Anda di halaman 1dari 14

IPG KAMPUS ILMU KHAS JALAN YAACOB LATIF, 56000 BANDAR TUN RAZAK KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN PROGRAM BINA INSAN GURU PISMP TESL (AMBILAN JANUARI 2011) KUMPULAN G5.9, G5.10 DAN G5.11

DISEDIAKAN OLEH: JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU FASA V PISMP TESL COHORT 1 DENGAN KERJASAMA UNIT GERKO IPG KAMPUS ILMU KHAS KUALA LUMPUR

1. TAJUK Program Lawatan Penanda Aras dan Bengkel Bina Insan Guru Fasa V

2. TUJUAN Tujuan kertas cadangan ini dijalankan adalah untuk memohon kelulusan cadangan bagi mengadakan Bina Insan Guru Fasa 5 bagi PISMP TESL Cohort 1 Ambilan Januari 2011.

3. LATAR BELAKANG Program Bina Insan Guru merupakan suatu program yang dirangka khas untuk memenuhi syarat guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) bagi memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Program ini diletakkan di bawah komponen Asas Dinamika Guru (ADG), pelaksanaan program Bina Insan Guru merupakan suatu mekanisme tambahan dalam pembentukan nilai jati diri guru-guru pelatih ke arah membentuk insan guru yang menepati keperluan negara dan juga senada dengan Falsafah Pendidikan Negara dan juga mematuhi prinsip-prinsip yang dijunjung dalam Rukun Negara. Proses pembinaan insan guru dibina berlandaskan kepada aspek kesedaran bahawa profession perguruan adalah profesion yang mulia dan memerlukan sikap dan tanggungjawab yang tinggi. Insan guru juga dilihat sebagai golongan yang dapat membina generasi yang cemerlang dan gemilang di samping menjadi insan contoh kepada masyarakat. Pada kali ini Bina Insan Guru berteraskan kepada pengurusan dan budaya sekolah. Lawatan Penanda Aras atau Lawatan Benchmarking menjadi tugasan BIG yang merupakan lawatan yang menumpukan kepada sekolah cemerlang dan juga sekolah harapan. Selain daripada sekadar lawatan, program ini juga turut menekankan kepada pemerhatian terhadap kepimpinan, pengurusan, iklim, infrastruktur dan infostruktur di sekolah tersebut. Penekanan kepada aspek-aspek berikut amat penting sebagai hasil pemahaman insan guru terhadap tanggungjawab profesion perguruan. Oleh itu, guru memerlukan kekuatan dan kemantapan dalam diri dari aspek yang lengkap iaitu jasmani, emosi, rohani atau intelek. Sebagai insan yang bergelar guru adalah menjadi suatu kewajipan untuk menampilkan peribadi dan jati diri yang baik di samping meningkatkan kualiti dan ketrampilan diri. Oleh itu, pengisian-pengisian positif, penerapan nilai-nilai murni dan pengamalannya juga perlu disemai dalam diri guru agar ia menjadi contoh dan ikutan kepada anak didik khususnya dan masyarakat amnya dalam mengharungi cabaran di era globalisasi. Selain itu, Bina Insan Guru kali ini juga akan merangkumi sebuah bengkel tentang Tatatertib Pegawai Awam. Bengkel ini akan menerangkan tentang cara pelakuan seseorang pegawai am di tempat kerja. Ini akan memperkenalkan bakal guru

dengan akta-akta yang terkandung dalam dokumen tatatertib pegawai awam. Bakal guru juga akan sedar tentang pelakuan yang patut dicontohi dan yang perlu dihindari.

4. MATLAMAT 4.1. Memenuhi sukatan pelajaran Bina Insan Guru Fasa V. 4.2. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan patuh kepada tuntutan agama. 4.3. Memiliki semangat berpasukan, semangat juang yang tinggi serta sikap muhibah di antara satu sama lain. 4.4. Mempunyai disiplin dan komitmen yang tinggi dalam apa jua keadaan. 4.5. Menyesuaikan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran sebagai seorang pendidik. 4.6. Memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek kehidupan.

5. OBJEKTIF Sasaran kepada guru pelatih PISMP TESL Cohort 1 selepas mengikuti lawatan agar dapat: 5.1. Menghayati nilai-nilai dan sifat-sifat kepimpinan. 5.2. Mendalami pengurusan sekolah secara lebih efektif dan terancang. 5.3. Membudayakan elemen sekolah cemerlang dan penyesuaian iklim di sekolah. 5.4. Mengetahui kepentingan infrastruktur dan juga pengendaliannya. 5.5. Memahami perlaksanaan infostruktur di sekolah dengan lebih efisyen.

6. RASIONAL Kedua-dua program ini dilaksanakan dengan harapan dapat membina insan guru yang berkualiti dan efektif bertepatan dengan tema lawatan yang ingin diadakan berorientasi kepada pengurusan dan budaya sekolah. Program ini merupakan batu asas kepada penterjemahan makna tugas guru yang lebih efisyen. Menurut Stephen Covey di dalam bukunya yang berjudul Stephen Covey's Seven Habits of Highly Effective People yang menekankan ke arah pembentukan manusia yang efeketif berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di antaranya adalah seperti proaktif, fokus kerja dan keutamaan kepada perkara yang lebih penting. Justeru, lawatan ini akan memberi pendedahan kepada bakal guru tentang gerak kerja dalam pengurusan di sekolah dengan lebih jelas serta dapat memberi gambaran awal tugas guru supaya

dapat membina suatu stigma bahawa guru perlu lebih eifisyen di dalam pengurusan di sekolah. Guru efektif merupakan guru yang cemerlang di dalam pengurusan di sekolah seiring dengan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Di samping itu, guruguru pelatih PISMP TESL Cohort 1 dapat membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaran semasa, menimbulkan kesedaran dan keinsafan dalam membentuk jati diri sebagai seorang guru. Ini bertujuan untuk mencapai cita-cita murni membentuk peribadi seorang insan yang berwawasan seterusnya membantu membina realiti wawasan negara

7. CADANGAN PROGRAM Untuk memenuhi kursus wajib (WAJ3115), Jawatankuasa Program Bina Insan Guru (BIG) pelajar-pelajar PISMP TESL Cohort 1 ambilan Januari 2011 dengan kerjasama mentor-mentor serta JHEP bercadang melaksanakan program BIG pada ketetapan berikut; Bengkel Bina Insan Guru Fasa V TARIKH MASA : 4 MAC 2013 : 10:30 pagi 11:30 pagi 2:30 petang-4:30 petang TEMPAT : Dewan Kuliah IPG Kampus Ilmu Khas

Program Lawatan Penanda Aras TARIKH MASA TEMPAT : 22 MAC 2013 :7.30 pagi- 4.30 petang :SK Setiawangsa, Jalan Setiawangsa 13, 54200 Kuala Lumpur.

7.1 SENARAI JAWATANKUASA Penasihat : Puan S. Komathy a/p Senathy Rajah : Encik Kuruvilla C.K. Joseph : Puan Lee Phaik Gaik : Puan Hew Siew Voon : Puan Ruziah Binti Md. Zain : Cik Joceline Yeow Chai Lai Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari Makanan : Amirah Fathinah Bt. Ahmad Khairuddin (G 5.9) : Nurul Aini Bt. Aman (G 5.10) : Nor Julaiha Bt Shamsuddin (G 5.11) : Jolina Chang Yian Ling (G 5.10) : Nur Yusrina Bt Nazaha (G 5.11) : Amier Hamzah B. Zainul Abidin (G 5.9) : Fareez B. Hamdan (G 5.11) Tugas Khas : Muhammad Hirdzi B. Zainal Abidin (G 5.11) : Siti Norshahila Binti Saeman (G 5.9) Dokumentasi : Salini A/P Armugam (G 5.9) : Tan Li Ann (G 5.9) Buku Program : Siti Maisarah Aisyah Bt Dahalan (G 5.11) : Nursyazwani Bt. Sanim (G 5.10) Pengangkutan Hadiah : Mohd Redzuan Bin Ishak (G 5.10) : Nur Wahedah Binti Abdul Rahman (G 5.11) Erna Malia Binti Isa (G 5.11) Nurul Adeliya Binti Zainuddin (G 5.11) Nur Farhana Binti Mohd Yusof (G 5.10)

7.2 NAMA PESERTA Lihat lampiran 1

7.3 TENTATIF Bengkel Bina Insan Guru Fasa V 10.15 pagi 10.30 pagi11:30 pagi 2:30 petang 4:30 petang :Ceramah bersambung : Penyampaian cenderahati kepada penceramah : Ketibaan penceramah :Ceramah bermula (Tatatertib Pegawai Awam)

Program Lawatan Penanda Aras 6.30 pagi 6.45 pagi 7.20 pagi 7.30 pagi 7.45 pagi 8.00 pagi 9.00 pagi : Guru pelatih berhimpun di IPG Kampus Ilmu Khas : Bertolak ke Sek. Keb. Setiawangsa : Tiba di Sek.Keb. Setiawangsa : Taklimat daripada mentor-mentor dan :Taklimat daripada wakil guru Sek. Keb. Setiawangsa : Sarapan pagi : Ucapan alu-aluan daripada Guru Besar Sek. Keb. Setiawangsa : Taklimat program dari Guru Besar Sek. Keb. Setiawangsa 10.30 pagi : Pemerolehan maklumat sekolah -Ciri-ciri kepimpinan -Pengurusan -Iklim dan budaya sekolah -Infrastruktur dan infostruktur kurikulum 12.30 tengah hari 2.30 petang 4.30 petang : Makan tengah hari : Ceramah : Majlis penutup

8. IMPLIKASI Anggaran perbelanjaan pengelolaan program Bina Insan Guru Fasa V 54 orang pelatih guru dan 8 orang mentor Bil 1 2 3 Perkara Pengangkutan Cenderahati Kudapan dan Makanan JUMLAH Kos Bas Maktab RM108.00 (RM 2.00x 54 orang) RM 378.00 (RM7.00x 54 orang) RM 483.00

9. KESIMPULAN Program ini dapat mendatangkan manfaat kepada para pelatih guru kerana mereka dapat menerapkan nilai murni dalam diri masing-masing. Para pelatih juga berpeluang mengetahui dan mendalami ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran agama. Selain daripada itu, khidmat masyarakat yang dicadangkan dijalankan di sekolah tersebut dapat melahirkan rasa tanggungjawab terhadap persekitaran sekolah baik semasa menjadi guru pelatih ataupun guru sebenar kelak. Dengan lulusnya kertas cadangan ini, para guru pelatih akan menjalani program khidmat masyarakat. Oleh itu, para guru pelatih akan memiliki ketahanan diri, semangat berpasukan, mengamalkan hidup sepakat, berkerjasama dan mengamalkan nilai-nilai murni.

Disediakan oleh, ................................................................. (NOR JULAIHA BINTI SHAMSUDDIN) Setiausaha BIG PISMP TESL Cohort 1 Fasa V, Ambilan Januari 2011, IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

Disemak oleh,

............................................................. (PN. S. KOMATHY A/P SENATHY RAJAH) Penyelaras BIG PISMP TESL Cohort 1 Fasa V, Ambilan Januari 2011, IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

Disahkan oleh, ..................................................... (EN. MOHD DAHALAN BIN ABDUL KADIR) Ketua Unit Gerko, IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 1 SENARAI NAMA PESERTA PROGRAM BINA INSAN GURU FASA V KUMPULAN : 5.9 MENTOR : ENCIK KURUVILLA C.K. JOSEPH : PUAN LEE PHAIK GAIK NAMA AMIER HAMZAH BIN ZAINUL ABIDIN AMIRAH FATHINAH BINTI AHMAD KHAIRUDDIN FARAH LYANA BINTI ABDUL RASHID MOHAMAD NAZMI BIN JAMIL MOHAMAD SHAHRIL BIN ALIM NOR ADILA FADLIN BINTI YA'ACOB NORIZARINA BINTI MOHD KHALID NUR AISYAH BINTI MOHD RAZALI NUR FARAH SYAFIQAH BINTI MOHAMAD FU'AD NUR SYAHIRA BINTI MARUDING NURHANIM BINTI ZAINUL NURUL AINA BINTI MUHAMMAD SAIDAH NABILAH BINTI MOHAMED SALLEH SALINI A/P ARMUGAM SITI NORSHAHILA BINTI SAEMAN SITI ZULAIHA BINTI MOHD HANAZAN TAN LI ANN WAN MAISARAH BINTI WAN HUSIN NO.KAD PENGENALAN 910915065375 900212095018 910331015630 910527095273 910705035813 910612035224 910214055334 900509115614 910306016666 910923035192 900104075220 911025065992 910725016580 910517025394 910509016738 910422035282 910828065430 910205035438

KUMPULAN MENTOR

: G5.10 : PUAN S. KOMATHY A/P SENATHY RAJAH : PUAN HEW SIEW VOON

NAMA FARAH RUSDIANA BINTI SULAIMAN FATIN NABILAH BINTI NOORDIN JANISHA KATHLEEN A/P GILBERT JOLINA CHANG YIAN LING MOHD HAFIZ AL-ADZIM BIN MOHD FAUZAN MUHAMMAD REDZUAN BIN ISHAK NORFATIHAH BINTI MOHAMED NAWAWI NUR FARHANA BINTI MOHD YUSOF NUR ILLHAM BINTI AZMI NURSYAZWANI BINTI SANIM NURUL AINI BINTI AMAN NURUL HANAN BINTI SUKRI RABIHAH BINTI ABU BAKAR SEE AI LI SITI NUR ADLINA BINTI ZAINUDDIN SITI NURZULAIQA BINTI NOOR AZIZI SULAIMAN BIN ALI THEEVHIYAA A/P CHANDRASEKARAM

NO.KAD PENGENALAN 910426016468 911016075902 910917145168 910611135338 910114065391 911112015651 900328137152 910526015630 910418035108 910102016736 911209016546 911209035464 900819035054 910913075254 910526035180 910302075116 900716115107 910216105710

KUMPULAN MENTOR

: G5.11 : PUAN RUZIAH BINTI MD. ZAIN : CIK JOCELINE YEOW CHAI LAI NAMA NO.KAD PENGENALAN

ABIGAIL TSEN MAY JEAN ADILAH BINTI FAZILAH ASHA NURJANNATUL BINTI ABD NASSAIR ERNA MALIA BINTI ISA FAREEZ BIN HAMDAN MUHAMMAD HIRDZI BIN ZAINAL ABIDIN NOR JULAIHA BINTI SHAMSUDDIN NUR FARAHIN BINTI AHMAD SABRI NUR WAHEDAH BINTI ABD RAHMAN NUR YUSRINA BINTI NAZAHA NURUL ADELIYA BINTI ZAINUDDIN SITI MAISARAH AISYAH BINTI DAHALAN SYAIMAA BINTI ABD. HALIM SITI ZABEDAH BINTI MAT DESA TUAN MOHD AZHAR BIN TUAN IBRAHIM VICKNEASVARIE A/P RAMAMUTHIE YUSHANTHINI A/P SATHASIVAM ZAHARATUL NADIA BINTI MOHAMED YUSOF

910427-10-5614 910721-02-5586 910907-01-5896 910415-11-5460 910727-01-6613 900620-14-6347 910109-03-5104 900829-09-5026 910315-05-5464 910301-02-5256 910418-03-6012 910329-14-5444 900914-02-5612 910425-06-5268 910722-03-5989 910917-10-5190 910406-08-5044 910505-08-5664

PISMP TESL Cohort 1, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Jalan Yaacob Latiff, 56000 Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan

Guru Besar , SK Setiawangsa, Jalan Setiawangsa 13, 54200 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan. 26 FEBRUARI 2013

Tuan/puan, Memohon Kebenaran Untuk Menjalankan Program Bina Insan Guru (Big) Fasa 5 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman tuan, pelajar PISMP Semester 5 Opsyen Pengkhususan Bahasa Inggeris perlu menjalankan lawatan benchmarking bagi memenuhi Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa 5.

3. Sehubungan dengan itu, jasa baik tuan dipohon agar membenarkan lawatan benchmarking untuk memberi pendedahan kepada bakal guru tentang gerak kerja dalam pengurusan di sekolah dengan lebih jelas serta dapat memberi gambaran awal tugas guru di sekolah tuan (seperti Lampiran A).

4.

Butir-butir pelaksanaan lawatan benchmarking adalah seperti berikut : Tarikh Masa Bilangan peserta : 22 Mac 2013 : 7.30am -12.30pm :54 orang

5.

Segala kerjasama dan kebenaran daripada pihak tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan tugas, ....................... (AMIRAH FATHINAH BT. AHMAD KHAIRUDDIN) Pengerusi BIG fasa 5, IPG Kampus Ilmu Khas, 56000 Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN A Lawatan benchmarking ke sekolah cemerlang/ sekolah harapan Negara/ Sekolah Inovasi Pemerhatian dan pemerolehan maklumat sekolah perlu dilaksanakan dari segi: 1. Ciri-ciri kepimpinan a. Jenis kepimpinan 2. Pengurusan a. Sistematik b. Misi sekolah c. Visi sekolah 3. Iklim dan budaya sekolah 4. Infrastruktur dan infostruktur kurikulum a. Makmal b. Pust sumber c. Pembelajaran kendiri d. Bilik-bilik khas matapelajaran e. Kios pembelajaran

Anda mungkin juga menyukai