Anda di halaman 1dari 76

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIANNAMA : YUSRI BIN ZAINOL ABIDIN

NOMBOR KAD PENGENALAN : 671009025675

NOMBOR KAD MATRIK : 28981

E-MAIL : e.yusri@gmail.com

NO TELEFON : 0195433334

KUMPULAN / UNIT : BM01

MATAPELAJARAN : PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH
RENDAH

KOD MATAPELAJARAN : PSV3107

NAMA PENSYARAH : TN. HJ. RAZID B ABD KARIM

TARIKH SERAHAN : 30 Mac 2014


KERJA KURUS PENDEK

2 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1 PENGAKUAN

2
2 BIODATA

3
3 PENGHARGAAN

4
4 PENGENALAN

5
■ OBJEKTIF TUGASAN

6
■ BATASAN KAJIAN 6
5 TAPAK PEMBELAJARAN

7
8 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

8 – 12
9 REFLEKSI

13 - 14
3 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

PENGAKUANSaya akui disertasi ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

03 Julai 2013………………………………..
YUSRI BIN ZAINOL ABIDIN
KP : 671009025675
4 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


Nama :

: Yusri Bin Zainol Abidin
No.Kad Pengenalan

: 671009025675
Kohort : 2 Februari 2012

Progam / Mod

: PPG
E-Mail : e.yusri@gmail.com

Subjek: : PSV3105-Pengajaran dan
Pembelajaran Pendidikan Seni Visual.


5 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
PENGHARGAAN

Assalamualaikum wbt. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurniaNya dapat
juga saya menyempurnakan tugasan bagi subjek Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Seni Visual (PSV3105) ini. Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, saya
telah memperoleh pelbagai pengalaman yang amat berharga dan bermanafaat dalam
proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Pendidikan Seni
Visual. Positifnya, tugasan ini juga telah memantapkan pemahaman saya terhadap
Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual dan dalam mengaplikasikannya di
dalam bilik darjah.

Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada
pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini terutamanya kepada pensyarah
saya iaitu Tuan Haji Razid kerana beliau telah banyak memberi tunjuk ajar melalui tutorial
dan perbengkelan amali . Tunjuk ajar beliau amat membantu saya dalam usaha
menyempurnakan tugasan yang diamanahkan ini.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kepada rakan-rakan seperjuangan kerana
telah menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyiapkan
tugasan ini dengan jayanya. Ucapan juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat
sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah kalian
hulurkan sangat saya dihargai kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua tugasan
ini tidak dapat dilaksnakan dengan sempurnanya.

Sekian , terima kasih.


..............................................
YUSRI BIN ZAINOL ABIDIN

PPG FEBRUARI 2012 / BM-01


6 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Pengenalan
Kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam
empat bidang kegiatan iaitu:
1. Menggambar
2. Membuat Corak dan Rekaan
3. Membentuk dan Membuat Binaan
4. Mengenal Kraf Tradisional

Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif,
interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual serta
menghargai nilai baik. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu.

1. BIDANG MENGGAMBAR
Mengambar adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan
kemahiran seseorang murid. Ia boleh melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis
serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan
teknik. Aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya sangat di
tekankan.
Aktiviti seperti lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek
adalah aktiviti yang boleh di laksanakan semasa proses menggambar selain meliputi
penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya.
Oleh itu pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan dapat di pelajari.
Persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan,
susunan dan kesannya boleh di tingkatkan.

Mengambar juga boleh di perincikan sebagai proses membuat atau menghasilkan gambar
di mana ia adalah salah satu bidang daripada empat kegiatan yang terdapat dalam sukatan
Pendidikan Seni Visual. Mengambar juga adalah penterjemahan atau penghasilan
visual/ilustrasi sesuatu objek atau imej yang ada dalam minda secara dua dimensi diatas
kanvas atau kertas. Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi
warna di atas permukaan rata


7 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Alat, Media dan Teknik

Murid akan lebih berminat menghasilkan kerja-kerja seni jika di beri alternatif dari aspek
bahan iaitu jenis kertas yang mempunyai tekstur, warna dan saiz yang berlainan seperti
kertas surat khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul surat, kertas pembungkus hadiah.
Selaian itu penggunaan alat tulis samada media kering atau basah, berwarna atau tidak
berwarna mempunyai fungsi tersendiri untuk melengkapkan kerja-kerja menggambar.

Alat, Media dan Bahan
Jenis – jenis alat tulis yang biasa di gunakan dalam menggambar adalah seperti
- Pensil HB adalah pensel jenis keras
- Pensil B (2B - 8B) merupakan jenis pensel lembut
- Pensil warna mengandungi pelbagai jenis warna
- Arang mampu menghasilkan kesan legap dan cepat member kesan kesan
- Pen dan dakwatakan menghasilkan kesan garisan yang lebih halus
- Soft Pastel pula mempunyai pelbagai warna serta mempunyai kesan lembut
- Krayon adalah lembut dan mempunyai kesan lilin
- Pen marker boleh membentuk kesan garisan tebal
- Marker pelukisan (rendering marker)
- Kapur boleh member kesan garisan yang tebal namun mudah terpadam
- Kertas lukisan biasa sesuai di gunakan untuk pensel, pen, arang atau krayon.
- Kertas cat air pula lebih tebal dan berkualiti, namun agak mahal.
- Bod bristol - merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen.
- Kertas Ingres - kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. Ia terdapat
dalam pelbagai warna yang cerah. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel
- Lain-lain kertas seperti „brown paper‟, kertas komputer,dan kertas arkitek.8 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Lukisan

Ia adalah seni yang menggambarkan objek atau pelan dengan garisan di atas permukaan
rata dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit seperti
pensil warna dan krayon. Unsur garisan amat ditekankan di mana ia adalah kerja asas
untuk menghasilkan catan, cetakan atau mural. Ia juga adalah terhasil secara spontan
mengikut garak hati atau perasaan pelukis itu.


Catan
Catan adalah hasil seni bahantara pigmen warna di atas permukaan rata. Ia terhasil
melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus atau alatan
lain . Ia memberi ruang kepada pelukis meluahkan perasaan, membuat interpretasi
pandangan atau merakamkan gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang
nyata atau abstrak. Jenis Warna yang lazim di gunakan ialah cat guac , warna Poster,
warna Air, cat Akrilik, cat Minyak, cat Tempera, dan Fresko - Kapur plaster

Kolaj
Penghasilan kolaj adalah dengan cara memotong, mengoyak, menggunting, menampal,
menindih bahan-bahan di atas permukaan rata atau 2D . Bahantara yang digunakan untuk
menghasilkan kolaj adalah dari bahan- bahan terbuang, jenis kekacang, berbagai jenis
kertas dan fabrik.
9 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Montaj
Montaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai
sumber atau sumber yang sama untuk menimbulkan mesej pengajaran, kemalangan,
kecuaian, peperangan atau alam sekitar.
Aktiviti montaj lazimnya menggunakan teknik memotong, menampal dan mencantum.
Namun, teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) boleh digabungkan
digunakan dalam aktiviti montaj. Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej
baru.Teknik “super impose”, “image editing photography” digunakan dengan menggunakan
komputer dalam menghasilkan montaj.
Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap, alam
benda, figura dan corak huruf. Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan
dalam montaj untuk menarik perhatianpemerhati.Cetakan
Cetakan adalah kesan daripada gubahan yang dihasilkan oleh pelukis pada permukaan
blok atau plat ke atas permukaan rata, diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan
menggunakan dakwat. Ia boleh dilaksanakan melalui proses menggambar dan mencorak
yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat
Teknik cetakan mono, teknik cetakan timbul, (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan
dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.

