Anda di halaman 1dari 8

PANTUN

Kata pantun berati ibarat,bagaikan, umpama. Pantun merupakan puisi lama Indonesia asli terbukti hampir di seluruh suku di nusantara memiliki bentuk pantun.
Contoh Pantun Berburu kepadang datar Mendapat rusa belang kaki Berguru kepalang ajar Bagai bunga kembang tak jadi.

Struktur Bentuk Pantun


1. Pantun umumnya setiap bait terdiri atas empat baris 2. baris pertama dan kedua merupakan sampiran (pembukaan/persiapan) 3 Baris ketiga dan keempat merukan isi atau maksud 4. Persajaka atau rimanya selang-seling berumus a-b-a-b.

Pantun muda
Pantun muda dibedakan atas: a. pantun berkasih-kaishan(percintaan) b. pantun nasib/pantun dagang c. pantun perkenalan d. pantun teka-teki e. pantun perpisahan/perceraian contoh pantun percintaan Dari mana datangnya lintah Dari sawah turun ke kali Dari mana datangnya cinta Dari mata turun ke hati. contoh pantun nasib Unggas undan si raja burung Terbang ke desa sukamenanti Wahai badan apalah untung senantiasa bersusah hati. contoh pantun perkenalan Dari mana hendak ke mana Dari Jepang ke Bandar cina Kkalau boleh kami bertanya bunga yang kembang siapa punya.

Macam-Macam Pantun
Dari segi isinya pantun dibagi atas: 1. Pantun kanak-kanak a. Pantun Suka cita Pohon padi daunnya tipis Pohon nangka berbiji lonjong Kalau budi suka menangis kalau tertawa giginya ompong b Pantun duka cita Lurus jalan ke Payakumbuh Kayu jati bertimbal jalan Di mana hati tidak rusuh Ibu mati ayah berjalan.

Pantun tua
Pantun tua dibbagi atas: a. Pantun nasehat b. pantun agama c. Pantun adat Contoh pantun agama Asam kandis asam gelugur kesua asam siriang-riang Menbangis mayat di dalam kubur teringat badan tidak sembahyang Contoh pantun nasehat Pergi berburu mencari ikan Dapat ikan ikan layur Biar sobek baju di badan Asalkan hati bersih dan jujur

Karmina dan Talibun Karmina/ pantun kilat ialah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran baris kedua merupakan isi. Pola persajakan/rima adalah (a-b ). Biasanya digunakan untuk sindiran atau jenaka. Contoh karmina Sudah gaharu cendana pula sudah tahu bertanya pula Gendang gendut tali kecapi Kenyang perut senang hati. Talibun ialah sejenis pantun yang jumlah baris dalam satu bait lebih dari empat baris ( 6 atau 8 baris ). Talibun memiliki syarat yang sama seperti pantun contoh Talibun kalau anak pergi ke lepau Yu beli, Belanak beli ikan panjang beli dahulu Kalau anak pergi merantau Ibu cari, sanak pun cari Induk semang cari dahulu.