TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA) MASA : 1220-1320 (60 MINIT) TEMA : KELUARGAKU BERWAWASAN TAJUK : CERITA DATUK (BAHAGIAN 2)
1 Julia Ak Intan

2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 2 Julia Ak Intan . dan ayat yang sesuai.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 1. Fokus sampingan : 5. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Aras 1(i) Membaca bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 5 Februari 2013 (Jumaat) : 1220-1320 (60 minit) : Tahun Empat : 37 orang : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk (Bahagian 2) Fokus Utama : 9. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. ungkapan.

ii. ii. Interpersonal. Terkuak. Murid-murid telah mengetahui serba sedikit tentang kata ganda. Rajin. Kemahiran Bernilai Tambah: i. Sistem Bahasa: i ii Tatabahasa Kosa kata: : Kata Ganda : Larut. Bisik Hati Pengisian Kurikulum: i. Membaca tiga daripada lima rangkai petikan teks yang disediakan. : Bekerjasama. Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat: i. ii. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan. Menulis dua daripada tiga idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca di atas lembaran kerja yang disediakan. Berani. : Menjana idea.TAHUN 4 Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Murid-murid tahu membaca secara membaca secara mekanis dan mentalis. Menyatakan tiga daripada empat fakta yang terdapat dalam bahan yang didengar kepada rakan-rakan yang lain. Menghubungkait. 3 Julia Ak Intan . Pendidikan Moral. Yakin Diri. Intrapersonal. Mengkategori. iii. Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Verbal-linguistik. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kinestetik.

iii. Bacaan Mentalis. Petikan Teks Lembaran Kerja Kad Perkataan Lirik Lagu “Pahlawanku” Rakaman suara “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Laptop Pembesar Suara 4 Julia Ak Intan . Kemahiran membentang. Kemahiran berbincang. Petikan Teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Klip Lagu – Pahlawanku Tatabahasa – Kata Ganda Kosa Kata – Larut. Belajar Cara Belajar RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bacaan Mekanis. ii. vii. Isi Pelajaran: i. iv.TAHUN 4 iii. iii. Bisik Hati Bahan Bantu Mengajar: i. Kemahiran mencatat. ii. vi. iv. Terkuak. v.

Guru memperdengarkan lagu “Pahlawanku” kepada murid-murid. - Lingkaran Soalan 4. Interpersonal Intrapersonal Strategi : BSM : Berpusatkan murid - Klip Lagu “Pahlawanku” Seni kata lagu “Pahlawanku” Pembesar Suara 5 Julia Ak Intan . Mengapakah kita mesti mengenang jasa pahlawan negara kita? dengan merujuk seni kata yang telah diberikan oleh guru. Guru bersoal jawab dengan murid berkenanan dengan nyanyian sebentar tadi.TAHUN 4 Langkah/ Masa Isi Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Klip Lagu : “Pahlawanku” 1. - Menghubungkait Alat Berfikir : 3. KBT: KB: 2. Apakah yang telah anda perhatikan di dalam seni kata lagu sebentar tadi? 2. tajuk pembelajaran pada hari ini. Guru mengaitkan nyanyian tersebut dengan TKP: .Verbal linguistik. Siapakah pahlawan yang anda kenali? 3. Murid-murid diminta menyanyikan lagu tersebut Contoh Soalan : 1.

Secara rawak. Kecergasan Pelbagai: - Verbal-Linguistik Interpersonal Intrapersonal Kinestatik. Guru memberikan arahan menggunakan slaid. Soal Jawab Penilaian FU : 9. 5. 2. 3.2 Aras 1 (i) FS : 1. 6 Julia Ak Intan . Guru memainkan rakaman suara yang mengandungi “Cerita Datuk (Bahagian 2)”.5 Aras 1 (i) Nilai Murni : - Berani Bekerjasama Yakin diri 6. Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan. 4. Setiap kumpulan diagihkan kad manila.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Laptop Teknik : Perkembangan Langkah 1 (20 minit) Arahan: Kenal pasti empat pengajaran yang anda dengar dalam rakaman suara yang tadi? Rakaman Suara: ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Murid-murid dikehendaki menumpukan perhatian sepenuhnya semasa rakaman suara dimainkan. guru memilih beberapa kumpulan KBT: untuk membentangkan hasil dapatan mereka. 1.

2.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kemahiran Berfikir : BSM : Menjana idea Menghubung kait - Slaid Laptop Pembesar Suara Strategi : - Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik : Langkah 2 (15 minit) 1. Pembentangan Penilaian FS : 5. Guru mengedarkan petikan teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” kepada murid-murid. Petikan Cerita : ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Murid-murid dipilih secara rawak membaca petikan teks tersebut secara mekanis manakala muridmurid lain diminta untuk menggariskan nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam teks petikan. Berdasarkan petikan yang anda baca.2 Aras 1 (i) FS : 1.5 Aras 1 (i) Nilai Murni: Bekerjasama 7 Julia Ak Intan . apa yang anda faham? 1. Soalan: 1.

Intrapersonal . Kemahiran Berfikir: . Guru membincangkan nilai-nilai pengajaran yang telah digariskan. Bagaimanakah datuk melepaskan diri? 3. Ilmu : Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yakin Diri Rajin Berani 2.Kemahiran membincang . Selepas itu.Visual-ruang.Kemahiran menghubungkait 8 Julia Ak Intan . Siapakah yang telah menahan datuk? 5. 4.Verbal-Linguistik Interpersonal . Guru menyoal murid-murid menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H).TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 3. Dimanakah datuk ditahan? Kosa Kata : - Larut Terkuak Bisik Hati KBT: Kecergasan Pelbagai : . guru memperkenalkan kosa kata dan maknanya menggunakan kad perkataan dan makna. 5. Mengapakah kaki datuk berdarah? 4.Kinestatik .Menjana idea Kemahiran Belajar: .

Murid diminta menyiapkan latihan yang diedarkan oleh guru. 5.Verbal-Linguistik . 3.2 Aras 1 (i) Sistem Bahasa KBT: Kecerdasan Pelbagai . Penilaian FU : 9. Beberapa murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata ganda tersebut. Kata Ganda Kata Ganda Penuh 1. 4.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU BSM Kad perkataan Kad makna Petikan teks ”Cerita Datuk (Bahagian 2)” Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan Langkah 3 (15 minit) Langkah menulis: i. Guru menerangkan konsep kata ganda berdasarkan slaid yang disediakan 2.Interpersonal Kata Ganda 9 Julia Ak Intan . Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.2 Aras 1 (i) FS : 1. Murid diminta memberi beberapa contoh kata ganda yang dapat mereka kecam berdasarkan teks petikan.5 Aras 1 (i) FS : 5.

Guru mengedarkan lembaran petak huruf kepada murid-murid perdana. Kemahiran Berfikir: . Strategi: .Berpusatkan murid Pendekatan: . Sosial Murid-murid bersama guru menyanyi lagu “Pahlawanku” Nilai murni : - Kognitif Sosial KBT: TKP: Yakin pada diri sendiri - Verbal linguistik Intrapersonal Interpersonal 10 Julia Ak Intan . 2.Lembaran Kerja Pemulihan Bimbingan membaca beberapa suku kata mudah Kumpulan Pemulihan 1. Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca beberapa suku kata mudah.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Intrapersonal Kinestatik Pengayaan Permainan bahasa Kumpulan Pengayaan 1.Induktif Penutup (5 minit) Penutup: Kognitif Guru membimbing murid merumus isi pelajaran. Lembaran kerja pemulihan suku kata diagihkan.Kad Huruf .Menjana minda BSM: .Lembaran Petak Huruf .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Penambahbaikan : 11 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 KELEMAHAN/ KEKURANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pensyarah Pembimbing Catatan : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh : 12 Tandatangan : Nama : Tarikh : Julia Ak Intan .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 13 Julia Ak Intan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful