Anda di halaman 1dari 93

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET

PPD KINTA UTARA

TATACARA
PENGURUSAN ASET ALIH
KERAJAAN

Anjuran :

UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET

PPD KINTA UTARA

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENGENALAN 1PP

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

ASET ALIH KERAJAAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

DEFINISI ASET
Sumber Yang Dikawal Oleh Entiti, Hasil
Daripada Peristiwa Lampau Dan Memberi
Manfaat Ekonomi Masa Hadapan Atau
Potensi Perkhidmatannya Dijangka Mengalir
Ke Dalam Entiti
Aset Semasa
Yang Boleh Ditukar Kepada Tunai Dalam
Tempoh Jangka Pendek
Aset Bukan Semasa
Hanya Boleh Ditukar Kepada Kepada
Tunai Selepas 1 Tahun

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

ASET ALIH
Aset Atau Peralatan Yang Boleh Dipindahkan
Atau Dialihkan Dari Satu Tempat Ke Tempat
Lain Secara Mudah Termasuk Aset Yang
Dibekalkan Bersekali Dengan Penyediaan
Bangunan Atau Infrastruktur Yang Lain

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KUMPULAN ASET ALIH


HARTA MODAL
(ASET ALIH DIPERMODALKAN)
HARGA PEROLEHAN ASALNYA RM 2,000
ATAU LEBIH SETIAP UNIT
ASET ALIH BERNILAI RENDAH
(ASET ALIH TIDAK DIPERMODALKAN)
HARGA PEROLEHAN ASALNYA KURANG
DARIPADA RM 2,000 SETIAP UNIT

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PEGAWAI ASET
Pegawai Yang Telah Dilantik Oleh
Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah/
Pengerusi JKPAK Kementerian
Atau Ibu Pejabat Untuk
Menguruskan Aset Alih Kerajaan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

TUGAS PEGAWAI ASET


1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Aset Di Bahagian/Jabatan
2. Menguruskan Aset Alih Kerajaan Mengikut
1PP
3. Menguruskan Tindakan Pelupusan/Hapus Kira
Mengikut Peraturan Yang Telah Ditetapkan
4. Menguruskan Verifikasi Stor (Bagi Stor
Pusat/Utama) Mengikut Jadual Dan
5. Menyediakan Laporan Tahunan Pengurusan
Aset Alih

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENERIMAAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

OBJEKTIF PENERIMAAN :
1. Memastikan Aset Yang Diterima Menepati
Spesifikasi Yang Ditetapkan
2. Menentukan Kualiti Dan Kuantiti Mengikut
Pesanan
3. Memastikan Aset Diterima Dalam Keadaan
Baik, Sempurna & Selamat Digunakan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENGESAHAN KEMUDIAN :

DITERIMA DENGAN SYARAT


IANYA DISAHKAN KEMUDIAN
SECARA DIPERIKSA, DIKIRA,
DIUKUR, DITIMBANG ATAU
DIUJI
- SYOR WUJUDKAN CAP

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW. PA-1
(BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH
KERAJAAN)

GLOBAL TECH. SDN. BHD

1/89 UTMMTDC,Technovation Park,


81310 Skudai, Johor,
Malaysia.
07 - 5767740
07 - 5767741

MOE.1/
2015

2/2/2015

DESKTOP

10

ROHANI BINTI SARNUA


PENYELARAS ICT
PPP DG41
3/2/2015

3 UNIT
DESKTOP TIDAK
BOLEH ON.
MOTHERBOARD
ROSAK

NORHAYATI BINTI ABD HAMID


PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U), PERAK.
3/2/2015

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENDAFTARAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

OBJEKTIF PENDAFTARAN :
1. Mewujudkan Pangkalan Data Yang Lengkap,
Tepat & Kemas Kini
2. Memudahkan Pengesanan & Pemantauan
3. Membolehkan Keadaan Aset Diketahui
3. Memudahkan Penyelenggaraan, Pelupusan &
Penggantian Aset

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENGESAHAN PENDAFTARAN :

TELAH DIREKODKAN
PADA..
(TARIKH)
NOMBOR SIRI PENDAFTARAN
ASET
...

