Anda di halaman 1dari 3

NILAI : HORMAT

LEMBARAN KERJA 1
Arahan: Isikan tempat kosong berikut dengan
jawapan yang betul.

hormatmenghormati

agama
guru

bangsa

ibu bapa

1. ____________ adalah satu sikap yang mulia.

2. Kita harus saling hormat-menghormati antara sesama ___________.

3. Kita hendaklah menghormati orang lain tidak kira berlainan


_________
dan __________.

4. Seorang anak perlu menghormati __________ dan keluarganya.

5. Seorang murid pula perlu menghormati _________ dan rakanrakannya.

LEMBARAN KERJA 2
Arahan: Tandakan pada situasi yang melibatkan
amalan hormat menghormati.
1) Ah Mei membantu ibunya memasak di dapur. (

2) Raju tidak membuat bising di perpustakaan supaya tidak


mengganggu rakan-rakan yang lain. (
)
3) Ahmad tidak mencelah ketika ibu bapanya berbual dengan ibu
bapa Ah Mei. (
)
4) Raju membantu Ahmad membersihkan halaman rumah. (

5) Ahmad tidak merampas alat permainan video dengan adiknya.(


)
6) Keluarga Ah Mei saling menziarahi keluarga Ahmad dan Raju
ketika musim perayaan. (
)
7) Raju, Ahmad dan Ah Mei selalu bermain bersama-sama pada
waktu petang. (
)
8) Ahmad tidak meninggikan suara ketika bercakap dengan kedua
ibu bapanya. (
)
9) Di sekolah, Ah Mei akan membantu gurunya membawa buku
masuk ke kelas. (
)
10)
Raju akan menyimpan baki wang yang diberi oleh
bapanya ke dalam tabung. (
)

LEMBARAN KERJA 3
Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang
betul.

kuat

dua

maaf

berbual

menghormati

Pada

suatu

menasihati

hari,

mengulangkaji pelajaran di

seorang

perpustakaan

murid

bernama

Nurul

sedang

____________. Nurul hendak mengulangkaji

pelajaran bagi menghadapi peperiksaan yang akan datang. Nurul


mahu mencari buku di rak perpustakaan tetapi dihalang oleh
____________ orang pelajar, Fikah dan Anis. Mereka berdua juga hendak
mengulangkaji di situ. Fikah dan Anis ______________ di dalam
perpustakaan dengan suara yang

______________. Disebabkan oleh

suara mereka berdua yang kuat, Nurul tidak dapat mengulangkaji


pelajarannya. Nurul telah ________________ Fikah dan Anis supaya tidak
membuat bising dan saling ________________ orang lain yang berada di
perpustakaan. Kemudian mereka berdua meminta
kepada Nurul dan beredar dari perpustakaan.

_______________