Sifat-Sifat Asasi Pendidik

1. Ikhlas a. b. c. d. Taqwa asas keimanan dan pokok pengajaran Islam Taqwa merupakan syarat penerimaan sst amalan Al-Baiyinah:5,Al=Kahfi:110 Bersihkan niat dan tujukan semata-mata kerana Allah

2. Bertaqwa a. b. c. d. e. Bimbangkan siksa Allah dengan mengawasi diri secara terus-menerus Secara rahsia atau terang-terangan Menempa yang halal dan menjauhi yang haram Taqwa seumpama melalui jalan yang penuh duri Al-Imran :102,Al-Ahzab:70,Al-Hayr:18,Al-Haj:1,At-Thalaq:2-3

3. Berilmu a. b. c. d. e. f. Tahu urusan halal dan haram Faham prinip2 akhlaq, peraturan Islam yang umum Bijaksana dan tahu meletakkan ssy perkara pada tempatnya Berusaha menambahkan ilmu yang memberi manfaat Mempelajari prinsip2 pendidikan Islam yang baik Az-Zumar::9,Al-Mujadalah:11,Taha:114

4. Suka Memaafkan a. b. c. d. Sederhana dan suka memaafkan Belas kasihan dan merendah diri Kawal diri supaya tidak selalu marah atau bersungut Al-Imran:134,As-Syura:43,Fushilat:34

5. Rasa Bertanggungjawab a. Merasa suatu tanggungjawab yang besar pada mendidik anak dalam segi keimanan dan kelakuan, jasmani dan rohani serta mental dan fizikal b. Memimpin, mengawasi dan memerhati, menunjuk dan menyainginya, membiasakan dan mendidiknya c. Bimbangkan kelalaian dalam mendidik anak-anak d. Akan disoal oleh Allah swt tentang amanah, tugas dan tanggungjawab di akhirat nanti e. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, penuh persediaan dan kuat keazaman f. Meletakkan kemurkaan Allah di hadapan mata dan siksa jahannam dalam mencuaikan perkara ini Rujukan : Pendidikan Anak-anak Dalam Islam ; Dr Abdullah Nasih Ulwan