Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian 2013RANCANGAN PENGAJARAN

HARIANRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYUSK


SEMBULAN, KOTA KINABALU,SABAHNama Guru : Nur
NadrahHasfinieHasanuddinTarikh : 6 September 2012 (Khamis)Masa :8.109.10 pagi
(60 minit)Tahun : 4 ArifBil. Murid : 20 orangTema : Hasil Tani Meningkatkan
EkonomiTajuk :Ternakan IkanObjektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat: i.
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ii. Mencatat
sekurang-kurangnya 6 daripada 8 isi penting yang terdapat dalam petikan. iii.
Menyenaraikan sekurangnya-kurangnya 6 daripada 8 kata hubung dalam petikan.Hasil
Pembelajaran Utama: 1.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya
pembacaan yangsesuai. 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.Nur
Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013Hasil Pembelajaran Khusus:Fokus Utama 1.1


Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi
yang betul danmenarik.Fokus Sampingan 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang
didengar dan dibaca.Aras 1 (i) Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca
atau didengar.Kemahiran Berbahasa: i. Kemahiran Membaca ii. Kemahiran Bertutur iii.
Kemahiran Menulis iv. Kemahiran mendengarSistem Bahasa i. Sebutan dan Intonasi ii.
Tatabahasa : kata hubungPengisian Kurikulum : i. Pengetahuan : Ekonomi ii. Nilai :
Bersyukur iii. Kewarganegaraan : Mencintai Negara SendiriNur Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 iv. Kemahiran Bernilai Tambah o Kemahiran


Berfikir : membuat ramalan o Kajian Masa DepanStrategi Pengajaran dan Pembelajaran
i. Pendekatan berpusatkan murid.Penekanan Konsep 5P: I. Penggabungjalinan :
Kemahiran Menulis, Kemahiran Membaca, Kemahiran Lisan II. Penyerapan : i) Ilmu :
Ekonomiii) Nilai: : Bersyukuriii) Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir
(membuat ramalan) , (menelitibahagian kecil dan keseluruhan) III. Pemulihan :Lembaran
Kerja Memadankan gambar dan perkataan IV. Pengayaan :Permainan bahasa Tekalah
Saya V. Penilaian :Pemerhatian, soal jawabBahan Bantu Mengajar (BBM): i. Bahan
Maujud : Lirik lagu Ikan Kekek Mak Iloi - Iloi ii. Bahan Maujud : Kolam Pak Abu
( langkah 1) iii. Bahan Maujud : Permainan bahasa Tekalah sayaNur Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 Pengetahuan sedia ada : murid pernah melihat
hidupan laut PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARANPEMBELAJARANLangkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan/Masa Menyanyikan lagu ikan
kekek Guru melekatkan Kemahiran Bahasa: mak iloi iloi . lirik lagu padaSet Kemahiran papan putih.Induksi Bertutur dan kemahiran(5 minit) mendengar Guru
meminta murid murid8.10-8.15 berdiri untuk Kecerdasan menyanyikan laguPagi
Pelbagai secara beramai ramai mengikut - Visual-ruang rentak muzik. - Verbal
Linguistik Nilai: Guru bersoal - Bersyukur jawab tentang bahan yang ditunjukkan. Guru
mengaitkan aktiviti tersebut dengan isi pelajaran. Nur Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 1) Guru mengedarkanLangkah Petikan


