TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA) MASA : 1220-1320 (60 MINIT) TEMA : KELUARGAKU BERWAWASAN TAJUK : CERITA DATUK (BAHAGIAN 2)
1 Julia Ak Intan

Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 2 Julia Ak Intan . Fokus sampingan : 5. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. dan ayat yang sesuai. Aras 1(i) Membaca bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. ungkapan.TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 5 Februari 2013 (Jumaat) : 1220-1320 (60 minit) : Tahun Empat : 37 orang : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk (Bahagian 2) Fokus Utama : 9. 1.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.

Yakin Diri. Sistem Bahasa: i ii Tatabahasa Kosa kata: : Kata Ganda : Larut. Rajin. Membaca tiga daripada lima rangkai petikan teks yang disediakan. Menyatakan tiga daripada empat fakta yang terdapat dalam bahan yang didengar kepada rakan-rakan yang lain. ii. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Intrapersonal. : Bekerjasama. Interpersonal. ii. : Menjana idea. Menulis dua daripada tiga idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca di atas lembaran kerja yang disediakan. Kinestetik. Pendidikan Moral. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan.TAHUN 4 Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Murid-murid tahu membaca secara membaca secara mekanis dan mentalis. iii. Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Verbal-linguistik. ii. Bisik Hati Pengisian Kurikulum: i. Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Kemahiran Bernilai Tambah: i. Menghubungkait. Berani. Murid-murid telah mengetahui serba sedikit tentang kata ganda. Mengkategori. Terkuak. 3 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 iii. ii. vii. iv. vi. Petikan Teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Klip Lagu – Pahlawanku Tatabahasa – Kata Ganda Kosa Kata – Larut. Petikan Teks Lembaran Kerja Kad Perkataan Lirik Lagu “Pahlawanku” Rakaman suara “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Laptop Pembesar Suara 4 Julia Ak Intan . v. Bacaan Mentalis. Kemahiran membentang. Kemahiran berbincang. Belajar Cara Belajar RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bacaan Mekanis. iii. Isi Pelajaran: i. Bisik Hati Bahan Bantu Mengajar: i. Terkuak. iii. iv. ii. Kemahiran mencatat.

Guru memperdengarkan lagu “Pahlawanku” kepada murid-murid. Interpersonal Intrapersonal Strategi : BSM : Berpusatkan murid - Klip Lagu “Pahlawanku” Seni kata lagu “Pahlawanku” Pembesar Suara 5 Julia Ak Intan . - Lingkaran Soalan 4. tajuk pembelajaran pada hari ini.TAHUN 4 Langkah/ Masa Isi Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Klip Lagu : “Pahlawanku” 1. Apakah yang telah anda perhatikan di dalam seni kata lagu sebentar tadi? 2. Murid-murid diminta menyanyikan lagu tersebut Contoh Soalan : 1. Guru bersoal jawab dengan murid berkenanan dengan nyanyian sebentar tadi. Guru mengaitkan nyanyian tersebut dengan TKP: . KBT: KB: 2. Siapakah pahlawan yang anda kenali? 3. Mengapakah kita mesti mengenang jasa pahlawan negara kita? dengan merujuk seni kata yang telah diberikan oleh guru.Verbal linguistik. - Menghubungkait Alat Berfikir : 3.

1. Guru memainkan rakaman suara yang mengandungi “Cerita Datuk (Bahagian 2)”. 6 Julia Ak Intan . 2.5 Aras 1 (i) Nilai Murni : - Berani Bekerjasama Yakin diri 6. Kecergasan Pelbagai: - Verbal-Linguistik Interpersonal Intrapersonal Kinestatik. Soal Jawab Penilaian FU : 9. Setiap kumpulan diagihkan kad manila. Murid-murid dikehendaki menumpukan perhatian sepenuhnya semasa rakaman suara dimainkan.2 Aras 1 (i) FS : 1. 5. guru memilih beberapa kumpulan KBT: untuk membentangkan hasil dapatan mereka. Guru memberikan arahan menggunakan slaid.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Laptop Teknik : Perkembangan Langkah 1 (20 minit) Arahan: Kenal pasti empat pengajaran yang anda dengar dalam rakaman suara yang tadi? Rakaman Suara: ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Secara rawak. 4. 3. Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan.

