9104326

KEMAHIRAN / KEBOLEHAN:

JAWATAN DALAM SYARIKAT NO. TELEFON / FAX HANDPHONE

NAMA NO. KAD PENGENALAN ALAMAT TETAP

: NURRUSSAADAH BINTI MOHDAZILAH : 910727025878 : NO. 15, TAMAN SRI PUTRA, JALAN SRI PANTAI 21030 KUALA TERNGGANU

TARIKH LAHIR UMUR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGARA TARAF PENDIDIKAN

: 27 JULAI 1991 : 22 TAHUN : PEREMPUAN : BUJANG : MALAYSIA : IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN)

AGAMA PENGALAMAN KERJA

: ISLAM : PENGURUS PENTADBIRAN PUSAT PENGEMBANGAN AKUAKULTUR JITRA, KEDAH

PEKERJAAN SEKARANG

: PELAJAR

KEMAHIRAN / KEBOLEHAN : MENGGUNAKAN APLIKASI ASAS KOMPUTER SEPERTI MICROSOFT WORD, EXCEL DAN POWER POINT : BERKOMUNIKASI MENGGUNAKAN BAHASA MALAYSIA, BAHASA INGGERIS DAN BAHASA JEPUN JAWATAN DALAM SYARIKAT NO. TELEFON / FAX HANDPHONE : PEGAWAI PEMASARAN : 09-6523112 : 013-4259705

NAMA

: NURDIYANA ATIQAH BINTI ABDULWAHID

NO. KAD PENGENALAN ALAMAT TETAP

: 880709045316 :NO 2596 JALAN PULAI INDAH 6, TAMAN PULAI MELAKA INDAH 6,77300 MERLIMAU

TARIKH LAHIR UMUR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGARA TARAF PENDIDIKAN

:9 JULAI 1988 :25 TAHUN :PEREMPUAN :BERKAHWIN :MALAYSIA :IJAZAH SARJANA SAINS GUNAAN PERIKANAN

AGAMA PENGALAMAN KERJA

: ISLAM : PEGAWAI SAINS INSTITUT BIOTEKNOLOGIMALAYSIA

PEKERJAAN SEKARANG

:PELAJAR (SARJANA)

KEMAHIRAN / KEBOLEHAN :BERTUTUR DALAM BAHASA MANDRIN JAWATAN DALAM SYARIKAT NO. TELEFON / FAX HANDPHONE :PEGAWAI OPERASI :09 - 6689945 :014-51133214

NAMA NO. KAD PENGENALAN ALAMAT TETAP

: : :

NUR AFIQAH BINTI ALI 910218125950 271 PERUMAHAN PANELEX, 24300 KERTEH, KEMAMAN, TERENGGANU

TARIKH LAHIR UMUR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGAR TARAF PENDIDIKAN AGAMA PENGALAMAN KERJA PEKERJAAN SEKARANG

: : : : : : : : :

18 FEBRUARI 1991 22 TAHUN PEREMPUAN BUJANG MALAYSIA SARJANA ISLAM SETIAUSAHA HATCHERI PELAJAR SETIAUSAHA : : : PEGAWAI KEWANGAN 09-8262152 012-2268900

KEMAHIRAN / KEBOLEHAN: JAWATAN DALAM SYARIKAT NO. TELEFON / FAX HANDPHONE

NAMA NO. KAD PENGENALAN ALAMAT TETAP

: IZZAH RAKINAH BT RAHMAN : 9105031451568 : NO. 6, TAMAN SRI PUTRA, JALAN SRI PANTAI 21030 KUALA TERNGGANU

TARIKH LAHIR UMUR JANTINA TARAF PERKAHWINA N WARGANEGARA TARAF PENDIDIKAN

: 03 MEI 1991 : 22 TAHUN : PEREMPUAN : BUJANG : MALAYSIA : IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN)

AGAMA PENGALAMAN KERJA

: ISLAM : PENGURUS PENTADBIRAN MAKMAL BITOKNOLOGI MARIN, UPM, SELANGOR

PEKERJAAN SEKARANG

: PELAJAR

KEMAHIRAN / KEBOLEHAN: MENGGUNAKAN APLIKASI ASAS KOMPUTER SEPERTI MICROSOFT WORD, EXCEL DAN POWER POINT JAWATAN DALAM SYARIKAT NO. TELEFON / FAX HANDPHONE : KERANI PENTAKBIRAN : 09-6523235 : 014-5275608

3.0 LATARBELAKANG PROJEK / PERNIAGAAN


3.1 BUTIR-BUTIR PERNIAGAAN / SYARIKAT
: Projek Penternakan Ikan Air Tawar Rasbora Aquatech Corpaoration : ____________________________ TANAH NO : 36434 r.051j : ____________________________ Dungun, Terengganu. ____________________________ ____________________________ ____________________________

Nama Projek Nama Syarikat Alamat Perniagaan

Tapak Projek

TANAH NO : 36434 r.051j : ____________________________ Dungun, Terengganu. ____________________________ ____________________________

No Talipon No Fax E-mail No Pendaftaran Perniagaan Jenis Perniagaan :

017-9104326 : ____________________________ 09-9104321 : ____________________________ rasboraaquatech@gmail.com : ____________________________ : ____________________________ A 622780

Milik Tunggal

Sdn Berhad

X
X Vent ure (PG0 167

Perkongsian

Syer Awam

Ven ture (PG Koperasi 016 721 3Tarikh K) Daftar Perniagaan

Perbadanan

30 Julai 2013 : ____________________________

3.2
1. Jenis

CADANGAN PROJEK
Projek Penternakan Ikan Air Tawar : __________________________ 350,000 : RM__________________________ 17,500 : RM__________________________ 332,500 : RM__________________________

2. Jumlah Kos 3. Modal Sendiri 4. Jumlah Modal Diperlukan

3.3

MAKLUMAT TEKNIKAL TAPAK

Projek penternakan ikan air tawar yang akan diusahakan oleh Rabbani Agrotech akan beroperasi di sebuah tanah terbiar seluas 4 r. 015j yang terletak di Dungun, Terengganu. Sila rujuk maklumat tapak projek dibawah : Lot No Luas Kawasan Jenis Geran Mukim / Daerah : : : : 3643 4 r. 051j Lot Bumiputera Dungun

Sila rujuk gambarajah dibawah bagi peta pelan lokasi.