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 2
(DAFTAR HARTA MODAL)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/15/1

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

PERALATAN & KELENGKAPAN ICT


KOMPUTER
DESKTOP ACER VERITON M460
CHINA
A333 013 - 874

RM 2800.00
02.02.2015
MOE.04/1234/PR
3 TAHUN
GLOBAL TECH. SDN. BHD

INTEL CORE DUO PROCESSOR


T6400@2.00 GHZ
180 HDD
3.00 GB RAM

UTM-MTDC,Technovation
Park,
81310 Skudai, Johor,
Malaysia.
NORHAYATI BINTI ABD
HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/4/2002

MONITOR
MOUSE
KEYBOAR
D
SPEAKER
HEADSET
MAKMAL KOM. A

02.02.2015
ARMAN

1 GB RAM
KINGSTONE

RM 120.00

1 TAHUN

NAIK TARAF

04.02.2015

ARMAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 3
(DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/R/15/5-14

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


KELAS
PERABOT
KERUSI
KERUSI MURID MEN. ATAS
10

170.00 X 10=1700.00
02.02.2015

BUAH
1 TAHUN

MOE.02/1234/PR

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/4/2002

GLOBAL TECH. SDN. BHD

UTM-MTDC,Technovation
Park,
81310 Skudai, Johor,
Malaysia.

5
5
5-9
10 - 14
KELAS 1RK KELAS 101
06.07.2005 06.07.2005
ZAINAB

FAZWAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 4
(SENARAI DAFTAR HARTA MODAL)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/15/1

DESKTOP
ACER VERITON
M460

04.02.2015

RM 2800.00

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/02/1

DESKTOP
DELL
OPTILEX
GX110

04.02.2002

RM 3000.00

RM 5800.00
RM 2800.00

LUPUS

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 5
(SENARAI DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153
/R/15/5-14

KPM/JPNPER/SMKTMAA153
/R/02/1-10

KERUSI MURID MEN.


ATAS

02.02.2015

170.00 X 10=1700.00

KERUSI PEGAWAI
RENDAH

02.02.2002

200.00 X 10=2000.00

RM 3,700.00
RM 1,700.00

LUPUS

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 6
(DAFTAR PERGERAKAN ASET ALIH)

LAPTOP
COMPAQ V3000
S/N 5760001 AR
KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/02/1

SAPAWI

02/02/2015

04/02/2015

02/02/2015

04/02/2015

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 7
(SENARAI ASET ALIH)

PENGURUSAN & PENTADBIRAN


PEJABAT

1
2
3

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/15/1
KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/02/1
KPM/JPNPER/SMKTMAA153/R/02/1-10

YUSOF BIN MOHD KASIM


PEGAWAI ASET
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/1/2015

DESKTOP ACER VERITON M460


DESKTOP DELL OPTILEX GX110
KERUSI PEGAWAI RENDAH

1
1
10

WAHIDAH BINTI
HAMZAH
KETUA PEMBANTU
TADBIR N22
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/1/2015

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENGGUNAAN,
PENYIMPANAN &
PEMERIKSAAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

OBJEKTIF PENDAFTARAN :
1. Mengurangkan Pembaziran
2. Menjimatkan Kos
3. Mencapai Jangka Hayat
3. Mencegah Penyalahgunaan
3. Mengelakkan Kehilangan

PENGGUNAAN
Penggunaan Aset Alih Kerajaan
Hendaklah Mematuhi Peraturan Berikut:
Bagi Tujuan Rasmi Sahaja
Mengikut Fungsi Sebenar
Dikendalikan Oleh Pegawai Yang Mahir &
Berkelayakan
Hendaklah Direkodkan Penggunaannya
Aduan Kerosakan Perlu Mengisi Borang
KEW. PA-9

PENYIMPANAN
Disimpan Di Tempat Yang Selamat
Di Bawah Kawalan Pegawai Bertanggungjawab
Arahan Keselamatan Kerajaan Dipatuhi
Pegawai Penempatan/Yang Menggunakan
Bertanggungjawab Terhadap Kekurangan,
Kerosakan Atau Kehilangan Aset
Aset Yang Menarik Perhatian Atau Bernilai Tinggi
Yang Terdedah Kepada Risiko Kehilangan
Hendaklah Sentiasa Di Bawah Kawalan Maksima

PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Aset Dilakukan Ke Atas:
Fizikal
Rekod
Penempatan
Tujuan Pemeriksaan:
1. Mengetahui Keadaan Dan Prestasinya
2. Memastikan Setiap Aset Mempunyai
Daftar/Rekod Yang Lengkap, Tepat Dan
Kemaskini
3.Memastikan Setiap Aset Berada Di Lokasi
Sama Seperti Yang Direkodkan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PEGAWAI PEMERIKSA ASET


ALIH
Pegawai Yang Telah Dilantik Oleh
Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah/
Pengerusi JKPAK Kementerian Atau
Ibu Pejabat Untuk Memeriksa
Aset Alih Kerajaan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

TUGAS PEGAWAI PEMERIKSA


ASET ALIH
1. Memeriksa Harta Modal Dan Inventori
Sekurang-kurangnya 1 Kali Setahun
2. Memeriksa Setiap Harta Modal Dan Inventori
Beserta Kad Daftar
3. Menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta
Modal (Kew. PA -10) Dan Laporan
Pemeriksaan Inventori (Kew. PA -11) Kepada
Ketua Jabatan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 2
(DAFTAR HARTA MODAL)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/02/5

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

PERALATAN & KELENGKAPAN ICT


KOMPUTER
DESKTOP ACER VERITON M460
CHINA
ACV 710212

RM 2800.00
06.04.2002
MOE.04/1234/PR
3 TAHUN
GLOBAL TECH. SDN. BHD

INTEL CORE DUO PROCESSOR


T6400@2.00 GHZ
180 HDD
3.00 GB RAM

UTM-MTDC,Technovation
Park,
81310 Skudai, Johor,
Malaysia.
NORHAYATI BINTI ABD
HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/4/2002

MONITOR
MOUSE
KEYBOAR
D
SPEAKER
HEADSET
MAKMAL KOM. A

06.04.2002
ARMAN

26.01.2015

ROSAK
ROHANI

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 3

(DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/R/02/5-14

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


KELAS
PERABOT
KERUSI MURID
KERUSI MURID MEN. ATAS
10

170.00 X 10=1700.00
06.07.2005

BUAH
1 TAHUN

MOE.02/1234/PR

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/4/2002

GLOBAL TECH. SDN. BHD

UTM-MTDC,Technovation
Park,
81310 Skudai, Johor,
Malaysia.

5
5
5-9
10 - 14
KELAS 1RK KELAS 101
06.07.2005 06.07.2005
ZAINAB

26.01.2015

10
BAIK
ROHANI

FAZWAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 10
(LAPORAN PEMERIKSA HARTA MODAL)

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

KPM/JPNPER/
SMKTMAA153/
H/02/5

DESKTOP
ACER VERITON
M460

MAKMAL
KOM. A

PEJABAT

ROHANI BINTI ABD RAHMAN

HARITH FADZILAH B. HASNAN

PPP DG48

PPP DG44

26.01.2015

26.01.2015

ROSAK

LOKASI
TIDAK TEPAT

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 11
(LAPORAN PEMERIKSAAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH)

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


KELAS

KERUSI
MURID
MEN. ATAS

KERUSI
MURID
MEN. ATAS

KELAS
1RK

KELAS
101

ROHANI BINTI ABD RAHMAN

HARITH FADZILAH B. HASNAN

PPP DG48

PPP DG44

26.01.2015

26.01.2015

KELAS
1RK
KELAS
101

BAIK

BAIK

LOKASI
TEPAT
TIADA
HARGA
PEROLEHAN
ASAL

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 12
(SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN
ASET ALIH BERNILAI RENDAH)

2015

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ, 31100 SUNGAI SIPUT (U), PERAK

1.
2.
3.
4.

DAFTAR HARTA MODAL / ASET ALIH BERNILAI


RENDAH
SUKU 1 (26/01/2015) dan (19/02/2015)
SUKU 2 (16/06/2015) dan (20/06/2015)
SUKU 3 (12/08/2015) dan (19/08/2015)
SUKU 4 (20/10/2015) dan (27/10/2015)

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

JADUAL PEMERIKSAAN
ASET ALIH KERAJAAN
2015

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PENYELENGGARAAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD Kuala Kangsar

OBJEKTIF PENYELENGGARAAN
Memastikan Aset Berfungsi Dengan Lancar Secara
Berterusan Dan Selamat Digunakan
Memelihara Dan Memanjangkan Jangka Hayat
Meningkatkan Keupayaan
Mengurangkan Kerosakan
Mendapatkan Ketahanan Maksimum
Menjimatkan Perbelanjaan Kerajaan
Menjamin Keselamatan Pengguna
Mewujudkan Suasana Kerja Yang Kondusif & Produktif
Memelihara Imej Kerajaan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 9
(BORANG ADUAN KEROSAKAN HARTA MODAL KERAJAAN)

KOMPUTER
DESKTOP ACER VERITON M460
KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/15/1

EN. AHMAD SAPAWI BIN ISHAK


03.02.2015

KOMPUTER TIDAK BOLEH ON. MOTHERBOARD DAN HDD ROSAK.

