Anda di halaman 1dari 8

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN
NAMA SEKOLAH :

UJIAN :

MATA PELAJARAN :

TINGKATAN :

KERTAS :

TARIKH UJIAN :

TEMPOH MASA :

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH
Mengingati
Memahami

NO

BAHAGIAN

SOALAN

TAJUK
JUM
MRKH

Mengaplikasi

ARAS PEMIKIRAN TINGGI


Menganalisis
Menilai

JUMLAH
SOALAN

Mencipta

ARAS KESUKARAN ITEM


R

T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

JUMLAH MARKAH
JUMLAH SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
BILANGAN SOALAN
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

0
0
R = RENDAH
0
#DIV/0!

S = SEDERHANA
0
#DIV/0!

T=TINGGI
0
#DIV/0!

KEMAHIRAN BERFIKIR

Mengingati

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

JUMLAH WAJARAN

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

PERATUS WAJARAN

Disediakan oleh :

Disemak oleh :
.

Disahkan oleh :
.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG
JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN
2016
NAMA SEKOLAH :

SMK DATUK HAJI ABDUL KADIR

UJIAN :

MATA PELAJARAN :

MATEMATIK TAMBAHAN

TINGKATAN :

KERTAS :

TEMPOH MASA :

PEP AKHIR TAHUN


4

TARIKH UJIAN :

10-Nov-16

2 JAM
KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH

NO

BAHAGIAN

A
( jawab
semua
soalan )

B
( jawab 4
soalan
sahaja )
C
( jawab
semua
soalan )

SOALAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TAJUK

Fungsi
Fungsi
Persamaan Kuadratik
Persamaan Kuadratik
Fungsi Kuadratik
Persamaan Serentak
Sukatan Membulat
Indeks dan Logaritma
Geometri Koordinat
Statistik
Indeks dan Logaritma
Sukatan Membulat
Pembezaan
Penyelesaian Segitiga
Nombor Indeks

Mengingati

ARAS PEMIKIRAN TINGGI

Memahami

Mengaplikasi

H
O
T
N
O
C
JUM
MRKH
6
7
6
7
7
5
6
6
10
10
10
10
10
10
10

Menganalisis

JUMLAH

Menilai

Mencipta

SOALAN

ARAS KESUKARAN ITEM

R
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

JUMLAH

JUMLAH MARKAH
JUMLAH SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
BILANGAN SOALAN
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM
KEMAHIRAN BERFIKIR
JUMLAH WAJARAN
PERATUS WAJARAN

Disediakan oleh :

EN SUHAIMI
Guru Mata Pelajaran

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

120
15
R = RENDAH
6
4

S = SEDERHANA
4
3

T=TINGGI
5
3

Mengingati

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

0
0.00

1
6.67

8
53.33

5
33.33

1
6.67

0
0.00

Disemak oleh :
.
PN FATAHIYAH
Ketua Panitia

Disahkan oleh :
.
PN SAYYATI
Guru Kanan Mata Pelajaran

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN
NAMA SEKOLAH :

UJIAN :

MATA PELAJARAN :

TINGKATAN :

KERTAS :

TARIKH UJIAN :

TEMPOH MASA :
KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH

BIL

KOMPONEN /
BIDANG /
KEMAHIRAN /
STANDARD TAJUK / TOPIK / KONTEKS

Mengingati

Memahami

MARKAH

Mengaplikasi

Menganalisis

JUMLAH

Menilai

Mencipta

SOALAN

ARAS KESUKARAN ITEM

JUMLAH
JENIS ITEM

ARAS PEMIKIRAN TINGGI

T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

JUMLAH MARKAH

JUMLAH SOALAN

ARAS KESUKARAN ITEM


NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM
KEMAHIRAN BERFIKIR

R = RENDAH

S = SEDERHANA

T=TINGGI

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

BILANGAN SOALAN

Disediakan oleh :

Mengingati

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

JUMLAH WAJARAN

PERATUS WAJARAN

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Disemak oleh :
.

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif

Disahkan oleh :
.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN
2016
NAMA SEKOLAH :

SMK DATUK HAJI ABDUL KADIR

UJIAN :

PEP AKHIR TAHUN

MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN

TINGKATAN :

KERTAS :

TARIKH UJIAN :

TEMPOH MASA :

4
10-Nov-16

2 JAM
KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH
Mengingati

BIL

2
3
4
5
6
7

KOMPONEN
Algebra

TAJUK

A1 :Fungsi
A2 : Persamaan Kuadratik
A3 : Fungsi Kuadratik
A4 : Persamaan Serentak
A5 : Indeks dan Logaritma
Geometri
G1 : Geometri Koordinat
Statistik
S1 : Statistik
Trigonometri
T1 : Sukatan Membulat
Kalkulus
C1 : Pembezaan
Pakej Sains dan AST1 : Penyelesaian
Teknologi
Segitiga
Pakej Sains
Sosial
ASS1 : Nombor Indeks

JENIS ITEM
subjektif
subjektif
subjektif
subjektif
subjektif
subjektif
subjektif
subjektif
subjektif

JUMLAH
MARKAH
13
13
7
5
16
10
10
16
10

subjektif

10

subjektif

10

Memahami

ARAS PEMIKIRAN TINGGI


Mengaplikasi

Menganalisis

JUMLAH

Menilai

Mencipta

SOALAN

ARAS KESUKARAN ITEM


R

R
1
1

R
1

1
1
1
1
1

T
2
2
1
1
2
1
1
2
1

1
1

1
1

1
1

1
0
0
0

120

JUMLAH

JUMLAH MARKAH

120

JUMLAH SOALAN

15

ARAS KESUKARAN ITEM

R = RENDAH

S = SEDERHANA

T=TINGGI

BILANGAN SOALAN

NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM

KEMAHIRAN BERFIKIR

Disediakan oleh :

EN SUHAIMI
Guru Mata Pelajaran

Mengingati

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

JUMLAH WAJARAN

PERATUS WAJARAN

0.00

6.67

53.33

33.33

6.67

0.00

Disemak oleh :
.
PN FATAHIYAH
Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif

Disahkan oleh :
.
PN SAYYATI
Guru Kanan Mata Pelajaran

Anda mungkin juga menyukai