Anda di halaman 1dari 18

SULIT

3758/1

SMK PARIT BUNGA LEDANG


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014
EKONOMI RUMAH TANGGA
Kertas 1
September
1 jam

3758/1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang berhuruf A,B,C dan D. Bagi
tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda
pada kertas jawapan objektif yang disediakan .

4.

Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan hingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan
hitamkan jawapan anda yang baru

Kertas soalan ini mengandungi 19

halaman bercetak.

1 Pernyataan di bawah adalah satu maksud dalam bidang makanan dan pemakanan

3758/1

SULIT
Lihat sebelah]

SULIT

3758/1

Suatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal dan cecair.
A
B
C
D

Pemakanan
Makanan
Menu
Diet

Rajah 1 menunjukkan klasifikasi karbohidrat dan contohnya.


Karbohidrat

Monosakarida

Disakarida

Polisakarida

Rajah 1
Apakah X, Y dan Z?

X
A
B
C
D

Glukosa
Fruktosa
Pektin
Galaktosa

Fruktosa
Laktosa
Dekstrin
Maltosa

Galaktosa
Selulosa
Sukrosa
Laktosa

Rajah 2 menunjukkan sejenis sumber gula ringkas.


.

Rajah 2

3758/1

SULIT

SULIT

3758/1

Antara yang berikut yang manakah klasifikasi sumber tersebut?

Maltosa

Laktosa

Sukrosa

Galaktosa

Rajah 3 menunjukkan contoh makanan.

Rajah 3
Apakah garam mineral utama yang terdapat dalam makanan itu?

Magnesium

Kalsium

Natrium

Sulfur

Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi perancangan menu dalam
penyediaan makanan?

Agama

Budaya

Sumber

Pendidikan

Antara yang berikut yang manakah maksud Peruntukan Diet Harian Yang Disarankan?

3758/1

SULIT

SULIT

3758/1

A
B

Pengambilan makanan yang mengandungi protein, karbohidrat dan lemak.


Satu jadual sebagai panduan bagi pemilihan makanan untuk amalan hidup yang

sihat.
Pengambilan makanan untuk proses pertumbuhan, pemulihan dan pengawalan

kesihatan.
Satu jadual yang menunjukkan tahap keperluan nutrien harian bagi individu yang
sihat.

Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi diet?

I
II
III
IV

Keperluan sosial
Kegemaran
Pendidikan
Budaya

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Rajah 4 menunjukkan beberapa jenis makanan yang berada pada satu aras piramid
makanan

Rajah 4
Berapakah hidangan sehari yang perlu diambil pada aras tersebut?
A
B
C
D

3758/1

2
3
4
5

SULIT

SULIT

3758/1

Berapakah nilai tenaga yang dihasilkan oleh 7.8g lemak dalam 75g donut?
A
B
C
D

10

52.65 kJ
99.45 kJ
216.45 kJ
222.30 kJ

Rajah 5 menunjukkan organ pencernaan manusia dan tindak balas enzim

Amilase
Lipase

Lemak

Asid Lemak dan Gliserol

I
II

IV

III
Amilase
Rajah 5
Antara berikut di manakah proses tindak balas itu berlaku ?

11

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Rajah 6 adalah sruktur vilus. .Nutrien apakah yang diserap di X

3758/1

SULIT

SULIT

3758/1

Rajah 6

12

13

Glukosa dan kalsiferol

Glukosa dan asid amino

Asid amino dan gliserol

Asid lemak dan gliserol

Antara yang berikut yang manakah cara menyimpan rempah ratus?


A

Simpan di dalam bekas kedap udara

Pek dalam beg politena berlubang

Simpan di dalam bekas pada suhu bilik

Simpan di tempat yang gelap dan sejuk

Pernyataan di bawah adalah maksud kategori makanan.


Makanan yang telah diproses atau disediakan sebahagian
atau sepenuhnya
Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan maksud itu?

3758/1

Makanan mudah

Makanan kering

Makanan segar

SULIT

SULIT

3758/1
D

14

Makanan berkaleng

Maklumat di bawah menerangkan tentang satu kaedah memasak.

Memasak dengan air mendidih secara perlahan dalam


periuk tertutup
Makanan dimasak dalam tempoh yang lama
Memerlukan haba yang rendah

Apakah kaedah itu?

15

Merebus

Mereneh

Mengukus

Merendidih

Rajah 7 menunjukkan satu kaedah memasak.

Rajah 7
Apakah ciri ikan yang dihasilkan daripada kaedah memasak tersebut?

16

3758/1

I
II
III
IV

Tidak berkilat
Berwarna perang
Teksturnya garing
Isinya tidak hancur

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Apakah maksud menu?

SULIT

SULIT

3758/1

A
B
C
D

17

Makanan yang disajikan pada masa tertentu


Senarai makanan yang dihidang untuk sesuatu sajian
Makanan yang boleh dimakan samada pepejal atau cecair
Hidangan yang disediakan untuk majlis formal dan tidak formal

Pilih padanan yang betul bagi penggunaan alat penjimat masa

Alat penjimat masa

18

Membancuh kopi

Mengisar makanan

Membuat jus

Melembutkan daging yang liat

Menu makan tengah hari.


I
II

3758/1

Kegunaan

Nasi putih
Kari daging

SULIT

SULIT

3758/1
III
IV

Sayur campur
Jus pegaga

Susun langkah menyediakan menu tersebut mengikut urutan yang betul?


A
I, II, III dan IV
B
II , III, I dan IV
C
IV, II, I dan III
D
II, III , IV dan I

19

Pernyataan di bawah menerangkan Prinsip Kebersihan Makanan.


Gunakan keseluruhan porsi yang telah dinyahfroskan dan
jangan menyimpan bakinya untuk disejuk bekukan semula

Antara berikut yang manakah menunjukkan prinsip tersebut?

20

Kebersihan diri

Menyediakan makanan

Memasak makanan

Menyimpan bahan makanan segar

Antara yang berikut yang manakah akan menyebabkan pencemaran silang?


A
B
C

Tidak membasuh tangan ketika menyediakan bahan makanan


Menyimpan makanan yang telah dimasak di dalam peti sejuk
Menggunakan pisau yang sama untuk memotong makanan mentah dan

makanan yang telah di masak


Meletakkan daging mentah di dalam peti dingin beku dan sayur-sayuran di
bahagian khas dalam peti sejuk.

21 Antara yang berikut padanan yang manakah betul tentang alatan jahitan dan
kegunaannya?

3758/1

SULIT

SULIT

3758/1

22 Antara yang berikut yang manakah contoh fabrik selulosa terjana semula?
A
B
C
D

Akrilik
Triasetat
Poliester
Poliamida

23 Maklumat dibawah menunjukkan ciri-ciri fabrik.

Mudah menyerap lembapan


Pengalir haba yang baik
Boleh diseterika pada suhu tinggi
Apakah jenis fabrik tersebut?
A
B
C
D

Sutera
Kapas
Nailon
Akrilik

24 Rajah 8 menunjukkan sejenis tenunan yang digunakan untuk membuat sehelai pakaian..

3758/1

10

SULIT

SULIT

3758/1

Rajah 8
PiIih ciri yang tepat dengan jenis tenunan tersebut
A
B
C
D

Mudah Renyuk
Kuat dan Teguh
Mengikut bentuk badan
Pemukaan fabrik keras.

25 Maklumat dibawah menunjukkan elemen asas rekabentuk yang sesuai untuk

individu.

Warna : Kuning
Garisan : Bahu mendatang
Tekstur : berkilau

Apakah bentuk badan individu tesebut?


A
B
C
D

26

Tinggi dan gempal


Rendah dan gempal
Rendah dan kurus
Tinggi dan kurus

Rajah 9 menunjukkan sehelai skirt.

Rajah 9
Apakah proses penghilangan gelembung yang terdapat pada skirt itu?