PERALATAN TERSEBUT MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN SEGERA

YUSOF BIN MOHD


KASIM
PEGAWAI ASET
SMK TOH MUDA
ABDUL AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
4/2/2015

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),

PERALATAN & KELENGKAPAN ICT


PRINTER
LASER PRINTER
LASER PRINTER SAMSUNG ML 3470D
03.02.2015

YUSOF BIN MOHD


KASIM
PEGAWAI ASET
SMK TOH MUDA
ABDUL AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
4/2/2015

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.

PERALATAN DAN KELENGKAPAN ICT


KOMPUTER DESKTOP

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/15/1
DESKTOP
ACER VERITON
M460

SAPAWI

KOMPUTER TIDAK
BOLEH ON.
MOTHERBOARD DAN
HDD ROSAK.

PERALATAN
TERSEBUT
MEMERLUKAN
PENYELENGGARAAN
SEGERA

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 13
(SENARAI HARTA MODAL KERAJAAN YANG
MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ, SG. SIPUT (U), PERAK.

1
2

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/15/1 MESIN RISOGRAPH CANON M1234


KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/12/3

KERETA PROTON WAJA 1.8 AT

BILIK CETAK
GARAJ KERETA

3 BULAN SEKALI
SETIAP 5000 KM

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 14
(REKOD PENYELENGGARAAN HARTA MODAL)

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 14(A)
(REKOD PENYELENGGARAAN ASET ALIH BERNILAI
RENDAH)

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

CONTOH KEW.PA - 14

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PELUPUSAN

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

OBJEKTIF PELUPUSAN
1.Memastikan Agensi Kerajaan Tidak
Menyimpan Aset Yang Tidak Boleh Digunakan
Atau Tidak Diperlukan;
2.Menjimatkan Ruang Simpanan/ Pejabat;
3.Memastikan Pelupusan Boleh Menjana Hasil
Kepada Kerajaan; Dan
4.Memastikan Kaedah Pelupusan Yang Dipilih
Bersifat Mesra Alam Dan Lestari.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

LEMBAGA PEMERIKSA
PELUPUSAN
(LPP)
Pegawai Yang Telah Dilantik Oleh
Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah/
Pengerusi JKPAK Kementerian Atau Ibu Pejabat
Untuk Memeriksa Aset Alih Kerajaan Yang
Hendak Dilupuskan

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

TUGAS - TUGAS
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
Memaklumkan tarikh pemeriksaan kepada
Kementerian atau Jabatan;

Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan


dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh
diarahkan oleh Jabatan;

Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia


dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah
dikeluarkan;

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

TUGAS - TUGAS
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
Memastikan aset keselamatan dilupuskan
mengikut Akta/ Peraturan pihak berkuasa yang
berkenaan;

Melengkapkan KEW.PA-17 di ruangan:Nyatakan keadaan aset dengan jelas; dan


Syor kaedah pelupusan dan justifikasi.

Menandatangani KEW.PA-17 dan mengemukakan


kepada Jabatan.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)


KEW.PA-16
Aset Mekanikal, Teknikal, Elektrik Dan Elektronik
Seperti Di Lampiran B Yang Nilai Perolehan
Asalnya Lebih Daripada Lima Ribu Ringgit
(RM5,000.00); Dan

Perkakasan Komputer Seperti Di Lampiran C


Yang Nilai Perolehan Asalnya Lebih Daripada
Satu Ribu Ringgit (RM1,000.00).