Murid-murid dipilih secara rawak membaca petikan teks tersebut secara mekanis manakala muridmurid lain diminta untuk menggariskan nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam teks petikan.2 Aras 1 (i) FS : 1.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kemahiran Berfikir : BSM : Menjana idea Menghubung kait - Slaid Laptop Pembesar Suara Strategi : - Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik : Langkah 2 (15 minit) 1. Berdasarkan petikan yang anda baca. Pembentangan Penilaian FS : 5. apa yang anda faham? 1. Guru mengedarkan petikan teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” kepada murid-murid.5 Aras 1 (i) Nilai Murni: Bekerjasama 7 Julia Ak Intan . Petikan Cerita : ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Soalan: 1. 2.

Bagaimanakah datuk melepaskan diri? 3. Guru menyoal murid-murid menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H).Kemahiran membincang . 4. Dimanakah datuk ditahan? Kosa Kata : - Larut Terkuak Bisik Hati KBT: Kecergasan Pelbagai : .Kemahiran menghubungkait 8 Julia Ak Intan .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 3.Verbal-Linguistik Interpersonal . guru memperkenalkan kosa kata dan maknanya menggunakan kad perkataan dan makna.Kinestatik . 5. Kemahiran Berfikir: . Ilmu : Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yakin Diri Rajin Berani 2.Visual-ruang. Guru membincangkan nilai-nilai pengajaran yang telah digariskan.Intrapersonal . Siapakah yang telah menahan datuk? 5. Selepas itu. Mengapakah kaki datuk berdarah? 4.Menjana idea Kemahiran Belajar: .

3.2 Aras 1 (i) Sistem Bahasa KBT: Kecerdasan Pelbagai . Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.5 Aras 1 (i) FS : 5.Interpersonal Kata Ganda 9 Julia Ak Intan .Verbal-Linguistik . Penilaian FU : 9. Murid diminta menyiapkan latihan yang diedarkan oleh guru. 5.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU BSM Kad perkataan Kad makna Petikan teks ”Cerita Datuk (Bahagian 2)” Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan Langkah 3 (15 minit) Langkah menulis: i. Murid diminta memberi beberapa contoh kata ganda yang dapat mereka kecam berdasarkan teks petikan. Guru menerangkan konsep kata ganda berdasarkan slaid yang disediakan 2. 4. Beberapa murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata ganda tersebut.2 Aras 1 (i) FS : 1. Kata Ganda Kata Ganda Penuh 1.

Kemahiran Berfikir: .Induktif Penutup (5 minit) Penutup: Kognitif Guru membimbing murid merumus isi pelajaran. 2. Strategi: .Berpusatkan murid Pendekatan: .Menjana minda BSM: .Lembaran Petak Huruf . Lembaran kerja pemulihan suku kata diagihkan.Kad Huruf . Sosial Murid-murid bersama guru menyanyi lagu “Pahlawanku” Nilai murni : - Kognitif Sosial KBT: TKP: Yakin pada diri sendiri - Verbal linguistik Intrapersonal Interpersonal 10 Julia Ak Intan .Lembaran Kerja Pemulihan Bimbingan membaca beberapa suku kata mudah Kumpulan Pemulihan 1. Guru mengedarkan lembaran petak huruf kepada murid-murid perdana.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Intrapersonal Kinestatik Pengayaan Permainan bahasa Kumpulan Pengayaan 1. Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca beberapa suku kata mudah.

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Penambahbaikan : 11 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 KELEMAHAN/ KEKURANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pensyarah Pembimbing Catatan : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh : 12 Tandatangan : Nama : Tarikh : Julia Ak Intan .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 13 Julia Ak Intan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful