Anda di halaman 1dari 43

QSS 4013 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM PENGAKAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK SIMPULAN DAN IKATAN

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH GSTT SEMESTER 1 2012/2013


AHLI KUMPULAN
NORAMIME BINTI TUAH NUR HAFIZA BINTI HARITH WAN SITI ROHANI BINTI WAN AZAM SITI FATIHA BINTI OTHMAN SHAMSURIA BINTI ABDULLAH L20112007323 L20112007313 L20112007312 L20112007321 L20112007325

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN MUKA SURAT

PENGHARGAAN KERTAS KERJA LAPORAN AKTIVITI RANCANGAN MENGAJAR MINIT MESYUARAT LAMPIRAN BUKU PROGRAM BROUCHER FLYER KEDATANGAN PESERTA

1 2 6 18 20 30 30 31 32 34

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur pada hadrat Ilahi, akhirnya kami dapat menjalankan program pengajaran dan pembelajaran Teknik Simpulan dan Ikatan Badan Beruniform Penagakap bagi memenuhi keperluan subjek QSS 4013 Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum dengan jayanya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pensyarah , Dr Ong Kuan Boon dan juga penyelaras subjek En Shaadan bin Manap yang telah memberi kepercayaan yang tinggi kepada kami untuk melaksanaan program ini. Ribuan terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang tempoh perlaksanaan aktiviti ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung serta membantu dalam melaksanakan program ini. Segala kerjasama yang diberi oleh semua pihak amatlah dihargai.

QSS 4013 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM

KERTAS KERJA UNIT BERUNIFORM PENGAKAP TEKNIK SIMPULAN DAN IKATAN

AHLI KUMPULAN
NORAMIME BINTI TUAH NUR HAFIZA BINTI HARITH WAN SITI ROHANI BINTI WAN AZAM SITI FATIHA BINTI OTHMAN SHAMSURIA BINTI ABDULLAH L20112007323 L20112007313 L20112007312 L20112007321 L20112007325

Kertas Kerja Unit Beruniform Pengakap

1.0 Nama program Teknik simpulan dan ikatan 2.0 Pengenalan Simpulan dan ikatan merupakan salah satu perkara yang penting dalam kehidupan seharian. Tali digunakan sepanjang masa, tempat dan keadaan seperti pengembara, penyelamat, pendaki gunung, penggunaan khas dan lain-lain. Ikatan membawa maksud membuat ikatan pada sesuatu objek manakala simpulan membawa maksud membuat simpulan pada tali agar ia lebih kukuh atau menyambungkan tali yang terputus atau terlucut. Teknik simpulan dan ikatan ini akan didedahkan oleh kumpulan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Badan Beruniform Pengakap semasa proses pembelajaran. Sebanyak lima jenis teknik simpulan dan ikatan yang akan diajarkan kepada pelajar iaitu buku sila, bunga geti, tindih kasih, simpul pulih dan simpul manok. Pelajar akan didedahkan dengan 5 teknik ikatan tersebut dan akan diaplikasikan semasa sesi amali. Unit Beruniform Pengakap mengharapkan pelajar akan menggunakan ilmu yang diperolehi untuk kegunaan masa hadapan. 3.0 Objektif
3.1 Memberi pengetahuan kepada pelajar teknik-teknik membuat simpulan dan ikatan

dengan betul. 3.2 Memastikan para peserta dapat mempraktikkan teknik simpulan dan ikatan yang dipelajari dalam kehidupan seharian.
3.3 Mendedahkan pelajar dengan aktiviti berkumpulan dan semangat bekerjasama dalam

kumpulan. 4.0 Matlamat

Projek yang dibincangkan ini bermatlamat untuk merapatkan silaturrahim antara pelajarpelajar DPLI GSTT kumpulan C1 di samping mewujudkan kerjasama padu dalam kalangan ahli-ahli P&P Unit Beruniform Pengakap.

2 5.0 Kumpulan Sasaran Pelajar DPLI GSTT kumpulan C1 Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum Semester 1 2012/2013.

