Anda di halaman 1dari 17

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

UNIT SAINS (FIZIK)

ENCIK LAU PEE CHOONG

SMK SUNGAI TIANG, 06750 PENDANG, KEDAH

TEMPAT : PPD KUALA MUDA YAN

TARIKH : 19 JUN 2014

1
1 PENDAHULUAN

Fizik merupakan salah satu cabang dalam bidang sains yang memainkan peranan penting
dalam proses ketamadunan manusia sejagat. Kita perlu berterima kasih di atas pengorbanan
tokoh-tokoh fizik yang telah banyak mengorbankan tenaga dan masa dalam usaha untuk
mencari penyelesaian dan penemuan satu-satu teori atau hukum fizik yang membawa kepada
keselesaan hidup manusia dan terbentuknya tamadun manusia yang membanggakan.

2 MASALAH UMUM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FIZIK DI


KALANGAN PELAJAR

Dalam mentaliti pelajar secara umum, fizik sering dianggap sebagai satu subjek yang sukar dan
subjek pembunuh kerana konsep-konsepnya yang abstrak, simbol-simbol yang pelik,
persamaan-persamaan matematik yang memeningkan dan sebagainya. Tanggpan negatif ini
sedikit sebanyak akan menjejaskan minat mereka terhadap subjek fizik. Malahan ada pelajar
yang akan meninggalkan aliran sains semata-mata kerana hendak mengelakkan subjek fizik
manakala sebahagian akan terus dengan TANPA HALUAN sehinggalah ke dewan
peperiksaan.

(a) Ketidak-sinambungan di antara konsep lama dan konsep baru menyebabkan berlakunya
kecelaruan sehingga konsep baru tidak dapat diasimilasikan ke dalam struktur kognitif
dengan secara berkesan

(b) Kewujudan miskonsepsi

(c) Kelemahan pelajar dalam matematik menyebabkan pelajar tidak pandai menganalisis
suatu permasalahan melalui rumus atau formula fizik (lemah kemahiran analitikal)

(d) Kesukaran dalam menerangkan sesuatu konsep fizik supaya dapat difahami sepenuhnya
oleh pelajar

(e) Pelajar tidak pandai mengolah jawapan yang dapat memenuhi selera peraturan
permarkahan

2
TAKSONOMI BLOOM

3 MISKONSEPSI

- PRA KONSEPSI

- KONSEPSI NAIF

- SAINS KANAK-KANAK

- KERANGKA ALTERNATIF

Dalam konteks KONSTRUKTIVISME, setiap individu dianggap berkemampuan membina


pengetahuan baru mengikut persepsi dan tafsiran sendiri berdasarkan pengetahuan sedia ada.
Namun begitu, ada kalanya pengetahuan baru yang dibina itu adalah salah dan bercanggah
dengan pengetahuan teori sebenar.

3
3.1 JENIS-JENIS MISKONSEPSI

 MISKONSEPSI BERDASARKAN FENOMENOLOGI

Menggunakan konsep yang salah untuk mentafsir sesuatu kejadian/peristiwa/fenomena.


Biasanya berdasarkan pemerhatian semata-mata.

 MISKONSEPSI BERDASARKAN KOSA KATA

Tafsiran berbeza yang berpunca daripada pengalaman yang terhad dalam pengertian
kosa kata/perbendaharaan mengikut konteks sendiri

CARTA ALIR AKOMODASI MISKONSEPSI

Pra -mula p&p

Ada
Remedi/Akomodasi
Miskonsepsi ?
melalui aktiviti
?
Ya
Tidak

Mula p&p / konsep baru

Peneguhan konsep baru


melalui aktiviti hands-
on/minds-on

p&p

tamat
4
CONTOH 1: MISKONSEPSI KOSA KATA CONTOH 4 : MISKONSEPSI
FENOMENOLOGI
Kebanyakan pelajar akan mengerti kosa
kata pecut mengikut konteks umum. Sebuah blok kayu 100 g diletakkan di dalam
Contohnya Sebuah kereta sedang air, blok kayu tersebut terapung di atas
memecut di jalan raya. Pecut ditafsirkan permukaan air. Sebuah blok besi 1 kg
sebagai bergerak. diletakkan di dalam air, blok besi tenggelam
ke dalam air. Blok kayu terapung kerana
ia lebih ringan manakala blok besi
tenggelam kerana ia lebih berat.
CONTOH 2 : MISKONSEPSI KOSA KATA

Dalam konteks umum, pengalaman


memberitahu pelajar bahawa unit dalam CONTOH 5 : MISKONSEPSI
menimbang sukat berat ialah kg. FENOMENOLOGI
Contohnya, berat badan Ali ialah 65 kg.
Dalam konteks saintifik, jisim membawa
pengertian yang berbeza dengan berat
kerana ia merujuk kepada kuantiti jirim
dalam suatu bahan dan SI unitnya ialah kg.
Oleh kerana penggunaan unit yang sama ,
maka telah menimbulkan kekeliruan di
kalangan pelajar sehinggakan terdapat
sesetengah pelajar mengerti jisim dan
berat sebagai konsep yang sama.

CONTOH 3 : MISKONSEPSI
FENOMENOLOGI & KOSA KATA

Angin kencang telah menerbangkan


bumbung rumah kerana kekuatan angin
telah melonggarkan paku-paku pada
kepingan zink dan seterusnya meniup Daya apungan di Rajah (a) >Daya
kepingan zink itu berterbangan . apungan di Rajah (b)

5
CONTOH 6 : MISKONSEPSI CONTOH 8 : MISKONSEPSI KOSA KATA

Sebuah pesawat sedang terbang


pada suatu altitud tertentu

F > R : Memecut ke kiri Panjang gelombang di Rajah (a) <


Panjang gelombang di Rajah (b)
R > F : Memecut ke kanan????

CONTOh 7 : MISKONSEPSI
FENOMENOLOGI CONTOH 9 : MISKONSEPSI

Bahan elemen pemanas adalah


Ketinggian pokok di Rajah (a) > Ketinggian berintangan lebih kecil supaya arus lebih
pokok di Rajah (b) besar

6
CONTOH 10 : MISKONSEPSI CONTOH 11 : MISKONSEPSI

bjek di kedudukan Y dalam


Halaju objek
Rajah(a)
(a) > halaju objek di kedudukan Y
dalam Rajah (b)

CONTOH 12 : MISKONSEPSI

KERANA AX > AY
Yang mana ialah motor?????

Yang mana ialah penjana arus???????

Tangan kiri Fleming????

Tangan kanan Fleming????

7
3.2 MEMBETULKAN MISKONSEPSI CONTOH 1 : KEMAHIRAN ANALITIKAL

- AKTIVITI MINDS-ON
- AKTIVITI HANDS-ON

Aktiviti minds-on merupakan aktiviti


berupa penerangan, pembuktian secara
teori, penghuraian, pemberian contoh-
contoh yang konkrit dan sebagainya
untuk membuktikan kesalahan
pengetahuan sedia ada/meyakinkan
pelajar tentang pengetahuan konsep
saintifik supaya dapat diasimilasikan ke
dalam struktur kognitif. Apa akan berlaku kepada pecutan troli di
Rajah (b)?

Aktiviti hands-on merupakan aktiviti


yang berupa eksperimen, aktiviti-aktiviti CONTOH 2 : KEMAHIRAN ANALITIKAL
makmal, demonstrasi dan sebagainya
untuk membuktikan kesalahan
pengetahuan sedia ada /meyakinkan
pelajar tentang pengetahuan konsep
saintifik supaya dapat diasimilasikan ke
dalam struktur kognitif.

Mekanisme pembetulan tersebut dikenali


sebagai akomodasi

4 KEMAHIRAN ANALITIKAL

KEBOLEHAN MEMBUAT KUPASAN


SECARA KUANTITATIF ATAU
KUALITATIF TERHADAP SESUATU
PERMASALAHAN BERBANTUKAN
Apa akan berlaku kepada d, jika spring
PENGETAHUAN TEORI, KONSEP
dalam Rajah (a) digantikan dengan
SAINTIFIK DAN RUMUS SAINTIFIK
spring baru yang sama panjang tetapi
dengan diameter dawai spring yang lebih
besar? Terangkan jawapan anda

8
CONTOH 3 : KEMAHIRAN ANALITIKAL CONTOH 5 : KEMAHIRAN ANALITIKAL

Apa akan berlaku kepada :

(i) jarak imej

Bandingkan ketumpatan cecair X dan (ii) saiz imej


ketumpatan cecair Y.
jika kanta cembung yang sedia ada di
Rajah (a) digantikan dengan sebuah
kanta cembung yang lebih tebal seperti
CONTOH 4 : KEMAHIRAN ANALITIKAL
di Rajah (b) .

CONTOH 6 : KEMAHIRAN ANALITIKAL

Apa akan berlaku kepada bacaan tolok


Bourdon selepas bola didedahkan
kepada matahari untuk beberapa jam?
Terangkan jawapan anda.

9
CONTOH 7 : KEMAHIRAN ANALITIKAL 5 MENGOLAH JAWAPAN YANG
MEMENUHI SELERA PERATURAN
Suhu awal minyak masak dan suhu awal air PERMARKAHAN
ialah 25 OC. Kedua-duanya dipanaskan
dengan kadar yang sama untuk selama 30 SENARIO PERMARKAHAN
minit dan masing-masing mencapai suhu
akhir seperti ditunjukkan dalam rajah di i. Jawapan ringkas, padat, tepat
bawah. [ Anggap tiada kehilangan haba ke ii. Markah penalti ke atas poin / fakta
persekitaran] yang kontradik
iii. Ejaan nama konsep/prinsip/hukum
Mengapa suhu akhir minyak lebih tinggi fizik WAJIB BETUL
daripada suhu akhir air selepas 30 minit? iv. Jawapan akhir untuk soalan kiraan
tidak boleh dibiarkan dalam bentuk
pecahan, perlu diperbetulkan
kepada sekurang-kurangnya 3 atau
4 angka bererti
v. Unit wajib betul
vi. Jawapan tidak boleh berunsurkan
spekulasi
vii. Bahagian C (Membuat keputusan,
buat pilihan) : Tidak boleh menjawab
dalam beberapa versi dengan
harapan versi jawapan yang betul
sahaja akan disemak
viii. Rangkai kata lebih kurang, lebih
sedikit dalam pembandingan/mana-
mana bahagian jawapan adalah
CONTOH 8 : KEMAHIRAN ANALITIKAL
dilarang sama sekali
ix. Jawapan kepada soalan Apakah
yang dimaksudkan dengan ..
mesti menjurus kepada maksud akar
umbi, BUKAN MENULIS
FORMULA
x. Calon boleh menjawab semua
soalan dalam Bahagian B dan
Bahagian C, markah tertinggi akan
diambilkira
xi. Semak secara bebas dalam
Bahagian B dan Bahagian C
xii. Boleh menggunakan simbol
bilangan lilitan gegelung sekunder, NS > matematik >, < untuk
bilangan lilitan gegelung primer, NP membanding kuantiti fizik dan
pengolahan jawapan
Mengapa transformer injak naik??????

10
KONFIGURASI ARAS KOGNITIF DAN KEMAHIRAN DALAM KERTAS 2 (B / C)

ARAS KOGNITF/KEMAHIRAN TABURAN MARKAH


PENGETAHUAN 1
MENGKONSEPSI DAN HUBUNGKAIT 4/5
APLIKASI 5
KEFAHAMAN 4
MENYELESAIKAN MASALAH 10

1.PENGETAHUAN

- Apakah yang dimaksudkan dengan .....................

- Nyatakan prinsip/hukum.

2.MENGKONSEPSI DAN HUBUNGKAIT

- Bandingkan ......................

- Hubungkaitkan ..................

- Deduksikan konsep fizik/prinsip fizik/hukum fizik

3.APLIKASI

-Hitungkan ........

(i) rintangan berkesan.......

(ii) jumlah arus

4.KEFAHAMAN

-Terangkan .....................

5. MENYELESAIKAN MASALAH

- Cadang dan terangkan modifikasi berdasarkan aspek-aspek berikut :

6. MEMBUAT KEPUTUSAN

Berdasarkan spesifikasi dalam jadual, terangkan kesesuaian dari aspek-aspek ...................


Pilih satu kaedah yang paling baik. Justifkasikan pilihan anda.

11
BIL KATA/RANGKAI KATA TINDAKAN YANG PERLU DIBUAT/CONTOH
ARAHAN
(a) Memberi pernyataan formal berkenaan maksud
sesuatu konsep atau kuantiti.
Apakah yang dimaksudkan (b) FORMULA DITOLAK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 dengan .
Nyatakan maksud bagi Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam
tentu pengewapan?
Apakah yang dimaksudkan dengan daya impuls?
Memberi nama kepada prinsip/hukum/fenomena/kejadian
yang berkenaan

2 Namakan (a) Namakan fenomena di atas.


(b) Namakan prinsip yang terlibat
(c) Namakan hukum yang terlibat
(d) Namakan konsep fizik yang berkenaan
Memberikan fakta tanpa memberi sebarang penjelasan

3 Nyatakan (a) Nyatakan faktor yang mempengaruhi inersia.


(b) Nyatakan prinsip keabadian momentum.
(c) Nyatakan Hukum Charles
4 Kelaskan Mengumpulkan maklumat yang diberi mengikut ciri-ciri
Kelasifikasikan. pengelasan yang berkenaan
Memberi kesamaan atau perbezaan di antara dua situasi
yang berkenaan.
5 Bandingkan
i. Kuantiti fizik (> , <, =)
ii. Kuantiti bukan fizik (guna ayat dan kata penghubung
tetapi)
iii. Jadual
Mengkehendaki calon menggunakan teori untuk memberi
maklumat secara terperinci atau alasan mengikut konteks
satu-satu soalan.
6 Terangkan/Jelaskan..
(a) Terangkan mengapa atelit lompat tinggi yang
mendarat di atas tilam yang lembut akan tidak
mengalami kecederaan.
Calon menggunakan pengetahuan teori untuk menyarankan
sesuatu idea.

7 Cadangkan (a) Cadangkan satu kaedah untuk mengelakkan pasu


bunga daripada pecah sewaktu dalam pengangkutan
jarak jauh.

12
BIL KATA/RANGKAI KATA TINDAKAN YANG PERLU
ARAHAN DIBUAT/CONTOH
Calon perlu menghasilkan jawapan
melalui hubungan logik di antara
8 Deduksikan.. maklumat yang diberi
Tuliskan deduksi Membuat
generalisasi/kesimpulan/menyimpu
lkan satu-satu konsep berdasarkan
pemerhatian
9 Justifikasikan Memberikan sebab-sebab berkenaan atas
Berikan alasan sesuatu pilihan yang dibuat
untuk..

Calon perlu menyatakan hubungan di


antara dua kuantiti fizik dalam bentuk :

i. Semakin bertambah ., semakin


bertambah ..
10 Hubungkaitkan .. ii. Semakin bertambah ., semakin
Tuliskan hubungan berkurang .
iii. Semakin berkurang ., semakin
bertambah ..
iv. Semakin berkurang ., semakin
bertambah .

Hubungkait juga boleh melibatkan


kuantiti bukan fizik :
- Spring-spring yang disusun secara
sesiri adalah lebih lembut
- Perintang-perintang yang disambug
secara selari menghasilkan rintangan
berkesan yang lebih kecil
Calon perlu menggunakan
Kira.. formula/anggapan /maklumat tertentu
11 Hitung untuk mendapatkan jawapan melalui
kiraan.

(i) Menulis formula/menyatakan


anggapan
(ii) Penggantian yang betul
(iii) Jawapan akhir dengan unit
yang betul

13
CONTOH 1 : Q9 SPM 2012

14
15
CONTOH 2 : Q11 SPM 2012

16
17