Anda di halaman 1dari 5

SENARAI INDUK BORANG

PEMERIKSAAN PEMBINAAN

[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011

LAMPIRAN 8
SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN
Bidang

Tajuk

No. Rujukan Dokumen

1. AM

Penyeliaan Projek Konvensional


1.1 Kerja Awalan Projek Bangunan
1.2 Kerja Awalan Projek Jalan

JKR.PK(O).04-SKC.AM.1
JKR.PK(O).04-SKC.AM.2

Penyeliaan Projek Konvensional


2.1 Kerja Asas Penapak
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.AS.1A
JKR.PK(O).04-SKC.AS.1B
JKR.PK(O).04-SKC.AS.1C

2.2 Kerja Cerucuk Gerekan


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.AS.2A
JKR.PK(O).04-SKC.AS.2B
JKR.PK(O).04-SKC.AS.2C

2.3 Kerja Cerucuk ( Konkrit Tetulang,


Keluli H, Kayu )
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.AS.3A
JKR.PK(O).04-SKC.AS.3B
JKR.PK(O).04-SKC.AS.3C

2.4 Kerja Ujian Beban (Semua Jenis


Cerucuk)
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.AS.4A
JKR.PK(O).04-SKC.AS.4B
JKR.PK(O).04-SKC.AS.4C

Penyeliaan Projek Konvensional


3.1 Kerja Struktur Konkrit
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.ST.1A
JKR.PK(O).04-SKC.ST.1B
JKR.PK(O).04-SKC.ST.1C

3.2 Kerja Struktur Keluli


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.ST.2A
JKR.PK(O).04-SKC.ST.2B
JKR.PK(O).04-SKC.ST.2C

3.3 Kerja Struktur Kayu


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.ST.3A
JKR.PK(O).04-SKC.ST.3B
JKR.PK(O).04-SKC.ST.3C

2. ASAS

3. STRUKTUR

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

m/s:1/5

SENARAI INDUK BORANG


PEMERIKSAAN PEMBINAAN

Bidang

Tajuk

[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011

No. Rujukan Dokumen

3.4 Kerja Struktur Bata

4. JALAN

5. JAMBATAN

6. MARITIM

Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.ST.4A
JKR.PK(O).04-SKC.ST.4B
JKR.PK(O).04-SKC.ST.4C

3.5 Kerja Struktur Kekuda Pasang Siap

JKR.PK(O).04-SRC.ST.1

Penyeliaan Projek Konvensional


4.1. Kerja Tanah
4.2. Saliran
4.3. Flexible Pavement
4.4. Subgrade
4.5. Perabot Jalan Garisan Jalan
4.6. Perabot Jalan Papan Tanda
4.7. Perabot Jalan Guard rail
4.8. Kerja-Kerja Pengurusan Trafik

JKR.PK(O).04-SKC.JL.1
JKR.PK(O).04-SKC.JL.2
JKR.PK(O).04-SKC.JL.3
JKR.PK(O).04-SKC.JL.4
JKR.PK(O).04-SKC.JL.5
JKR.PK(O).04-SKC.JL.6
JKR.PK(O).04-SKC.JL.7
JKR.PK(O).04-SKC.JL.8

Penyeliaan Projek Konvensional


5.1. Bering Jambatan
5.2. Pra Tegasan (Prestressing)
5.3. Sendi Renggang (Expansion Joints)
5.4. Kerja Sementara (Temporary works)

JKR.PK(O).04-SKC.JB.1
JKR.PK(O).04-SKC.JB.2
JKR.PK(O).04-SKC.JB.3
JKR.PK(O).04-SKC.JB.4

Penyeliaan Projek Konvensional


6.1 Kerja Ukur
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.1A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.1B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.1C

6.2 Tebusguna Tanah


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.2A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.2B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.2C

6.3 Dredging
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.3A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.3B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.3C

6.4 Konkrit Struktur Marin


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.4A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.4B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.4C

6.5 Jetty & Approach Bridge


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.5A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.5B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.5C

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

m/s:2/5

SENARAI INDUK BORANG


PEMERIKSAAN PEMBINAAN

Bidang

7. LAPANGAN
TERBANG

[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011

Tajuk

No. Rujukan Dokumen

6.6 Ramp
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.6A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.6B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.6C