6.0 Perlaksanaan Projek Tarikh: 30 April 2012 Waktu: 2.30 petang hingga 4.30 petang Tempat: Dewan Kolej Ungku Omar

7.0 Jawatankuasa Pelaksana Penasihat Pengarah projek Timbalan Pengarah Projek Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari : : : : : : En Shaadan bin Manap Noramime binti Tuah Shamsuria binti Abdullah Nur Hafiza binti Harith Siti Fatiha binti Othman Wan Siti Rohani binti Wan Azam

Biro-biro Kecil Ajk Pendaftaran Ajk Dokumentasi Ajk Publisiti : : : : Shamsuria binti Abdullah Wan Siti Rohani binti Wan Azam Nur Khairul Husna binti Mohamad Siti Fatiha binti Othman Zaza Azrina binti Zabli Munirah binti Abdul Aziz Ajk Urus Setia : Shamsuria binti Abdullah

Ajk Makanan/Jamuan :

Erlia Izzati binti Mohd Saat Persiapan Tempat


BI L 1 BI L 1. 2. 3.

Nur Hafiza binti Harith


KUANTI TI -3 KUANTI TI 5 keping 6 keping 2 gulung 7 orang 50 ketul 2 biji 1 bungkus 1 paket 2 paket 5 2 40 keping 40 keping RM RM 1.00 0.20 3.00 0.40 5.00 4.00 2.20 1.50 2.00 10.00 0.20 0.20 JUMLAH (RM) 148.00 JUMLAH (RM) 5.00 2.00 6.00 10.00 20.00 10.00 4.00 2.20 3.00 10.00 20.00 8.00 8.00 108.20 39.80

PERKARA Peruntukan dari ahli kumpulan PERKARA Publisiti -Banner -Edaran(flyers) Peralatan -Tali Makanan -Makanan VIP -Kuih -Kek Pisang -Teh -Gula -Cawan Kertas

4. 5.

Cenderamata -Pelajar - VIP Lain-lain -Pamplet P&P -Buku Atur Cara JUMLAH BAKI

Siti Fatiha binti Othman 8.0 Anggaran Perbelanjaan

9.0 Tentatif Program Tarikh: 30 April 2012 Waktu: 2.30 petang hingga 4.30 petang Tempat: Dewan Kolej Ungku Omar Masa :

2.30 3.00 3.00 3.45 3.45 4.15 4.15 - 4.30 4.30

Ketibaan / Pendaftaran Peserta Sesi Pengajaran dan Pembelajaran ( Teknik Simpulan dan Ikatan ) Sesi Amali Penyampaian hadiah Jamuan makan

4 10.0 Penutup Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) diharap mencapai objektif untuk membantu pelajar mengaplikasikan ilmu teknik simpulan dan ikatan tali dalam kehidupan seharian terutamanya ketika melakukan aktiviti di luar rumah.

Disediakan oleh,

.............................................. (NUR HAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha P&P, Unit Beruniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

.............................................. (NORAMIME BINTI TUAH) Pengarah Projek P&P,

.. (EN SHAADAN BIN MANAP) Penasihat,

Unit Beruniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum, Kumpulan C1 Semester 1 2012/2013.

QSS 4013 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM

LAPORAN UNIT BERUNIFORM PENGAKAP

TEKNIK SIMPULAN DAN IKATAN

AHLI KUMPULAN
NORAMIME BINTI TUAH NUR HAFIZA BINTI HARITH WAN SITI ROHANI BINTI WAN AZAM SITI FATIHA BINTI OTHMAN SHAMSURIA BINTI ABDULLAH L20112007323 L20112007313 L20112007312 L20112007321 L20112007325

LAPORAN AKTIVITI

1.0 PENGENALAN Simpulan dan ikatan merupakan salah satu perkara yang penting dalam kehidupan seharian.Tali digunakan sepanjang masa, tempat dan keadaan seperti pengembara, penyelamat, pendaki gunung, penggunaan khas dan lain-lain. Ikatan membawa maksud membuat ikatan pada sesuatu objek manakala simpulan membawa maksud membuat simpulan pada tali agar ia lebih kukuh atau menyambungkan tali yang terputus atau terlucut. Teknik simpulan dan ikatan ini telah didedahkan oleh kumpulan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Unit Beruniform Pengakap semasa proses pembelajaran. Sebanyak lima jenis teknik simpulan dan ikatan telah diajar kepada pelajar iaitu buku sila, bunga geti, tindih kasih, simpul pulih dan simpul manok. Pelajar didedahkan dengan 5 teknik ikatan tersebut dan mengaplikasikannya semasa sesi amali. Unit Beruniform Pengakap mengharapkan pelajar menggunakan ilmu yang diperolehi untuk kegunaan masa hadapan. 2.0 LATAR BELAKANG PROJEK Projek ini adalah hasil dari cetusan idea daripada ahli-ahli jawatankuasa P&P Pengakap sebagai salah satu aktiviti yang akan dilaksanakan untuk melengkapkan tugasan berkumpulan bagi QSS 4013 Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum semester ini. Aktiviti ini juga merupakan salah

satu aktiviti yang dibuat untuk memberi pendedaahan kepada pelajar-pelajar DPLI kumpulan C1 tentang teknik simpulan dan ikatan yang biasa dipelajari dalam Unit Beruniform Pengakap.
3.0 OBJEKTIF 3.1 Memberi pengetahuan kepada pelajar teknik-teknik membuat simpulan dan ikatan

dengan betul. 3.2 Memastikan para peserta dapat mempraktikkan teknik simpulan dan ikatan yang dipelajari dalam kehidupan seharian.
3.3 Mendedahkan pelajar dengan aktiviti berkumpulan dan semangat bekerjasama dalam

kumpulan 6 4.0 MATLAMAT Projek yang dibincangkan ini bermatlamat untuk merapatkan silaturrahim antara pelajarpelajar DPLI GSTT kumpulan C1 di samping mewujudkan kerjasama padu dalam kalangan ahl-ahli P&P Unit Beruniform Pengakap.

5.0 KUMPULAN SASARAN Pelajar DPLI GSTT kumpulan C1 Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum Semester 1 2012/2013.

6.0 BUTIR-BUTIR PROJEK Tarikh: 30 April 2012 Waktu: 2.30 petang hingga 4.30 petang Tempat: Dewan Kolej Ungku Omar

7 7.0 JAWATANKUASA PELAKSANA

Pensyarah Penasihat Pengarah projek Timbalan Pengarah Projek Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari

: : : : : : :

Dr. Ong Kuan Boon En Shaadan bin Manap Noramime binti Tuah Shamsuria binti Abdullah Nur Hafiza binti Harith Siti Fatiha binti Othman Wan Siti Rohani binti Wan Azam

Biro-biro Kecil

Ajk Pendaftaran Ajk Dokumentasi Ajk Publisiti

: : : :

Shamsuria binti Abdullah Wan Siti Rohani binti Wan Azam Nur Khairul Husna binti Mohamad Siti Fatiha binti Othman Zaza Azrina binti Zabli Munirah binti Abdul Aziz Shamsuria binti Abdullah

Ajk Makanan/Jamuan : Ajk Urus Setia :

Erlia Izzati binti Mohd Saat


BI L 1 BI L 1. PERKARA Peruntukan dari ahli kumpulan PERKARA Publisiti -Banner -Edaran(flyers) -Pamplet & Tentatif : Pelajar : VIP Peralatan -Tali 3. -Kek Pisang -Kuih -Teh -Gula -Cawan Kertas Cenderamata - VIP -Pelajar : Door gift : Hadiah peserta JUMLAH BAKI Makanan 2 bungkus 60 biji 1 bungkus 1 paket 2 paket 2 43 5 6.30 2.50 2.30 1.50 16.45 0.50 2.90 12.60 19.00 2.50 2.30 3.00 32.90 22.20 14.50 148.00 2 gulung 3.20 6.40 KUANTI TI KUANTI TI 1 keping 6 keping 100kepin g 8 keping RM RM 21.00 JUMLAH (RM) 148.00 JUMLAH (RM) 21.00 2.90 8.70

2.

4.

