Anda di halaman 1dari 3

Pertanian Organik : Esei Percubaan STPM Negeri 9 2012 !

Kesedaran masyarakat telah mendorong permintaan yang tinggi terhadap hasil keluaran
pertanian organik sehingga menggalakkan kepada pembukaan ladang-ladang baru secara
besar-besaran.
Bincangkan rasional kerajaan menggalakan pertanian ini serta langkah-langkah untuk
mempergiatkan lagi perkembangannya.
Pengenalan:
Pertanian

organik adalah

sistem pertanian

yang

menggunakan bahan-bahan

semulajadi tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Beberapa tanaman yang berpotensi
untuk dikembangkan dengan teknik ini adalah padi, tanaman horticulture, sayuran dan buah
(contohnya: brokoli, kubis dll.), tanaman perkebunan (kopi, teh, kelapa, dll.), dan rempahrempah.
Isi/idea
Bil.

Isi/idea

Huraian

Rasional
1

Pencemaran alam sekitar

Faedah kepada alam sekitar dan pekerja


Kegiatan pertanian moden hari banyak menggunakan
bahan kimia spt baja, racun kimia dengan skala yang besar
semata-mata untuk meningkatkan pengeluaran
Menjejaskan bekalan air bersih, hidupan

air

mati,

tumbuhan, serangga turut tercemar/mati


Sebahagian petani tidak mematuhi kod etika penggunaan
bahan

kimi

mengiku

ketetapan

yang

menyebabkan

pengguna terdedah kepada ancaman kesihatan.


Perladangan organik
adalah
penyelesaian
masalah

ini

kerana

tidak

menggunakan baja/

kepada
racun

perosak kimia dilarang.


Alam sekitar bersih, selamat berupaya diwujudkan
Secara langsung pencemaran kepada alam sekitar atau
berlaku kes-kes keracunan di kalangan pengusaha dan
pekerja dapat dielakkan
2

Pemanasan global

Pertanian ini telah menyebabkan pembukaan kawasan


baru, cth: Cameron highland
Baki dari semburan racun, baja terampai di udara
peningkatan gas rumah hijau, menipiskan lapisan ozon
Pertanian organik adalah penyelesaian kepada masalah ini
karena mengandung prinsip menjaga ekosistem.
Mulai dari penyediaan tapak/tanah, penggunaan air, benih,
pengendalian perosak, penjagaan dan pengolahan hasil
lebih mesra alam dan lingkungan sekitarnya.

Makanan

diperoleh

melalui

ekologi

suatu

lingkungan, contoh, tanaman memerlukan tanah yang


subur, haiwan memerlukan ekosistem peternakan, ikan dan
organisme laut mememerlukan lingkungan perairan. Wujud
salin pergantungan antara satu sama lain.
3

Hakisan tanah/runtuh

Pembersihan

kawasan

runtuh/hakisan

pertanian

akan

menyebabkan

merosakkan

tanah

persekitaran,

mengancam nyawa hidupan


Berlaku perubahan lanskape permukaan bumi.
Pertanian organik disesuaikan dengan keadaan ekologi
sekita

r.

Bahan

buangan digunakan

semula

secara

e?.fisien untuk memelihara, meningkatkan kualiti dan


melindungi sumber alam.
Pertanian organik mencapai
melalui

pola

sistem

keseimbangan

pertanian,

ekologis

membangun

habitat,

pemeliharaan keragaman genetik dan pertanian. Masalah


tanah runtuh/hakis tak berlaku
4

Keracunan makanan/
Menjejaskan kesihatan

Penggunaan

racun

tanpa

kawalan

menyebabkan

sebahagian masih kekal dalam hasil pertanian, produk


yang banyak racun
Boleh mendatangkan keracunan, sakit perut, muntahmuntah dll
Produk ganik tidak mengandungi sisa-sisa kimia yang tidak
diingini kerana telah mematuhi piawaian organik Malaysia.
Lebih selamat diguna akan terus menjadi pilihan
pengguna, walaupun dijual dengan harga yang mahal
sedikit
Pertanian organik perlu

dilakukan

pengelolaan

yang

berhati-hati dan bertanggungjawab melindungi kesihatan


dan kesejahteraan manusia masa kini dan masa depan.
Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan
pestisida, ubat-ubatan bagi ternakan dan bahan aditif
makanan yang merugikan kesihatan.
5

Perbelanjaan semakin

baja/racun

yang

digunakan,

bertambah.

kimia dijual harga mahal kepada petani .


banyak mendatangkan masalah kepada petani. Banyak
timbul perdebatan
kaedah organik berjaya

selesaikan

mengikut metode

masalah

dengan

penggunaan bahan terbuang/sedia ada diproses semula


menghasilkan baja mesra alam

mengatasi masalah bahan buangan secara besar-besaran,


harga lebih murah.
6

Kualiti

Pertanian hari ini banyak menggunakan bahan kimia,


menyebabkan hasil kurang khasiat, kemanisan, warna
walaupun cantik dari segi luaran.
Bahan kimia berlebihan menyebabkan cepat basi, busuk
Pertanian
baik, kaya

organik menghasilkan bekalan


nutrisi kerana

berkualiti

diusaha/ternak dalam habitat

yang sesuai dengan sifat-sifat asal yang terjamin.


Menghasilkan makanan bermutu tinggi, bergizi yang
mendukung pemeliharaan kesihatan dan kesejahteraan.
Usaha memajukan
6

Penyelidikan &

Penghasilan

bijih

benih

yang

sesuai

dengan

cara

Pembangunan (P&P)

penanaman, penggunaan baja ciptaan Mardi, PORIM, RRIM


Penghasilan baja/bahan makanan yang sesuai dari bahan
buangan seperti daun, batang mengurangkan pencemaran
dan menjimatkan belanja
Bahan makan ternakan seperti M-8 PenggemukTernak kaya
dengan pelbagai vitamin tambahan untuk meningkatkan
proses pencernaan, kesihatan dan produktiviti ternakan.

latihan

Petani diberi latihan secara khusus dalam pengurusan


ladang dari cara tanaman, pembajaan, mengatasi perosak
serta tuai hasil, penggunaan jentera yang sesuai
Banyak disediakan oleh MARDI, Jabatan Pertanian, FAMA

Pengiktirafan kerajaan

Hasil dari ladang organik diberi pengiiktiran /pensijilan


Organik Malaysia boleh dilabelkan sebagai produk organik
dijual pada harga yang setimpal.
Banyak didapati dijual dipasaraya dengan logo khas.

Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan
teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti
teknologi genetik (genetic engineering). Pengolahan pertanian organik didasarkan pada
prinsip kesihatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan yang melibatkan kelestarian dan
peningkatan kesihatan tanah, tanaman, haiwan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan
karana semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.