Anda di halaman 1dari 2

Konsep Pembelajaran (Concept Learning)

Pembelajaran merupakan proses pemerolehan kebiasaan, pengetahuan


dan sikap. Ia melibatkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu kerja dan bertindak
sebagai percubaan-percubaan induvidu mengatasi rintangan untuk menyesuaikan diri
dalam suatu situasi baru. Pembelajaran biasanya diertikan sebagai perubahan-
perubahan tingkah laku yang progresif. Ia membolehkan induvidu-induvidu tersebut
memenuhi minat mereka dan mencapai matlamat tertentu.

Pembelajaran merupakan semua perubahan atau penyesuaian semula tingkah


laku manusia akibat latihan dan pemerolehan pengalaman. Pembelajaran adalah proses
yang boleh menghasilkan perubahan pada tingkah laku akibat berlakunya tindak balas
terhadap keadaan atau persekitaran. pembelajaran menggalakkan pemerolehan
pengetahuan dan kemahiran dan ini dilakukan melalui satu perlakuan dan teknik tertentu
yang bersifat saintifik dan sistematik. Dalam proses pembelajaran formal, ia melibatkan
pelbagai kegiatan umpamanya memerhati, meninjau, membaca, menyoal, memahami,
mengingati, menyemak dan sebagainya.

Kimble (1961) menyebut bahawa pembelajaran ialah perubahan potensi


tingkah laku yang lebih kurang tetap dan yang berlaku akibat latihan yang
diteguhkan. Kenyataan ini menggambarkan kepada kita bahawa pembelajaran
menghasilkan perubahan tingkah laku pada setiap kali hasil pembelajaran itu
diperlihatkan, ia haruslah merupakan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Selain itu,
perubahan tingkah laku itu bukan sementara sifatnya. Ia harus dikekalkan melalui
latihan-latihan yang diteguhkan.

Menurut Robert M. Gagne, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku


atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang
berlaku disebabkan oleh proses pertumbuhan semula jadi. Hal ini dipersetujui oleh
Morgan dan King yang menganggap pembelajaran itu sebagai apa saja tingkah laku
yang kekal yang telah diperoleh atau latihan yang telah dijalani.
Pemilihan konsep ini adalah berdasarkan kesesuaiannya dalam pengajaran
kepelbagaian pelajar yang melibatkan idea atau atucara yang belum lagi diketahui oleh
induvidu atau pelajar. Sebarang penggunaan tenaga untuk pembelajaran bahan baru,
penyelesaian kepada sesuatu masalah, dapatan terhadap perhubungan-perhubungan
baru atau gerak kerja yang berfaedah boleh di anggap sebagai belajar. Dalam sesuatu
proses pembelajaran, seseorang itu mungkin mendapat nilai-nilai lain selain yang utama
dan dikehendakinya pada masa itu.

Anda mungkin juga menyukai