Penternakan Ikan helaian kertas1 yang(15 minit) mengandungi petikan Penternak
Ikan kepada murid.8.15-8.30 i. Membaca petikanPagi menggunakan sebutan dan
intonasi Kemahiran Bahasa: 2) Guru yang betul. mengarahkan - Membaca murid untuk ii.
Bersoal jawab tentang - Bertutur membaca secara petikan. perlahan petikan Soalan :
pendek yang terdapat di Sistem Bahasa 1) Apakah jenis jenis ikan helaian kertas yang
dipelihara oleh Pak yang diberikan. - Sebutan dan Abu? intonasi 2) Apakah kelebihan
ikan ikan yang diternak oleh Kecerdasan Pak Abu? 1. Guru memandu Pelbagai 3)
Dimanakah ikan tersebut murid membaca dengan - Verbal Linguistik dibekalkan pada
setiap minggu? menggunakan sebutan dan 4) Adakah menternak ikan intonasi yang
Strategi Pengajaran mampu meningkatkan betul. & Pembelajaran ekonomi Negara? Berpusatkan 1) murid. 2. Murid diminta untuk membaca petikan tersebut Aktiviti :
bersoal dengan sebutan jawab. Bahan Bantu Mengajar (kolam dan intonasi yang ikan) :
baik secara berkumpulan i. Ikan merah berdasarkan petikan yang Nur Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 ii. Ikan keli telah dipisahkan melalui slaid iii. Ikan
patin powerpoint. iv. Ikan tilapia merah v. Ikan kaloi 3. Guru menyoal beberapa soalan
yang berkaitan dengan petikan. 4. Guru mempamerkan beberapa gambar ikan dalam
BBM iaitu kolam buatan yang disediakan untuk memberi gambaran jenis jenis ikan . Isi
isi penting yang terdapat 1) Guru Kemahiran Bahasa: dalam petikan. mengedarkan
helaian kertas - Kemahiran yang Menulis,Langkah kemahiran2 i. Mengusahakan
mengandungi pengurusan grafik bertutur, ternakan ikan kerana kemahiran(20 minit)
permintaan yang kepada murid. mendengar tinggi daripada pelanggan.8.30-8.50 2) Murid
berbincang secara Kemahiran BernilaiPagi Tambah: ii. Kebaikan ikan seperti
berpasangan mempunyai mencari isi - Kemahiran kandungan asid penting yang Nur
Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 lemak omega yang terdapat dalam berfikir tinggi
dapat petikan. menambah khasiat (meneliti bahagian untuk manusia. kecil dan
keseluruhan) 3) Murid diminta mencatat isi isi penting yang terdapat dalam Kemahiran iii. Membuat petikan pada belajar cara penghantaran kepada helaian tersebut.
belajar pembekal makanan di Kuching. Aktiviti : perbincangan iv. Kadar penghantaran 4)
Secara individu, setiap minggu dengan murid bekalan ikan yang dikehendaki banyak.
menulis jawapan dalam pengurusan grafik v. Keuntungan yang yang diberikan. diperolehi
dalam sebulan . Kata hubung Guru menerangkan Kemahiran Bahasa: konsep kata hubung
i. Menyenaraikan kata - Menulis yang mempunyai 4 hubung gabunganLangkah jenis
yang berlainan dandan kata hubung3 iaitu kata hubung pancangan relatif Strategi
Pengajaran gabungan,(15 minit) yang. & Pembelajaran pancangan relatif dan komplemen
dan - Berpusatkan kata hubung murid.8.50-9.05 keterangan.Pagi Guru meminta murid
Nur Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 memberikan contoh Sistem Bahasa contoh kata
hubung yang lain. - Kata hubung Guru meminta murid menyenaraikan kata hubung
dan dan yang yang terdapat dalam petikan tersebut. Murid diberikan lembaran kerja.
Pengayaan i. Permainan Bahasa Murid diminta untuk iaitu Teka Siapa membina ayat
Saya. berdasarkan kata hubung yang diberikan. *Papan Tulis Bagi murid yang telah

siap, murid diberikan aktiviti Pemulihan: permainan bahasa iaitu Teka Siapa
Memadankan gambar dan Saya ? perkataan . Untuk murid pemulihan, mereka akan
memadankan gambar danNur Nadrahhasfinie

Rancangan Pengajaran Harian 2013 perkataan. Nilai : Soalan : adakah ternakan Murid
ditanya - Patriotisme ikan untuk perkembangan tentang topik yangPenutup ekonomi
Negara pada masa telah dipelajari.(5 minit) akan datang? Kemahiran Bernilai Guru
membuat Tambah rumusan pembelajaran hari ini - Kemahiran9.05-9.10 Berfikir
Penerapan nilaiPagi Penutup kognitif. murni. (Membuat ramalan) Penerapan nilai. Kajian Masa Depan