Anda di halaman 1dari 7

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

: 1 _______________

BAND 1
B1D10E1

Tandakan () jika perlakuan di bawah menunjukkan nilai keadilan.


1. Emak membahagikan kek kepada semua anaknya.

2. Bapa memarahi ketiga-tiga orang anaknya yang membuat bising semasa


adik bongsu sedang tidur.

3. Keluarga Lim hanya memberikan anak-anak lelaki mendapat peluang


pendidikan.

B1D10E1

Boleh menyatakan amalan yang adil di kalangan anggota keluarga

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

: 1 _______________

BAND 2

B2D10E1

Isikan tempat kosong di bawah:

Keharmonian hidup

Puas hati

Saling membenci
1. Nilai keadilan perlu diamalkan dalam setiap perkara untuk mengekalkan
_______________.
2. Seseorang yang mengamalkan sikap keadilan dapat terhindar daripada sikap
__________________ antara satu sama lain.
3. Sikap adil dalam keluarga dapat mengelakkan perasaan tidak ________________
antara adik-beradik.

B2D10E1

Boleh menjelaskan kepentingan amalan yang adil di kalangan anggota keluarga

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

: 1 _______________

BAND 3

B3D10E1

Nyatakan ADIL atau Tidak ADIL untuk perlakuan-perlakuan berikut:

1. Anak sulung sahaja ditugaskan untuk menjaga adik-adik serta


membersih dan menukar lampin adiknya yang baru berumur
satu tahun.

2. Ibu bapa meluangkan lebih masa dan memberikan perhatian yang (


lebih kepada anak yang sedang sakit.

3. Dua orang adik-beradik sedang bergaduh. Ibu hanya memberi


hukuman kepada abang kerana dia lebih besar.

B3D10E1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

Boleh menunjukkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga


Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

BAND 4

Nilai P

: 1 _______________

B4D10E1

Saksama dan tidak


berat sebelah

1. Pernyataan yang berkaitan dengan nilai P di atas ialah


I
Ibu bapa member pendidikan yang sama kepada setiap anak.
II
Bapa mengenakan hukuman hukuman yang berbeza kepada anak-anak yang
terbabit dengan kesalahan yang sama.
III

Pembahagian tugas dalam rumah tidak menimbulkan rasa tidak puas hati manamana anak.

IV

Pemberian wang saku yang sama rata kepada semua anak.

I dan II

I, II dan III

II dan III

I, III dan IV

B4D10E1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan
keluarga
Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

BAND 5

: 1 _______________

B5D10E1

1. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai keadilan?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Nyatakan dua ciri utama nilai keadilan.
I.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

II.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Berikan dua contoh perlakuan guru disiplin yang adil terhadap pelajar-pelajar yang
telah melanggar peraturan sekolah.
I

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

II

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

B5D10E1

Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan
keluarga dan norma masyarakat
Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

BAND 6

: 1 _______________

B6D10E1

Lakonan (Buku Teks m.s. 53 Petikan A)


Minta empat orang pelajar untuk memainkan peranan Andrea, Tony, ibu dan bapa.
Pelajar-pelajar yang memainkan peranan tersebut diminta untuk melakonkan kesudahan cerita
Petikan A ini.

( Guru akan memerhati dan menilai peranan ibu dan bapa yang dimainkan oleh kedua-dua orang
pelajar tersebut sama ada mengamalkan nilai keadilan atau tidak. )

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 10 : KEADILAN

B6D10E1

Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan
keluarga dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani

Jawapan:
B1D10E1
1.

2.

B2D10E1
1. Keharmonian hidup

2. Saling membenci

B3D10E1
1. TIDAK ADIL

2. ADIL

3. Puas hati
3. TIDAK ADIL

B4D10E1
1. D
B5D10E1
1. Tindakan dan keputusan yang saksama dan tidak berat sebelah.
2. (i) Keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan diri dan mana-mana pihak.
(ii) Membuat penyiasatan sebelum membuat keputusan.
3. (i) Memberikan hukuman yang setimpal kepada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan
sekolah.
(ii) Mendenda pelajar-pelajar tidak kira bangsa, agama dan latar belakang keluarga.

Anda mungkin juga menyukai