Persiapan Tempat

Nur Hafiza binti Harith Siti Fatiha binti Othman

8 8.0 LAPORAN PERBELANJAAN

9.0 TENTATIF PROGRAM

Tarikh: 30 April 2012 Waktu: 2.30 petang hingga 4.30 petang Tempat: Dewan Kolej Ungku Omar Masa : 2.30 3.00 3.00 3.45 3.45 4.15 4.15 - 4.30 4.30 Ketibaan / Pendaftaran Peserta Sesi Pengajaran dan Pembelajaran ( Teknik Simpulan dan Ikatan ) Sesi Amali Penyampaian hadiah Jamuan makan

9 10.0 CARTA GANTT

Perkara/Minggu Perbincangan dan perancangan Penyediaan kertas kerja Tempahan tempat Persediaan projek Pelaksanaan projek Post Morterm

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Penyediaan laporan Semakan laporan Penghantaran laporan

10

11.0 GAMBAR AKTIVITI 11.1 Gambar sebelum pelaksanaan projek

Gambar 1: Perbincangan mengenai program P&P di Padang UPSI

11.2 Gambar semasa pelaksanaan projek

Gambar 2 : Pendaftaran peserta 11

Gambar 3 : Sesi pengajaran dan pembelajaran

12

Gambar 4 : Penglibatan peserta dalam aktiviti pengukuhan

Gambar 5 : Penyampaian cenderamata kepada peserta yang berjaya

13

Gambar 6: Penyampaian cenderamata untuk En Shaadan

Gambar 7: AJK P&P Teknik Simpulan dan Ikatan

14 12.0 PERMASALAHAN

Program P&P Persatuan Pengakap ini telah berjaya dilaksanakan mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang timbul telah dikenalpasti sepanjang program ini berlangsung. Antaranya ialah:

i.

Pemindahan lokasi di saat-saat akhir dari Blok 2, Aras 1, Bilik Kuliah 2 kepada Dewan Kolej Ungku Omar. Pertukaran lokasi terpaksa dibuat ekoran daripada gabungan antara kumpulan pertandingan dengan P&P Pengakap. Pengumuman perubahan lokasi kepada peserta dan komitmen yang diberikan oleh semua AJK program telah berjaya menyelesaikan masalah ini.

ii.

Ketetapan kehadiran peserta pada hari program tidak begitu memuaskan mengikut masa yang ditetapkan. Hal ini disebabkan, pada hari program berlangsung semua peserta tiada kelas di waktu pagi. Keadaan ini menyebabkan program ini dimulakan lewat 20 minit daripada tentatif program kerana terpaksa menunggu kehadiran kesemua peserta.

iii.

Walaupun telah dimaklumkan mengenai program ini berlangsung mengikut tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan, namun masih terdapat segelintir peserta daripada kumpulan C1 tidak menghadirkan diri pada hari tersebut. Hal ini disebabkan kebanyakan peserta pulang ke kampung sempena cuti Hari Buruh yang jatuh pada keesokan hari iaitu 1 Mei 2012. Kehadiran peserta pada hari program berlangsung telah dimeriahkan oleh peserta daripada kumpulan C2.

iv.

Semasa program berlangsung, masalah teknikal telah dikenalpasti. Sistem audio iaitu mikrofon tidak dapat berfungsi dengan begitu baik. Masalah teknikal ini tidak dapat diatasi ekoran ketiadaan pekerja teknikal berhampiran. Walau bagaimanapun, progam ini dapat dijayakan dengan baik kerana mendapat kerjasama daripada kesemua peserta.

v.

Lokasi program yang dipilih tidak menyediakan projektor. Kesukaran mendapatkan projektor telah berjaya diatasi dengan kerjasama semua pihak AJK. Oleh itu, pihak

AJK terpaksa meminjamnya di Fakulti Sains Sukan UPSI seminggu sebelum program berlangsung. 15 13.0 CADANGAN PENAMBAIKAN Setelah perbincangan kumpulan dijalankan, pihak AJK telah sebulat suara mencadangkan beberapa langkah untuk membaiki dan mengatasi masalah yang timbul: i Lokasi yang besar perlu dipilih untuk memberi kemudahan dan keselesaan semasa program ini berlangsung kepada peserta. Suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih kondusif adalah penting agar para peserta dapat mengikuti program dengan lebih selesa. ii Semangat kerjasama yang baik daripada kesemua pihak terutamanya daripada para peserta serta AJK perlu dipupuk sejak dari awal lagi. Hal ini membolehkan program dapat berlangsung dengan jaya dari aspek kehadiran dan ketetapan peserta pada hari tersebut. Komitmen peserta juga perlu diterapkan dari mula supaya kesemua peserta dapat menghadirkan diri untuk menjayakan program yang telah direncanakan dari awal. iii Aktiviti program ini dapat diperluaskan kepada bakal-bakal guru dengan lebih mendalam supaya mereka dapat menimba ilmu dan mempraktikkan semasa bertugas di sekolah mahupun dalam kehidupan seharian.