Kuala Terengga MINI nu
TAR

KEBUN GETAH KEBUN GETAH RUMAH TUAN TANAH

Jerengau

KOLAM BEKAS LOMBONG

STESYEN BAS RUMAH KEDAI

TAPAK PROJEK
TANAH NO : 3643 4 r.051j Dungun, Terengganu.

Bkt. Payung Sungai Petani

Pelan Lokasi Tapak Projek Penternakan Ikan Air Tawar di Dungun,Terengganu .

10

Tapak ini dilengkapi dengan bekalan air sedia ada yang mengalir di keliling tanah tersebut. Ianya juga dihubungkan oleh mini tar pada jarak 800 meter daripada jalanraya .Selain daripada itu, ianya juga dilengkapi dengan kemudahan elektrik dan air daripada penempatan berdekatan. Bekalan elektrik 3 fasa akan disalurkan bagi memenuhi keperluan kemudahan penggunaan elektrik di tapak projek tersebut. Walaupun tapak yang dicadangkan mempunyai keluasan yang mencukupi bagi menjayakan projek ini, pihak syarikat cuma akan menggunakan sebahagian (1/2 bahagian) daripada keluasan tapak 4r 015j sahaja bagi mengusahakan projek ini. Baki sebahagian lagi tapak projek ini akan dimajukan difasa ke-2 bagi memperkembangkan operasi syarikat dimasa hadapan. Ini adakah kerana kos infrastruktur dan pembinaan tapak tersebut memerlukan modal yang besar untuk diusahakan. Fokus dan komitmen yang tinggi diperlukan bagi kemajuan dan perkembangan syarikat ini dimasa hadapan. (Sila rujuk gambar Tapak Projek dibawah)

Gambar Tapak Projek yang sedia ada sebelum dimajukan.

11

3.4

MAKLUMAT TEKNIKAL INFRASTRUKTUR

Projek penternakan ini akan dijalankan di sebahagian daripada keluasan tanah 4r 015j atau lebih kurang 2 ekar keluasan tapak. Diatas tapak tersebut akan didirikan infrastruktur banggunan pusat pengumpulan, kolam asuhan simen, kolam pembesaran simen , kolam tadahan, kolam punca air dan kolam tanah (pembesaran dan asuhan). Sila rujuk keterangan di bawah:

a) Kolam Pembesaran (40x 10x 4) 40 buah b) Kolam Asuhan (10x 10X 2) 18 buah c) Kolam Punca Air (40x 20X10) 1 buah d) Pusat Pengumpulan / Stor (20X 90X10) 1 buah e) Kolam Tanah (195x 4x4) 5 buah f) Kolam Tadahan & Punca Air 1 buah

Kos sewa tapak = RM4,000 setahun dan perjanjian selama 10 tahun

12

Pelan Cadangan Tapak Kolam Penternakan & Kemudahan Sedia Ada.

Punca Air : Lombong Terbiar

260

Parit Air

Parit Air

Kolam Asuhan / Rawatan 10 x 10 x 2

Kolam Pembesaran 40 x 10 x 4

90 20 564 (171.95m) 35 Kolam Punca Air 40 x 20 x 10


Kolam Tadahan 40 x 10 x 5

520 (197.48m)

Pusat Pengumpulan / Stor

Kolam Asuhan / Rawatan 10 x 10 x 2 40

10

10

95

Kolam Pembesaran 40 x 10 x 4

90

Ladang Pertanian Bioteknologi

Kolam KolamInduk Induk 20 20x x10 10 195

Kolam Induk 20 x 10 20

Kolam Pembesaran 40 x 10 x 4
10

Kolam Tanah (Asuhan & Makanan) 195 x 4 x 4

40

232

Pelan Lakaran Tapak Projek : Cadangan Infrastuktur dan Kemudahan .

13

3.5

MAKLUMAT TEKNIKAL MESIN / ALATAN


3.5.1 Peralatan / Mesin Yang Diperlukan

Jenis Centrifugal Pump-2 HP Pam Angin (Blower) 3 HP Karcher High Water Pressure Jet Jaring / Tangguk / Grading Mess Peralatan Sistem Kualiti Air Tangki Oksigen Peralatan Pembungkusan Benih Timbang-200 kg Peralatan Proses Pembenihan Bakul Pengumpulan Hasil Peralatan Pejabat

Bil Unit 2 1 1 set 3 1 set 1 10 pack 1 8 10 8

Harga (RM) 2,400 1,850 1,650 3,300 2,680 350 750 340 2,650 1,500 3,600 21,070

Pembekal Viacom Enterprise Viacom Enterprise Viacom Enterprise Irev Venture Irev Venture Malaysian Oxygen Irev Venture Comscale Enterprise Irev Venture CH Metal Engineering Delta Business Solution

JUMLAH (RM)

4.0 ASPEK PENGELUARAN / PRODUK


4.1
Jenis Benih Anak Ikan Keli Benih Anak Ikan Tilapia Merah Makanan Permulaan (Starter) Makanan Tumbesaran (Grower) Induk Ikan (Keli & Tilapia) Makanan Rega (Artemia) Hormon Ovaprime Bahan Pre bio (Starbio) Ubat-ubatan

KEPERLUAN BAHAN MENTAH / BARANGAN (Pra-Operasi)


Bil Unit 100,000 e 10,000 e 5,000 kg 12,000 kg 100 ekor 10 tin 5 botol 15 kg 5 Harga (RM) 10,000 3,500 10,250 23,400 1,000 2,250 900 300 500 52,100 Pembekal

JUMLAH (RM)

14

4.2

PROSES PENGELUARAN

PROSES PEMBENIHAN

PEMILIHAN INDUK

SAIZ INDUK > 1KG

3 BETINA : 1 JANTAN INDUK TILAPIA

2 BETINA : 1 JANTAN INDUK KELI

SECARA SEMULAJADI

SUNTIKAN HORMON

INDUK BETINA Ovaprim - 0.5mL / Kg Di biarkan 12 jam

KOLAM PEMBENIHAN Induk Betina akan mengeluarkan telur. Telur akan dipersenyawakan oleh Induk jantan. Selepas menetas anak ikan akan dijaga di dalam mulut induk . Selepas 1 bln anak ikan akan dipindahkan ke kolam asuhan

PERSENYAWAAN LUAR

INDUK BETINA Dipicit bahagian abdomen bagi pengeluaran telur INDUK JANTAN Dibelah perut & dikeluarkan pundi2 sperma. Dicampur dlm bekas. Di kacau dgn bulu ayam sehingga sebati.

