Anda di halaman 1dari 4

Rosidy Ak Leo Empayut

Peta konsep
(Dahar,1989:123) Peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk
menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam sesuatu
pembelajaran. Hal ini demikian kerana peta konsep dapat menghubungkan
pelbagai konsep semasa belajar. Peta konsep juga menggambarkan jalinan
antara konsep pelajaran yang dipelajari dengan bab bab yang bersangkutan.
Ianya juga adalah alat gragik yang digunakan oleh pereka struktur, jurutera,
penulis dan juga sesuai untuk bidang pendidikan. Peta konsep biasanya
mempersembahkan idea dan maklumat dalam bentuk segi empat atau bulat,
yang disambungkan dengan banyak cabang.
Melalui peta konsep guru, ibu bapa dan murid:

Membina kreativiti dalam mempelajari sesuatu benda dengan mudah.


Mempelajari nilai estetika dalam pendidikan
Mengesan bakat, minat, kecenderungan, kemahiran potensi dan kebolehan
murid
Menarik minat murid murid terhadap pembelajaran
Murid belajar secara bijak dan bukannya kerja keras.
Memberikan daya ingatan yang lebih baik kerana maklumatnya yang
ringkas

Kandungan peta konsep:

Tajuk utama (pokok)


Sub tajuk (tunjang)

Langkah langkah menyusun peta konsep


1.
2.
3.
4.

Mengenal pasti tajuk utama (pokok) yang melingkupi sejumlah konsep


Mengenal pasti konsep sekunder
Letakkan idea utama di tengah
Kelompokkan idea idea sekunder di sekeliling idea utama secara visual

Jenis jenis peta konsep


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spider map
Hierarchical/ chronology
Flow chart - Linear fashion
Systems map input/output
Mind maps
Peta i-think