Anda di halaman 1dari 8

KUMP.

1 KSSR MUZIK T2/11

B2D1E1 ( Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut) Arahan : 1. Bahagikan kelas kepada dua kumpulan. 2. Mainkan perkusi mengikut ikon berikut.

Dinamik kuat

Dinamik lembut

Rehat (tidak memainkan perkusi)

Pemerhatian : 1. Kumpulan A memainkan kastanet pada gambar dengan dinamik kuat.

2. Kumpulan B memainkan loceng pada gambar

dengan dinamik lembut.

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

B2D1E2 ( Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah ) Arahan : 1. Guru akan memainkan tiga pic yang berbeza. 2. Murid akan memainkan alat perkusi yang didengar untuk pic KEDUA sama ada pic tinggi, rendah dan pic tengah.

Rendah Pemerhatian :

Pertengahan

Tinggi

1. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. 2. Setiap kumpulan diagihkan tiga alat perkusi yang berbeza. 3. Murid akan meneka pic KEDUA yang dimainkan oleh guru dengan memainkan alat perkusi yang diberikan.

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

B2D1E3 ( Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi ) Arahan : Nomborkan haiwan dan perkusi berikut berdasarkan turutan bunyi yang diperdengarkan.

Pemerhatian :

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

1. Guru memainkan rakaman suara/bunyi untuk murid mendengar dengan teliti. 2. Guru memainkan rakaman sekali lagi dan murid menomborkan gambar haiwan dan perkusi mengikut turutan bunyi yang diperdengarkan.

B2D1E4 ( Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat ) Arahan : Lakarkan grafik tempo cepat atau lambat berdasarkan lagu yang didengar.

Tempo cepat

Tempo lambat

Lagu 1

Lagu 2

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

Pemerhatian ; 1. Guru memperdengarkan lagu dalam tempo cepat dan lambat. 2. Guru memberi contoh lakaran yang melambangkan tempo cepat atau lambat. 3. Murid melakar grafik tempo berdasarkan lagu yang didengar. B2D1E5 ( Mengenal pasti detik panjang dan pendek )

Arahan :

Tandakan (X) pada bunyi KEDUA samada bunyi panjang atau pendek pada gambar di bawah.

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

Pemerhatian : 1. Guru memperdengarkan rakaman bunyi panjang atau pendek. 2. Murid menanda pada gambar berdasarkan bunyi yang didengar. B2D1E6 ( Membezakan ton suara )

Arahan : Tandakan ( ) pada gambar di bawah berdasarkan audio suara lelaki atau perempuan yang diperdengarkan.

1.

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

2.

Pemerhatian : 1. Guru memperdengarkan audio suara lelaki dan perempuan. 2. Murid menanda pada gambar berdasarkan audio yang didengar. B2D2E1 ( Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut : jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih saying, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin. )

KUMP. 1 KSSR MUZIK T2/11

Pemerhatian :

Murid dapat menunjukkan 2 hingga 3 daripada nilai-nilai yang tersenarai.

Contoh : Kerjasama, bertolak ansur dan berdisplin.