Anda di halaman 1dari 4

CONTOH FORMAT RPH 1. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/Bilangan murid 2. Tema/Taju $. Masa % &. 'tandard Pem(elajaran !

K)d 'a*aja# -.1.2# -. O(je ti. Pem(elajaran / Boleh reka sendiri mengikut kemahiran yang diajar, tapi digalakkan menentukan objektif daripada aspek 1 @ standard kandungan. e+il an ,'K % !1.1.1, 2.1.1, !"una an Taju #

/
0. A ti1iti Pengajaran dan Pem(elajaran -Namakan aktiviti memanas dan menyejukkan badan yang dijalankan, contoh : - Lalang ditiup angin memanaskan badan! " kreativiti dan inovasi - #eretapi menyejukkan badan! " kreativiti dan inovasi

2. 3lemen Merentas Kuri ulum !3MK# Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, endidikan !lam Sekitar, "ilai Murni dan atriotisme masih diterapkan dalam # 2. Ba*an Bantu Belajar

$enaraikan bahan bantu mengajar BB%! yang digunakan semasa &d& dijalankan.

4. Penilaian PdP

/ /

'ulis secara terperinci contoh ( lembaran kerja ) lisan! 'andakan ) ! pada gambar yang menunjukkan kamu paling mudah dan selamat melakukan hambur dan mendarat.

5. Re.le si % i. n6ata an (ilangan murid 6ang men7a+ai )(je ti. P8P ii. Tinda an susulan !+emuli*an, +engu u*an dan +enga6aan# o o o *umuskan apa yang murid dapat ) buat +ktiviti &engayaan ( +ktiviti &emulihan (

CONTOH FORMAT RPH

Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/ Bilangan murid Pendidi an 9asmani $ Bestari 2.$:/4.:: +agi $: )rang

A ti1iti

Catatan

Ta$uk % Ham(ur Ku7ing 'tandard Pem(elajaran % / 1.1.1 / 2.1.1 / 5.1.2 O(je ti. %

3lemen Merentas Kuri ulum !3MK# *Kreativiti dan inovasi BBM % Tilam gimnastik, rantaian gelang getah, tiang, pundi ka+ang dan peti lombol. <m+a % *,- orang murid dapat melakukan kemahiran hambur dan mendarat dengan lakuan yang betul *, orang murid diberikan +emuli*an melakukan hambur tanpa halangan.

- Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan mendarat dengan lakuan yang betul.
A ti1iti % / / / / %emanaskan Badan 'ero,ong *ahsia! -ambur kucing #ucing terkam mangsa %enyejukkan badan #eretapi!

Penilaian/Penta siran Pem(elajaran% ;em(aran erja & Tandakan '() pada gambar yang menun$ukkan kamu paling mudah dan selamat melakukan hambur dan mendarat.

CONTOH RPH YANG DISELITKAN DENGAN EMK


Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/ Bilangan murid Ta$uk % Meng)le Pendidi an 9asmani 2 Bestari 2.$:/4.:: +agi $: )rang

A ti1iti

Catatan

B)la

3lemen Merentas Kuri ulum !3MK# Kreativiti dan inovati2 * 3asa imaginasi ' persediaan ) Keusahawanan * 3asa perkembangan BBM % B% a / '!ita / $e u"$

'tandard Pem(elajaran % ../., ,.0., 1.,.. O(je ti. %


OBJEKTIF : Murid dapat me a!u!a" a!ti#iti me"$% e! &% a pada 'atu (ara!)

PBS : B*D+E* , me a!u!a" !ema-ira" ma"ipu a'i a ata". A ti1iti %


+/Mema"a'!a" &ada" 0 Lari ter&a"$ &uru"$ ,EMK: Kreati#iti da" i"%#a'i0 +)+,Memer-atia" Me"$$u"a!a" deria pe"$ i-ata" da" pe"de"$ara" *))Pe"1ampaia" 'ta"dard pem&e a(ara" a) Me"$% e! &% a !e a"$$%ta &ada" b) Me"$% e! &% a pe &a$ai ara- 2 $u"a ta"$a" !iri/ !a"a" da" !edua0dua &e ata"$a" ,EMK0 Si!ap !eu'a-a3a"a" +)*0Pe!a !epada pe ua"$. . 4)Permai"a" !e5i 2 B% a ter%3%"$ 6)Se(u!!a" &ada" 2 p%t%"$ tem&i!ai

<m+a % *7 8 49 %ra"$ murid &er(a1a me"$$% e! &% a de"$a" a!ua" 1a"$ &etu

Penilaian Pem(elajaran%

;em(aran erja & Tandakan '() pada gambar yang menun$ukkan +ara menggolek bola dengan betul

Tahun / akan ditambah 45T*4igh order thinking'soalan menakul)