3758/1

11

SULIT

SULIT
A
B
C
D

3758/1

Lisu pemadan
Kedut lepas
ikatan pinggang
kelepet melengkung

27 Stail lengan yang manakah sesuai untuk individu yang rendah dan kurus

28

Berikut adalah simbol Label Jagaan Tektur Antarabangsa.Pilih padanan


betul

3758/1

12

yang

SULIT

SULIT

3758/1

29 Rajah 10 menunjukkan sejenis kemasan.

Rajah 10
Apakah X?
A
B
C
D

Kemasan tak renyuk


Kernasan membaiki rupa
Kemasan untuk perlindungan
Kemasan memperbaiki pengendalian

30 Rajah 11 menunjukkan pola hadapan baju

3758/1

13

SULIT

SULIT

3758/1

Rajah 11
Berdasarkan pola manakah menunjukkan tanda imbang?
A P
B Q
C R
D S

31 Rajah 12 menunjukkan sejenis kelim

Rajah 12
Nyatakan langkah yang betul menyediakan kelim tesebut .
I Jahit mesin tepi lipatan, Gunting (trim) basi kelim hampir kejahitan
mesin
II Ukur basi kelim 1.2 cm dan garisan pemadan. Lipat tepi fabrik ke S.D
III Temukan S.L fabrik. Semat, jahit jelujur dan jahit mesin
IV Cabut jelujur tekan kelim supaya terbuka
A
B
C
D

3758/1

I, II,III dan IV
I, III,II dan IV
III, IV, II dan I
IV, I,III dan II

14

SULIT

SULIT
32

3758/1

Antara berikut pernyataan yang manakah betul mengenai pakaian yang dijahit sendiri
dengan yang siap dibeli ?
Pakaian Jahit Sendiri
Pakaian Siap Beli
I
Stail mengikut bentuk badan
Mudah mendapat stail yang terbaru
II
Jahitan dibuat dengan kemas dan
Menggunakan proses jahitan yang
kukuh
ringkas
III
Banyak pilihan boleh dibuat
Pilihan adalah terhad
IV
Boleh menetapkan kos
Kos pakaian bergantung kepada
jenama
A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

33 Wardrobe ialah
A

semua jenis pakaian dalam koleksi individu

semua jenis aksesori dalam koleksi individu

semua jenis pakaian dan aksesori dalam koleksi individu

semua jenis pakaian asas dan aksesori dalam koleksi individu

34 Antara yang berikut padanan yang manakah betul tentang kiasifikasi pakaian?

A
B
C
D
35
Pernyataan yang manakah betul tentang penyenggaraan wardrobe?
I Aksesori disimpan bersama pakaian asas
II Simpan pakaian di ruang khas yang kering
III Pakaian boleh dilipat atau digantung mengikut kesesuaian
IV Simpan mengikut arahan Label Jagaan Tekstil Antarabangsa
A I dan Il
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
36 Rajah 13 adalah tentang struktur keluarga

3758/1

15

SULIT

SULIT

3758/1

Rajah 13
Apakah struktur keluarga tesebut?
A.
B.
C.
D.

Nuklear
Luas
Induk Tunggal
Poligami

37 Antara berikut yang manakah BUKAN sumber pendapatan.


A Gaji, pencen, simpanan, upah, sewa
B Faedah, dividen, pemberian
C Simpanan, bayar pinjaman, sewa
D Upah, dividen, simpanan, pelaburan
38 Antara berikut yang manakah tujuan merancang penggunaan sumber?
A mengurangkan pembaziran
B menjimatkan masa dan tenaga
C meningkatkan keperluan hidup
D rnemudahkan aktiviti membeli belah
39 Antara berikut yang manakah merupakan komunikasi awam?
I
Mesyuarat ahli korporat melalui telesidang
II Perbincangan dalam kumpulan ahli pengakap
III Ceramah tentang H1 N1 oleh Jabatan Kesihatan
IV Ucapan pengetua pada perhimpunan rasmi sekolah
A
B
C
D
40

I dan II
I danIV
II dan III
III dan IV
Antara berikut yang manakah merupakan sumbangan komuniti kepada
keluarga?

3758/1

16

SULIT

SULIT

3758/1

A Memberi tanah percuma


B Menyediakan pegawai khidmat masyarakat
C Mencari pekerjaan untuk lepasan universiti
D Memberi elaun sara hidup kepada ahlinya yang tidak bekerja

KERTAS SOALAN TAMAT

SKEMA K1 MUAR 2014

NO
1

3758/1

JAWAPAN
B

NO
11

17

JAWAPAN
B

SULIT

SULIT

3758/1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
C
A
C
D
C
D
D
D

Nombor
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3758/1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
B
D
B
D
C
B
C

Jawapan
B
B
B
C
D
B
B
D
C
A
C
B
C
D
C
C
C
A
D
B

18

SULIT