14.0 RUMUSAN

Secara keseluruhannya, program P&P Badan Beruniform Pengakap ini berjaya dilaksanakan seperti yang telah dirancang. Program ini telah mencapai objektif yang disasarkan seperti menambahkan pengetahuan dan pendedahan kepada peserta tentang teknik-teknik simpulan dan ikatan. Dengan terlaksananya program ini diharap para peserta dapat mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari dengan sebaik mungkin. Di samping itu, kebanyakan peserta telah memberikan kerjasama dan komitmen yang baik sepanjang program berlangsung. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh para peserta untuk mempelajari dan menimba ilmu pengetahuan dalam program P&P ini sekaligus menaikkan semangat pihak AJK dalam memberikan persembahan yang terbaik pada hari tersebut. Oleh yang

demikian , program P&P seperti ini perlu diteruskan pada masa akan datang malah pengisiannya diharapkan dapat ditingkatkan seiring dengan kehendak peserta programnya.

16 15.0 PENUTUP Dengan ini saya mengakui bahawa segala butiran di dalam laporan ini adalah benar.

Disediakan oleh,

.............................................. (NUR HAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha P&P, Unit Beruniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

.............................................. (NORAMIME BINTI TUAH) Pengarah Projek P&P, Unit Beruniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

.. (EN SHAADAN BIN MANAP) Penasihat, Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum, Kumpulan C1 Semester 1 2012/2013.

17

RANCANGAN MENGAJAR

Rancangan Mengajar Tajuk Badan Beruniform Tempat Tarikh Masa : : : : : Simpulan dan Ikatan Pengakap Dewan Kolej Ungku Omar 30 April 2012 2.30 petang 4.30 petang

Objektif Pembelajaran :
i.

Memberi pengetahuan kepada pelajar cara-cara membuat simpulan dan ikatan dengan betul. Memastikan para peserta dapat mempraktikkan teknik simpulan dan ikatan yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Mendedahkan pelajar dengan aktiviti berkumpulan dan semangat bekerjasama dalam berkumpulan.

ii.

iii.

Aktiviti Pembelajaran : Langkah Aktiviti 1. Mengambil kehadiran pelajar. 2. 3. Bacaan doa dan kata-kata aluan. Pelajar diarahkan untuk duduk di dalam lima kumpulan yang telah ditetapkan. Setiap kumpulan terdiri antara 7-8 orang pelajar. Penerangan tentang 5 jenis teknik simpulan dan ikatan akan disampaikan oleh tenaga pengajar iaitu: i. Buku Sila Sesi penerangan oleh AJK AJK Pendaftaran Catatan Penglibatan AJK P&P

4.

ii. iii. iv. v.

Bunga Geti Tindih Kasih Simpul Pulih Simpul Manok

P&P kepada pelajar

18 5. Setiap tenaga pengajar bertanggungjawab memantau serta membantu para pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran dalam kumpulan masing-masing. Setelah penerangan diberi, pelajar diberi masa selama 15 minit untuk membuat latihan amali kesemua jenis simpulan dan ikatan dalam kumpulan masing-masing.

Sesi penerangan oleh AJK P&P kepada pelajar Latihan amali bermula dalam kumpulan.Setiap kumpulan dipantau oleh fasilitator (AJK P&P)

6.

Selang 15 minit kemudian, lima orang pelajar akan dipanggil untuk menunjukkan salah satu jenis simpulan dan ikatan. Pelajar yang berjaya menunjukkan jenis simpulan dan ikatan yang betul akan diberikan hadiah. Di akhir aktiviti, pelajar diberi peluang untuk bertanyakan sebarang soalan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mengenai aktiviti yang dijalankan.

