Anda di halaman 1dari 3

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH DI ATAS SUMBANGAN AKTIVITI

ANJURAN KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN MAHKAMAH NEGERI SELANGOR


(KSKMMS)

Dengan hormatya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.
Sukacita saya mengambil kesempatan untuk merakamkan
penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih di atas sokongan dan
sumbangan Datuk/Dato/Datin/Tuan/Puan kepada Kelab Sukan Dan Kebajikan
Mahkamah-mahkamah Selangor (KSKMMS).

3.
Saya berharap agar Datuk/Dato/Datin/Tuan/Puan terus menyokong
Kelab Sukan dan Kebajikan Mahkamah Negeri Selangor (KSKMMS) serta
menyumbangkan tenaga dan idea agar dapat menaikkan nama KSKMMS.

Sekian, terimakasih.

CONTOH SURAT PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH


Tuan,

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH SEMPENA PROGRAM KEMAHIRAN BELAJAR


Dengan segala hormatnya perkara diatas dirujuk.
2. Sehubungan dengan itu, kami merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
atas sumbangan tuan sebagai Penceramah bagi aktiviti anjuran bersama Unit Kaunseling
SK................................. yang telah diadakan pada butiran berikut;
Program :
Tarikh :
Masa :
Tempat :
3.

Sumbangan dan kerjasama tuan dalam menjayakan program tersebut, amat-amat dihargai.

Sekian, terima kasih.