Anda di halaman 1dari 8

Pengajaran Tatabahasa Dalam Konteks

Pendekatan

pendekatan induktif pendekatan deduktif pendekatan elektik pendekatan 4P(Pengenalan, Penyampaian, Penilaian, Penerapan).

Pendekatan Induktif
melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi diajar sesuatu bahan pengajaran itu secara langsung, iaitu diberitahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran tersebut dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan bergerak ke hadapan kepada satu generalisasi mengumpulkan contoh-contoh daripada teks, menunjukkan dan menerangkan bagaiamana berfungsi dan membantu murid untuk menghasilkan satu kesimpulan yang sesuai

Pendekatan deduktif
sesuatu pembelajaran itu akan dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dengan menganalisis hukum-hukum tadi melalui contoh-contoh atau mengaplikasikan peraturan-peraturan yang telah diberi

Pendekatan 4P
pendekatan yang dianggap berkesan untuk penguasaan tatabahasa unsur-unsur tatabahasa boleh dijalankan dalam empat peringkat iaitu: Pengenalan (Introduction), Penyampaian (Deliberation), Penilaian(Evaluation) Penerapan(Application)

pendekatan 4 P..
Pendekatan 4P menggabungkan

segala kebaikan yang ada dalam pendekatan induktif dan deduktif banyak ulangan, latihan dan latih tubi gabungjalin ketiga-tiga kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran lisan, membaca dan menulis

Pendekatan elektik
hasil daripada gabungan dua atau

beberapa pendekatan. bertujuan untuk menghasilkan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang, berfaedah dan berkesan

.sekian adanya