Wakil pelajar akan menunjukkan jenis ikatan di hadapan kelas

8.

Sesi soal jawab

Hasil Pembelajaran :

1) 90 % daripada peserta dapat memahami dan mempraktikkan ilmu yang diajar sepanjang program berlangsung. 2) Peserta peserta lain masih memerlukan bantuan dan tunjuk ajar daripada tenaga pengajar untuk melakukan teknik simpulan dan ikatan. 3) Secara keseluruhannya program ini telah memberi input dan pendedahan yang berguna kepada peserta program. 4) Peserta menunjukkan minat dan keinginan yang tinggi untuk mempelajari teknik simpulan dan ikatan.

19

MINIT MESYUARAT

MINIT MESYUARAT UNIT BERUNIFORM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN QSS 4033 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM KUMPULAN C1 BIL. 1/2012 Tarikh Masa Tempat Kehadiran 1) Noramime binti Tuah (Pengerusi) 2) Nur Hafiza binti Harith 3) Wan Siti Rohani binti Wan Azam 4) Shamsuria binti Abdullah 5) Siti Fatiha binti Othman
AGENDA : 1. 2. 3. 4. Bil . 1. Ucapan Pengerusi Perbincangan Perlantikan Jawatan Hal-hal Lain Agenda Ucapan Pengerusi Perkara 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua ahli ke Mesyuarat Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum kali pertama. 1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk persediaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi Unit Beruniform Pengakap. 2. Perbincangan 2.1 Membincangkan tajuk aktiviti bagi P&P yang sesuai dilaksanakan oleh Unit Beruniform Pengakap. 2.2 Ahli kumpulan bersepakat untuk melakukan aktiviti teknik simpulan dan ikatan dalam Unit Beruniform Pengakap bagi memberi pendedahan kepada pelajarpelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah - Guru Sandaran Tidak Terlatih (DPLI-GSTT) kumpulan C1. 2.3 Membuat perbincangan mengenai kertas kerja bagi Makluman Tindakan Makluman

: 20 Februari 2012 : 4.00 petang 7.00 petang : Gimnasium UPSI

Semua ahli

P&P Pengakap. 3. Perlantikan Jawatan

3.1 Seorang setiausaha telah dilantik bagi mencatat perjalanan mesyuarat dan menyediakan kertas kerja. 3.2.Perlantikan Ahli Jawatankuasa yang lain seperti Timbalan Pengarah,Bendahari, Timbalan 20 Setiausaha serta biro-biro kecil yang lain. 3.3 Pengerusi mesyuarat menerangkan fungsi setiap ahli jawatankuasa yang telah dilantik bagi program ini.

Pengerusi

4.

Hal hal lain

4.1 Setiap ahli diminta untuk mencari maklumat mengenai aktiviti program yang hendak dilaksanakan. Pengerusi 4.2 Pengerusi juga mengingatkan kepada ahli untuk saling bantu dan merujuk kepada pengerusi jika terdapat sebarang masalah.

PENUTUP

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.20 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.

Disediakan oleh, .............................................. (NURHAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disahkan oleh, ............................................... (NORAMIME BINTI TUAH) Pengerusi, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

21 MINIT MESYUARAT UNIT BERUNIFORM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN QSS 4033 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM KUMPULAN C1 BIL. 2/2012 Tarikh Masa Tempat Kehadiran 1) Noramime binti Tuah (Pengerusi) 2) Nur Hafiza binti Harith 3) Wan Siti Rohani binti Wan Azam 4) Shamsuria binti Abdullah 5) Siti Fatiha binti Othman
AGENDA : 5. 6. 7. 8. Bil . 1. Ucapan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Perbincangan Hal-hal Lain Agenda Ucapan Pengerusi Perkara 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua ahli ke Mesyuarat Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum kali kedua. 1.3 Pengerusi memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk persediaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi Unit Beruniform Pengakap. 2. Pengesahan Minit 2.1 Minit mesyuarat Unit beruniform Pengakap bilangan 1/2012 disahkan tanpa sebarang pindaan. Minit disahkan oleh Shamsuria binti Abdullah dan disokong oleh Siti Fatiha binti Othman. Makluman Tindakan Makluman

: 27 Februari 2012 : 4.00 petang 7.00 petang : Padang Upsi

3.

