TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA) MASA : 1220-1320 (60 MINIT) TEMA : KELUARGAKU BERWAWASAN TAJUK : CERITA DATUK (BAHAGIAN 2)
1 Julia Ak Intan

ungkapan. 2 Julia Ak Intan . Fokus sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Aras 1(i) Membaca bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. 1. dan ayat yang sesuai.TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 5 Februari 2013 (Jumaat) : 1220-1320 (60 minit) : Tahun Empat : 37 orang : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk (Bahagian 2) Fokus Utama : 9.

3 Julia Ak Intan . ii. Sistem Bahasa: i ii Tatabahasa Kosa kata: : Kata Ganda : Larut. Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Verbal-linguistik. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan. ii. Bisik Hati Pengisian Kurikulum: i.TAHUN 4 Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Murid-murid tahu membaca secara membaca secara mekanis dan mentalis. Rajin. Terkuak. ii. Membaca tiga daripada lima rangkai petikan teks yang disediakan. Pendidikan Moral. Yakin Diri. Mengkategori. : Bekerjasama. Kemahiran Bernilai Tambah: i. Interpersonal. Berani. Menyatakan tiga daripada empat fakta yang terdapat dalam bahan yang didengar kepada rakan-rakan yang lain. : Menjana idea. Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Menulis dua daripada tiga idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca di atas lembaran kerja yang disediakan. iii. Intrapersonal. Murid-murid telah mengetahui serba sedikit tentang kata ganda. Menghubungkait. Kinestetik. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Kemahiran mencatat. ii. iii. vi. Belajar Cara Belajar RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bacaan Mekanis.TAHUN 4 iii. vii. Isi Pelajaran: i. Bacaan Mentalis. v. ii. iv. Kemahiran berbincang. Terkuak. iii. iv. Petikan Teks Lembaran Kerja Kad Perkataan Lirik Lagu “Pahlawanku” Rakaman suara “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Laptop Pembesar Suara 4 Julia Ak Intan . Bisik Hati Bahan Bantu Mengajar: i. Petikan Teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Klip Lagu – Pahlawanku Tatabahasa – Kata Ganda Kosa Kata – Larut. Kemahiran membentang.

Verbal linguistik. Guru bersoal jawab dengan murid berkenanan dengan nyanyian sebentar tadi. Apakah yang telah anda perhatikan di dalam seni kata lagu sebentar tadi? 2. Siapakah pahlawan yang anda kenali? 3. Guru mengaitkan nyanyian tersebut dengan TKP: .TAHUN 4 Langkah/ Masa Isi Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Klip Lagu : “Pahlawanku” 1. tajuk pembelajaran pada hari ini. Guru memperdengarkan lagu “Pahlawanku” kepada murid-murid. - Lingkaran Soalan 4. - Menghubungkait Alat Berfikir : 3. Murid-murid diminta menyanyikan lagu tersebut Contoh Soalan : 1. KBT: KB: 2. Mengapakah kita mesti mengenang jasa pahlawan negara kita? dengan merujuk seni kata yang telah diberikan oleh guru. Interpersonal Intrapersonal Strategi : BSM : Berpusatkan murid - Klip Lagu “Pahlawanku” Seni kata lagu “Pahlawanku” Pembesar Suara 5 Julia Ak Intan .

5 Aras 1 (i) Nilai Murni : - Berani Bekerjasama Yakin diri 6. Soal Jawab Penilaian FU : 9. 2. Murid-murid dikehendaki menumpukan perhatian sepenuhnya semasa rakaman suara dimainkan. Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Laptop Teknik : Perkembangan Langkah 1 (20 minit) Arahan: Kenal pasti empat pengajaran yang anda dengar dalam rakaman suara yang tadi? Rakaman Suara: ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. 5. 4. Secara rawak. 6 Julia Ak Intan . 3. Kecergasan Pelbagai: - Verbal-Linguistik Interpersonal Intrapersonal Kinestatik. Guru memberikan arahan menggunakan slaid. Guru memainkan rakaman suara yang mengandungi “Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Setiap kumpulan diagihkan kad manila.2 Aras 1 (i) FS : 1. 1. guru memilih beberapa kumpulan KBT: untuk membentangkan hasil dapatan mereka.

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kemahiran Berfikir : BSM : Menjana idea Menghubung kait - Slaid Laptop Pembesar Suara Strategi : - Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik : Langkah 2 (15 minit) 1. Soalan: 1. apa yang anda faham? 1. Pembentangan Penilaian FS : 5. Petikan Cerita : ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Berdasarkan petikan yang anda baca. 2. Murid-murid dipilih secara rawak membaca petikan teks tersebut secara mekanis manakala muridmurid lain diminta untuk menggariskan nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam teks petikan.2 Aras 1 (i) FS : 1. Guru mengedarkan petikan teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” kepada murid-murid.5 Aras 1 (i) Nilai Murni: Bekerjasama 7 Julia Ak Intan .

Menjana idea Kemahiran Belajar: . Mengapakah kaki datuk berdarah? 4. Dimanakah datuk ditahan? Kosa Kata : - Larut Terkuak Bisik Hati KBT: Kecergasan Pelbagai : . Ilmu : Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yakin Diri Rajin Berani 2. Guru membincangkan nilai-nilai pengajaran yang telah digariskan.Kemahiran menghubungkait 8 Julia Ak Intan .Verbal-Linguistik Interpersonal . Siapakah yang telah menahan datuk? 5. Kemahiran Berfikir: . guru memperkenalkan kosa kata dan maknanya menggunakan kad perkataan dan makna. Guru menyoal murid-murid menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H).TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 3. Bagaimanakah datuk melepaskan diri? 3.Visual-ruang. 5. Selepas itu.Intrapersonal . 4.Kinestatik .Kemahiran membincang .

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.2 Aras 1 (i) FS : 1. Kata Ganda Kata Ganda Penuh 1. Penilaian FU : 9.Verbal-Linguistik . Murid diminta menyiapkan latihan yang diedarkan oleh guru. 5. 4. Beberapa murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata ganda tersebut.Interpersonal Kata Ganda 9 Julia Ak Intan .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU BSM Kad perkataan Kad makna Petikan teks ”Cerita Datuk (Bahagian 2)” Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan Langkah 3 (15 minit) Langkah menulis: i.5 Aras 1 (i) FS : 5. 3.2 Aras 1 (i) Sistem Bahasa KBT: Kecerdasan Pelbagai . Guru menerangkan konsep kata ganda berdasarkan slaid yang disediakan 2. Murid diminta memberi beberapa contoh kata ganda yang dapat mereka kecam berdasarkan teks petikan.

Menjana minda BSM: . Kemahiran Berfikir: .Lembaran Petak Huruf . 2. Guru mengedarkan lembaran petak huruf kepada murid-murid perdana.Berpusatkan murid Pendekatan: . Sosial Murid-murid bersama guru menyanyi lagu “Pahlawanku” Nilai murni : - Kognitif Sosial KBT: TKP: Yakin pada diri sendiri - Verbal linguistik Intrapersonal Interpersonal 10 Julia Ak Intan .Induktif Penutup (5 minit) Penutup: Kognitif Guru membimbing murid merumus isi pelajaran.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Intrapersonal Kinestatik Pengayaan Permainan bahasa Kumpulan Pengayaan 1. Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca beberapa suku kata mudah.Lembaran Kerja Pemulihan Bimbingan membaca beberapa suku kata mudah Kumpulan Pemulihan 1. Lembaran kerja pemulihan suku kata diagihkan.Kad Huruf . Strategi: .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Penambahbaikan : 11 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 KELEMAHAN/ KEKURANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pensyarah Pembimbing Catatan : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh : 12 Tandatangan : Nama : Tarikh : Julia Ak Intan .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 13 Julia Ak Intan .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.