PERCAMPURAN TELUR & SPERMA

TANGKI PENETASAN

Dipindahkan ke atas jarring di dalam tangki penetasan Selepas 24 jam telur akan mula menetas. Diberi makan Artemia. Selepas 1 bln baru dipindahkan ke kolam asuhan
15

48 JAM SELEPAS PENETASAN KOLAM ASUHAN

KOLAM ASUHAN

Diberi makan palet starter 2-3 x sehari. Di taburkan dengan Starbio 0.5kg/hect setiap 10 hari @ selepas grading.

GRADING

Setiap 10-14 hari anak ikan akan di gradekan kpd 3 saiz. Bagi menghasilkan siaz yang sekata untuk pembesaran Selepas 1 bulan, anak ikan akan di ubah ke kolam pembesaran

KOLAM PEMBESARAN

Diberi makan palet grower 2 x sehari. Di taburkan dengan Starbio 0.5kg/hect pada awal pemindahan

GRADING

Selpeas 1 bulan di dalam kolam pembesaran. Ikan keli sudah boleh dijual Ikan akan di gradekan kesize 6-8 ekor sekilo sebelum di pasarkan.

PUSAT PENGUMPULAN DAN PEMASARAN

Selepas di grade ikan akan dikumpulkan di pusat pengumpulan untuk dipasarkan. Ikan boleh dipasarkan secara hidup @ yang telah di pesiang untuk kegunaan pelanggan.

16

4.3

ANGGARAN PENGELUARAN 4.3.1 NILAI PENGELUARAN DALAM RM NILAI TAHUN (RM) 1 2 46,000 46,000 46,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 80,000 80,000 80,000 786,000 3 80,000 80,000 80,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 1,068,000

BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 12,000 12,000 12,000 34,000 34,000 34,000 46,000 46,000

46,000 JUMLAH 276,000

Purata Nilai Harga : Keli RM3.00 / kg, Tilapia-RM5.00 /kg

4.3.2 BULAN

NILAI PENGELUARAN DALAM METRIK TAN NILAI TAHUN (METRIK TAN) 1 2 3 KELI-20 TAN Tilapia 4 Tan KELI-24 TAN Tilapia 4 Tan KELI-24 TAN Tilapia 4 Tan KELI-24 TAN Tilapia 4 Tan 324 Tan
17

Belum cukup matang KELI-12 TAN Tilapia 2 Tan KELI- 4 Tan KELI-16 TAN 4-6 Tilapia 4 Tan KELI 8 Tan KELI-16 TAN 7-9 Tilapia 2 Tan Tilapia 4 Tan Keli 12 Tan KELI-20 TAN 10-12 Tilapia 2 Tan Tilapia 4 Tan JUMLAH 84 Tan 234 Tan 1-3

5.0 ASPEK PENGURUSAN


5.1 Carta Organisasi Syarikat

Pengurus
(Isa bin Ahmad)

Penolong Pengurus
(Nur Aliah binti Adam)

Kerani Pentadbiran (Izzah Rakinah binti Rahman)

Pegawai Operasi (NurDiyana Atiqah Abdul Wahid)

Pegawai Kewangan (Nur Afiqah bt Ali)

Pegawai Pemasaran (Nurrussaadah binti Mohd Azilah)

Pekerja (4 orang)

Pekerja (2 orang)

18

5.2
1)

Lembaga Pengurusan Syarikat


Nama Tarikh Lahir Taraf Perkahwinan Warganegara Jawatan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Pengalaman Bekerja Tanggungjawab : : : : : : : : : Mohd Isa Bin Ahmad 5 Januari 1991 Bujang Malaysia Pengurus RM2000 Sarjana Muda Pengajian 5 tahun Menyelaras Operasi dan Perkembangan Prestasi Syarikat.

2)

Jawatan Bilangan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Warganegara Pengalaman Bekerja Tanggungjawab

: : : : : : :

Penolong Pengurus 1 orang RM1500 Minimum SPM Malaysia 1 tahun di bidang pertanian/penternakan Menyelaras & Memantau Perkembangan Operasi dan Pentadbiran Syarikat.

3)

Jawatan Bilangan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Tanggungjawab

: : : : :

Pegawai Operasi 1 orang RM1,200 Minimum SPM Menyediakan pelan operasi & penyelenggaran . Meningkatkan mutu & produktiviti.
19

4)

Jawatan Bilangan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Tanggungjawab

: : : : :

Pegawai Pemasaran 1 orang RM1,200 Minimum SPM Menjalankan kerja pemasaran & penjualan hasil . Menjaga kehendak & permintaan pelanggan dengan starategi pemasaran

5)

Jawatan Bilangan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Tanggungjawab

: : : : :

Kerani Pentadbiran 1 orang RM800 Minimum SPM Menjaga pentadbiran & kebajikan pekerja.

6)

Jawatan Bilangan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Tanggungjawab

: : : : :

Pekerja Operasi 4 orang RM500 Minimum SRP Menjalankan kerja operasi & penyelenggaran . Menjaga kebersihan tapak operasi.

