TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA) MASA : 1220-1320 (60 MINIT) TEMA : KELUARGAKU BERWAWASAN TAJUK : CERITA DATUK (BAHAGIAN 2)
1 Julia Ak Intan

ungkapan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Aras 1(i) Membaca bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 5 Februari 2013 (Jumaat) : 1220-1320 (60 minit) : Tahun Empat : 37 orang : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk (Bahagian 2) Fokus Utama : 9. 1. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. dan ayat yang sesuai. 2 Julia Ak Intan . Fokus sampingan : 5.

Menyatakan tiga daripada empat fakta yang terdapat dalam bahan yang didengar kepada rakan-rakan yang lain. Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Kinestetik. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan. Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Verbal-linguistik. Mengkategori. Sistem Bahasa: i ii Tatabahasa Kosa kata: : Kata Ganda : Larut. Rajin. Membaca tiga daripada lima rangkai petikan teks yang disediakan. Intrapersonal. Interpersonal. Menghubungkait. : Bekerjasama. : Menjana idea. Terkuak. Menulis dua daripada tiga idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca di atas lembaran kerja yang disediakan. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kemahiran Bernilai Tambah: i. iii. Yakin Diri. ii. 3 Julia Ak Intan . Murid-murid telah mengetahui serba sedikit tentang kata ganda. Bisik Hati Pengisian Kurikulum: i. Pendidikan Moral. ii.TAHUN 4 Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Murid-murid tahu membaca secara membaca secara mekanis dan mentalis. ii. Berani.

iii. iii. Kemahiran berbincang.TAHUN 4 iii. iv. Kemahiran membentang. iv. ii. vi. v. Petikan Teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Klip Lagu – Pahlawanku Tatabahasa – Kata Ganda Kosa Kata – Larut. Isi Pelajaran: i. Kemahiran mencatat. Bacaan Mentalis. Belajar Cara Belajar RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bacaan Mekanis. Petikan Teks Lembaran Kerja Kad Perkataan Lirik Lagu “Pahlawanku” Rakaman suara “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Laptop Pembesar Suara 4 Julia Ak Intan . Bisik Hati Bahan Bantu Mengajar: i. vii. Terkuak. ii.

tajuk pembelajaran pada hari ini. - Menghubungkait Alat Berfikir : 3. Guru mengaitkan nyanyian tersebut dengan TKP: . KBT: KB: 2. - Lingkaran Soalan 4. Siapakah pahlawan yang anda kenali? 3. Guru memperdengarkan lagu “Pahlawanku” kepada murid-murid. Guru bersoal jawab dengan murid berkenanan dengan nyanyian sebentar tadi. Apakah yang telah anda perhatikan di dalam seni kata lagu sebentar tadi? 2. Mengapakah kita mesti mengenang jasa pahlawan negara kita? dengan merujuk seni kata yang telah diberikan oleh guru.TAHUN 4 Langkah/ Masa Isi Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Klip Lagu : “Pahlawanku” 1. Interpersonal Intrapersonal Strategi : BSM : Berpusatkan murid - Klip Lagu “Pahlawanku” Seni kata lagu “Pahlawanku” Pembesar Suara 5 Julia Ak Intan .Verbal linguistik. Murid-murid diminta menyanyikan lagu tersebut Contoh Soalan : 1.

Guru memberikan arahan menggunakan slaid. Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan. Soal Jawab Penilaian FU : 9. 2. Kecergasan Pelbagai: - Verbal-Linguistik Interpersonal Intrapersonal Kinestatik. Setiap kumpulan diagihkan kad manila. guru memilih beberapa kumpulan KBT: untuk membentangkan hasil dapatan mereka. 6 Julia Ak Intan . Secara rawak.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Laptop Teknik : Perkembangan Langkah 1 (20 minit) Arahan: Kenal pasti empat pengajaran yang anda dengar dalam rakaman suara yang tadi? Rakaman Suara: ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. 5. 1. Guru memainkan rakaman suara yang mengandungi “Cerita Datuk (Bahagian 2)”.2 Aras 1 (i) FS : 1. Murid-murid dikehendaki menumpukan perhatian sepenuhnya semasa rakaman suara dimainkan. 4. 3.5 Aras 1 (i) Nilai Murni : - Berani Bekerjasama Yakin diri 6.

2. Murid-murid dipilih secara rawak membaca petikan teks tersebut secara mekanis manakala muridmurid lain diminta untuk menggariskan nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam teks petikan. Berdasarkan petikan yang anda baca. Pembentangan Penilaian FS : 5.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kemahiran Berfikir : BSM : Menjana idea Menghubung kait - Slaid Laptop Pembesar Suara Strategi : - Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik : Langkah 2 (15 minit) 1. Soalan: 1. apa yang anda faham? 1.2 Aras 1 (i) FS : 1. Petikan Cerita : ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”.5 Aras 1 (i) Nilai Murni: Bekerjasama 7 Julia Ak Intan . Guru mengedarkan petikan teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” kepada murid-murid.

Guru menyoal murid-murid menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H).TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 3.Menjana idea Kemahiran Belajar: .Kinestatik . Mengapakah kaki datuk berdarah? 4.Intrapersonal . 4. Dimanakah datuk ditahan? Kosa Kata : - Larut Terkuak Bisik Hati KBT: Kecergasan Pelbagai : .Visual-ruang. Guru membincangkan nilai-nilai pengajaran yang telah digariskan.Kemahiran menghubungkait 8 Julia Ak Intan . Siapakah yang telah menahan datuk? 5. Selepas itu.Verbal-Linguistik Interpersonal . 5.Kemahiran membincang . Kemahiran Berfikir: . Bagaimanakah datuk melepaskan diri? 3. Ilmu : Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yakin Diri Rajin Berani 2. guru memperkenalkan kosa kata dan maknanya menggunakan kad perkataan dan makna.

4. Penilaian FU : 9. 5.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU BSM Kad perkataan Kad makna Petikan teks ”Cerita Datuk (Bahagian 2)” Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan Langkah 3 (15 minit) Langkah menulis: i. Beberapa murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata ganda tersebut.2 Aras 1 (i) Sistem Bahasa KBT: Kecerdasan Pelbagai .Interpersonal Kata Ganda 9 Julia Ak Intan . Murid diminta memberi beberapa contoh kata ganda yang dapat mereka kecam berdasarkan teks petikan. Guru menerangkan konsep kata ganda berdasarkan slaid yang disediakan 2. 3.5 Aras 1 (i) FS : 5. Kata Ganda Kata Ganda Penuh 1. Murid diminta menyiapkan latihan yang diedarkan oleh guru.2 Aras 1 (i) FS : 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.Verbal-Linguistik .

Kemahiran Berfikir: .Lembaran Petak Huruf . Sosial Murid-murid bersama guru menyanyi lagu “Pahlawanku” Nilai murni : - Kognitif Sosial KBT: TKP: Yakin pada diri sendiri - Verbal linguistik Intrapersonal Interpersonal 10 Julia Ak Intan . Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca beberapa suku kata mudah.Berpusatkan murid Pendekatan: . 2. Strategi: .Kad Huruf .Induktif Penutup (5 minit) Penutup: Kognitif Guru membimbing murid merumus isi pelajaran.Lembaran Kerja Pemulihan Bimbingan membaca beberapa suku kata mudah Kumpulan Pemulihan 1. Lembaran kerja pemulihan suku kata diagihkan.Menjana minda BSM: . Guru mengedarkan lembaran petak huruf kepada murid-murid perdana.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Intrapersonal Kinestatik Pengayaan Permainan bahasa Kumpulan Pengayaan 1.

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Penambahbaikan : 11 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 KELEMAHAN/ KEKURANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pensyarah Pembimbing Catatan : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh : 12 Tandatangan : Nama : Tarikh : Julia Ak Intan .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 13 Julia Ak Intan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful