Anda di halaman 1dari 1

SK PEDAH, JERANTUT, PAHANG ANALISIS SWOT 2013

KEKUATAN (S) SI. Bahan Bantu mengajar yang mencukupi. S2.Pelbagai program motivasi dan program peningkatan Bahasa Inggeris diadakan untuk membantu murid-murid. S3. Bahan rujukan yang mencukupi. S4. Persekitaran yang kondusif di sekolah sesuai untuk aktiviti muridmurid. PELUANG (O) O1. Hubungan PPD dan JPN amat baik deangan pihak sekolah. O2. Sokongan dan kerjasama dari murid amat baik. O3. Guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi murid- murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. O4. Guru-guru yang bermotivasi, tidak putus asa dan berpotensi tinggi dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam P&P. W5. Murid merasa malu untuk menggunakan Bahasa Inggeris dalam perbualan harian. KELEMAHAN (W) W1. Penggunaan kosa kata yang rendah. W2. Kelemahan dalam aspek tatabahasa dan pemahaman. W4. Amalan membaca dikalangan murid amat kurang.

ANCAMAN (T) T1. Murid-murid tidak berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris di bilik darjah, rumah serta sesama kawan mereka. T2. Ibubapa yang berpendapatan rendah. T3. Latar belakang keluarga murid yang tidak mempraktikkan Bahasa Inggeris di rumah. T4. Tidak mempunyai minat dalam amalan membaca. T5. Meluangkan masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah.

Anda mungkin juga menyukai