6.7 Pontoon
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.7A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.7B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.7C

6.8 Marina
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.8A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.8B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.8C

6.9 Fender & Bollard


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.9A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.9B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.9C

6.10 Lapisan Perlindungan Keluli


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.10A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.10B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.10C

6.11 Lapisan Perlindungan Konkrit


Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.11A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.11B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.11C

6.12 Revetment
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.12A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.12B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.12C

6.13 Breakwater
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.13A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.13B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.13C

6.14 Slipway
Peringkat Penerimaan
Semasa Pembinaan
Produk Siap

JKR.PK(O).04-SKC.MT.14A
JKR.PK(O).04-SKC.MT.14B
JKR.PK(O).04-SKC.MT.14C

Penyeliaan Projek Konvensional


7.1. Flexible Pavement[Runway/Taxiway]
7.2. Rigid Pavement [Runway /Taxiway]
7.3. Parking Apron

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(O).04-SKC.LT.1
JKR.PK(O).04-SKC.LT.2
JKR.PK(O).04-SKC.LT.3

DOKUMEN TERKAWAL

m/s:3/5

SENARAI INDUK BORANG


PEMERIKSAAN PEMBINAAN

[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011

Bidang

Tajuk

No. Rujukan Dokumen

8. AIR

Penyeliaan Projek Konvensional


8.1. Sistem Air Dalaman
8.2. Sistem Retikulasi

JKR.PK(O).04-SKC.BA.1
JKR.PK(O).04-SKC.BA.2

Penyeliaan Projek Konvensional


9.1. Sistem Kumbahan
9.2. Sistem Sanitari

JKR.PK(O).04-SKC.PB.1
JKR.PK(O).04-SKC.PB.2

9. PEMBETUNGAN

10. KERJA
LUARAN
BANGUNAN

Penyeliaan Projek Konvensional

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11. SENI BINA

Kerja Tanah & Penggalian


Kerja Cerun Dan Tembok Penahan
Kerja Jalan & Dataran Kejat
Kerja Saliran Permukaan/ Pembetung
Kerja Pagar & Pintu Pagar

Penyeliaan Projek Konvensional


11.1. Kemasan Bumbung
11.2. Kemasan Siling
11.3. Kemasan Dinding
11.4. Kemasan Lantai
11.5. Kerja Pintu & Tingkap
11.6. Kerja Mengecat
11.7. Komponen Kemasan Lain
11.8. Kelengkapan Pintu / Tingkap
(Ironmongery)
11.9. Kelengkapan Sanitari
11.10. Papantanda dan Grafik
11.11. Kerja Hiasan Dalaman
11.12. Kerja Lanskap Kejur
11.13. Kerja Lanskap Lembut
11.14. Pemeriksaan Pematuhan
Spesifikasi Teknikal(PST) / Inventori
11.15. Pemeriksaan Akhir Bilik Ke Bilik
11.16. Pemeriksaan Akhir (Loose
Furniture & Fittings)
11.17. Pemeriksaan Akhir (Alam Sekitar)
11.18. Pemeriksaan Akhir (Kerja Luaran
Bangunan)
11.19. Pemeriksaan Akhir (Kerja Lanskap)
11.20. Senarai Kecacatan/Kerja-Kerja Kecil
Yang Tertangguh
Audit Penyeliaan Projek Reka & Bina
11.21 Pengemukaan Dokumen Perincian
Kerja Seni Bina
11.22 Sampel Borang Pemeriksaan Kerja
Reka & Bina Seni Bina
11.23 Pematuhan Spesifikasi Teknikal /
Inventori(Loose Furniture &
Fittings)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

