Anda di halaman 1dari 4

Aturcara Mengira BMI

Disediakan oleh:
Kumpulan 9

ALGORITMA
Masukkan Berat
Masukkan Tinggi
Kira BMI = Berat / Tinggi^2
Jika BMI < 18.5 Maka
Paparkan Anda Kurang Berat
Jika BMI >18.6 dan BMI < 24.5 Maka
Paparkan Tahniah, anda mencapai
berat ideal
Jika BMI >24.6 dan BMI 30 Maka
Paparkan Awas, Ada Terlebih Berat
Jika tidak
Paparkan OoopsAnda Obes

Pseudokod
Mula
Masukkan Berat
Masukkan Tinggi
Kira BMI = Berat / Tinggi^2
Jika BMI < 18.5 Maka
Paparkan Anda Kurang Berat
Jika BMI >18.6 dan BMI < 24.5 Maka
Paparkan Tahniah, anda mencapai berat ideal
Jika BMI >24.6 dan BMI 30 Maka
Paparkan Awas, Ada Terlebih Berat
Jika tidak
Paparkan OoopsAnda Obes
Tamat

Carta alir

mula
Masukka
n Berat

BMI > 24.5


dan BMI < 30

Ya

tidak
Masukka
n Tinggi

BMI > 30

tidak

Kira BMI = Berat


/ Tinggi ^2

BMI < 18.5

tamat
Ya

Papar
Anda
Terlalu
kurus

tidak
BMI > 18.5
dan BMI < 24.5

tidak

Ya

Papar
Tahniah,
anda
mencapai
berat ideal

Ya

Papar Awas,
Ada Terlebih
Berat

Paparkan
OoopsAnda
Obes