Anda di halaman 1dari 5

Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020 A) Cabaran Kewangan: 1. Kekurangan modal 2.

Nilai mata wang turun naik/spekulasi Pelaburan: 3. Kejatuhan pasaran saham 4. Pelabur berpindah ke negara lain 5. Masalah menarik pelabur asing Teknologi 6. Teknologi masih rendah 7. Masih bergantung kepada teknologi luar Globalisasi 8. Pengiktirafan oleh negara-negara maju 9. Persaingan dengan negara maju 10. Salah guna laman sesawang Pasaran 11. Menembusi pasaran antarabangsa 12. Pasaran terhad 13. Tekanan/sekatan negara maju Tenaga kerja 14. Kurang mahir 15. Bergantung kepada negara luar 16. Ramai tenaga mahir 17. Kurang pengetahuan Gejala sosial 18. Keruntuhan ahklak 19. Dadah 20. Nilai-nilai kemanusiaan pudar B) Langkah Penguasaan ilmu 21. Menjadi hubungan pendidikan 22. Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa 23. Pendidikan sepanjang hayat 24. Melahirkan modal insan 25. Pendidikan maya 26. Pendidikan ke luar negara Kemahiran 27. Penguasaan ICT 28. Memperkukuhkan perpaduan rakyat 29. Meneroka teknologi baru 30. Meningkatkan R&D 31. Memastikan Wawasan 2020 dicapai 32. Konsep 1 Malaysia 33. Meneruskan dasar ekonomi baru 34. Meningkatkan mutu pendidikan 35. Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal 36. Meneroka pasaran baru 37. Menjadikan minda rakyat kelas pertama 38. Menjadi pusat kecemerlangan ilmu

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi Pendidikan 1. Hubungan pendidikan bermutu 2. Pusat kecemerlangan pendidikan 3. Unversiti berkembar dengan universiti terkenal di luar negara 4. Membina universiti di setiap negeri di Malaysia Pelancongan 5. Pengiktirafan UNESCO Perindustrian 6. Pembuatan otomobil/indusri berat 7. Menyediakan zon perdagangan bebas 8. Sektor perkilangan 9. Industri elektronik 10. Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI) 11. Koridor raya multimedia 12. Penganjuran sukan antarabangsa Pusat Kewangan 13. Pusat kewangan Islam 14. Pusat kewangan 15. Pusat tumpuan ekonomi 16. Pelopor hub halal dunia 17. System bank pusat kukuh Pertanian 18. Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit) 19. Bioteknologi 20. Menjadikan pertanian satu industri 21. Pusat pengeluaran herba Perlombongan 22. Petrokimia 23. Pelaburan dalam petroleum di luar negara Sistem pengangkutan dan perhubungan 24. Pengangkutan tambang murah 25. Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia 26. Industry perkapalan 27. Industry pembuatan kapal 28. Sumber asli 29. Eksport 30. Gejala sosial 31. Masalah kemiskinan 32. Kadar pengangguran tinggi 33. Teknologi rendah (mana-mana yang munasabah)

Langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memejukan ekonomi negara 1.menguasai pelbagai kemahiran 2.melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan 3.menjaga keamanan negara 4.mengekalkan kedaulatan negara 5.mengukuhkan perpaduan kaum

6.kreatif dan inovatif 7.mengalakkan pelaburan asing 8.menambah bilangan tenaga mahir 9.mengurangkan kerenah biokrasi 10.meluaskan pasaran 11.melakukan penyelidikan dan pembangunan 12.memperatkan hubungan diplomatik 13.menjadikan negara hub halal 14.menambah intitusi pengajian tinggi 15.meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan

5. Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa 1.industri petrokimia 2.pelaburan dalam bidang petroleum di luar negara 3.pengangkutan tambang murah 4.industri pembuatan kapal 5.industri maritim 6.perkidmatan cemerlang peringkat dunia 7.wujud bandar warisan 8.pengiktirafan UNESCO 9.Le Tour De Langkawi 10.penganjuran hoki piala remaja dunia

6.a) Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuaran ekonomi negara 1.kekurangan modal 2.kejatuhan pasaran saham 3.kurang teknologi moden 4.masih bergantung kepada teknologi luar 5.pengurusan tidak cekap b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut 1.menguasai pelbagai ilmu pengetahuan 2.menguasai teknologi terkini 3.meluaskan passaran baru 4.melaksanakan e-dagang 5.memperhebatkan promosi hasil keluaran 7. Nilai-nilai miurni daripada perkembangan ekonomi Negara

1.mengukuhkan kerjasama 2.mengeratkan perpaduan kaum 3.meningkatkan jati diri 4.kebijaksanaan pemimpin 5.berdaya saing 6.amanah dalam melaksankan tugasan 7.berani mengambil risiko 8.tabah menghadapi rintangan 9.bijak memanfaatkan sumber 10.cekap mengambil peluang 8.Rumusan 1.kita mestilah menjaga keamanan negara 2.kita mestilah mengeratkan perpaduan kaum 3.kita mestilah meningkatkan ilmu pengetahuan 4.kita mestilah menguasai pelbagai kemahiran 5.kita mestilah berani mengambil risiko untuk kebaikan 6. berharap agar Malaysia mempunyai teknologi yg lebih moden 7. berharap agar Malaysia maju dalam semua bidang 8.berharap agar Malaysia dapat mengekalkan perpaduan kaum 9.berharap agar Malaysia dapat mengekalkan kedaulatan Negara 10.berharap agar Malaysia mampu melahirkan generasi yang lebih cemerlang

Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah untuk meningkatkan hasil produk pertanian bagi menampung keperluan tempatan dan untuk tujuan eksport? - tanaman secara perladangan - penggunaan teknologi moden - mempelbagaikan produk secara kreatif - inovasi penciptaan mesin 2. Bincangkan potensi yang ada pada negara Malaysia yang dapat dibangunkan untuk kemajuan ekonomi negara. - Malaysia terletak di kawasan strategik - kedudukan di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan India - bahan mentah yang banyak - keamanan negara. - kawasan subur dan berpotensi 3. Apakah nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk meningkatkan produktiviti? - berusaha bersungguh-sungguh - sedia menerima perubahan

- sentiasa memelihara keamanan negara - cinta akan negara dan bangsa - bersikap kreatif dan inovatif 4. Rumusan - kerajaan menggalakkan kemasukan pelabur luar - bumi Malaysia subur dan berpotensi - Kemudahan perbankan dan infrastruktur disediakan good luck!