7)

Jawatan Bilangan Gaji bulanan Taraf Pendidikan Tanggungjawab

: : : : :

Pekerja Pemasaran 2 orang RM650 Minimum SPM Menjalankan kerja pemasaran & promosi pasaran.
20

6.0 ASPEK PEMASARAN


6.1 LOKASI PEMASARAN
Tapak projek penternakan ikan air tawar ini terletak di Dungun, Terengganu. Ianya terletak lebih kurang 20 km daripada Kerteh dan 12 km daripada pekan Dungun. Lokasi ini merupakan laluan utama bagi kenderaan yang hendak ke Kuantan, Kuala Lumpur, Kelantan dan juga Kuala Terengganu. Dilengkapi dengan jalinan jalan raya yang lebar dan luas bagi kemudahan sistem pengangkutan. Terdapat masjid, klinik, sekolah, kedai makan/warung, kawasan perindustrian kecil, gudang komersial & stesyen minyak berdekatan dengan tapak lokasi projek. Bagi penempatan penduduk pula terdapat rumah kampong, asrama pelajar & kediaman penduduk di kawasan setempat yang berselerakan di sekitar kawasan tersebut.. Disebabkan lokasinya yang strategik dengan segala kemudahan infrastuktur yang pesat membangun, saya berkeyakinan penuh projek yang akan dimajukan di lokasi ini akan berjaya dan mampu bersaing dalam menempuhi segala rintangan perniagaan.

6.2

SAIZ DAN SYER PASARAN

Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization ,FAO) mengenalpasti bidang akuakultur sebagai sektor pengeluaran makanan yang paling cepat berkembang iaitu sebanyak 11% setahun berbanding 3.1% bagi industri penternakan haiwan dan 0.8% tangkapan perikanan laut. Malaysia mengimport sebanyak 340,012 tan metrik ikan bernilai RM1.93 billion setahun dan mengeksport sebanyak 148,289 tan metrik ikan berkualiti tinggi yang bernilai RM1.247 bilion setahun. Pengeluaran spesis akuakultur air tawar pula berjumlah 21,000 tan metrik bernilai RM99 juta setahun.

Menjelang 2010, Malaysia memerlukan 600 ribu tan metrik ikan setahun daripada Industri Akuakultur untuk menampung keperluan dan kehendak pasaran. Permintaan hasil perikanan dijangka akan terus meningkat dari 40kg/orang setahun
21

kepada 56kg/orang setahun pada 2010 berkadaran terus mengikut peningkatan populasi penduduk negara. Oleh yang demikian, ternyata pengeluaran ini tidak mencukupi bagi menampung permintaan semasa pengguna yang semakin meningkat. Dengan wujudnya perdagangan antarabangsa dalam bidang akuakultur dan spesis akuatik, permintaan pasaran luar negara semakin bertambah. Bagi mengimbangi keperluan pasaran tempatan dan luar negara ,pihak syarikat telah mensasarkan 80% pengeluaran hasil untuk pasaran tempatan dan 20% untuk dieksport ke luar negara. Pembangunan dalam bidang sains dan teknologi yang berterusan dapat memperbaiki kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat yang akan meningkatkan hasil, mengurangkan kos dan penggunaan buruh bagi menampung keperluan pasaran di masa depan. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, kaedah penternakan secara tradisional perlu ditukarkan kepada yang lebih moden yang dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti ikan yang diternak. Penggunaan sains dan teknologi dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti akuakultur dengan kerjasam semua pihak. Langkah ini penting bagi memodenkan industri perikanan menjadi lebih komprehensif dan berdaya maju bagi nembantu menigkatkan taraf ekonomi rakyat dan negara.

Pasaran Tempatan
Sasaran pasaran bagi projek perikanan ini adalah 80% bagi pasaran tempatan di mana ianya difokuskan kepada pengusaha-pengusaha makanan , gerai menjual makanan, restoran dan pemborong yang terdapat di sekitar kawasan Terengganu. Buat masa sekarang, permintaan sangat menggalakkan daripada pengusaha-pengusaha makanan setempat dan peratusan ini menunjukkan peningkatan yang drastik dari masa ke semasa terutamanya di sekitar bulan Ramadhan. Oleh itu pihak syarikat telah merancang untuk mengeluarkan hasil secara berterusan dan berperingkat-peringkat bagi memastikan kesinambungan bekalan ikan di pasaran bagi setiap masa.

Harga pasaran tempatan ikan air tawar adalah :

22

1) Ikan Keli : RM2.50 RM3.50 / kg (Harga Purata = RM 3.00) 2) Ikan Talapia Merah : RM4.00 RM 6.00 / kg. (Harga Purata = RM5.00)

Pengeluaran spesis ikan air tawar sebanyak 21,000 tan metrik setahun untuk pasaran tempatan adalah dihasilkan oleh 90% pengusaha kecil dan sederhana. Pengusaha ikan secara komersial pula banyak memfokuskan kepada pasaran luar negara yang lebih global dan mempunyai pulangan yang konsisten dan tinggi.

Nilai pasaran tempatan akan dipertingkatkan lagi dengan kerjasama Khazanah Nasional yang akan menubuhkan Syarikat Pertanian dan Makanan Nasional untuk menjadi pusat kecemerlangan pengurusan rantaian bekalan pertanian negara. Tumpuan haruslah diberikan kepada aktiviti komersial, penjenamaan, penyelidikan dan pembangunan (R & D), penetapan piawaian pengeluaran dan logistik serta penubuhan perladangan berteknologi tinggi. Bagi memperluaskan lagi pasaran

tempatan, bidang pemprosesan haruslah diutamakan. Ini kerana ianya mampu menghasilkan hasil pengeluaran yang mempunyai nilai tambah dan keunikan yang tersendiri bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan.

Pelanggan Utama Syarikat adalah terdiri daripada :

Pasaran Luar Negara

Pasaran luar negara menghasilkan 20% daripada nilai jualan. Negara yang menjadi potensi bagi penjualan hasil ikan air tawar ini adalah Thailand ,Singapura, Amerika & Timur Tengah. Walaupun begitu, kebanyakkan hasil ikan air tawar yang dieksport adalah dalam bentuk yang sudah diproses seperti fillet, surimi dan makanan sejuk beku.

23

Harga pasaran bagi ikan air tawar ke luar Negara adalah : 1) Ikan Keli : USD1.50 2.00 / kg. 2) Ikan Talapia Merah : USD 4.00 8.00 / kg

Walaupun pihak syarikat mempunyai keyakinanterhadap pasaran di Luar Negara namun buat masa terdekat ini, pihak syarikat tidak akan mengeksport hasil perikanan ke Luar Negara. Ini adalah disebabkan kos logistic dan penghantaran adalah terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kadar pengeluaran hasil syarikat dalam jangka pendek. Tambahan pula kadar pengeluaran syarikat tidak mencukupi bagi menampung keperluan Negara luar yang begitu tinggi permintaannya . Oleh yang demikian, syarikat akan berusaha untuk memperluaskan dan mempertingkatkan hasil projek penternakan ikan air tawar ini bagi memenuhi permintaan pelanggan di luar Negara.

Diharap dengan galakkan kerajaan dalam membangunkan sumber ekonomi pertanian dan penternakan dapat memajukan hasrat pengusaha-pengusaha kecilan dan komersial bagi memenuhi permintaan pasaran di dalam dan luar negara.

6.3

ANALISA PERSAINGAN
Industri Penternakan Ikan Air Tawar mempunyai pelbagai tarikan yang

menyebabkan ramai usahawan berminat untuk menceburi bidang terbabit. Faktor ini disokong dengan fakta pertambahan bilangan penduduk serta keperluan sumber makanan yang semakin meningkat. Berdasarkan situasi semasa, Rasbora Aquatech Co. tidak menghadapi saingan yang sengit memandangkan keperluan dan permintaan pasaran tempatan masih tidak mencukupi.

24

Persaingan utama yang mempengaruhi industri penternakan ikan air tawar adalah : 1) Dominasi Pasaran Buat masa sekarang, pengusaha kecil dan sederhana mendominasikan 90% daripada hasil pasaran tempatan. Ini adalah kerana pasaran tempatan memerlukan kos pengangkutan dan logistik yang murah berbanding pasaran luar negara. Sementara pengusaha komersial secara besar-besaran pula akan memfokuskan kepada pasaran luar negara yang berintensifkan modal dan mempunyai nilai pasaran yang luas dalam kuantiti pukal. Oleh itu, skop pasaran adalah sangat luas dan tiada persaingan dihadapi bagi pengusaha komersial kerana ianya boleh merangkumi pasaran tempatan dan luar negara.

2) Harga Harga pasaran merupakan satu faktor yang sangat penting dalam mengimbangi kos keuntungan yang akan diperolehi. Oleh itu, nilainya sentiasa berubah-ubah mengikut permintaan dan bekalan ikan di pasaran. Penternak ikan air tawar secara kecil-kecilan dan sederhana akan menghadapi masaalah yang serius dari segi kos pengeluaran sekiranya bekalan bahan mentah seperti makanan ikan dan benih ikan meningkat di pasaran. Ini adalah kerana hasil pengeluaran adalah maksimum / tetap tetapi kos pengeluaran bertambah. Ini akan meningkatkan nilai kos/unit pengeluaran dan mengurangkan nilai jumlah keuntungan. Syarikat telah mengkaji beberapa aspek penting dalam menstabilkan harga pasaran dan ianya dijangka akan meningkat berikutan daripada permintaan yang tinggi terhadap pasaran mengikut pertambahan penduduk negara.

3) Kualiti Aspek kualiti adalah sangat penting di dalam semua jenis pengurusan perniagaan. Antara cirri-ciri kualiti yang perlu ditingkatkan adalah dari segi operasi, jualan, khidmat pelanggan, penghantaran, bahan mentah dan merangkumi sistem pengurusan syarikat yang efisen dan berkualiti tinggi Ini adalah kerana kualiti yang tinggi akan menjamin kestabilan dan kesinambungan
25

kepercayaan pelanggan terhadap syarikat. Ikan yang diternak diperkaya dengan kandungan OMEGA-3,6,9 bagi keperluan tubuh badan manusia. Ini akan meningkatkan imej dan keyakinan pelanggan terhadap syarikat. Kualiti juga akan meningkatkan nilai harga dan daya saing di pasaran. Disamping kesedaran pengguna tentang barangan makanan yang HALAL dan suci terutama daripada golongan umat Islam.

4) Teknologi Pemindahan dan penggunaan teknologi moden dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti pengeluaran . Dengan menggunakan teknologi PRE-BIO yang dapat meningkatkan ketahanan ikan dan bakteria. Walaubagaimanapun , ianya hendaklah dilakukan secara serius dan tidak menjejaskan alam sekitar selaras dengan peningkatan pengeluaran akuakultur secara mapan. Teknologi yang canggih dengan aplikasi yang betul akan dapat membantu syarikat memonopoli pasaran dengan keunikan yang tersendiri . Teknologi yang perlu di fokuskan untuk mencapai persaingan pasaran adalah merangkumi promosi media elektronik dan informasi teknologi, teknologi pembenihan, teknologi pembesaran dan genetik, teknologi rawatan air dan teknologi pengudaraan oksigen. Perkongsian teknologi pintar dalam bidang akuakultur antara negara-negara dalam bidang akuakultur seperti Jepun, Taiwan dan Thailand juga perlu ditingkatkan. Melalui cara ini, maklumat-maklumat hasil penyelidikan antara negara terbabit dapat dimanfaatkan oleh pengusahapengusaha akuakultur untuk meningkatkan teknologi dan pengeluaran dalam menempuhi cabaran dan persaingan di dalam dunia pemasaran.

Persaingan yang positif dan kecekalan yang tinggi dapat merealisasikan impian negara bagi menghasilkan pengeluaran 600,000 tan metrik ikan setahun dalam sektor akuakultur. Persaingan utama pengusaha-pengusaha akuakultur adalah bagaimana hendak meningkatkan pengeluaran bagi menampung kekurangan bekalan sebanyak 70 % bagi permintaan dalam negara menjelang 2010. Negara
26

hanya mampu mengeluarkan 177,000 metrik tan hasil akuakultur setahun iaitu 29.5% daripada permintaan pasaran tempatan.

6.4 ANALISIS SWOT


Kekuatan - Ancaman Produk ikan keli dan tilapia merah yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6, dan 9 yang jarang dihasilkan oleh syarikat lain dapat menyaingi Rasbora Aquatech Co.

Kelemahan - Peluang Produk ikan keli dan tilapia Rasbora Aquatech Co masih baru di pasaran, dan produk ini masih tidak dikenali ramai orang berupaya memikat hati pelanggan yang gemar akan ikan keli dan tilapia.

