Anda di halaman 1dari 2

KARANGAN PASANG SIAP segenap empat penjuru dunia ini

tentang isu . (isu karangan).


AKTIVITI 1: MENTAFSIR SOALAN 2. Umum mengetahui bahawa
A PANDUAN MEMAHAMI SOALAN (isu). semakin hari semakin
KARANGAN RESPONS TERBUKA serius/ kritikal/ berkurangan/
Baca arahan dengan teliti meningkat/ membimbangkan.
Baca semua soalan 3. Seandainya kita terus leka dan
Pilih soalan berdasarkan memandang remeh terhadap isu ini
pengetahuan, pemahaman dan pasti ( kesan)
keupayaan 4. Persoalannya mengapakah
Kenal pasti isu, penyataan soalan hal/masalah/fenomena sedemikian
dan arah soalan berlaku?
5. Siapakah yang harus
B KONSEP MENTAFSIR SOALAN dipersalahkan? ..
KARANGAN (masukkan peribahasa yang sesuai.
Isu = Topik Cth tepuk dada Tanya selera)
dalam soalan 6. Tiada penyakit yang tiada
Ayat penyataan = Ayat isu penawarnya, maka langkah-langkah
yang konkrit, sistematik dan
Ayat tugasan= Ayat kehendak pragmatik harus dijalankan secara
soalan berterusan agar masalah ini boleh
dibasmi hingga ke akar umbi.
C CONTOH MENTAFSIR SOALAN
Kenal pasti dan lengkapkan jadual B.Perenggan Isi
jadual mentafsir soalan di bawah.
ISI PERTAMA
Contoh soalan: 1. Pada realitinya, memang tidak
Sejak akhir-akhir ini [masalah sosial dapat dinafikan bahawa.. ( ayat
dalam kalangan remaja] semakin tugasan). ialah..
meningkat dan membimbangkan (isi 1 / apa)
banyak pihak 2.Hal ini demikian kerana .
(huraian / mengapa)
Huraikan [langkah langkah untuk 3.Sekiranya dipraktikkan akan
mengatasi masalah ini.]
Isu Masalah sosial dalam (bagaimana/kesan)
kalangan remaja 4. Sebagai analoginya .
(masukkan contoh)
Penyata Sejak akhir akhir ini
5. Hal ini menyebabkan .
an masalah sosial dalam
(huraian contoh)
soalan kalangan remaja semakin
6. Persis kata peribahasa Melayu,
meningkat dan

membimbangkan banyak
7. Natijahnya,.. (kesimpulan kecil/
pihak
penutup isi)
Ayat Langkah langkah
tugasan mengatasi.
ISI KEDUA
1. Sesungguhnya . (ayat
tugasan).. ialah ( isi 2 / apa)
A. Perenggan Pendahuluan
2. Hal ini tercetus keran ..
1. Sedasawarsa ini sering meniti dari
(huraian isi/ mengapa)
bibir ke bibir umat manusia di
3. Daripada realiti ini dapat kita 5. Oleh hal yang sedemikian..
katakan bahawa (kesan jangka (huraiancontoh)
pendek). 6. Bak kata peribahasa atau
4. Contoh yang ketara yang paling ungkapan menarik jika
dekat dengan kita ialah. ada
(contoh).. 7. Tentulah ..(kesan
5. Justifikasinya.(huraian contoh) jangka panjang/kesimpulan kecil)

6. Bertepatanlah dengan kata ISI KELIMA
peribahasa bahawa(jika ada) 1. Namun demikian, suatu hakikat
yang tidak boleh dikesampingkan
7. Dengan keadaan sedemikian ialah
.. (kesan/kesimpulan kecil) (ayat tugasan).. ialah (isi 5/apa)
2. Buktinya ialah(huraian isi
/mengapa).
ISI KETIGA 3. Hal ini dilakukan kerana
(kesan jangka pendek)
1. Umum mengetahui bahawa ..
. (ayat tugasan ) yang 4.Tamsilnya
seterusnya ialah .. (isi 3/apa)
.. 5. Jelaslah bahawa.
2. Dalam konteks ini .. (huraian huraian contoh)
isi/mengapa)..
3 ..huraian (bagaimana).. 6. Persis kata
4.Misalnya.(contoh) mutiara..
.. 7. Nyatalah.(kesan
5. Oleh hal yang demikian jangka panjang/kesimpulan kecil)
(huraian contoh)
. c.Kesimpulan
6 . Fenomena ini dikatakan ..
(masukkan peribahasa jika ada) 1 Demi merealisasikan visi kudsi
7. Yang pasti ..(kesan jangka Wawasan 2020, marilah kita
panjang/kesimpulan kecil) bersama-sama ibarat ke bukit sama
didaki ke lurah sama dituruni
ISI KEEMPAT mengatasi / menyokong isu
1. Tidak dapat dinafikan dari _________ini.
perspektif yang lain..(ayat 2 Jika tidak kita akan *dipandang
tugasan)ialah (isi empat /apa) rendah/ dipandang tinggi oleh
negara lain.
2. Hal ini demikian kerana 3 Semoga kita akan dapat melahirkan
huraian isi/mengapa) masyarakat/ negara yang
3 . ..huraian / bagaimana .. cemerlang, gemilang dan terbilang.
. 4 Namun begitu bak kata peribahasa
4. Sebagaimana yang kita sedia tepuk dada tanya selera.
maklum,.(masukkan contoh)