TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA) MASA : 1220-1320 (60 MINIT) TEMA : KELUARGAKU BERWAWASAN TAJUK : CERITA DATUK (BAHAGIAN 2)
1 Julia Ak Intan

2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Fokus sampingan : 5.TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 5 Februari 2013 (Jumaat) : 1220-1320 (60 minit) : Tahun Empat : 37 orang : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk (Bahagian 2) Fokus Utama : 9. ungkapan. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Aras 1(i) Membaca bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. dan ayat yang sesuai. 2 Julia Ak Intan .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 1.

: Bekerjasama. 3 Julia Ak Intan . ii. Berani. Sistem Bahasa: i ii Tatabahasa Kosa kata: : Kata Ganda : Larut.TAHUN 4 Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Murid-murid tahu membaca secara membaca secara mekanis dan mentalis. Kemahiran Bernilai Tambah: i. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Membaca tiga daripada lima rangkai petikan teks yang disediakan. Bisik Hati Pengisian Kurikulum: i. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan. Mengkategori. Rajin. iii. Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Yakin Diri. Menghubungkait. Terkuak. Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Verbal-linguistik. Murid-murid telah mengetahui serba sedikit tentang kata ganda. Menulis dua daripada tiga idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca di atas lembaran kerja yang disediakan. Interpersonal. ii. Intrapersonal. ii. Menyatakan tiga daripada empat fakta yang terdapat dalam bahan yang didengar kepada rakan-rakan yang lain. Kinestetik. Pendidikan Moral. : Menjana idea.

TAHUN 4 iii. Bacaan Mentalis. Bisik Hati Bahan Bantu Mengajar: i. Kemahiran mencatat. iii. Belajar Cara Belajar RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bacaan Mekanis. Kemahiran membentang. Isi Pelajaran: i. iv. v. Terkuak. Kemahiran berbincang. Petikan Teks Lembaran Kerja Kad Perkataan Lirik Lagu “Pahlawanku” Rakaman suara “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Laptop Pembesar Suara 4 Julia Ak Intan . vi. Petikan Teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Klip Lagu – Pahlawanku Tatabahasa – Kata Ganda Kosa Kata – Larut. iii. ii. vii. ii. iv.

Guru bersoal jawab dengan murid berkenanan dengan nyanyian sebentar tadi. KBT: KB: 2. Siapakah pahlawan yang anda kenali? 3. Guru mengaitkan nyanyian tersebut dengan TKP: .TAHUN 4 Langkah/ Masa Isi Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Klip Lagu : “Pahlawanku” 1. Murid-murid diminta menyanyikan lagu tersebut Contoh Soalan : 1. Interpersonal Intrapersonal Strategi : BSM : Berpusatkan murid - Klip Lagu “Pahlawanku” Seni kata lagu “Pahlawanku” Pembesar Suara 5 Julia Ak Intan . tajuk pembelajaran pada hari ini. Apakah yang telah anda perhatikan di dalam seni kata lagu sebentar tadi? 2. - Menghubungkait Alat Berfikir : 3.Verbal linguistik. Mengapakah kita mesti mengenang jasa pahlawan negara kita? dengan merujuk seni kata yang telah diberikan oleh guru. Guru memperdengarkan lagu “Pahlawanku” kepada murid-murid. - Lingkaran Soalan 4.

4. Guru memainkan rakaman suara yang mengandungi “Cerita Datuk (Bahagian 2)”. 5. Murid-murid dikehendaki menumpukan perhatian sepenuhnya semasa rakaman suara dimainkan.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Laptop Teknik : Perkembangan Langkah 1 (20 minit) Arahan: Kenal pasti empat pengajaran yang anda dengar dalam rakaman suara yang tadi? Rakaman Suara: ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”.5 Aras 1 (i) Nilai Murni : - Berani Bekerjasama Yakin diri 6. Secara rawak. 1. Soal Jawab Penilaian FU : 9. Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan. Kecergasan Pelbagai: - Verbal-Linguistik Interpersonal Intrapersonal Kinestatik. 2. Setiap kumpulan diagihkan kad manila. guru memilih beberapa kumpulan KBT: untuk membentangkan hasil dapatan mereka. 6 Julia Ak Intan . 3.2 Aras 1 (i) FS : 1. Guru memberikan arahan menggunakan slaid.

Guru mengedarkan petikan teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” kepada murid-murid. Berdasarkan petikan yang anda baca. Petikan Cerita : ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. Pembentangan Penilaian FS : 5.5 Aras 1 (i) Nilai Murni: Bekerjasama 7 Julia Ak Intan . Murid-murid dipilih secara rawak membaca petikan teks tersebut secara mekanis manakala muridmurid lain diminta untuk menggariskan nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam teks petikan. apa yang anda faham? 1.2 Aras 1 (i) FS : 1.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kemahiran Berfikir : BSM : Menjana idea Menghubung kait - Slaid Laptop Pembesar Suara Strategi : - Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik : Langkah 2 (15 minit) 1. Soalan: 1. 2.

Bagaimanakah datuk melepaskan diri? 3. Guru menyoal murid-murid menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H). 4.Kemahiran membincang . Mengapakah kaki datuk berdarah? 4. Selepas itu. 5.Verbal-Linguistik Interpersonal .Kinestatik .Kemahiran menghubungkait 8 Julia Ak Intan . Dimanakah datuk ditahan? Kosa Kata : - Larut Terkuak Bisik Hati KBT: Kecergasan Pelbagai : . Ilmu : Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yakin Diri Rajin Berani 2.Intrapersonal . guru memperkenalkan kosa kata dan maknanya menggunakan kad perkataan dan makna.Menjana idea Kemahiran Belajar: . Kemahiran Berfikir: . Siapakah yang telah menahan datuk? 5.Visual-ruang. Guru membincangkan nilai-nilai pengajaran yang telah digariskan.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 3.

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU BSM Kad perkataan Kad makna Petikan teks ”Cerita Datuk (Bahagian 2)” Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan Langkah 3 (15 minit) Langkah menulis: i.5 Aras 1 (i) FS : 5.2 Aras 1 (i) Sistem Bahasa KBT: Kecerdasan Pelbagai . Guru menerangkan konsep kata ganda berdasarkan slaid yang disediakan 2. Penilaian FU : 9. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.Verbal-Linguistik . Kata Ganda Kata Ganda Penuh 1. 4. 5. 3.2 Aras 1 (i) FS : 1. Murid diminta menyiapkan latihan yang diedarkan oleh guru. Murid diminta memberi beberapa contoh kata ganda yang dapat mereka kecam berdasarkan teks petikan. Beberapa murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata ganda tersebut.Interpersonal Kata Ganda 9 Julia Ak Intan .

Induktif Penutup (5 minit) Penutup: Kognitif Guru membimbing murid merumus isi pelajaran. Kemahiran Berfikir: . 2. Strategi: . Guru mengedarkan lembaran petak huruf kepada murid-murid perdana.Kad Huruf .Berpusatkan murid Pendekatan: .Lembaran Petak Huruf . Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca beberapa suku kata mudah. Sosial Murid-murid bersama guru menyanyi lagu “Pahlawanku” Nilai murni : - Kognitif Sosial KBT: TKP: Yakin pada diri sendiri - Verbal linguistik Intrapersonal Interpersonal 10 Julia Ak Intan .Menjana minda BSM: . Lembaran kerja pemulihan suku kata diagihkan.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Intrapersonal Kinestatik Pengayaan Permainan bahasa Kumpulan Pengayaan 1.Lembaran Kerja Pemulihan Bimbingan membaca beberapa suku kata mudah Kumpulan Pemulihan 1.

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Penambahbaikan : 11 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 KELEMAHAN/ KEKURANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pensyarah Pembimbing Catatan : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh : 12 Tandatangan : Nama : Tarikh : Julia Ak Intan .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 13 Julia Ak Intan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful