Anda di halaman 1dari 4

TATABAHASA: KESALAHAN BAHASA

1. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i. Kesediaan kertas kerja paling penting sekali dalam apa-apa jua projek agar perlaksanaannya dapat berjalan lancar.

ii. Bahasa Melayu dapat menjadikan teras penumbuhan kebudayaan nasional di dalam negara yang berbilang kaum.

Jawapan:

i. Penyediaan kertas kerja paling penting dalam apa-apa jua projek agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

ii. Bahasa Melayu dapat dijadikan teras pertumbuhan kebudayaan nasional di negara yang berbilang kaum.

2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i. Kanak-kanak yang berusia sepuluh setengah tahun itu memperolehi hadiah khas kerana kemampuannya menguasai bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ).

ii. Perabut yang dibeli oleh saya itu diimport daripada luar negeri.

Jawapan:

i. Kanak-kanak yang berusia sepuluh tahun setengah itu memperoleh anugerah khas kerana kemampuannya menguasai bidang Teknologi Komunikasi dan Maklumat ( ICT ).

ii. Perabot yang saya beli itu diimport dari luar negeri.

3. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i. Kain sutera-kain sutera yang terjual di butik itu sangat cantik sekali.

ii. Baju kurung yang emak jahit itu saya akan pakai di pagi hari raya.

Jawapan:

i. Kain-kain sutera yang dijual di butik itu sangat cantik.

ii. Baju kurung yang dijahit oleh emak jahit itu akan saya pakai pada pagi hari raya.

Latihan 1 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Ali ditugas sebagai Pengarang di akhbar Utusan Melayu semenjak lapan tahun yang lalu.

2. Hana berkecimpung di dalam bidang peternakan itik, rusa dan Angsa sejak kecil lagi.

Jawapan:

1.

2.

Latihan 2 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Asean dianggota oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai, Vietnam, Singapura, Laos, myanmar, dan kemboja.

2. Menurut percayaan masyarakat Melayu, sang kancil adalah binatang yang pintar.

Jawapan:

1.

2.

Latihan 3 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Tabeat merokok bagi wanita hamil akan bahayakan kesihatan dan keselamatan bayi yang di kandung.

2. "Keahlian aku di dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam tahun," berkata pensyarah tersebut.

Jawapan:

1.

2.

Latihan 4 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. "Sekolah saya akan adakan satu persembahan anekaragam," kata Alias kepada ibunya.

2. Kami hendaklah senantiasa berwas pada terhadap anasir negatif kalangan ahli persatuan ini.

Jawapan:

1.

2.

Latihan 5

Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Kita bagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangun ekonomi negara.

2. Gejala cetak rompak boleh lumpuhkan industri seni utamanya industri muzik dan perfileman tanahair.

Jawapan:

1.

2.

Latihan 6 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. "Dimanakah awak letakkan gergaji yang telah gunakan tadi?" tanya Ramzi kepada anaknya.

2. "Engkaulah Wakil Jualan yang perlu saya tunggu-tunggu?" kata Linggam kepada lelaki itu.

Jawapan:

1.

2.

Contoh Jawapan

Latihan 1

1. Ali ditugaskan/bertugas sebagai pengarang di Akhbar Utusan Melayu semenjak lapan tahun yang lalu.

2. Hana berkecimpung dalam bidang penternakan itik, rusa dan angsa sejak kecil lagi.

Latihan 2

1. Asean dianggotai oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai, Vietnam, Singapura, Laos, Myanmar, dan Kemboja.

2. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, Sang Kancil adalah binatang yang pintar.

Latihan 3

1. Tabiat merokok bagi wanita hamil akan membahayakan kesihatan dan keselamatan bayi yang dikandung.

2. "Keahlian saya dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam tahun," kata pensyarah tersebut.

Latihan 4

1. "Sekolah kami akan mengadakan satu persembahan aneka ragam," kata Alias kepada ibunya.

2. Kita hendaklah senantiasa berwaspada terhadap anasir negatif di kalangan ahli persatuan ini.

Latihan 5

1. Kami sebagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangunkan ekonomi negara.

2. Gejala cetak rompak boleh melumpuhkan industri seni terutamanya industri muzik dan perfileman tanah air.

Latihan 6

1. "Di manakah kamu letakkan gergaji yang telah digunakan tadi?" tanya Ramzi kepada anaknya.

2. "Engkaukah Wakil Jualan yang perlu kami tunggu-tunggu?" tanya Linggam kepada lelaki itu.