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)


KEW.PA-16
Aset Mekanikal, Teknikal, Elektrik, Elektronik
Dan Perkakasan Komputer Yang Nilai Perolehan
Asalnya Kurang Daripada RM5,000.00 Dan
Perkakasan Komputer Yang Nilai Perolehan
Asalnya Kurang Daripada RM1,000.00 Tidak
Memerlukan PEP Dengan Syarat Aset Tersebut
Telah Mencapai Jangka Hayatnya Atau
Diperakukan Oleh Lembaga Pemeriksa Untuk
Dilupuskan.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)


KEW.PA-16
Bagi Mendapatkan PEP, Kementerian Atau
Jabatan Hendaklah Merujuk Kepada Jabatan
Kerja Raya Atau Jabatan Teknikal Lain Atau
Jabatan Yang Mempunyai Worksyop Atau
Bengkel Kejuruteraan Sendiri Atau Pegawaipegawai Yang Mempunyai Kepakaran Khusus
Dalam Peralatan-peralatan Tertentu. PEP
Daripada Pihak Swasta Hanya Boleh Didapatkan
Sekiranya Tiada Agensi Kerajaan Yang Dapat
Mengeluarkan PEP.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)


KEW.PA-16

PEP Bagi Aset Keselamatan Hendaklah


Mematuhi Akta/ Peraturan Keselamatan Pihak
Berkuasa Berkenaan.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PEGAWAI PEGAWAI YANG


BERKELAYAKAN
MENGELUARKAN PEP
KEW.PA-16

PEP Hendaklah Disahkan Oleh Dua (2) Orang


Pegawai
Terdiri Daripada Seorang Pegawai Kumpulan
Pengurusan Dan Profesional (P&P) Dan Seorang
Pegawai Kumpulan Pelaksana Gred 17 Dan Ke Atas.

Kementerian Atau Jabatan Yang Tidak


Mempunyai Pegawai Kump P&P, PEP Boleh
Disahkan Oleh Kedua-dua Pegawai
Kumpulan Pelaksana Gred 17 Dan Ke Atas;

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PEGAWAI PEGAWAI YANG


BERKELAYAKAN
MENGELUARKAN PEP
KEW.PA-16
Mempunyai Kepakaran Dalam Bidang Masingmasing Seperti Mekanikal, Elektrik, Elektronik,
Komputer, Perubatan, Pergigian,penyiaran Dan
Seumpamanya;

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PEGAWAI PEGAWAI YANG


BERKELAYAKAN
MENGELUARKAN PEP
KEW.PA-16
Bagi Peralatan ICT, Sekiranya Jabatan
Berkenaan Tidak Mempunyai Pegawai/ Penolong
Pegawai Teknologi Maklumat Untuk
Mengeluarkan PEP Maka Ketua Jabatan
Dibenarkan Untuk Melantik Pegawai Daripada
Skim Perkhidmatan Lain Yang Mempunyai
Kelayakan Dalam Bidang ICT Untuk
Mengeluarkan PEP;

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

PEGAWAI PEGAWAI YANG


BERKELAYAKAN
MENGELUARKAN PEP

KEW.PA-16

PEP Hanya Sah Digunakan Untuk Tempoh Satu


(1) Tahun Sahaja Dari Tarikh Dikeluarkan.
Sekiranya Tempoh PEP Telah Tamat Dan Proses
Pelupusan Belum Bermula Kementerian Atau
Jabatan Hendaklah Mendapatkan PEP Yang
Baharu. Sekiranya Proses Pelupusan Telah
Bermula Dan Tempoh PEP Telah Tamat Dalam
Masa Proses Pelupusan Maka Tidak Perlu
Mendapatkan PEP Yang Baharu.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 16
(PERAKUAN PELUPUSAN {PEP} ASET ALIH KERAJAAN)

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


31100 SG. SIPUT (U), PERAK
KPM/JPNPER/SMKTMAA/153/H/02/5

DESKTOP ACER VERITION


M460

A333 092 - 557


RM 10.00

06.04.2002
RM 2800.00

ROSAK DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN


TIDAK EKONOMI UNTUK DIBAIKI
KEUPAYAAN ASET TIDAK LAGI DI PERINGKAT OPTIMUM

ROHANI BINTI SARNUA


PENYELARAS ICT
PPP DG41
22.09.2014

KOMATHI A/P SELLAYA


PANITIA ICT
PPP DG41
22.09.2014

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 17
(LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH
KERAJAAN)

