Anda di halaman 1dari 7

KAEDAH LATIH TUBI

• Maksud:- aktiviti pengulangan fakta-fakta atau


kecekapan yang dipelajari.
• Tujuan:- mencapai taraf penguasaan
kemahiran disampimg menjamin
kekekalannya.
• Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan
untuk pengajaran bahasa kedua, dan ia juga
boleh digunakan untuk mencapai sesuatu
kemahiran, misalnya kemahiran melukis,
menyebut perkataan, membina ayat-ayat atau
mengingat fakta-fakta yang penting.
• Teknik ini dikenali juga dengan teknik
menghafaz.
• Antara kelemahan teknik ini ialah ia
menghadkan kebebasan berfikir dan
menumpukan daya kreativiti murid.
• Namun begitu, teknik ini amat berguna dan
sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang
memerlukan ikutan dan ulangan.
• Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan
kepada 5 aspek kebolehan menggunakan
bahasa iaitu :

• Sebutan (accent)
-menyebut patah-patah perkataan atau
sukukata dengan betul termasuk intonasi yang
membawa makna dalam sesuatu situasi.
• Tatabahasa (grammer)
-penggunaan bahasa yang tepat mengikut
hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.
• Perbendaharaan kata (vocabulary)
-meluaskannya dengan penggunaan imbuhan
yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi
tertentu.
• Kefasihan (fluency)
-menggunakan perkataan dan lain-lain dengan
cara spontan tanpa memikirkan apakah
maksudnya.
• Kefahaman (comprehension)
-latihan memahami soalan dan memberikan
jawapan yang wajar.
• Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan
sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai
dengan perancangan pengajaran mereka, iaitu:-

-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15


minit sahaja.
- Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan
peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar.
- Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh
melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu.
- Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau
menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan.
- Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu
konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui
latih tubi yang diberikan oleh guru.
• Elakkan latih tubi yang berbentuk:-

- Membosankan dan kurang menarik.


- Terlalu lama dan banyak fakta yang
terkandung di dalamnya.
- Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif
kepada pelajar seperti merasa tertekan, tidak
selesa atau kurang berminat mengikuti latihan
tersebut.