10 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


Gosokan
.Mengikut Kamus Dewan, gosokan bermakna bergeser, bergesel, menggosok dengan
(tangan, barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok.
.Menurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak
dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas
permukaan yang hendak dipindahkan. Gosokan adalah proses menggosok dan merekod
corak daripada permukaan yang berjalinan serta memberi ruang kepada murid meneroka
proses mengambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka.
Untuk menghasilkan cetakan, murid boleh menggosok dakwat, pensel, kapur ke atas
sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan.

Pelbagai teknik gosokan boleh di teroka iaitu gosokan satu lapis dan satu arah sahaja,
gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali atau berulang
kali dari arah dan sudut yang berlainan, secara pusingan, menggunakan pelbagai warna
atau monokrom iaitu menggunakan warna putih dan hitam sahaja dan
gosokan potongan kertas.

11 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Resis
Menurut Glosari Seni Lukis, resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air
dengan menyapu warna ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian
yang tidak hendak diwarnakan. Lilin bertindak sebagai pelindung kepada warna asal atau
menghasilkan garisan di atas permukaan kertas.
Kesimpulannyha, rsis ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan
menggunakan bahan-bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air
dan cat minyak, cat air dan lilin. Dan sebagainya yang boleh dikatakan sebagai proses
penolakan warna. Teknik ini dapat dilihat dengan jelas didalam proses penghasilan batik
lukis dan batik canting.
Sekiranya kain di gunakan, maka canting diperlukan untuk membuat garisan lilin bagi
menghasilkan corak batik.Warna pada resis kain dapat di kekalkan dengan menggunakan
Sodium silikat . Setelah selesai, rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk
membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut.

12 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Gurisan

Bidang menggambar secara teknik gurisan adalah dimana sesuatu alat yang tajam
digunakan untuk menguris keluar sesuatu bahan yang lembut di sesuatu permukaan.
Permukaan kertas perlu disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan
krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu, paku
atau plastik boleh digunakan untuk mengguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan
gambar. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang
berlainan pada garisan yang dihasilkan.


Percikan

Glosari Seni Lukis menyatakan bahawa percikan adalah corak-corak tompok dan titik
pada lukisan cat.Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik
air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke
suatu permukaan. Makna kedua ialah menghambur ke sana sini, memantul berselerak ke
sana sini. Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik, menyebabkan berpercikan,
merenjisi. Ianya juga boleh diistilahkan sebagai satu hasilan titikan warna yang
berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. Aktiviti seperti
mendetik, merenjis, mengetuk, menyembur dan memercik boleh menhasilkan percikan. .
Alatan penting yang digunakan untuk menghasilkan percikan ialah berus dari berbagai
jenis, warna-warna basah dan kertas.Percikan akan menghasilkan satu permukaan seperti

13 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
batu granit atau marble yang menarik. Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan
termasuklah lanskap, tumbuh-tumbuhan, corak, kad ucapan, setem dan catan.
Percikan boleh dihalang dengan menggunakan sesuatu objek atau kertas yang boleh di
ubah kedudukannya untuk mengahasilkan kesan tindanan apabila warna kedua
dipercikkan.
Mozek
Glosari Seni Lukis, mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang
dibuat daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan tembikar.
Mozek juga boleh menghasilkan gambar atau corak hiasan dengan menyusun carikan
kecil bahan-bahan seperti kaca, marmar dan seramik (tessera), di susun di atas dinding,
lantai atau permukaan yang tidak rata untuk menghasilkan pantulan /kilauan.
.Biasanya ia disusun secara bersebelahan dan tidak bertindih. Mozek dalam bentuk foto
boleh terhasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema / tajuk.

14 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


Stensilan

Menggunakan rupa bentuk gambar yang dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara
supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut.
Apabila bahan warna disapu di atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan warna akan
melalui ruang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas.
Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang
dihasilkan.Rumusan
Bidang menggambar adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan
kemahiran murid dari aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan
pelbagai media dan teknik. Ia menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan
ekspresi diri murid.Selain itu, menggambar merupakan satu cara untuk berkomunikasi

15 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
dengan orang lain, meluahkan perasaan atau menilai sesuatu hasil seni dari aspek
estetik2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Teori Membuat Corak dan Rekaan

Definisi
Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Oleh itu
corak terdiri daripada Corak Terancang dan Corak Tidak Terancang. Corak juga boleh
terbentuk daripada bukan motif secara bebas atau Corak Tidak Terancang.

Motif ialah sama ada rupa atau bentuk asas dalam satu-satu rekaan atau gubahan. Ia
terdiri daripada motif flora, fauna, geometrikal dan organik.

Corak tradisi ialah corak yang mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama
tertentu yang berunsur tradisi.

Penghasilan Corak

Terdapat dua cara untuk mendapatkan corak iaitu:

a) Corak Terancang

b) Corak Tidak Terancang

Corak terancang dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam

16 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
susunan tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan,
termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak.

Corak tidak terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia boleh
dihasilkan dengan cara seperti merenjis, meniup, mengayak, menggolek dan sebagainya.
Jenis-Jenis Susunan Dalam Corak Dan Rekaan

Susunan Ulang Sekata
Motif yang diulang secara berurutan dalam baris dan lajur yang sama bagi menghasilkan
corak yang menarik. Susunan corak ini selalunya menggunakan garisan grid sebagai
panduan.Susunan Berselang Seli

Motif yang disusun secara berselang seli di antara motif yang lain atau di antara ruangan
yang kosong. Penggunaan garisan grid dapat membantu menghasilkan corak yang
menarik dan teratur.

17 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Susunan Batu Bata
Motif disusun secara berurutan pada baris atau lajur yang sama. Motif seterusnya disusun
di antara pertemuan dua motif yang sebelumnya.
Susunan Bertimbal

Motif ini diwujudkan secara cerminan. Motif akan kelihatan dalam posisi yang
bertentangan.

18 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Susunan Bertindih
Motif yang sama disusun secara bertindih atau bertindan antara satu sama lain sehingga
membentuk corak yang menarik.


Susunan Beralun
Motif yang dihasilkan kelihatan berombak dalam bentuk garisan yang sekata atau tidak.
Motif yang digunakan boleh terdiri daripada motif yang sama atau berbeza.
19 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Susunan Berpusat
Motif susunan berpusat berpunca daripada satu titik tengah yang dikembangkan. Motif ini
boleh dihasilkan dalam bentuk bulatan, segi empat, hexagon, oktagon dan sebagainya.

Penghasilan Corak dan Teknik

Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.
Antaranya melalui kegiatan seperti:
Corak tidak terancang secara:

Pualaman
Pualaman adalah satu penghasilan corak teknik cetakan mono dimana warna
dimendapkan daripada cairan yang bergelatin dan melekit dimana sejenis catan yang
tidak bersatu antara air dan minyak di gunakan.Bahan yang berasaskan minyak akan
terapung diatas permukaan dalam semua arah mengikut aliran bahan tersebut. Corak
pualaman boleh di jadikan sebagai kulit buku.
Corak Beralun

20 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Tiupan
Warna air di tiup sama ada terus di atas kertas atau menggunakan straw untuk
menghasilkan corak seperti ranting pokok.


Titisan

Objektif kepada teknik titisan adalah untuk memupuk dan melatih daya kreatif dan krisis
murid-murid. Mereka juga akan didedahkan kepada media atau bahan seni yang lebih luas
dan pelbagai. Teknik ini boleh dilaksanakan dengan menitis titisan lilin ke atas kertas
lukisan. Titisan tersebut boleh dititis ke mana-mana bahagian kertas. Kemudian, kertas
lukisan itu akan diwarnakan dengan warna pilihan murid-murid. Akhir sekali, titisan lilin
akan dikorek dan corak akan kelihatan jelas. Tujuan menitis titisan lilin terdahulu adalah
untuk menyediakan corak yang tertentu dan rawak. Apabila titisan lilin dikorek, corak yang
menarik akan terhasil.


21 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


Ikatan dan celupan
Teknik ikat dan celup yang biasa digunakan ialah simpulan, ikatan, lipatan dan jahitan.
Celupan yang terlalu dalam menghasilkan corak yang besar, sebaliknya jika dicelup cetek,
coraknya yang terhasil adalah kecil. Teknik ikat dan celup dalam batik juga dikenali
sebagai batik pelangi. Garam digunakan sebagai bahan penyerapan. Haji Che Su b. Ishak
adalah antara tokoh batik yang terkenal di Malaysia.Renjisan dan percikan
Ianya didefinisikan sebagai suatu teknik dalam menghasilkan corak terancang atau tidak
terancang dengan cara semburan, percikan atau tiupan. Mencipta reka corak renjis
melibatkan proses latihan berfikir yang berhubung dengan asas rekaan dan prinsip rekaan.
22 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Corak terancang secara:
Lukisan, Catan, Cetakan, Capan, Lipatan dan guntingan, Resis , Kolaj dan
kaligrafi

3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari
segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid
dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu
model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid
dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang
kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan
proses penghasilan seni. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi
merangkumi aktiviti seperti:

Alat dan Bahan
Penggunaan alat dan bahan yang sesuai diperlukan dalam proses penghasilan karya
Membentuk dan Membuat Binaan. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan
seperti tanah liat, plastersin, kertas tumbuk, serbuk papan, kertas yang sesuai untuk
origami, kayu, tanah liat, sabun dan sebagainya


23 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Teknik-Teknik Membentuk dan Membuat Binaan

Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk atau membuat
binaan. Antaranya ialah melalui teknik picitan, lipatan, potongan, cantuman,
pembungkusan, guntingan, luakan dan sebagainya. Biasanya teknik-teknik tersebut dipilih
berdasarkan kesesuaian bahan yang digunakan seperti teknik picitan, Lipatan , Potongan,
Cantuman, pembungkusan , guntingan dan luakan.


Arca timbul
Bentuk tiga dimensi yang tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau
dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia boleh dihasilkan secara
acuan, tampalan, binaan atau asemblaj.Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantumkan menjadi satu kesatuan objek
membentuk satu konsep yang bermakna. Teknik penghasilannya adalah kimpalan, binaan,
cantuman skru/paku atau gam.

24 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Mobail
Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk
menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang biasa digunakan untuk
menghasilkan arca mobail adalah kimpalan, gam, skru dan lipatan. Mobail merupakan
hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan
dibangunkan menjadi sebuah arca. Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca
Kinetik . Mobail biasanya digantung di atas siling. Bahagian mobail dicantumkan pada
sendi untuk membolehkannya bergerak , berputar atau berombak. Ianya boleh dilakukan
dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.


Stabail

25 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak
yang stabail. Teknik yang bersesuaian untuk menghasilkan arca ini adalah kimpalan, skru,
ikatan, acuan atau binaan.


Model
Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit. Contohnya model
buah-buahan. Antara teknik yang digunakan adalah gam, kimpalan, skru dan acuan.Diorama
Gubahan himpunan objek konkrit yang bertemakan sesuatu cerita, maklumat, fenomena
atau peristiwa. Teknik yang lazimnya digunakan dalam penghasilan diorama adalah
cantuman, gam dan kimpalan. Diorama ialah sejenis binaan tiga dimensi (3D) yang
mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi

26 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
situasi tersebut hendaklah diletakkan di dalam satu kotak atau bekas yang ditebuk satu
hingga tiga permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau pun sisi. Objek yang
hendak disusun boleh digantung, didiri atau dilekatkan pada tapak dan dinding
kotak/bekas tersebut. Bahagian dinding kotak dilukis latar belakang untuk menggambarkan
situasi yang diperlukan berdasarkan tema diorama . Bahagian tapak kotak pula dihias
dengan bahan untuk menimbulkan situasi yang sama seperti tema diorama. Bahan-bahan
yang selalunya digunakan untuk menhasilkan diorama adalah seperti kotak kosong, gam,
pengokot , pita pelekat, plastisin, kertas warna, plastik lutsinar, benang dan bahan hiasan
yang sesuai.


Boneka
Model yang mewatakkan figura manusia, binatang, buah-buahan, serangga dan lain-lain.
Teknik untuk penghasilan boneka adalah jalitan, gam, kimpalan dan skru.27 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Topeng
Objek konkrit yang dibentuk melalui lipatan atau konsep topologi. Teknik yang digunakan
adalah lipatan dan guntingan.4. MENGENAL KRAF TRADISIONAL

Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan
kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-
temurun. Di sekolah rendah, murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti:

1. Alat domestik ialah alatan yang biasa di gunakan untuk aktivti seharian seperti senduk
di buat daripada tempurung kelapa, kukur kelapa diperbuat daripada besi dan kayu,
serta tenggala daripada kayu. Tekniknya ialah luakan, assemble dan ukir.


2. Alat permainan yang lazimnya di mainkan selepas musim menuai seperti wau
dimana proses yang terlibat adalah memilih buluh, meraut, membina rangka,
menampal kertas dan corak.

3. Alat pertahanan diri pula seperti keris, tombak, tumbuk lada, lawi ayam, lembing,
dan sumpit.

4. Perhiasan diri (ornamen) seperti manik, rantai atau hiasan kepala.

5. Batik merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan
mewarnakan kain. Batik boleh di hasilkan melalui kaedah batik tulis,batik lukis atau

28 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
batik canting . Ia melibatkan proses dimana kain akan dibasuh untuk membuang
kanji seterusnya dikeringkan. Kain diregangkan untuk proses melakar motif dan
corak menggunakan pensil. Setelah bahan campuran lilin dipanaskan, proses
melakar diatas fabrik dibuat menggunakan canting seterusnya bahan warna
disapu pada motif.

6. Tekat merupakan tekstil yang dihasilkan dengan cara menyulam benang ke
atas kain dasar dari jenis baldu. Proses adalah penciptaan motif, persiapan
pemidang, membentuk mempulur dan akhirnya menyulam.

7. Ukiran kayu adalah kraf tangan untuk menghiasi rumah seperti hiasan pada bahagian
pintu, siling, dinding, mahupun tebar layar. Teknik mengukir sepertu bunga timbul
atau papan tebuk adalah yang paling digemari .

8. Tenunan pula adalah seni kraf tekstil paling popular kerana hasilnya yang halus dan
bermutu tinggi mencerminkan kreativiti dan kemahiran penenun.

9 . Anyaman adalah satu proses menjalin atau menjaring-jaringkan helaian daun buluh,
rotan, lidi, bertam,atau paku pakis ribu – ribu dengan menggunakan cara serta
peraturan tertentu melalui teknik menyelang-yelikan antara satu sama lain. Prosesnya
agak rumit dimana daun akan dilayur supaya tahan lama. Jangka digunakan untuk
melerai daun menjadi saiz tertentu. Daun akan di lurut supaya mudah di anyam
seterusnya di rendam dalam pewarna.
Proses anyaman dimulakan dengan lagang iaitu bilah daun dibentuk menjadi V.
Kelarai adalah corak atau motif berbentuk dam. Anyaman yang tidak bercorak kelerai
dipanggil ghadas.

10. Tembikar adalah sejenis barang kraf yang dihasilkan daripada tanah liat. Ia dibentuk
kemudian dibakar. Alat yang digunakan adalah pisau, pengayak, pinggan, penggelek,
dawai pemotong, kayu pembentuk dan papan gelek

Rumusan :

29 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Pendidikan Seni Visual menekankan kepada aspek perkembangan kognitif selaras dengan
emosi pelajar untuk melahirkan atau mencetuskan idea kepada penciptaan baru atau
meluahkan idea-idea yang tersemat di kalbu mereka dalam pelbagai bentuk demi
mempertingkatkan kemahiran pelajar.
Selain itu pelajar akan lebih menghargai diri sendiri dan alam sekitarnya seterusnya
menjadi inspirasi kepada mereka untuk menghasilkan karya yang bermutu dan berprestij.Refleksi : -

Melalui tugasan ini saya mula untuk memahami Pendidikan Seni Visual dari perspektif
yang lebih fleksibel dan kreatif. Ia memiliki pelbagai medium untuk menghasilkan karya
bukan hanya sekadar menghasilkan lukisan secara manual apatah lagi catan yang
sememangnya menjadi titik kelemahan saya hingga saya meminggirkan Pendidikan Seni
visual. Kepelbagaian teknik mengammbar membuat saya lebih fleksibel dan optimis untuk
meneroka dan cuba menghasilkan pelbagai karya pada masa akan datang
memandangkan pada ketika ini tiada ruang untuk saya menurunkan ilmu yang di perolehi
kepada pelajar.

Apapun, saya mula mengorak langkah meminati Pendidikan Seni Visual yang
sememangnya tidak pernah bertempat di hati saya. Walaupun karya yang terhasil kurang
berkualiti, namun kepuasan dan keseronokan melaksanakan kerja amali itu lebih utama.
Sememangnya, tertanam hasrat untuk memperbaiki hasil karya dan meneroka pelbagai
teknik yang tidak pernah di rasai selama ini.30 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

31 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Tahun : 1 Kenanga
Tarikh : 01 Ogos 2013
Masa : 12.05-01.05 (60 minit)
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Alam Semula Jadi
Aktiviti : Capan
Tajuk : Hiasan Tabung
Media
Alat : Berus, palet, dan daun
Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera

Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh corak teknik capan.
EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif ,Elemen Keusahawanan

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat;
1. Menghasilkan corak untuk hiasan tabung.
2. Melakukan aktiviti seni dengan selamat
3. Menceritakan hasil karya seni yang dibuat.

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan,

32 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan teknik capan .
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarahSTANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang
ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
2.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
2.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang
2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semula jadi

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – berus, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan
2.2.2.1 Teknik – capan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni ;
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

33 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Langkah 1
(Set
Induksi)
(5 Minit)


Mencungkil
idea

tangan di dalam
warna kemudian
mengecap kertas
lukisan

seorang murid untuk
mencelup tangan ke
dalam warna dan
mengecap kain putih

aktiviti mengecap
dengan aktiviti untuk
hari ini.


Murid tampil ke
hadapan kelas dan
mengikut arahan guru.kerjasama


Menghubungkait

Langkah 2
(8 minit)


Persepsi
Estetik


contoh-contoh karya
corak yang terhasil

Murid berinteraksi
bersama guru
berkaitan unsur seni34 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
daripada teknik capan.

dengan murid tentang
unsur seni dan prinsip
rekaan seperti jalinan,
rupa, warna, harmoni
dan kesatuan.
Langkah 3
(5 minit)

Aplikasi Seni

dengan murid tentang
jenis-jenis media yang
sesuai untuk membuat
aktiviti corak teknik
capan.

dengan murid tentang
cara penggunaan
media dalam
penghasilan corak
teknik capan.


Murid memberi
respons tentang jenis-
jenis media yang
sesuai untuk membuat
aktiviti corak teknik
capan.
Langkah 4
(35 minit)

Ekspresi
Kreatif

murid berdasarkan
langkah-langkah
berikut.


Langkah 1


menghasilkan
corak menggunakan
teknik capan dengan
bimbingan guru.

35 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
kertas lukisan.

yang hendak
digunakan.


Langkah 2

yang telah dibancuh
pada permukaan
daun.

telah diwarnakan
dengan
menekankannya pada
kertas lukisan.

Langkah 3

menggunakan warna
yang berlainan.

bertindan-tindih
sehingga memenuhi
ruangan.36 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Langkah 4

siap dan dikeringkan,
hasil tersebut boleh
dilekatkan pada tin
minuman sebagai
hiasan tabung.Langkah 5
(Penutup)
(7 minit)

Apresiasi Seni


Guru mengawasi
disiplin murid.
Guru meminta
murid bercerita
pengalaman mereka
membuat hasil seni
kepada rakan.


mempamerkan dan
bercerita tentang hasil
kerja sendiri dan rakan-
rakan.

pengalaman masing-
masing ketika mela-
kukan aktiviti.


37 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


MENGGAMBAR

Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Tahun : Tahun 2
Masa : 9.15-10.15 (60 minit)
Bidang : Menggambar
Aktiviti : Kolaj
Tema : Alam Benda
Tajuk : Ikan Peliharaanku
Masa : 60 minit
Media : Alat : Pensel, gam dan gunting
Bahan : kertas lukisan dan kertas warna
Bahan Bantu Mengajar : i. Klip video cara membuat kolaj
ii. Persembahan multimedia pengertian kolaj dan
bahan yang diperlukan untuk membuat kolaj.
iii.Contoh lukisan ikan menggunakan teknik kolaj.

EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif


OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat ;

1. Memahami dan mengetahui pengertian kolaj.
2. Melakukan aktiviti seni dengan ceria, bersih, kemas dan selamat

38 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
3. Menghasilkan kolaj ikan.
4. Menceritakan hasil karya sendiri dan rakan.


STANDARD KANDUNGAN :

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa)
2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam
penghasilan karya
3. Apresiasi terhadap karya seni.STANDARD PEMBELAJARAN :

1.1 Persepsi Estetik
1.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual
yang terdapat pada karya seni
1.1.1 unsur seni
1.1.1.1 Garisan- lurus dan melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa – organik & geometri
1.1.1.3 Warna –premier,sekunder, tertier

1.2 Aplikasi Seni
1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media
1.2.1.1 Alat-gunting
1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan
karya
1.2.2.1 Teknik – kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif
1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

39 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
1.3.2 Menggunakan unsur seni( garisan, warna dan rupa) dalam penghasilan
karya
1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual


1.4 Apresiasi Seni
1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Langkah 1
(Set
Induksi)
(5 Minit)


Mencungkil
idea

 *Guru menunjukkan
 gambar ikan.

 *Guru berbincang
 dengan murid
 berkaitan corak
 sisik pada badan
 ikan.


Murid membuat
pemerhatian

Menghubungkait

Langkah 2
(8 minit)


Persepsi
Estetik


Guru
menayangkan klip
video tentang
cara-cara
membuat lukisan
ikan peliharaan
menggunakan
teknik kolaj.
*Murid melihat klip
video dengan penuh
perhatian.

*Murid dapat
mengenalpasti objek
yang ditayangkan
40 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Langkah 3
(5 minit)

Aplikasi Seni

 *Guru memberi
 penerangan
 sambil
 memaparkan
 persembahan
 multimedia
 tentang pengertian
 kolaj.

 *Guru memberitahu
 murid bahawa
 mereka perlu
 menghasilkan
 lukisan ikan
 perliharaan
 dengan
 menggunakan
 teknik kolaj.

 *Bersoal jawab
 dengan murid
 mengenai
 kefahaman
 mereka tentang
 konsep kolaj.


*Murid mendengar
penerangan guru.*Murid bersoal jawab
dengan guruLangkah 4
(35 minit)

Ekspresi
Kreatif

*Guru menunjukkan
contoh lukisan
ikan yang dihasil
menggunakan
teknik kolaj.


*Guru membimbing
murid
menghasilkan
kolaj ikan langkah
demi langkah


Langkah 1

 Melukis lakaran ikan
di atas kertas lukisan.

Langkah 2

 Gunting atau koyak

*Murid melihat dan
membuat
pemerhatian secara
teliti akan contoh
yang ditunjukkan
guru.

 *Murid menghasilkan
 kolaj ikan dengan
 bimbingan guru
 berdasarkan
 langkah-langkah
 berikut.

Langkah 1

 Melukis lakaran ikan
di atas kertas lukisan.

Langkah 2

41 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
kertas warna menjadi
cebisan kecil.

Langkah 3

 Tampal cebisan
kertas pada motif
ikan yang dilakar.

 Ulangi langkah
tampalan sehingga
memenuhi semua
ruang motif ikan.
 Gunting atau koyak
kertas warna menjadi
cebisan kecil.

Langkah 3

 Tampal cebisan kertas
pada motif ikan yang
dilakar.

 Ulangi langkah
tampalan sehingga
memenuhi semua
ruang motif ikan.

Langkah 5
(Penutup)
(7 minit)

Apresiasi Seni Guru membuat
rumusan dan
menanya dua soalan
untuk menguji minda
iaitu :
Apakah maksud
kolaj?
Cara-cara membuat
teknik kolaj? *Murid menghantar
 hasil karya mereka.

 *Murid mempamerkan
 hasil karya seni kolaj
 dan menceritakan
 hasil karya seni
 sendiri.
42 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Tahun : 3
Tarikh : 05 Ogos 2013
Masa : 9.05 pagi – 10.05pagi (60 minit)
Bidang : Membentuk dan Membuat Rekaan
Tema : Alam Semula Jadi
Aktiviti : Membuat Corak Terancang – Topeng Bunga
Tajuk : Bunga Matahari
Jenis-Jenis Media : Kad manila, warna, gunting dan getah.
Bahan Bantu Mengajar : Slaid jenis bunga dan jenis-jenis topeng.
EMK : Kreativiti, mencintai alam semula jadi

Standard Kandungan:
Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual dan media yang ada pada topeng muka
Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan topeng muka.
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan topeng muka
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya

Standard Pembelajaran
3.1 Persepsi Estetik – murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada topeng muka.
3.1.1 Unsur Seni

43 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
3.1.1.1 Bentuk dan Rupa – Organik
3.1.1.2 Warna – Primer, Sekunder Dan Gabungan Kedua-Dua Warna
3.1.1.3 Jalinan – Tampak
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Imbangan – Simetri
3.1.2.2 Penegasan - Bentuk Muka
3.2 Aplikasi Seni – Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya
3.2.1.1 Alat – Gunting
3.2.1.2 Bahan – Warna air, gelang getah atau benang, kertas lukisan
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya
3.3 Ekspresi Kreatif – murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran
media, proses dan teknik, serta bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni – Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
3.4.1 Menggayakan topeng muka yang dihasilkan sendiri
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.


44 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Langkah 1
(Set
Induksi)
(5 Minit)


Mencungkil
idea


* Guru menayangkan
klip video parti
topeng


*Murid melihat video
klip yang
ditayangkan.

Menghubungkait


Langkah 2
(8 minit)


Persepsi
Estetik


1. Guru menunjukkan
gambar beberapa
jenis topeng
dengan
penggunaan
komputer dan LCD.

2. Guru bersoal jawab
dengan murid
tentang topeng.

3. Guru memaparkan
beberapa jenis
bunga yang biasa
terdapat di
persekitaran
sekolah.

4. Guru meminta
murid untuk
mengenal pasti
jenis bunga yang
dipaparkan.


1. Memerhati jenis-
jenis topeng.

2. Memberi respon
terhadap soalan
guru.45 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


5. Guru bertanya
kepada murid:

Soalan:
“Apakah jenis
bunga yang
terdapat pada slaid?”

Jawapan:
i. Bunga Raya
ii. Bunga Kertas/
Bougainvillea
iii. Bunga Matahari
iv. Bunga MawarLangkah 3
(5 minit)

Aplikasi Seni

1. Guru memberi
penerangan
berkaitan aktiviti
yang akan
dijalankan.

2. Guru bersoal jawab
dengan murid
tentang media yang

1. Murid mendengar
penerangan guru
dan bersoal jawab.46 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
sesuai untuk
membuat topeng
muka.

Media yang
digunakan:

i. Kertas lukisan
ii. Warna air

3. Guru menunjukkan
topeng muka yang
telah siap.


4. Guru menunjukkan
demonstrasi
membuat topeng
muka.


Langkah 4
(35 minit)

Ekspresi
Kreatif

1. Guru menunjuk
cara membuat
topeng
Langkah 1
- Murid melakarkan
gambar bunga yang
bermuka di atas
kertas lukisan

Langkah 2
- Murid mewarnakan
gambar bunga yang
bermuka.

Langkah 3 – Murid
diminta untuk:

i. Guntingkan topeng
muka mengikut
bentuk.

ii. Guntingkan lubang
„mata‟ topeng

1. Murid melakukan
aktiviti membuat
topeng muka
dengan bimbingan
guru.


Langkah 1
- Murid melakarkan
gambar bunga yang
bermuka di atas
kertas lukisan

Langkah 2
- Murid mewarnakan
gambar bunga yang
bermuka.

Langkah 3
-Murid diminta untuk:

i. Guntingkan topeng
muka mengikut
bentuk.

ii. Guntingkan lubang
„mata‟ topeng
47 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipohmuka.

iii. Menebuk lubang
pada sisi topeng
muka.

iv. Ikat gelung getah
pada lubang kecil
dan kemudian ikat
tali untuk dipakai.

muka.

iii. Menebuk lubang
pada sisi topeng
muka.

iv. Ikat gelung getah
pada lubang kecil
dan kemudian ikat
tali untuk dipakai.


Langkah 5
(Penutup)
(7 minit)

Apresiasi Seni


1. Guru meminta
murid
menggayakan
topeng muka yang
telah siap
dihasilkan.

2. Guru meminta
murid menceritakan
/ member komentar
akan hasilan topeng
sendiri dan rakan.1. Murid
menggayakan
topeng muka yang
dihasilkan.2. Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan
secara lisan.
48 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
KRAF TRADISIONAL
Matapelajaran
Tahun
:
:
Dunia Seni Visual
3
Tarikh
Masa
Bidang
Tema
:
:
31.07.2013
11.05-12.05 (60 minit)
Bidang Mengenal Kraf Tradisional
Alam Semula Jadi

49 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, jalinan, warna, harmoni dan
kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan
anyaman siku keluang.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami, bahasa seni
visual yang ada pada anyaman.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan - lurus
4.1.1.2 Rupa - geometri
4.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna - primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna
Modul : Anyaman
Tajuk : Anyaman Siku Keluang
Media : Alat : gunting dan pembaris
Bahan : kertas warna, kertas lukisan, gam,
dan kad manila
Bahan Bantu Mengajar : Contoh anyaman kelarai siku keluang.
EMK : Keusahawanan, Kreativiti, dan Inovasi

50 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni - kelarai
4.1.2.2 Kontra - warna

4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media
4.2.1.1 Alat – gunting
4.2.1.2 Bahan - mengkuang atau pandan atau kertas warna, dan gam
4.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya

4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan
sebenar atau bahan gantian
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakanFasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Langkah 1
(Set
Induksi)
(5 Minit)


Mencungkil
idea

1. Guru
menayangkan
slaid gambar
tudung saji
mengkuang dan
tikar mengkuang.

2. Bersoal jawab
dengan murid

1. Menonton slaid yang
ditayangkan.

Menghubungkait51 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
tentang corak dan
warna pada
tudung saji dan
tikar yang
ditayangkan.Langkah 2
(8 minit)


Persepsi
Estetik


1. Guru
menunjukkan
contoh anyaman.

2. Guru
menerangkan
kepada murid
bahan sebenar
menghasilkan
anyaman.1. Murid mengamati
contoh-contoh
anyaman yang
dipamerkan oleh
guru.


Langkah 3
(5 minit)

Aplikasi Seni

1. Guru menyatakan
media yang akan
digunakan dalam
penghasilan
anyaman.1. Murid mengenalpasti
bahan yang akan
digunakan.

2. Murid bersoal jawab
dengan guru perihal
media yang akan
digunakan.


Langkah 4
(35 minit)

Ekspresi
Kreatif

1. Guru menunjuk
cara membuat
anyaman kelarai

1. Murid menghasilkan
anyaman
berpandukan
52 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
siku keluang.

Langkah 1
- Guru menunjukkan
contoh anyaman
kelarai siku keluang.