Perbincangan

3.1 Kertas kerja yang telah siap dirangka dibentangkan dalam mesyuarat. 3.2.Membincangkan mengenai tarikh, tempat dan aktiviti P&P yang hendak dilaksanakan. 3.4 Membincangkan mengenai menu makanan yang hendak disediakan kepada para peserta.

Pengerusi

Semua ahli

3.5 Membincangkan mengenai edaran dan tentatif program yang perlu disediakan kepada pelajar. 22 3.6 Membincangkan mengenai jenis-jenis simpulan dan ikatan yang hendak disampaikan kepada pelajar.
4. Hal hal lain 4.1 Setiap ahli diminta untuk mencari maklumat mengenai aktiviti program yang hendak dilaksanakan. Pengerusi 4.2 Pengerusi juga mengingatkan kepada ahli untuk saling bantu dan merujuk kepada pengerusi jika terdapat sebarang masalah.

PENUTUP

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.15 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.

Disediakan oleh, .............................................. (NURHAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disahkan oleh, ............................................... (NORAMIME BINTI TUAH) Pengerusi, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

23 MINIT MESYUARAT UNIT BERUNIFORM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN QSS 4033 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM KUMPULAN C1 BIL. 3/2012 Tarikh Masa Tempat Kehadiran 1) Noramime binti Tuah (Pengerusi) 2) Nur Hafiza binti Harith 3) Wan Siti Rohani binti Wan Azam 4) Shamsuria binti Abdullah 5) Siti Fatiha binti Othman
AGENDA : 9. 10. 11. 12. Bil . 1. Ucapan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Perbincangan Hal-hal Lain Agenda Ucapan Pengerusi Perkara 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua ahli ke Mesyuarat Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum kali kedua. 1.4 Pengerusi memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk persediaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi Unit Beruniform Pengakap. 2. Pengesahan Minit 2.1 Minit mesyuarat Unit beruniform Pengakap bilangan 2/2012 disahkan tanpa sebarang pindaan. Makluman Tindakan Makluman

: 5 Mac 2012 : 4.00 petang 7.00 petang : Padang Upsi

Minit disahkan oleh Wan Siti Rohani binti Wan Azam dan disokong oleh Siti Fatiha binti Othman. 3. Perbincangan

3.1 Membincangakan mengenai tempat yang telah ditempah dan persiapan yang perlu dilakukan semasa hari berlangsungnya majlis P&P. 3.2 Ajk publisiti memaklumkan bahawa edaran(flyers) mengenai program P&P telah disediakan dan akan diedarkan kepada pelajar semasa majlis P&P berlangsung. 3.3 Ajk Urus Setia memaklumkan hadiah cenderamata untuk pelajar dan penasihat 24 program telah disediakan.

Pengerusi

Ajk yang terlibat

4.

Hal hal lain

4.1 Taklimat dari En. Shaadan kepada semua kumpulan mengenai perkara yang perlu ada semasa program P&P dijalankan . Makluman 4.2 Taklimat dari kumpulan Kelab dan Persatuan mengenai program mereka yang akan berlangsung pada minggu berikutnya. 4.3 Pengerusi juga mengingatkan kepada ahli untuk saling bantu dan merujuk kepada pengerusi jika terdapat sebarang masalah. Pengerusi

PENUTUP

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.30 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.

Disediakan oleh, .............................................. (NURHAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disahkan oleh, ............................................... (NORAMIME BINTI TUAH) Pengerusi, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

25 MINIT MESYUARAT UNIT BERUNIFORM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN QSS 4033 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM KUMPULAN C1 BIL. 4/2012 Tarikh Masa Tempat Kehadiran 1) Noramime binti Tuah (Pengerusi) 2) Nur Hafiza binti Harith 3) Wan Siti Rohani binti Wan Azam 4) Shamsuria binti Abdullah 5) Siti Fatiha binti Othman
AGENDA : 13. 14. 15. 16. Bil . 1. Ucapan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Perbincangan Hal-hal Lain Agenda Ucapan Pengerusi Perkara 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua ahli ke Mesyuarat Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum kali ketiga. 1.5 Pengerusi memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk persediaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi Unit Beruniform Pengakap. Tindakan Makluman

: 3 April 2012 : 10.00 pagi 11.00 pagi : Kafe Kampus Baru Sultan Azlan Shah

2.

