Anda di halaman 1dari 1

ZAKAT PENDAPATAN DAN CONTOH PENGIRAAN Takrifan Zakat Pendapatan

Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dan Dr. Hussein Shahatah, zakat gaji dan pendapatan diistilahkan sebagai zakat al-Mal alMustafad iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan profesional.

Takrif Zakat Gaji dan Pendapatan


Zakat Gaji dan Pendapatan termasuklah segala jenis hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan yang berupa gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewaan, royalti, hibah, elaun, honorarium, pampasan, pencen, perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk perolehan semasa hidup, bersara atau mati dan apa jua pendapatan berdasarkan kerjaya atau sebagai ahli profesional.

2 KAEDAH MENGIRA ZAKAT PENDAPATAN IAITU:


CONTOH POTONGAN ZAKAT SAYA SEBULAN

RM Cara 1 Pendapatan Kasar Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab) Contoh: RM30,000.00 x 2.5%

RM

RM

RM

250

Cara 2

Pendapatan Yang Layak di Zakat x 2.5% (setelah menolak perbelanjaanperbelanjaan asas yang dibenarkan) Contoh: A. PENDAPATAN dari sumber seperti elaun, bonus, dividen yang diterima (setahun) B. TOLAK PERBELANJAAN yang dibenarkan (setahun) 1. Diri 2. Isteri 3. Anak 4 orang x RM1,000 4. Pemberian kepada ibu bapa (contoh: RM100 12) 5. KWSP (contoh: 11%) 6. Caruman ke organisasi / koperasi / institut kewangan yang membayar zakat bagi pihak pencarum dan pendeposit (contoh: Lembaga Tabung Haji) Jumlah Tolakan C. PENDAPATAN YANG LAYAK DI ZAKAT (A - B) D. ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR (kerana C lebih dari nisab) RM9,600 2.5% E. JUMLAH POTONGAN GAJI ZAKAT SEBULAN (RM240 12 bulan) 8,000 3,000 4,000 1,200 3,300 900 20,400 9,600 11,225.09 280 23.38 27,600 3,000 1,800 6,000 6355.91 1800 30,000 57,781