SMK TMAA

DESKTOP BUAH
ACER
VEROTION
M460

06.04.2002

12 TAHUN

2800.00

2800.00

10.00

10.00

ROSAK DAN
TIDAK BOLEH
DIGUNAKAN

JUALAN SISA

SMK TMAA

KERUSI BUAH
MURID
MENENGAH
ATAS

10

06.07.2005

9 TAHUN

170.00

1700.00

5.00

50.00

ROSAK DAN
USANG

MUSNAH

4500.00

60.00

06.02.2013 05.02.2015
26.09.2014
MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH & PEJABAT

HJ. MOHD KHAIRI B. KHALIL


LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
PPP DG52
SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ
31100 SG. SIPUT (U), PERAK.
KAMARUZAMAN BIN MAT ISA
LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
PPP DG48
SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ
31100 SG. SIPUT (U), PERAK.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 18
(SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN)

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ

KERUSI MURID MENENGAH ATAS


10
MUSNAH ( BUANG)
10.12.2014
TAPAK PELUPUSAN SAMPAH

SHARUDDIN BIN KASSIM


PPP DG44
SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ
31100 SG. SIPUT (U), PERAK.

NORHANIM BINTI AHAMAD ZAMARI


PPP DG52
SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ
31100 SG. SIPUT (U), PERAK.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 19
(SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN)

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ

J.Pel.Pk 5128/10/Jld.8(52)
05.12.2014

1 BUAH

0125760001

10 BUAH
DIBUANG

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U), PERAK.

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 2
(DAFTAR HARTA MODAL)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/02/5

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

PERALATAN & KELENGKAPAN ICT


KOMPUTER
DESKTOP ACER VERITON M460
CHINA

RM 2800.00
06.04.2002
MOE.04/1234/PR
3 TAHUN

ACV 710212

GLOBAL TECH. SDN. BHD

UTM-MTDC,Technovation
Park,
81310 Skudai, Johor,
Malaysia.

INTEL CORE DUO PROCESSOR


T6400@2.00 GHZ
180 HDD
3.00 GB RAM

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/4/2002

MONITOR
MOUSE
KEYBOAR
D
SPEAKER
HEADSET
MAKMAL KOM. A

06.04.2002
ARMAN

26.01.2015

ROSAK
ROHANI

J.Pel.Pk 5128/10/Jld.8(52)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/H/
02/5

06.01.2015

JUALAN SISA

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

KEW.PA 3

(DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH)

KPM/JPNPER/SMKTMAA153/R/02/5-14

SMK TOH MUDA ABDUL AZIZ


KELAS
PERABOT
KERUSI MURID
KERUSI MURID MEN. ATAS
10

170.00 X 10=1700.00
06.07.2005

BUAH
1 TAHUN

MOE.02/1234/PR

NORHAYATI BINTI ABD


HAMID
PENGETUA
SMK TOH MUDA ABDUL
AZIZ,
31100 SG. SIPUT (U),
PERAK.
6/4/2002

GLOBAL TECH. SDN. BHD

UTM-MTDC,Technovation
Park,
81310 Skudai, Johor,
Malaysia.

5
5
5-9
10 - 14
KELAS 1RK KELAS 101
06.07.2005 06.07.2005
ZAINAB

FAZWAN

26.01.2015

10
BAIK
ROHANI

J.Pel.Pk 5128/10/
Jld.8(52)

5-9

06.01.2015

BUANG

10

TAPAK
PELUPUSAN
SAMPAH

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

LAPORAN TAHUNAN
ASET ALIH KERAJAAN

MENYEDIAKAN LAPORAN
TAHUNAN PENGURUSAN ASET
ALIH
Mengemukakan Dokumen Berikut:
KEW. PA-8 :
Laporan Tahunan Aset Alih
KEW. PA-12 :
Sijil Tahunan Harta Modal & Aset Bernilai Rendah
KEW. PA-20 :
Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan
KEW. PA-32 :
Laporan Tahunan Kehilangan Dan Hapus Kira, Tindakan
Surcaj/Tatatertib Bagi Aset Alih Kerajaan
KEW. PS-20 :
Laporan Tahunan Pelupusan Stok
KEW. PS-22 :
Laporan Tahunan Kehilangan & Hapus Kira Stok

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

SILA MUAT TURUN PEKELILING


PERBENDAHARAAN MALAYSIA (1PP)

PENGURUSAN ASET
(PENGURUSAN ASET)

http://www.treasury.gov.my/

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET


PPD KINTA UTARA

SEKIAN . . . . .
TERIMA KASIH