Kelemahan - Ancaman Produk ikan keli dan tilapia Rasbora Aquatech Co yang masih baru di pasaran, masih ramai yang tidak mengenali produk ikan keli dan tilapia Rasbora Aquatech Co dan mempunyai saingan yang kuat kerana terdapat banyak syarikat yang menghasilkan produk ini pada masa kini.

Kekuatan - Peluang Produk ikan keli yang dihasilkan telah dibuat kajian bersama Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan MARDI amat bermutu berupaya memikat hati pelanggan yang gemar akan ikan keli dan tilapia di samping harga yang murah dan berpatutan.

27

6.5

STRATEGI PEMASARAN

Rasbora Aquatech Co. telah merangka beberapa strategi pemasaran yang strategik dan unik bagi membantu meningkatkan prestasi syarikat. Strategi utama yang di gunakan ialah pihak pengurusan perniagaan ialah sentiasa menjalinkan perhubungan yang baik dengan semua pelanggan serta pembekal untuk jangkamasa panjang. Disamping itu, pihak pengurusan perniagaan juga akan mengadakan beberapa promosi di dalam media cetak, elektronik dan internet. Beberapa sesi penerangan serta lawatan juga telah dirangka bagi kawasan utara untuk meningkatkan dan memantapkan skop pasaran. Pihak pengurusan perniagaan amat mementingkan perkhidmatan serta hasil yang berkualiti tinggi. Pihak pengurusan juga telah merangka untuk

memperluaskan lagi skop perniagaan dengan meneroka beberapa bidang sampingan yang dapat menyokong dan memajukan lagi perniagaan utama. Di antara skop tersebut adalah dengan menjadi perintis dan pemangkin ekonomi di sektor penternakan ikan air tawar di kawasan tanah terbiar. Dengan infrastruktur dan kemudahan yang sedia ada , syarikat hanya mampu menghasilkan 336 metrik tan air tawar setahun atau 28 tan metrik sebulan iaitu 0.19 % daripada jumlah pengeluaran hasil ikan air tawar negara. Kadar pengeluaran ini masih belum mampu untuk memenuhi permintaan keperluan ikan negara. Oleh yang demikian, pihak syarikat telah merangka beberapa strategi bagi mempertingkatkan produktiviti pengeluaran.

a) Pusat Pembenihan dan Pemprosesan Makanan Ikan. Bagi memastikan kesinambungan dalam perniagaan utama, pihak pengurusan juga bercadang untuk membina pusat pembenihan dan pemprosesan makanan ikannya sendiri. Ini adalah kerana kos untuk benih dan makanan merupakan penyumbang terbesar didalam jumlah kos perbelanjaan . Benih ikan dan makanan merangkumi 50 % daripada jumlah kos tersebut. Oleh yang demikian, pihak syarikat telah bercadang untuk mengeluarkan 500,000 benih ikan sebulan dan
28

10 tan metrik makanan ikan untuk kegunaan syarikat dan pengusahapengusaha kecil kawasan setempat. Strategi ini dijangka akan dapat menambah pendapatan kasar syarikat sebanyak 30 % sebulan.

b) Projek Usahasama Tanah Terbiar Mencari dan mengusahakan Tanah Terbiar di kawasan sekitar secara usahasama dengan pemilik tanah. Dengan galakkan dan sokongan daripada pihak tertentu, projek yang berintensifkan modal ini dapat dimajukan dengan adanya perancangan dan komitmen yang tinggi dari kedua-dua belah pihak. Usaha ini dijangka dapat menjana 50 % daripada pendapatan bersih hasil Projek Usahasama ini. Disamping mengurangkan jurang perbezaan terhadap keperluan ikan air tawar negara dan industri akuakultur amnya.

c)

Pusat Pengumpulan Dan Penjualan Hasil Ikan Air Tawar Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pengusaha dalam industri akuakultur ini adalah kegagalan mendapatkan pasaran. Ini berlaku kepada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana tradisioanal yang tak mampu untuk memasarkan hasil pengelauran secara intensif. Oleh yang demikian, pihak pengurusan syarikat bercadang untuk menubuhkan pusat pengumpulan hasil serantau dimana, sesiapa sahaja yang ingin memasarkan hasil pengeluaran mereka bolehlah berbuat demikian. Harga yang ditetapkan adalah berpatutan mengikut perkembangan harga pasaran semasa. Pihak syarikat akan mengumpul dan menjual semua jenis hasil ikan air tawar ini di pasaran terbuka secara borong. Secara tak langsung ini dapat menjimatkan kos pengangkutan dan logistik serta membantu golongan pengusaha kecil dan sederhana memasarkan hasil keluaran perikanan air tawar. Pusat ini dijangka dapat menjana ekonomi sebanyak 15 tan metrik ikan air tawar atau Rm30,000 pendapatan kasar sebulan.
29

6.6

PROMOSI PASARAN

Pelbagai teknik pemasaran akan digunakan untuk mempromosikan Rasbora Aquatech Co. kepada masyarakat di dalam negara secara amnya dan luar negara secara khususnya . Antara promosi-promosi yang akan dilaksankan adalah : 1) Promosi Dalam Majalah Berita Perikanan, Majalah Pancing, Joran, Rod & Line dan surat khabar. 2) Promosi Dalam Media Elektronik Melancarkan Halaman WEB syarikat dan melayari halaman web dalam dan luar negara bagi tujuan promosi. 3) Mengikuti Bengkel / Khursus / Pameran yang diadakan oleh Jabatan Perikanan atau badan-badan yang berkenaan. 4) Lawatan Sambil Belajar - Ke pusat pusat penyelidikan, pengeluaran dan pembenihan projek akuakultur kerajaan mahupun swasta dalam potensi memperluaskan skop perniagaan. 5) Projek Anak Angkat / Praktikal secara usahasama dengan Jabatan

Perikanan / Kustem dapat memupuk persefahaman dan pengetahuan yang luas diantara pengusaha-pengusaha yang baru dan akan menceburi bidang akuakultur. 6) Acara Tahunan Beberapa program agro pelancongan dan kempen akan di anjurkan oleh pihak syarikat di Tapak Projek Penternakan Ikan Air Tawar bagi menggalakkan penyertaan masyarakat dalam industri pertanian dan asas tani. Sebagai contoh : Mengadakan Kempen Makan Ikan Air Tawar, Pertandingan Memancing dan lain-lain aktiviti agro pelancongan.

