TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA) MASA : 1220-1320 (60 MINIT) TEMA : KELUARGAKU BERWAWASAN TAJUK : CERITA DATUK (BAHAGIAN 2)
1 Julia Ak Intan

2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : 5 Februari 2013 (Jumaat) : 1220-1320 (60 minit) : Tahun Empat : 37 orang : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk (Bahagian 2) Fokus Utama : 9. ungkapan. 1. Aras 1(i) Membaca bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Fokus sampingan : 5. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. dan ayat yang sesuai.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 2 Julia Ak Intan . Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

TAHUN 4 Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Murid-murid tahu membaca secara membaca secara mekanis dan mentalis. Bisik Hati Pengisian Kurikulum: i. ii. 3 Julia Ak Intan . Pendidikan Moral. ii. Berani. Menyatakan tiga daripada empat fakta yang terdapat dalam bahan yang didengar kepada rakan-rakan yang lain. Yakin Diri. : Menjana idea. Mengkategori. Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan. Murid-murid telah mengetahui serba sedikit tentang kata ganda. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Sistem Bahasa: i ii Tatabahasa Kosa kata: : Kata Ganda : Larut. Intrapersonal. Menghubungkait. ii. Menulis dua daripada tiga idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca di atas lembaran kerja yang disediakan. : Bekerjasama. iii. Kemahiran Bernilai Tambah: i. Kinestetik. Membaca tiga daripada lima rangkai petikan teks yang disediakan. Terkuak. Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Verbal-linguistik. Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Interpersonal. Rajin.

Kemahiran mencatat. iv.TAHUN 4 iii. Kemahiran membentang. Bisik Hati Bahan Bantu Mengajar: i. ii. Bacaan Mentalis. iii. iv. Belajar Cara Belajar RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU : Bacaan Mekanis. Terkuak. iii. vii. ii. Isi Pelajaran: i. Petikan Teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Klip Lagu – Pahlawanku Tatabahasa – Kata Ganda Kosa Kata – Larut. Petikan Teks Lembaran Kerja Kad Perkataan Lirik Lagu “Pahlawanku” Rakaman suara “Cerita Datuk (Bahagian 2)” Laptop Pembesar Suara 4 Julia Ak Intan . Kemahiran berbincang. v. vi.

Siapakah pahlawan yang anda kenali? 3. - Lingkaran Soalan 4. - Menghubungkait Alat Berfikir : 3.Verbal linguistik.TAHUN 4 Langkah/ Masa Isi Pelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Klip Lagu : “Pahlawanku” 1. Guru memperdengarkan lagu “Pahlawanku” kepada murid-murid. tajuk pembelajaran pada hari ini. Guru mengaitkan nyanyian tersebut dengan TKP: . Apakah yang telah anda perhatikan di dalam seni kata lagu sebentar tadi? 2. Guru bersoal jawab dengan murid berkenanan dengan nyanyian sebentar tadi. Mengapakah kita mesti mengenang jasa pahlawan negara kita? dengan merujuk seni kata yang telah diberikan oleh guru. KBT: KB: 2. Murid-murid diminta menyanyikan lagu tersebut Contoh Soalan : 1. Interpersonal Intrapersonal Strategi : BSM : Berpusatkan murid - Klip Lagu “Pahlawanku” Seni kata lagu “Pahlawanku” Pembesar Suara 5 Julia Ak Intan .

3. Guru memberikan arahan menggunakan slaid. Soal Jawab Penilaian FU : 9. Kecergasan Pelbagai: - Verbal-Linguistik Interpersonal Intrapersonal Kinestatik. Secara rawak. 6 Julia Ak Intan . Guru memainkan rakaman suara yang mengandungi “Cerita Datuk (Bahagian 2)”.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Laptop Teknik : Perkembangan Langkah 1 (20 minit) Arahan: Kenal pasti empat pengajaran yang anda dengar dalam rakaman suara yang tadi? Rakaman Suara: ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. 5.5 Aras 1 (i) Nilai Murni : - Berani Bekerjasama Yakin diri 6. 1.2 Aras 1 (i) FS : 1. Setiap kumpulan diagihkan kad manila. guru memilih beberapa kumpulan KBT: untuk membentangkan hasil dapatan mereka. 4. 2. Murid-murid dikehendaki menumpukan perhatian sepenuhnya semasa rakaman suara dimainkan. Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan.

