Anda di halaman 1dari 5

Kursus Orientasi Kurikulum Standard Sekolah

Rendah Pendidikan Seni Visual 2011

Tarikh: 8-9 November 2010

Tempat: SMK Gali, Raub.

TUGASAN:

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

(ANYAMAN MATA BILIS)

NAMA AHLI KUMPULAN


PUAN ZURALMA BT. JAANI SK KUALA DONG

PUAN RUSNAH BT. ABDUL AZIZ SK KUNDANG PATAH

PUAN NOORHAIZAN BT. YAHYA SK PAMAH KULAT

PUAN NURUL ASMAH BT. MAHMUD SK CHENUA

PUAN SHAMSIAH BT. SUFAR SK BANDAR RAUB


BIDANG: MENGENAL KRAF TRADISIONAL

Modul : Dunia Seni Visual

Tahun : 1

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional

Aktiviti : Anyaman

Tema : Alam Semula Jadi

Tajuk : Anyaman (mata bilis)

Masa : 60 Minit

Media : Alatan : gunting ,pembaris, stapler, pisau


Bahan : kotak, straw, binding tape, gam, kertas
warna

Bahan Bantu Mengajar : Contoh anyaman yang telah dihasilkan

EMK : Elemen kreativiti, dan inovatif

Elemen keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN

1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan

manusia dan karya seni

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi

penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam

penghasilan karya seni.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni

visual, sejarah seni dan budaya


STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan dan

memahami bahasa seni visual yang terdapat pada

karya seni.

4.1.1 Unsur seni

4.1.1.1 Garisan – lurus dan selari

4.1.1.2 Rupa – geometri

4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh

4.1.1.4 Warna – primer dan sekunder

4.1.2 Prinsip rekaan

4.1.2.1 Ritma dan pergerakan

4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan

menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni

4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni

4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

4.2.2.1 Alatan – gunting , pembaris, stapler, pisau

4.2.2.2 Bahan – kotak , straw, binding tape, gam, kertas

warna

4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam

penghasilan karya

4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman

dan kemahiran berbahasa seni visual dan menghasilkan


karya seni 2D.

4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan

kemahiran Bahasa Seni Visual dalam menghasilkan karya seni

2D

4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

4.3.1.2Menggunakan asas seni rekaan ( unsur seni dan prinsip)

rekaan dalam penghasilan karya

4.3.2 Mengaplikasikan teknik anyaman kelarai (motif mata bilis) dalam

penghasilan kraf

4.3.2.1 Teknik – anyaman ( mata bilis)

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan

4.4.2 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan cara apresiasi

mudah (bimbingan guru).

4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan


STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Persepsi Estetik

• Guru menunjukkan contoh jenis-jenis


anyaman kepada murid. ( Contoh:
anyaman mata bilis, tampok jantung, Cth : Anyaman mata bilis
tampok manggis dan tulang belut.)
• Guru menerangkan pelbagai media untuk
menghasilkan anyaman.Contohnya
kertas, mengkuang, buluh, plastik, riben,
tali guni dan lain-lain lagi.

Cth: Anyaman tampok jantung

Cth: Anyaman tampok manggis

Cth: Anyaman tulang belut

Aplikasi Seni

• Guru mengaitkan tentang elemen-


elemen;
Unsur Seni – garisan, rupa, jalinan,
warna.
Prinsip Seni - Pergerakan, kontra dan