Anda di halaman 1dari 5

Tarikh/ Hari Kelas Mata Pelajaran Tajuk Objektif 1. 2. 3.

: 11 Oktober 2011 : Tahun 2 Bistari : Matematik

Masa

: 8.15 pagi 9.15 pagi

Bil. Murid : 21 orang

: Nombor Bulat (Menamakan nombor hinngga 10) : Pada akhir pelajaran murid dapat:

Membilang nombor dengan betul. Menamakan nombor dengan betul Menentukan nilai nombor dengan betul.

Pengetahuan sedia ada: 1. Murid telah biasa menyebut nombor. 2. Murid sudah biasa membilang nombor.

: Menamakan nombor perwakilan kuantiiti.

:CD lagu, Kad nombor, Kad gambar, bahan maujud, komputer dan LCD projektor. : Bekerjasama, bertatatertib dan berdiisiplin, berhati-hati. : 1.2 Menama dan menentukan nilai nombor hingga 10

ran

Langkah/masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Murid

Catatan

Aktiviti Guru

Set Induksi (5 minit)

Lagu sayang keluarga dan nombor 1-10

Guru memainkan lagu Sayang Keluarga. Guru bersoal jawab tentang nombor

i)Murid memberi perhatian dan menyanyi bersamasama. ii)Murid menjawab pertanyaan guru.

Teknik nyanyian dan bersoal jawab

Komputer dan CD lagu.

Langkah 1 (15 minit)

Menamakan nombor 1-5

Guru mengeluarkan objek buah-bahan plastik dan memintanta setiap ketua kumpulan mengambilnya. Guru meminta murid memegang setiap orang sebiji objek tersebut dan meminta menyebut bilangannya. Guru menunjukkan kad nombor satu dan sehingalah

i)Ketua kumpulan mengambil objek buahbuahan mainan. ii) Murid memegang sebiji objek tersebut dan menyebur bilangannya sehinggalah objek yang ke lima. iii)Murid membilang objek hingga lima

Teknik: Kelas dan kumpulan

BBM: Bahan maujud dan kad nombor

nombor lima.

Langkah 2 (20 minit)

Menamakan nombor 6 hingga 10

Guru meminta murid membilang objek yang ditunjukkan oleh guru.

i)Murid membilang objek yang ditunjukakan oleh guru enam hingga 10 ii)Murid menyebut nombor

Kaedah: Individu, kelas dan kumpulan.

Guru menunujukkan kad nombor mingikut bilangan murid.

yang ditunjukkan oleh guru secara individu, kumpulan dan kelas. iii)Murid menyebut bilangan dan menunujukkan nombor.

Bimbingna guru

BBM: Bahan maujud dan kad nombor

Nilai: Bekerjasama

Guru menunjukkan bilangan objek dan meminta murid menunjukkan nombor

Langkah 3 (15minit)

Memadankan nombor dengan

Guru mengeluarkan kad nombor dan kad bilangan

i)Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh

Teknik: Soal jawab

nilai 1 hinggga 10

objek. Guru menunjukkan kad nombor dan meminta murid menyebutnya. Guru menunjukkan kad bilangan objek dan minta murid membilangnya. Guru meminta murid menampal kad bilangan objek dan kad nombor dipapan tulis

guru. ii)Murid membilangkan objek yang terdapat dalam kad gambar. iii)Memadankan nombor dengan bilangan objek yang telah dilekatkan dipapantulis dalam kumpulan iv)Murid mencantum puzzle untuk membentuk nombor dalam kumpulan kecil.

Secara kumpulan Kemahiran berfikir

BBM: Kad nombor Kad gambar

Puzzle nombor

Penutup (5 minit)

Membilang nombor 1 hingga 10

Guru meminta murid membilang nombor dari 1 hingga 10

i)Murid membilang nombor dari 1 hingga 10

Teknik: Soal jawab

BBM: Guru mengedar lembaran untuk murid meyesuaikan nombor dengan bilangan objek ii)Murid menjawab Carta nombor

Guru bersoal jawan dengan murid tentang hasil kerja murid.

lembaran kerja.

Refleksi: Pelajaran ini dapat dimulakan dengan baik kerana murid sangat gembira apabila guru meminta mereka menyanyi. Murid memberi kerjasama dalam pengajaran dan pembelajaran kerana teknik yang digunakan oleh guru sangat menarik. Guru telah memberi peluang kepada semua murid untuk mencuba menjawab. Guru telah memberi peneguhan positif kepada murid yang telah menjawab dengan betul. Guru telah memberi bintang pada lembaran kerja murid apabila mereka dapat menjawab dengan betul.

Anda mungkin juga menyukai