- Guru memberikan
penerangan kepada
murid bahan gantian
yang sesuai untuk
menghasilkan
anyaman.

Langkah 2
- Guru menunjuk cara
mengukur dan
memotong tapak
anyaman.

- Guru memotong
kertas untuk
dijadikan jalur sisip
anyaman.

Langkah 3
- Guru menunjuk cara
menganyam kelarai
siku keluang.

- Guru menunjukkan
contoh anyaman
kelarai siku keluang
yang telah dijadikan
alas pinggan atau
cawan.langkah-langkah
yang telah
ditunjukkan oleh
guru.


2. Murid melekatkan
hasil anyaman
kelarai pada kad
manila untuk
dijadikan alas
pinggan atau
cawan.

Langkah 5
(Penutup)
(7 minit)

Apresiasi Seni


1. Guru meminta
murid
mempamerkan
hasil anyaman yang
telah disapkan di
depan kelas.

2. Guru meminta
murid menerangkan
secara ringkas akan
fungsi kraf
anyaman dalam

M 1. Murid
mempamerkan dan
bercerita tentang
hasil karya sendiri.

· 2. Murid menceritakan
tentang fungsi kraf
anyaman dalam
kehidupan seharian.
53 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
kehidupan
seharian.

54 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

KRAF TRADISIONAL

Tarikh : 6 Ogos 2013
Hari : Isnin
Tahun : 4 Mawar
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bidang : Kraf Tradisional
Tajuk : Tembikar

55 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Masa : 7.40 pagi – 8.40 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 39 orang
Aktiviti : Menghasilkan tembikar menggunakan plastisin
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat :

1. Membentuk dan membina sebuah tembikar dengan
menggunakan plastisin.
2. Menghias tembikar tersebut dengan warna dan corak.
3. Menghargai hasil kreativiti dan inovasi sendiri.

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui apa itu tembikar.
Penerapan nilai : Menghargai dan memahami kraf tradisional sebagai
warisan bangsa. Kerjasama, ketelian dan ketekunan.
Persediaan Murid : Murid bersedia ke bilik Pendidikan Seni Visual dengan
membawa alat dan bahan yang diperlukan.

Persediaan Guru : Guru menyediakan penerangan tentang bidang Mengenal Kraf
Tradisional menerusi penggunaan ICT (slaid power point)
dan langkah-langkah aktiviti.
KBKK : Menghubungkait, menjana minda, mengaplikasi, membuat
urutan dan mereka bentuk.
BBM / ABM : Plastisin, carta langkah dan slaid power point dan
projektor LCD


Langkah /
Masa
Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan

Set Induksi
(5 minit)
Kuiz
Jawapan
- Tembikar.

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan kecil.
2. Guru memberikan arahan kuiz.
3. Guru memberikan peneguhan positif kepada
kumpulan yang menang.

BBM : Tembikar
Sikap : Sikap ingin
tahu murid

Pengetahuan sedia

56 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
4. Guru meminta pelajar meneka tajuk yang
akan dipelajari hari ini.
5. Guru menyatakan tajuk pelajaran.
“ Tembikar”.

ada : Murid telah
mengetahui apa itu
tembikar.
Teori Kecerdasan
Pelbagai.

Langkah 1
(5 minit)


Video
Jenis-jenis
Tembikar
Cara penghasilan

Guru bertanya :
(i)
(ii) 1. Apakah bahan
untuk
menghasilkan
tembikar?
(iii)
(iv) 2. Apakah
(v) kegunaan
tembikar?

3.Negeri manakah
yang aktif dalam
penghasilan
tembikar ?

Jawapan :
(i) 1. Tanah liat dan
(ii) air.
(iii) 2. Bekas
(iv) menyimpan air.
(v) 3. Perak, daerah
(vi) Sayong.

1. 1.Dengan menggunakan slaid power point,
guru menayangkan slaid jenis-jenis tembikar
dan cara penghasilannya.
2.
3. 2. Murid menonton tayangan slaid guru.
4. Guru mengemukakan beberapa soalan
ringkas kepada murid berdasarkan slaid yang
telah ditunjukkan.ABM : Komputer
Riba , projektor,
Slaid Power Point.
Strategi Berasaskan
Sumber
Kaedah demonstrasi

Langkah 2 Membuat tembikar Guru meminta murid mengeluarkan bahan

57 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
(40 minit)

dan alatan yang diperlukan.
1. Guru mula membimbing murid cara-cara
menghasilkan tembikar menggunakan
bantuan carta langkah.
2. Langkah-langkah membuat tembikar :
3.

Sediakan bahan-bahan seperti 4 jenis plastisin
yang berlainan warna, pen „maker‟, dan pisau.


Uli plastisin dengan menggunakan pen
marker dan menjadikan plastisin itu bentuk
bulat sebagai tapak bahagian bawah
tembikar.


BBM : 4 jenis
plastisin berlainan
warna, pen „maker‟,
pisau dan carta
langkah.

Strategi Pemerhatian
Strategi Berasaskan
Sumber dan
berpusatkan murid.
Kaedah Demonstrasi
Mereka cipta.
Menjana idea.
Pendekatan Induktif


58 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Kemudian uli plastisin dari warna yang
berlainan pula agar terhasil bentuk
memanjang.


Seterusnya, gulungkan plastisin yang telah
digelek memanjang tadi dan tindankan di atas
tapak bawah tembikar.
Uli lagi plastisin dari warna yang berlainan
seperti yang telah dilakukan tadi. Buatkan
gulungan plastisin yang lebih besar.


59 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

(i) Seterusnya uli lagi plastisin dari warna yang
juga berlainan dari warna tadi dan lingkarkan
di atas gulungan sebelumnya. Buatkan
gulungan yang lebih besar dari gulungan tadi.


(ii) Buatkan gulungan seterusnya yang semakin
mengecil supaya bentuk tembikar dapat
dihasilkan.
Akhir sekali buatkan gulungan yang lebih kecil
untuk membentuk mulut tembikar.


60 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

Inilah tembikar yang telah siap dihasilkan.


Langkah 3
(5 minit)

Sesi apresiasi dan
refleksi.
Guru menerapkan
nilai moral dan
memuji hasil
kreativiti yang
amat memuaskan.

Guru bertanya :
i. Adakah kita perlu
menghargai
warisan pusaka
kita ?
ii. Mengapa ?

Jawapan :
i. Ya,
ii. Agar boleh
dinikmati oleh
generasi akan
datang.


Murid diminta mengangkat tembikar masing-
masing.Guru memuji hasil yang amat kreatif


Guru bersoal jawab dengan murid

Membanding beza.
Menganalisi.
Pendekatan Induktif
Kaedah Bercerita

Verbal Linguistik.
Langkah 4
(5 minit)
Rumusan isi
pembelajaran
1. Guru membuat kesimpulan berdasarkan topik
yang diajar.61 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh


Membenuk dan Membuat Binaan


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual.
Kelas : 5 Anggerik.
Bil. Murid : 20
Tarikh : 06 Ogos 2013
Masa : 10.20 pagi – 11.20 pagi (60 minit)
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.
Tajuk : Arca Mobail Sotong.


62 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Objektif : Pada akhir pengajaran, murid dapat:
i. Mengenali arca mobail.
ii. Memahami cara-cara menghasilkan mobail dengan
menggunakan bahan buangan.
iii. Menghasilkan arca mobail menggunakan botol plastik.
Penerapan Nilai : Bekerjasama, ketekunan, ketelitian dan kekemasan

Pengetahuan sedia Ada : - Murid pernah melihat arca di rumah, buku cerita atau
televisyen
- Murid pernah menghias, menggunting dan mewarna.
- Murid pernah melihat sotong

KBKK : Kemahiran Belajar, Pemudahcara

Gabung Jalinan : mata pelajaran Sains

Alat Dan Bahan : Botol plastik, gam, pisau kecil, kertas warna, gunting

Alat Bantu Mengajar : Slaid gambar, projektor LCD. .


Langkah /
Masa
Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan
Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
( 5 minit )
1.Guru menunjukkan
slaid gambar sotong.

2.Bersoal jawab
dengan murid akan
rupa bentuk sotong.
1. Murid melihat dan mengamati
gambar yang ditayangkan.

2. Murid menerangkan akan rupa
bentuk Sotong.

3. Guru mengaitkan set induksi
dengan pembelajaran hari ini.
Mengaitkan

63 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Langkah 11.Guru
memperkenalkan tajuk
pada hari ini iaitu
mobail sotong.

2.Guru menerangkan
alat atau bahan yang
biasa digunakan untuk
membuat mobail.

3. Menunjukkan
contoh-contoh mobail.


Guru menunjukkan beberapa contoh
mobail yang diperbuat daripada
bahan buangan.


KBKK :
- Membuat kategori
- Teliti bahagian
kecil dan
keseluruhan

KP :- Verbal –
linguistik

NILAI :
- Yakin diri
- KetelitianLangkah 3

Guru mengarahkan
murid membentuk
beberapa kumpulan.

1.Guru mengagihkan
alat dan bahan kepada
murid


2.Guru memberi garis

Guru menerangkan cara untuk
menghasilkan mobail.


1) Botol plastik dipotong kepada dua
bahagian iaitu bahagian A dan B

KBKK :
- Menjana idea


KP :
- Kinestetik
- Interpersonal
- Verbal
- linguistik


64 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
panduan kepada murid-
murid serta
menunjukkan
demonstrasi di
hadapan kelas.


2) Gunting bahagian B kepada hirisan3) Memasukkan bahagian A ke dalam
bahagian B4) Lukiskan „mata‟ dan „mulut‟ sotong
pada kertas warna dan guntingkannya
NILAI :
- Bekerjasama
- Dedikasi
- Daya usaha

ALAT DAN BAHAN :
Alat– Pisau
Bahan – Botol
plastik, kertas warna

65 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh

5) Lekatkan „mata‟ dan „mulut‟ pada
bahagian B. Letakkan „topi‟ kecil pada
„kepala‟ sotong menggunakan kertas
warna.


Langkah 4
(25 minit)
Aktiviti murid

1.Memahami garis
panduan untuk proses
penghasilan mobail
sotog.


1. Guru mengarahkan murid
memulakan aktiviti.

2. Guru memantau setiap pergerakan
murid.

3. Guru membimbing murid
mengemas mobailKBKK :
- Menilai

NILAI :
- Menghargai estitika
- Bersabar
- Tekun
- Berhati-hati


Langkah 5
( 5 minit )
Sesi apresiasi

Murid-murid menyiapkan mobail serta
membuat kerja-kerja kekemasan

Guru memuji setiap hasil yang telah
dibuat oleh murid

Guru memilih mobail yang kemas

Murid diminta menyatakan perasaan
masing-masing semasa melakukan

KBKK :
- Menilai

NILAI :
- Menghargai estitika
- Sensitif
- Peka


66 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Kraf Tradisional


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Kelas : 6 Kemboja.
Tarikh : 02 Ogos 2013
Masa : 8.15-9.15 pagi. (1 Jam)
Bilangan Murid : 35 orang
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional-Batik (Memperkenalkan idea penolakan warna)
Tajuk : Corak Bunga


Aktiviti :

1. Menggunakan lilin atau krayon untuk membuat berbagai-bagai jenis garisan, titik atau
objek lain di atas kertas.
2. Menyapukan permukaan kertas dengan warna air untuk mendapatkan penolakan
aktiviti seni

Guru mengkategorikan hasil kerja
murid pada tahap baik, sederhana
dan lemah

Penutup
( 5 minit )
Guru memaklumkan kepada murid
bahawa karya mereka boleh dijadikan
sebagai hiasan di rumah

Guru merumuskan tajuk pengajaran
dan pembelajaran pada hari ini.

KP :
- Interpersonal


NILAI :
- Berfikiran secara
kreatif
- Dedikai


67 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
warna.
3. Mempamerkan hasil kerja kepada kelas.

Pengalaman Sedia ada:
Murid pernah menggunakan krayon atau warna air pada pengajaran lepas.

Objektif : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menyedari adanya kesan penolakan warna air pada lilin dan krayon.
2. Mengetahui lilindan krayon mempunyai sifat kalis air.
3. Menghasilkan corak bunga dengan menggunakan kaedah melilin.
4. Berbangga dengan hasil corak batik yang dibuat.

Alat/Bahan Bantu Mengajar:
1. Contoh kain batik.
2. Lilin atau krayon.
3. Warna air.
4. Kertas lukisan.
5. Berus lukisan.
6. Pensel.

Penerapan Nilai :
1. Bekerjasama.
2. Tekun membuat kerja.
3. Teliti.
4. Mendengar arahan guru dengan betul.
5. Menjaga kebersihan.

Langkah /
Masa
Kandungan Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan / ABM /
BBM

Set Induksi
(5 minit)

Pertunjukkan fesyen
batik.
1.
2. 1.Murid bersedia untuk mengikuti
aktiviti pengajaran dan
pembelajaran pada hari
tersebut.
3.
4. 2.Murid melihat contoh kain
batik.
5. Beberapa orang murid
memperagakan kain batik
mengikut fesyen dan rekaan
yang berlainan.

ABM
Contoh kain batik.


68 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Contoh:
 memakainya di pinggang.
 memakainya di kepala.
 diletakkannya di bahu.

Aktiviti 1
(5 minit)

Contoh batik.

-Warna
-Bentuk
-Imbangan
-Kesan jalinan
-Motif

1.
2. Negeri pengeluar utama batik
ialah Kelantan dan Terengganu.
3. Batik boleh digunakan untuk apa
sahaja.
4. Contoh:
 pakaian
 alat perhiasan dan lain-lain.
 1.Murid memberikan beberapa
ciri terdapat pada corak batik
yang ditunjukkan.

Konstruktivisme.

KBKK:
Membuat
inferens.


Aktiviti 2
(10 minit)


Pengenalan alat dan
bahan yang akan
digunakan.
Demonstrasi
penggunaan alat dan
bahan.
 lilin/ krayon
 warna air.
 kertas lukisan
 berus lukisan
 palet
 pensel.

1.
2. 1.Murid mengenal pasti alat dan
bahan yang sesuai untuk
membuat corak berulang
menggunakan lilin/ krayon.
 2.Murid melihat demonstrasi
membuat corak berulang
menggunakan lilin/krayon. 3. Melukis corak berulang pada
kertas lukisan dengan
menggunakan krayon.
 Mewarnakan corak
menggunakan warna air.

ABM:
· lilin/ krayon
· warna air.
· kertas lukisan
· berus lukisan
· palet
· pensel.

KBKK:

Mengenal pasti
kegunaan alat
dan bahan.Aktiviti 3
(15 minit)

Aras 1
Membuat lakaran objek
di atas permukaan
kertas lukisan
menggunakan pensel.

1.
2. Murid melakar corak berulang
bermotif bunga pada kertas
lukisan menggunakan pensel.


ABM
· kertas lukisan
· pensel


69 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Aktiviti 4
(10 minit)
Aras 2

Membuat lakaran
krayon di atas lakaran
asal.
Murid membuat lakaran krayon
di atas lakaran asal corak bunga.
ABM
· krayon

Aktiviti 5
(10 minit)

Aras 3
Mula mewarnakan
lakaran corak berulang
yang telah dibuat
dengan menggunakan
warna air.

Murid mewarnakan lakaran
corak berulang yang
menggunakan krayon dan
menyapu permukaan kertas
lukisan dengan warna air.
ABM

· warna air
· berus lukisan


Penutup
(5 minit)

Kekemasan

Membuat kekemasan
terakhir dengan
menambah objek-objek
lain di permukaan
lukisan.

Sesi Apresiasi dan
Refleksi.

1. Penerapan hasil
kerja.
2. Rumusan
3. Penerapan nilai

1.
2. 1.Murid dapat menilai keupayaan
sendiri semasa menghasilkan
lukisan.
3.
4. 2.Murid yang dipilih oleh guru
akan menceritakan hasil kerja
yang dihasilkan.
5.
6. 3.Menerapkan nilai kebersihan.
ABM

Contoh lukisan
murid yang telah
disiapkan.

TKP:
Verbal-linguistik.

NILAI:
Kebersihan.Membuat Corak dan Rekaan

Tahun : 6 Kemboja
Bilangan Murid : 35 Orang
Tarikh : 01 Ogos 2013 (Khamis)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Tajuk : Corakku Rekaanku
Aktiviti : Hiasan Permukaan 2D dan 3D
Masa : 11.30 pagi – 12.30 tengahari (60 minit)


70 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Pengetahuan sedia ada : i. Murid-murid pernah mempelajari corak dan
rekaan bermotifkan alam dan motif buatan manusia.
ii. Murid-murid telah mempelajari benda 2D dan 3D.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran murid dapat:
Aras 1
1. Menggunakan bahan: teknik dan corak yang sesuai
untuk menghiasi permukaan 2D dan 3D.
Aras 2
1. Mengolahkan motid berdasarkan objek alam dan
objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan
rekaan.
Aras 3
1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara
dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan
rekaan.

Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid dapat;

i. Menggunakan bahan serta teknik untuk menghasilkan corak yang
sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan 3D.
ii. Mengaplikasikan corak bermotifkan alam dan objek buatan
manusia dalam rekaan yang dihasilkan.
iii. Menguasai kawalan tatacara dan disiplin seperti kekemasan,
ruang, dan warna dalam menghasilkan corak dan rekaan.

ABM : Objek 2D dan 3D yang telah dihias permukaannya,
Objek 2D dan 3D yang belum dihias.


Alat dan bahan : (1) Persediaan guru:
Gambar hiasan permukaan 2D dan 3D, Kotak, Kad
berbentuk motif,hasilan guru, carta langkah,
pelbagai jenis warna.

(2) Persediaan murid:

71 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Objek 2D atau 3D, Kertas lukisan, Pensil, Pensil
Warna, Warna Air, Gunting, Pembaris, dan Gam.

Nilai : Kebersihan, berdisiplin dan bekerjasama.

KBKK : i. Murid dapat menjana idea secara kreatif dan
dapat menghargai benda-benda sekeliling.


Langkah
Masa
Isi Pelajaran/Fokus
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Strategi P&P
Nilai/Catatan

Set Induksi
(5 minit)

 Kotak Misteri.
:Teka bentuk objek
motif alam dan buatan
manusia.

1. Guru menyediakan sebuah
kotak dinamakan Kotak Misteri
yang mengandungi kad bentuk
yang bermotifkan alam dan
buatan manusia.

2. Murid akan mengambil kad
bentuk tanpa melihat ke dalam
kotak, dan menerangkan
bentuk yang terkandung pada

Nilai:
1.Bekerjasama.
2.Berusaha

Kemahiran
Generik:
- Verbal-linguistik

72 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
kad tersebut.


Langkah 1
(10 minit)

 Definisi dan contoh-
contoh motif alam dan
buatan manusia.


1. Guru menjelaskan secara
ringkas definisi dan contoh-
contoh motif alam dan buatan
manusia.Nilai:
1. Tekun,
Kerajinan, Hormat.

Kemahiran
Generik:
- Visual-ruang,
bentuk, dan warna.

Langkah 2
(10 minit)

 Hasilan guru: Hiasan
Permukaan 2D dan
3D.
 Pengenalan alat dan
bahan.

1. Guru menunjukkan pula
beberapa contoh hiasan
permukaan 2D dan 3D yang
menggunakan bentuk motif
alam dan buatan manusia.

2. Guru mengarahkan murid
mengeluarkan alat dan bahan
yang telah dibawa oleh murid-
murid.

3. Guru menerangkan kegunaan
setiap alat dan bahan yang
akan digunakan untuk aktiviti
hari ini.
BBM:
1.Hasilan guru
2.Carta langkah
3.Objek 2D dan 3D
Nilai:
1. Kebersihan
2. Berdisiplin
Kemahiran
Generik:
- Kinestetik
- visual-ruang

Langkah 3
(30minit)

1. Demonstrasi guru dan
aktiviti murid.

1. Guru mengarahkan murid
mengeluarkan alat dan bahan
yang telah dibawa oleh murid-
murid.

2. Guru menunjukkan
demonstrasi cara
menghasilkan corak dan
rekaan hiasan permukaan 2D
dan 3D sambil diperhatikan
oleh murid.


Nilai:
1.Bekerjasama
2.Kebersihan.
3.Tolong-menolong
4.Berdisiplin.

Kemahiran
Generik:
- Verbal-linguistik

73 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
3. Aktiviti menghasilkan hiasan
permukaan 2D dan 3D oleh
murid-murid mengikut bentuk
motif yang dipilih iaitu motif
alam dan buatan manusia.

4. Guru memerhatikan murid
sepanjang aktiviti
dilaksanakan.

-Visual-ruang,
warna, bentuk.

Penutup
(5 minit)

1. Sesi apresiasi dan
refleksi kerja murid

1. Guru mempamerkan dan
seterusnya menceritakan
tentang hasil kerja mereka.

2. Murid membuat pameran hasil
kerja mereka.

3. Menyatakan perasaan diri
terhadap kegiatan yang
dijalankan.

4.Guru menilai hasil kerja
murid-murid dan
membimbing murid untuk
melakukan penilaian
terhadap hasil kerja rakan
mereka.

Nilai:
1. Keberanian
2. Hormat-
menghomati.
3.Berkerjasama.

Kemahiran
Generik:
- Verbal-linguistik
RUJUKAN

Focus Goal, Pendidikan Seni Visual SPM, Kathleen Chee, Penerbitan Pelangi , Bangi,
Selangor 2010

Kamarudin Hj Husin. (1993). Sekolah dan Perkembangan Kanak-Kanak. Utusan
Publication. Kuala Lumpur

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

74 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1995). Buku Panduan Khas Pendidikan Seni Visual
KBSR. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual
KBSR. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Mazlan Othman, Ruzitah Tapah, Hassan Mohd Ghazali. (2005). Teks Lengkap Pendidikan
Seni Visual. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Selangor.

Md. Nasir, Iberahim Hassan. ( 2003). Pendidikan Seni Untuk Maktab dan Universiti.
Universiti Perguruan Sultan Idris. Tanjung Malim, Perak.

Modul Kajian Tindakan. (1998). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.

Mohd Johari Hamid. (2006). Asas Seni Visual. Penerbitan Universiti Sultan Idris, Tanjung
Malim, Perak.

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1983). Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran. Dewan
Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.2. KERTAS KERJA

En.Baba Ahmad bin Omar.(8-11 Oktober 2001). Pengertian dan peranan seni visual. Kertas
kerja yang dibentangkan dalam Taklimat Sukatan Pelajaran Seni Visual Sijil Tinggi
Pelajaran Malaysia. Golden Straits Villas Beach Resort, Part Dickson, Negeri Sembilan

3. INTERNET


75 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2000). Sukatan Pelajaran Bersepadu Sekolah Rendah
Pendidikan Seni Visual. (atas talian).
http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/seni/kbsm/sp_pseni_kbsm.pdf
(19 Januari 2012)

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. (2000). Huraian Sukatan
Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR tahun 4. (atas talian).
http://www41.websamba.com/sjkttapah/files/hsp_pseni_y5.pdf
( 28 Januari 2012)


Pusat Perkembangan Kurikulum. (2007). Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran. (atas talian)
http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/
(12 Febuari 2012)76 PSV3105-PPG FEB2012-IPG Kampus Ipoh