JKR.PK(O).04-SKC.KL.1
JKR.PK(O).04-SKC.KL.2
JKR.PK(O).04-SKC.KL.3
JKR.PK(O).04-SKC.KL.4
JKR.PK(O).04-SKC.KL.5

JKR.PK(O).04.SKA.1
JKR.PK(O).04.SKA.2
JKR.PK(O).04.SKA.3
JKR.PK(O).04.SKA.4
JKR.PK(O).04.SKA.5
JKR.PK(O).04.SKA.6
JKR.PK(O).04.SKA.7
JKR.PK(O).04.SKA.8
JKR.PK(O).04.SKA.9
JKR.PK(O).04.SKA.10
JKR.PK(O).04.SKA.11
JKR.PK(O).04.SKA.12
JKR.PK(O).04.SKA.13
JKR.PK(O).04.SKA.14
JKR.PK(O).04.SKA.15
JKR.PK(O).04.SKA.16
JKR.PK(O).04.SKA.17
JKR.PK(O).04.SKA.18
JKR.PK(O).04.SKA.19
JKR.PK(O).04.SKA.20

JKR.PK(O).04.SRA.1
JKR.PK(O).04.SRA.2
JKR.PK(O).04.SRA.3

DOKUMEN TERKAWAL

m/s:4/5

SENARAI INDUK BORANG


PEMERIKSAAN PEMBINAAN

Bidang

12. MEKANIKAL

13. ELEKTRIKAL

[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011

Tajuk

No. Rujukan Dokumen

11.24 Semakan Projek


11.25 Pemeriksaan Akhir (Loose Furniture
& Fittings)
11.26 Pemeriksaan Akhir (Alam Sekitar)
11.27 Pemeriksaan Akhir (Kerja Luaran
Bangunan)
11.28 Pemeriksaan Akhir (Kerja Lanskap)
11.29 Dokumen Senarai Semakan Sijil
Perakuan Siap Kerja (CPC)
11.30 Senarai Kecacatan/Kerja-Kerja Kecil
Yang Tertangguh

JKR.PK(O).04.SRA.4
JKR.PK(O).04.SRA.5

Penyeliaan Projek Konvensional


12.1 Semakan Penyeliaan Kerja Mekanikal
12.2 Pemasangan Kerja Mekanikal
12.3 Semakan Pengujian & Pentauliahan
Kerja Mekanikal
12.4 Uji Saksi Pemasangan Kerja
Mekanikal
Penyeliaan Projek Konvensional
13.1 Kerja Awalan
Kerja Awalan Kontrak Elektrik
13.2 Penerimaan Bahan
Penerimaan Barangan
Ujian Alatan Di Kilang
13.3 Semasa Pemasangan (Standing
Supervision)
Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah
Pemasangan Elektrod Bumi
13.4 Pemeriksaan Pemasangan
Pendawaian/ Konduit/ Trunking
Bilik Suis/Mesin Elektrik
PSU/PSK/Papan Suis
Papan Agihan
Kelengkapan Elektrik
Sistem Perlindungan Kilat
13.5 Pengujian Pemasangan
Ujian-UjianElektrik
Ujian Komponen Elektrik
Ujian Fungsi Pemasangan Elektrik
13.6 Pentauliahan
Pentauliahan Pemasangan/Peralatan
Elektrik
Audit Penyeliaan Projek Reka & Bina
13.7 Kerja Awalan Kontrak Elektrik
13.8 Rekod Auditan Kerja Elektrik

JKR.PK(O).04.SRA.6
JKR.PK(O).04.SRA.7
JKR.PK(O).04.SRA.8
JKR.PK(O).04.SRA.9
JKR.PK(O).04.SRA.10

JKR.PK(O).04-SKM.1
JKR.PK(O).04-SKM.2
JKR.PK(O).04-SKM.3
JKR.PK(O).04-SKM.4

JKR.PK(O).04-SKE.1A
JKR.PK(O).04-SKE.2A
JKR.PK(O).04-SKE.2B

JKR.PK(O).04-SKE.3A
JKR.PK(O).04-SKE.3B
JKR.PK(O).04-SKE.4A
JKR.PK(O).04-SKE.4B
JKR.PK(O).04-SKE.4C
JKR.PK(O).04-SKE.4D
JKR.PK(O).04-SKE.4E
JKR.PK(O).04-SKE.4F
JKR.PK(O).04-SKE.5A
JKR.PK(O).04-SKE.5B
JKR.PK(O).04-SKE.5C
JKR.PK(O).04-SKE.6A

JKR.PK(O).04-SRE.1
JKR.PK(O).04-SRE.2

m/s : 5/5

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL