Anda di halaman 1dari 4

LAM-PT-05-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

SEMESTER :2 TAHUN : 2017

Nama Pensyarah : ZULIANI BINTI KAMARUDDIN


Jabatan / Unit : JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
Kursus : Guru dan Cabaran Semasa
Kod Kursus : EDU 3093
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PISMP S8 BM/PJ/SJ

Kerangka Kerja Mingguan


Minggu / Jam
Topik / Tajuk Interaksi CATATAN
Tarikh Seminggu
Kuliah Tutorial

M1 Bab 1: Guru dan Perundangan


11 - 15 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993 4 jam 2 jam 2 jam
Jun Akta Pendidikan 1996
2017

Bab 1: Guru dan Perundangan


4 jam
M2 Akta OKU 2008 3 jam 1 jam
Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997
18-22 Jun
2017
M3
25-29 Jun CUTI HARI RAYA PUASA
2017
Bab 2: Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa
M4 Integrasi Nasional
2-6 Julai Pendemokrasian Pendidikan 4 jam 3 jam 1 jam
2017 Tonggak Pendidikan UNESCO

Bab 2: Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa


M5 Globalisasi dalam Pendidikan
9 13 Kepelbagaian Budaya
4 jam 3 jam 1 jam
Julai Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan
2017 Komunikasi

Bab 2: Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa


M6 Gejala Sosial
16-20 Julai Laporan Analisis berkaitan pencapaian pendidikan 4 jam 2 jam 2 jam
2017 negara
- Dalam Negara
- Antarabangsa

1
Julai 2014
LAM-PT-05-01

M7 Bab 3: Tekanan Emosi dalam Kalangan Murid 4 jam 3 jam 1 jam


23-27 Julai Tanda-tanda Awal Gangguan Emosi
2017 Langkah-langkah Menangani Gangguan Emosi

M8 Internship
30 Julai- 3
Ogos
2017
M9 Internship
6-10 Ogos
2017
M 10 Internship
13-17
Ogos
2017
M 11 Internship
20-24
Ogos 2017
M 12
27 - 31 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
Ogos 2017

Bab 3: Tekanan Emosi dalam Kalangan Murid


1 jam 1 jam
Hak Asasi Kanak-kanak
M 13

3-7
4 jam
September
2017 Bab 4: Tekanan Emosi dalam kalangan Guru
2 jam
Stress
Burn Out

Bab 4: Tekanan Emosi dalam kalangan Guru


1 jam 1 jam
M 14 Langkah-langkah Pengurusan Tekanan Emosi
10-14
4 jam
September
2017 Bab 5: Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan
1 jam 1 jam
Strategi Pengajaran Inovatif

Bab 5: Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan


M 15 Perkembangan Teknologi Pengajaran
17-21 Perkembangan Persekitaran Pembelajaran
September Reka Bentuk Resos
4 jam 2 jam 2 jam
2017

2
Julai 2014
LAM-PT-05-01
Bab 5: Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan
M 16 Reka Bentuk Pentaksiran dan penilaian 2 jam
24-28
September 4 jam
2017 Bab 6: Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pendidikan
Strategi Pengurusan Inovasi dan Perubahan 1 jam 1 jam
Adaptasi Pelbagai Inovasi dan Perubahan

M 17 Bab 6: Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pendidikan


1-5 4 jam 3 jam 1 jam
Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia
Oktober Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2017 Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia

M 18 Bab 6: Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pendidikan


8-12 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 1 jam 1 jam
Oktober
2017
JUMLAH 45 jam 30 jam 15 jam

M19

15-19 CUTI DEEPAVALI


Oktober
2017
M20
22-26
MINGGU ULANGKAJI
Oktober
2017
M20-M21
29
Oktober- 2 MINGGU ULANGKAJI
Nov
2017
M22-M24

5 Nov-23
MINGGU PEPERIKSAAN
Nov 2017

Catatan: Rancangan ini tertakluk pada pindaaan

Disediakan oleh: Disahkan oleh Ketua Jabatan:

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

____________________________________ _____________________________________

3
Julai 2014
LAM-PT-05-01
(Nama: ZULIANI BINTI KAMARUDDIN) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

4
Julai 2014