30

7.0 PEMBIAYAAN DAN KOS PROJEK


CADANGAN PEMBIAYAAN PROJEK SUMBER PEMBIAYAAN (RM) MARA USAHAWAN JUMLAH

BIL

BUTIR KEPERLUAN I. KOS TETAP

KOS PROJEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pelbagai Deposit Pembersihan/Penyediaan Tapak Penyediaan Kolam / Banggunan Pemasangan Paip / Saliran Pemasangan Bumbung / Netting Pemasangan Pagar Penyediaan Kolam Tadahan Pendawaian Eletrik & Lampu Centrifugal Pump-2 HP Pam Angin (Blower) - 3 HP Karcher HWP Jet Jaring / Tangguk / Hapa Peralatan Sistem Kualiti Air Tangki Oksigen Peralatan Proses Pembenihan Peralatan Pembungkusan Benih Bakul Pengumpulan Hasil Timbang - 200kg Peralatan Am & Alatulis Yuran Konsultan Daftar Syarikat Yuran / Caj Proses JUMLAH I II. KOS BERUBAH

5,500 8,500 124,000 9,600 12,500 21,600 8,000 12,800 1,600 1,850 1,650 3,300 2,680 350 2,650 750 1,500 340 3,600 4,000 120 200 227,090

5,500 8,500 124,000 9,600 12,500 21,600 8,000 12,800 1,600 1,850 1,650 3,300 2,680 350 2,650 750 1,500 340 3,600 4,000 120 200 10,570

216,520

5,500 8,500 124,000 9,600 12,500 21,600 8,000 12,800 1,600 1,850 1,650 3,300 2,680 350 2,650 750 1,500 340 3,600 4,000 120 200 227,090

1 2

Kos Barangan Jualan(KBJ) Modal Kerja (6 bulan) JUMLAH II JUMLAH (I + II) PERATUSAN PEMBIAYAAN

52,100 70,810 122,910 350,000

52,100 63,880 115,980 332,500 95%

6,930 6,930 17,500 5%

52,100 70,810 122,910 350,000 100%

31

8.0 PRESTASI KEWANGAN


8.1 KAEDAH KIRAAN TERUS ANGGARAN PENGELUARAN & KOS TERNAKAN IKAN KELI DAN TILAPIA

8.2 ANGGARAN PENGELUARAN

*NILAI PENGELUARAN DALAM RM Purata Nilai Harga: Keli RM3.00/ kg, Tilapia- RM5/kg

32

8.3 UNJURAN PENYATA PENDAPATAN 3 TAHUN


Berjaya Enterprise Penyata Pendapatan 2011 ke 2013 (RM) HASIL BERSIH KOS dr Hasil % dr hasil Untung Kasar % dr hasil Belanja Operasi Jualan & Pemasaran R&D Am dan Pentadbiran Jumlah Belanja Operasi % dr hasil PENDAPATAN dr OPERASI PENDATAPATAN LUARBIASA / (PERBELANJAAN) EARNINGS BEFORE INTEREST & TAXES FAEDAH PENDAPATAN / (PERBELANJAAN) Untung Bersih SEBELUM CUKAI CUKAI Untung Bersih % dr hasil 2011 252,000 124,020 49.2% 127,980 50.8% 2012 630,000 202,700 32.2% 427,300 67.8% 2013 966,000 299,600 31.0% 666,400 69.0%

33,940 0 34,250 68,190 27% 59,790

60,400 0 29,900 90,300 14% 337,000

84,160 0 30,420 114,580 12% 551,820

0 59,790

0 337,000

0 551,820

(2,000) 57,790 (14,447) 43,342 17.2%

(1,600) 335,400

(1,200) 550,620

(83,850) (137,655) 251,550 39.9% 412,965 42.8%

33

8.4 UNJURAN KUNCI KIRA-KIRA 3 TAHUN


Berjaya Enterprise Kunci Kira-Kira 3 Tahun 2011 ke 2013 (RM) 2011 Aset Semasa Aset Tunai Akaun Belum Terima Inventori lain Aset Semasa Jumlah Aset Semasa Hartanah & Peralatan Jumlah Aset LIABILITI & EKUITI PEMEGANG SAHAM LIABILITI SEMASA Hutang Jangka Singkat Akaun Belum Bayar & Accrued Expen Lain Liabiliti Semasa Bahagian Semasa Hutang Jangka Panjang Jumlah Liabiliti Semasa Hutang Jangka Panjang (kurang Bahagian Semasa) EKUITI PEMEGANG SAHAM Stok Awam Stok DiUtamakan Pendapatan Tertahan Jumlah Ekuiti JUMLAH LIABILITI & EKUITI 2012 2013

25,000

25,000 25,000

111,304 37,800 37,800 4,536 191,440 (29,320) 162,120

332,059 75,600 60,480 9,072 477,211 (29,320) 447,891

710,733 112,700 86,403 13,524 923,360 (29,320) 894,040

0 39,241 4,536

0 78,926 9,072 0 87,998

0 117,659 13,524 0 131,183

0 0

0 43,777

50,000

40,000

30,000

0 0 0 0

0 0 43,342 43,342 137,120

0 0 294,892 294,892 422,891

0 0 707,857 707,857 869,040

34

8.5 UNJURAN KUNCI KIRA-KIRA 3 TAHUN


Berjaya Enterprise Kunci Kira-Kira 3 Tahun 2011 ke 2013 (RM) 2011 Aset Semasa Aset Tunai Akaun Belum Terima Inventori lain Aset Semasa Jumlah Aset Semasa Hartanah & Peralatan Jumlah Aset LIABILITI & EKUITI PEMEGANG SAHAM LIABILITI SEMASA Hutang Jangka Singkat Akaun Belum Bayar & Accrued Expen Lain Liabiliti Semasa Bahagian Semasa Hutang Jangka Panjang Jumlah Liabiliti Semasa Hutang Jangka Panjang (kurang Bahagian Semasa) EKUITI PEMEGANG SAHAM Stok Awam Stok DiUtamakan Pendapatan Tertahan Jumlah Ekuiti JUMLAH LIABILITI & EKUITI 0 0 0 0 39,241 4,536 0 0 0 43,777 0 78,926 9,072 0 87,998 0 117,659 13,524 0 131,183 25,000 25,000 25,000 111,304 37,800 37,800 4,536 191,440 (29,320) 162,120 332,059 75,600 60,480 9,072 477,211 (29,320) 447,891 710,733 112,700 86,403 13,524 923,360 (29,320) 894,040 2012 2013

50,000

40,000

30,000

0 0

0 0 43,342 43,342 137,120

0 0 294,892 294,892 422,891

0 0 707,857 707,857 869,040

35

8.6

PENYATA ALIRAN TUNAI 3 TAHUN


Berjaya Enterprise Penyata Aliran Tunai 3 Tahun 2011 ke 2013 (RM) 2011 Aktiviti Operasi Untung Bersih Susut Nilai Perubahan Modal Kerja (Meningkat)/Menurun Akaun Belum Terima (Meningkat)/Menurun Inventori (Meningkat)/Menurun Lain Aset Semasa Meningkat/(Menurun) Akaun Belum Bayar & Belanja Akrew Meningkat/(Menurun) Lain Semasa Liab Tunai Bersih Diuntukkan(Diguna) Oleh Aktiviti Operasi Aktiviti Pelaburan Hartanah & Peralatan Lain Tunai Bersih Diguna Dlm Aktiviti Pelaburan Aktiviti Kewangan Meningkat/(Menurun) Hutang Jangka Singkat Meningkat/(Menurun) Bah. Semasa Hjp Meningkat/(Menurun) Hutang Jangka Panjang Meningkat/(Menurun) Stok Awam Meningkat/(Menurun) Stok Diutamakan Dividen Isytihar Tunai Bersih Diuntukkan(Diguna) Oleh Kewangan Meningkat/(Menurun) Tunai Tunai Permulaan Tahun Tunai Hujung Tahun 43,342 29,320 2012 251,550 0 2013 412,965 0

(37,800) (37,800) (4,536) 39,241 4,536

(37,800) (22,680) (4,536) 39,685 4,536

(37,100) (25,923) (4,452) 38,732 4,452

36,304

230,755

388,674

0 0 50,000 0 0 0 50,000 86,304 25,000 111,304

0 0 (10,000) 0 0 0 (10,000) 220,755 111,304 332,059

0 0 (10,000) 0 0 0 (10,000) 378,674 332,059 710,733

25,000

36

8.7

ANALISA PULANG MODAL


Berjaya Enterprise Analisa Pulang Modal 2011 ke 2013 (RM) Hasil Kos dr Hasil Berubah Tetap Jumlah Belanja Operasi Berubah Tetap Jumlah Jumlah Kos & Perbelanjaan Berubah Tetap Jumlah Kos Berubah /Nisbah Hasil Poin Pulangan Modal dr Hasil 2011 252,000 2012 630,000 2013 966,000

72,000 52,020 124,020

180,000 22,700 202,700

276,000 23,600 299,600

17,640 50,550 68,190

44,100 46,200 90,300

67,620 46,960 114,580

89,640 102,570 192,210 0.36 159,200

224,100 68,900 293,000 0.36 106,940

343,620 70,560 414,180 0.36 109,517

37

9.0 KESIMPULAN / JUSTIFIKASI


Rasbora Aquatech Co.beroperasi sebagai pemangkin kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan penternakan bagi kawasan luar Bandar. Tambahan pula lokasi perniagaan yang strategik dan dilengkapi dengan sistem dan teknologi moden dapat menjadi daya penggerak pembangunan ekonomi bagi kawasan luar Bandar yang ketandusan pengetahuan tentang teknologi. Hasrat ini boleh dicapai dengan penyertaan pihak swasta dan kerajaan kerana mereka mempunyai modal, kepakaran dan sistem yang sistematik.

Rasbora Aquatech Co. sedang membangunkan suatu asas perniagaan yang teguh di dalam industri akuakultur, agrikultur dan bioteknologi melalui penubuhan tapak projek yang akan dimajukan itu. Perancangan yang baik tanpa tindakan yang betul tidak akan mendatangkan hasil yang memberangsangkan. Begitulah hasrat syarikat dalam memajukan sektor akuakultur negara yang masih belum kukuh dari segi produktiviti, kualiti dan perkhidmatan teknologi moden.

Ini bermakna meraka perlu menilai peluang yang ada sebagai satu proses bagi memperkembangkan ekonomi diri secara berdikari dengan menubuhkan sebuah entiti perniagaan sendiri, menguruskan syarikat, menjalankan perniagaannya dan

memperkembangkan urus niaga dalam sektor yang diceburi secara professional.

Ini merupakan cabaran utama kepada usahawan BUMIPUTERA bagi mengenal pasti peluang yang ada. Peluang mestilah sejajar dengan kemampuan diri. Jika kurang berkemampuan, kerajaan dan institusi-institusi kawangan mampu menghulurkan bantuan dari segi kewangan. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Begitulah juga dengan kemelut ekonomi masyarakat Malaysia yang rata-rata dijajah pemikiran dan ekonomi oleh bangsa lain. Antara ciri-ciri yang menentukan kemampuan dan kejayaan seseorang adalah keilmuan, kemahiran, minat, sumber kewangan, teknologi, peralatan dan sistem pengurusan sumber manusia yang baik. Hasil daripada penelitian yang
38

matang, maka pihak pengurusan syarikat berpendapat bahawa masa bagi terus melebarkan sayap operasi perniagaan adalah bertepatan pada waktu sekarang. Sejajar dengan galakkan kerajaan bagi memajukan sektor pertanian dan penternakan bagi menjamin kestabilan ekonomi masyarakat dan negara. Diharap kemudahan kewangan yang bakal diterima ini akan dapat membantu bagi melicinkan operasi perniagaan di dalam membina sebuah empayar perniagaan bumiputera yang berdaya saing di pasaran global.

39

Anda mungkin juga menyukai