NO

BORANG PENILAIAN JURI
NAMA PESERTA
VOKAL
MUZIK/TEMPO
(50%)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Pengesahan Juri:
………………………………..
Nama:
KRITERIA PENILAIAN :
1. Vokal (50%)
- Ketepatan 'pitching'
- 'Diction' (sebutan lirik jelas/tidak)
- Kualiti ton suara
- 'Vocal range' (kemampuan mencapai note tertinggi/terendah)
- Penguasaan teknik / Improvisasi vokal
2. Tempo (30%)
- Keserasian vokal dengan muzik iringan.
- 'Vocal style' dan 'Groove' persembahan.
- Ketepatan 'intro' dan 'outtro'.
3. Ekspresi & Kreativiti Persembahan (20%)
- Presentasi pentas (pakaian/ props persembahan)
- Ekspresi, Penghayatan dan dinamik persembahan

(30%)

KREATIVIT
P’SMBAHA
(20%