Pengesahan Minit

2.1 Minit mesyuarat Unit beruniform Pengakap bilangan 3/2012 disahkan tanpa sebarang pindaan.

Makluman

Minit disahkan oleh Siti Fatiha binti Othman dan disokong oleh Wan Siti Rohani binti Wan Azam.

3.

Perbincangan

3.1 Pengerusi memaklumkan mengenai perubahan pada tarikh program yang perlu dilakukan kerana terdapat masalah kesuntukan masa.Tarikh baru yang diperolehi ialah pada 30 April 2012. 3.2 Pengerusi juga memaklumkan terdapat dua program yang berlangsung serentak pada tarikh yang sama iaitu program P&P dan juga pertandingan dari Unit Beruniform Pengakap dan majlis bermula lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu pada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. 26 3.3 Perubahan tempat juga berlaku kerana program P&P dan pertandingan memerlukan tempat yang luas.Lokasi baru yang telah ditetapkan ialah Dewan Kolej Ungku Omar.

Pengerusi

Makluman

4.

Hal hal lain

4.3 Pengerusi juga mengingatkan kepada ahli untuk saling bantu dan merujuk kepada pengerusi jika terdapat sebarang masalah.

Pengerusi

PENUTUP

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.50 pagi dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.

Disediakan oleh, .............................................. (NURHAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disahkan oleh, ............................................... (NORAMIME BINTI TUAH) Pengerusi, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

27 MINIT MESYUARAT UNIT BERUNIFORM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN QSS 4033 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM KUMPULAN C1 BIL. 5/2012 Tarikh Masa Tempat Kehadiran 1) Noramime binti Tuah (Pengerusi) 2) Nur Hafiza binti Harith 3) Wan Siti Rohani binti Wan Azam 4) Shamsuria binti Abdullah 5) Siti Fatiha binti Othman
AGENDA : 17. 18. 19. 20. Bil. 1. Ucapan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Perbincangan Hal-hal Lain Agenda Ucapan Pengerusi Perkara Tindakan

: 9 Mei 2012 : 10.00 pagi 11.00 pagi : Perpustakaan Tuanku Bainun

1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua ahli ke Mesyuarat Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum kali kelima.
1.6

Makluman

Pengerusi memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk Post Morterm program pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi Unit Beruniform Pengakap yang telah berjaya diadakan.

2.

Pengesahan Minit

2.1 Minit mesyuarat Unit beruniform Pengakap bilangan 4/2012 disahkan tanpa sebarang pindaan. Minit disahkan oleh Siti Fatiha binti Othman dan disokong oleh Shamsuria binti Abdullah. 3.1 Pengerusi membuat round table untuk mengetahui tindak balas dari AJK program sekiranya terdapat masalah daripada pihak AJK masing-masing semasa program P&P berlangsung. 3.2 Pihak AJK memaklumkan terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti dan penambahbaikan juga dicadangkan oleh AJK sekiranya ingin mengadakan program seperti itu lagi. 28

Makluman

3.

Perbincangan

Pengerusi

Makluman

4.

Hal hal lain

a. Pengerusi juga mengucapkan terima kasih kepada semua AJK Teknik Simpulan dan Ikatan yang telah bertungkus lumus menjayakan program tersebut.

Pengerusi

PENUTUP

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.50 pagi dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.

Disediakan oleh, .............................................. (NURHAFIZA BINTI HARITH) Setiausaha, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

Disahkan oleh, ............................................... (NORAMIME BINTI TUAH) Pengerusi, P&P Teknik Simpulan Dan Ikatan, Unit Uniform Pengakap, DPLI GSTT Kumpulan C1.

29

LAMPIRAN

BUKU PROGRAM

BROUCHER 30

FLYER 31

32

33

KEDATANGAN PESERTA

34