Soalan: 1.5 Aras 1 (i) Nilai Murni: Bekerjasama 7 Julia Ak Intan . apa yang anda faham? 1.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kemahiran Berfikir : BSM : Menjana idea Menghubung kait - Slaid Laptop Pembesar Suara Strategi : - Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Teknik : Langkah 2 (15 minit) 1.2 Aras 1 (i) FS : 1. Petikan Cerita : ”Cerita Datuk (Bahagian 2)”. 2. Murid-murid dipilih secara rawak membaca petikan teks tersebut secara mekanis manakala muridmurid lain diminta untuk menggariskan nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam teks petikan. Berdasarkan petikan yang anda baca. Pembentangan Penilaian FS : 5. Guru mengedarkan petikan teks “Cerita Datuk (Bahagian 2)” kepada murid-murid.

Visual-ruang.Kinestatik . 5. Siapakah yang telah menahan datuk? 5.Kemahiran membincang .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 3.Menjana idea Kemahiran Belajar: .Intrapersonal . Selepas itu.Verbal-Linguistik Interpersonal . Dimanakah datuk ditahan? Kosa Kata : - Larut Terkuak Bisik Hati KBT: Kecergasan Pelbagai : . 4. Guru menyoal murid-murid menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H). Guru membincangkan nilai-nilai pengajaran yang telah digariskan.Kemahiran menghubungkait 8 Julia Ak Intan . Mengapakah kaki datuk berdarah? 4. Bagaimanakah datuk melepaskan diri? 3. Ilmu : Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yakin Diri Rajin Berani 2. Kemahiran Berfikir: . guru memperkenalkan kosa kata dan maknanya menggunakan kad perkataan dan makna.

Beberapa murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata ganda tersebut.Interpersonal Kata Ganda 9 Julia Ak Intan .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU BSM Kad perkataan Kad makna Petikan teks ”Cerita Datuk (Bahagian 2)” Strategi : Berpusatkan Murid Teknik: Perbincangan Langkah 3 (15 minit) Langkah menulis: i. Murid diminta memberi beberapa contoh kata ganda yang dapat mereka kecam berdasarkan teks petikan. Kata Ganda Kata Ganda Penuh 1.5 Aras 1 (i) FS : 5.Verbal-Linguistik . Penilaian FU : 9.2 Aras 1 (i) Sistem Bahasa KBT: Kecerdasan Pelbagai .2 Aras 1 (i) FS : 1. Guru menerangkan konsep kata ganda berdasarkan slaid yang disediakan 2. 3. 4. Murid diminta menyiapkan latihan yang diedarkan oleh guru. 5. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.

Guru mengedarkan lembaran petak huruf kepada murid-murid perdana.Induktif Penutup (5 minit) Penutup: Kognitif Guru membimbing murid merumus isi pelajaran. Lembaran kerja pemulihan suku kata diagihkan. Strategi: .Lembaran Petak Huruf . Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca beberapa suku kata mudah. Sosial Murid-murid bersama guru menyanyi lagu “Pahlawanku” Nilai murni : - Kognitif Sosial KBT: TKP: Yakin pada diri sendiri - Verbal linguistik Intrapersonal Interpersonal 10 Julia Ak Intan .Menjana minda BSM: .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Intrapersonal Kinestatik Pengayaan Permainan bahasa Kumpulan Pengayaan 1.Lembaran Kerja Pemulihan Bimbingan membaca beberapa suku kata mudah Kumpulan Pemulihan 1. 2. Kemahiran Berfikir: .Berpusatkan murid Pendekatan: .Kad Huruf .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Penambahbaikan : 11 Julia Ak Intan .

TAHUN 4 KELEMAHAN/ KEKURANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pensyarah Pembimbing Catatan : Catatan : Tandatangan : Nama : Tarikh : 12 Tandatangan : Nama : Tarikh : Julia Ak Intan .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 13 Julia Ak Intan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful