Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam


Kelas : 4 Bestari
Tarikh : 15 Mac 1988
Masa : 11.15 12.15 am
Bilangan Murid : 35 Orang
Bidang : Asuhan Tilawah Al-Quran(Hafazan)
Tajuk : Surah Az-Zalzalah ayat 1-5

PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Murid pernah mempelajari bacaan surah Az-Zalzalah.
2. Murid pernah menghafaz surah ini di kelas KAFA.

HASIL PEMBELAJARAN :
Diakhir pembelajaran, murid dapat:
Aras 1 : Membaca dua kalimah sukar didalam surah Az-Zalzalah ayat 1-5
Aras 2 : Membaca tiga potongan ayat dari surah Az-Zalzalah ayat 1-5.
Aras 3 : Menghafaz tiga ayat dari surah Az-Zalzalah ayat 1-5.


KEMAHIRAN BERFIKIR :
1. Menyusun atur
2. Membuat padanan

PENERAPAN NILAI :
1. Membaca surah Az-Zalzalah di dalam solat.

GABUNG JALIN:
1.Asas Ulum Syariah (Ibadah)

BAHAN BANTU MENGAJAR :
1. Laptop
2. LCD
3. Kad kalimah

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Catatan/
Alat
Pendahulu
an
( 2 Minit)
Bacaan doa:
1. Guru meminta
murid membaca
doa.
2. Murid-murid
membaca doa
sambil dipimpin
oleh guru.

Set Induksi
(5 Minit)
1. Video qari sedang
memperdengarkan bacaan Al-
Quran.
2. Guru bersoal jawab:
a) Apakah yang sedang berlaku
didalam video tersebut?
b) Pernahkah kamu membaca
surah tersebut?


1. Guru
menayangkan
video orang
ramai bersolat
jemaah di
Makkah.
2. Guru bersoal
jawab secara
lisan dengan
murid.
3. Murid
menjawab
soalan guru
secara individu.
4. Guru
mengaitkan
jawapan murid
1. Laptop
2. LCD
dengan tajuk
pembelajaran.

Langkah 1
( 18 Minit )
-Bagi mencapai hasil pembelajaran
aras 1:Baca kalimah-kalimah berikut
dengan betul dan lancar.

e@O^Ne
eE_4Ou=4

E_^

}=O^e"-
E-4O4lu=


Penilaian aras:
Guru bersoal jawab dengan pelajar
secara kelas, kumpulan dan
individu.
- Guru
menunjukkan
kad kalimah
sukar di
hadapan
kelas.
- Murid melihat
dengan baik.
- Guru
meminta
murid
membaca
kalimah
mengikut
bacaan guru.
- Murid
membaca
kalimah sukar
secara kelas,
kumpulan dan
individu.
- Guru
mengulangi
semua
langkah di
atas dengan
menggunaka
n kad kalimah
BBM :
- Kad
kalimah

Kaedah :
- Bacaan
Tikrar
yang
seterusnya.
- Guru
meminta
murid
membaca
kalimah sukar
tanpa baris.
- Murid
membaca
kalimah tanpa
baris secara
kelas,
kumpulan dan
individu.
- Guru
membetulkan
kesalahan
bacaan
murid.
-

Langkah 2
( 15 Minit )
Bagi mencapai hasil pembelajaran
aras 2:

-Pemulihan aras 1:
Guru mengadakan latih tubi
menyebut kalimah-kalimah sukar
sehingga lancar.

Potongan ayat 1-5 dari surah al-
- Guru
menunjukkan
paparan
potongan
ayat di
hadapan
kelas.
- Murid melihat
dengan teliti.
BBM :
- Kad
Ayat

Kaedah :
- Bacaan
- Tikrar

Qaariah:
-O) ge@O^Ne
OO-
EO-4O^)e ^
geE_4Ou=4
OO-
E_^ ^g
4~4
}=O^e"- 4`
EO ^@

lOj4`O4C
[g-O4q`
E-4O4lu= ^j

Ep) C+4O
_/Eu E_
^) Penilaian aras:
Guru memilih beberapa orang
pelajar secara rambang untuk
membaca di hadapan kelas.
- Guru
membacakan
potongan
ayat secara
berulang kali.
- Murid
mengikut
bacaan guru
secara kelas,
kumpulan dan
individu.
- Guru
mengulangi
langkah
dengan
potongan
ayat yang
berikutnya.
- Murid
membaca
potongan
ayat secara
berulang kali
secara kelas,
kumpulan dan
individu.
- Guru
menutup
beberapa
kalimah pada
potongan
ayat dan
meminta
murid
menyambung
kan
bacaannya.
- Murid
membaca
secara kelas,
kumpulan dan
individu.Langkah 3
( 15 Minit )
-Bagi mencapai hasil pembelajaran
aras 3:

-Pemulihan aras 2:
Guru mengulangi bacaan kepada
pelajar dan meminta murid-murid
membaca sebanyak 3 kali bagi
setiap potongan ayat.

Ayat 1-5 dari surah al-Qaariah

-O) ge@O^Ne
OO-
EO-4O^)e ^
geE_4Ou=4
OO-
E_^ ^g
4~4
}=O^e"- 4`
EO ^@
- Guru
membacakan
bacaan ayat 1
dari surah Al-
Adiyat.
- Murid
mendengar
dengan baik.
- Guru
membaca
ayat tersebut
secara
berulang kali.
- Murid
mengikut
bacaan guru
secara kelas,
BBM :
- Carta
Ayat

Kaedah :
- Bacaan
- Tikrar
Hafazan
berpasang
an

lOj4`O4C
[g-O4q`
E-4O4lu= ^j

Ep) C+4O
_/Eu E_
^)
Penilaian aras:
Guru memilih satu pasangan untuk
membaca ayat 1-5 yang
dipamerkan guru di hadapan kelas.

kumpulan dan
individu.
- Guru
meminta
murid
menghafaz
ayat 1 secara
berpasangan
dalam
beberapa
minit.
- Beberapa
orang murid
memperdeng
arkan bacaan
ayat 1.
- Guru
mengulangi
semua
langkah di
atas dengan
bacaan ayat 2
dan
seterusnya.
- Guru
mempamerka
n keseluruhan
ayat di
hadapan
kelas dan
membacanya.
- Murid
mengikut
bacaan guru
secara kelas
dan
kumpulan.
- Guru
meminta
murid
menghafaz
kesemua ayat
yang
dipelajari
secara
berpasangan.
- Guru
mempamerka
n keseluruhan
ayat di
hadapan
kelas dengan
mengosongka
n beberapa
kalimah dan
potongan
ayat.
Murid diminta
membaca
keseluruhan
ayat secara
kelas, kumpulan
dan individu.
Penutup
( 5 Minit )
1. Kognitif
2. Sosial
1. Guru meminta
murid membaca
ayat 1-5 surah
Az-Zalzalah
secara kelas
dan kumpulan..
2. Guru member
lembaran kerja
kepada murid..
3. Guru meminta
murid
mengulangkaji
pelajaran hari ini
dirumah.
1.
Lembaran
kerja

REFLEKSI :
1. P&P dapat dijalankan dengan jayanya, semua murid berjaya mencapai
aras 1.
2. 5 orang murid tidak dapat menguasai aras 2, guru memberi kerja/ aktiviti
susulan kepada mereka.
3. 12 orang murid tidak dapat menguasai aras 3. Guru meminta murid
tersebut untuk melakukan aktiviti latih tubi.