Anda di halaman 1dari 1

CADANGAN AKTIVITI PPB

PEMBINAAN KAPASITI DAN KEPAKARAN

PEMIMPIN SEKOLAH
PERMULA
AN

GURU

FASA PPB

FOKUS

Kepakaran

PdP/
instruksional/
transformasi

onal
Penghasilan
inovasi

Pengetahuan
kandungan
pedagogi
Coaching dan
mentoring
Kepimpinan /
transformasi

CADANGAN AKTIVITI PPB


INISIATIF KENDIRI
INDIVIDU
BERASASKA
N SEKOLAH
Penyelidikan
Penulisan dan
Pengkaryaan
Inovasi
Wacana ilmu
sebagai
Pembentang

Ulasan Buku
Portal e-Guru
Peningkatan

Akademik
Penyelidikan
(Kajian

Tindakan)
Penulisan dan
Pengkaryaan
Inovasi
Kursus

Bengkel
Aplikasi
Bengkel

pengetahuan Portal e-Guru


Penyelidikan
dan

(Kajian
kemahiran

CADANGAN
PPB
INISIATIF
KPM
Komuniti
Kursus
Pembelajara
Pelengkap

Ulasan
Buku
n Profesional
(PLC)
Lawatan
Penanda
Aras
Penyelidikan
Coaching and
Mentoring
Komuniti
Kursus
Pembelajara
Pelengkap
n Profesional Lawatan
Lawatan
Penanda
Penanda
Aras
Kursus Asas
Aras
Portal e-Guru Peningkatan
Penyelididkan
Akademik
(Kajian
Tindakan)
Coaching dan
mentoring
Komuniti
Kursus Asas
Pembelajara Kursus
Keperluan
n Profesional
Portal e-Guru