Anda di halaman 1dari 11

Teater menurut Bahasa Inggeris "theater" atau "theatre".

Bahasa Perancis "thtre" berasal dari Bahasa Yunani "theatron",


yang bermaksud "tempat untuk menonton") dan ini adalah cabang
dari seni pertunjukan yang berkaitan dengan lakonan/seni di
depan penonton dengan menggunakan gabungan dari ucapan,
gerak tubuh, mimik, patung, muzik, tarian dan lain-lain.

Definisi lain ialah, teater sebagai " yang terjadi ketika seorang
manusia atau lebih, berkomunikasi dalam suatu waktu/atau
ruang, menghadirkan diri mereka pada orang lain."
Teater Melayu telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam. Sebelum
kemunculan pengaruh budaya Hindu di rantau ini, teater adalah berasaskan
kepada agama animisme dan ia telah dijadikan sebagai perantaraan antara
alam nyata dengan alam ghaib.
agama Hinduisme dan Buddhisme dalam abad ke-4 telah memberi kesan
yang besar ke atas teater tradisional.
pengaruh Hindu yang ketara dalam masyarakat melayu tradisional adalah
penggunaan konsep beraja dan tarafnya sebagai dewa di dalam
masyarakat orang melayu seperti yang digambarkan di dalam persembahan
tradisional melayu.
Teater melayu menggambarkan kosmologi Melayu yang terbentuk oleh
kepercayaan animisme, Hindu dan Islam.
teater melayu mempunyai rangkaian spiritual dan dramatik yang
menggabungkan unsur-unsur animisme, Hindu dan Islam.
JENIS-JENIS TEATER
TRADISIONAL MELAYU
WAYANG KULIT
MAKYUNG
MENORA
MEKMULUNG
BANGSAWAN
CIRI-CIRI ASAS SEBUAH TEATER
Pentas
Muzik
Struktur persembahan
Watak
Pakaian
Latar belakang
Lakonan
Tarian

WAYANG KULIT
satu teater yang tertua dan boleh didapati di seluruh Asia Tenggara
seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Kemboja dan lain-lain lagi.

Menurut Jacques Brunet, India merupakan tempat asal bagi wayang
kulit.

Wayang kulit di malaysia ini terbahagi kepada tiga jenis iaitu :
a) Wayang Kelantan (wayang Siam),
b) Wayang Melayu dan,
c) Wayang Jawa.

Terdapat dua jenis Wayang Siam, di Kelantan ia dikenali sebagai
Wayang Kelantan.

MAKYUNG
Makyung yang menggabungkan unsur-unsur tarian, muzik dan
dialog dan hanya terdapat di Kelantan, Terengganu dan Kedah

Bentuk permainan yang seakan-akan sama dengan makyung ini
terdapat di Kedah dan Riau. Makyung di Kedah berfungsi sebagai
hiburan cerita rakyat. Manakala, makyung di Riau berfungsi
sebagai hiburan di istana dan juga cerita rakyat. Menurut Wiwiek
Sipala, makyung Riau berasal dari Siam iaitu merujuk kepada
jajahan Patani dan dibawa masuk ke Riau melalui Kelantan.

dipersembahkan sebagai sabahagian daripada perayaan
penghujung musim menuai padi, memuja umur sultan dan upacara
perkahwinan. Unsur muzik, tarian dan cerita yang terdapat
didalamnya digunakan dalam upacara pemulihan penyakit yang
dikenali sebagai Main Puteri atau Makyung Berniat.
MENORA
Perkataan Menora merujuk kepada bentuk teater iaitu watak atau
gelaran kepada pemain yang mahir dalam persembahan ini. Selain itu
juga, menora merujuk kepada heroine dalam cerita Hindu Jataka yang
dikenali sebagai Manohara atau Menora.

cerita menora mempunyai rendetan cerita yang sama, iaitu kisah puteri
yang dibuang negeri, melahirkan anak semasa pembuangan dan
kembali ke istana untuk membuat persembahan kepada raja dan
seterusnya diterima kembali sebagai kaum kerabat. Dari selatan
Thailand, menora telah dibawa masuk ke kelantan.

Ketogori pemain ialah :
a) Antara 8-10 orang ahli muzik
b) Lima orang pelakon atau penari
c) Dua ahli lawak peran
d) Beberapa orang pengasuh raja
e) Seorang raja
f) Seorang permaisuri

dipimpin oleh seorang guru yang juga merangkap sebagai seorang
bomoh yang dikenali sebagai Khana Menora.

MEKMULUNG
Teater ini menggunakan unsur-unsur muzik tarian dan dialog
untuk mempersembahkan cerita dan lagenda tempatan dan
terdapat di kedah.
beberapa teori tentang asal-usul mekmulung yang
mengandungi unsur mitos dan lagenda. Salah satunya teori
yang berasaskan kepada Cerita Tujuh Puteri Jelita Raja
Ligor. Puteri bongsu dibenci oleh kakak-kakaknya. Kakak-
kakaknya telah menghasut Raja Ligor supaya menghalau
puteri bongsu ke luar negeri.

persembahan teater melayu yang menggabungkan
unsur teater tradisional dan unsur moden.

Mengikut kepercayaan, kemunculan bangsawan ini
dipengaruhi oleh Wayang Parsi yang dibawa ke Pulau
Pinang dalam tahun 1870-an oleh pedagang India yang
berdagang dengan syarikat india Timur (The East India
Companay). kumpulan pertama wayang parsi yang
mengadakan pementasan untuk pedagang dan pekerja
India dianggotai oleh kesemua pelakon lelaki yang
berlakon dalam cerita-cerita India dan Timur Tengah
dalam bahasa Hindustan.
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN ANDA