Anda di halaman 1dari 73

1

ISI KANDUNGAN
BAB KANDUNGAN MUKA
SURAT
1 PENYELESAIAN MASALAH SECARA INVENTIF
1.1 Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif Dan Inventif 4
1.1.1 Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif Dan Inventif 4-6
1.1.2 Menerangkan Proses Penyelesaian Masalah Bukan Inventif & Inventif 7-9
1.2 Analisis Fungsi 10
1.2.1 Membuat Hubung Kait Antara Produk Dengan Objek Dari Segi Fungsinya 10-11
1.2.2 Melukis Sistem Fungsi 11-12
1.2.3 Membina Model Fungsi Dengan Menggunakan Garisan Interaksi 12-14
1.3 Percanggahan Fizikal 14
1.3.1 Mengenal Pasti Dan Menganalisis Percanggahan Fizikal 14-15
1.3.2 Mencadangkan Pemilihan Prinsip Inventif 16-19
1.3.3 Menjustifikasikan Cadangan Perubahan Reka Bentuk Berdasarkan Pemilihan Prinsip
Inventif 20
1.3.4 Menghasilkan Lakaran Produk Berfokuskan Bahagian Yang Mempunyai Masalah Inventif 20

2 APLIKASI TEKNOLOGI
2.1 Teknologi Pembuatan 21
2.1.1 Mengenal Pasti Teknologi Pembuatan Produk 21
2.1.2 Menghuraikan Proses Pembuatan Produk Berdasarkan Teknologi Pembuatan
Konvensional Dengan Pembuatan Moden 22-23
2.1.3 Membanding Beza Teknologi Pembuatan Konvensional Dengan Pembuatan Moden
Dalam Proses Penghasilan Produk 23
2.1.4 Membuat Lakaran Model 3D Bermaklumat 24
2.1.5 Menganalisis Lakaran Model 3D 25
2.1.6 Membuat Acuan Model 3D 26-30
2.1.7 Membuat Model 3D Berdasarkan Proses Kerja 31-33
2.1.8 Membuat Kemasan Model 3D Menggunakan Konsep Electrostatic Dan Electroplating 34-35
2.1.9 Menilai Model 3D Yang Telah Dihasilkan 36
2.1.10 Menjana Idea Untuk Penghasilan Reka Bentuk Produk Yang Lebih Efisien 37
2.2 Reka Bentuk Mekanikal 38
2.2.1 Mengenal Pasti Komponen Mekanikal 38-42
2.2.2 Bagaimana Sistem Mekanikal Berfungsi Pada Produk Yang Dipilih? 42
2.2.3 Menghasilkan Lakaran 3D Reka Bentuk Gajet Yang Menggunakan Komponen Sistem
Mekanikal Yang Dipilih 43
2.2.4 Menganalisis Kesesuaian Komponen Yang Digunakan Untuk Membina Gajet 44
2.2.5 Membuat Rumusan Kekuatan Dan Kelemahan Komponen Sistem Mekanikal Produk
Yang Dipilih Untuk Membina Gajet 44
2.2.6 Membina Gajet Mekanikal Berfungsi 45-49
2.2.7 Cadangan Penambahbaikan Kepada Sistem Tersebut Oleh Murid 50-51
2.3 Reka Bentuk Elektrik 52
2.3.1 Elemen Sistem Elektrik Iaitu Sumber, Medium, Beban, Dan Kawalan 52-54
2.3.2 Menunjukkan Cara Reka Bentuk Litar Peralatan Elektrik 55-57
2.3.3 Membuat Pengiraan Parameter Elektrik Dalam Reka Bentuk Litar 58-59
2.3.4 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Litar Elektrik Yang Akan Dibuat 60-61
2.3.5 Menganalisis Elemen Sistem Elektrik Pada Gajet Yang Akan Dihasilkan 62-63
2.3.6 Membina Gajet Elektrik Berfungsi 64
2.3.7 Membuat Pengujian Dan Penilaian Kefungsian Gajet 65
2.3.8 Mencadang Penambahbaikan Ke Atas Reka Bentuk Gajet Yang Telah Dibina 66
2
2.4 Reka Bentuk Elektronik TBA
2.4.1 Menyatakan Maksud Mikropengawal (Microcontroller) Dan Mikropemproses
(Microprocessor)
2.4.2 Menjelaskan Bahagian-Bahagian Yang Terdapat Dalam Mikropengawal (Microcontroller)
2.4.3 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Litar Elektronik
2.4.4 Membina Litar Simulasi Yang Berfungsi Dengan Perisian Khas
2.4.5 Membuat Penyambungan Litar Input Dan Litar Output Kepada Mikropengawal
(Microprocessor)
2.4.6 Menulis Pengaturcaraan Mudah Berdasarkan Penyambungan Litar Input Dan Litar
Output
2.4.7 Membuat Pengujian Dan Penilaian Kefungsian Litar Elektronik
2.4.8 Mencadangkan Penambahbaikan Ke Atas Reka Bentuk Litar Elektronik
2.5 Reka Bentuk Akuaponik TBA
2.5.1 Maksud Akuaponik Dan Menerangkan Reka Bentuk Akuaponik
2.5.2 Kelebihan Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.3 Mengenal Pasti Komponen Akuaponik
2.5.4 Melakar Reka Bentuk Sistem Akuaponik Bermaklumat
2.5.5 Menganalisis Lakaran Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.6 Membina Model Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.7 Menilai Model Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.8 Mencadangkan Penambahbaikan Reka Bentuk Sistem Akuaponik Yang Lebih Efisien
2.6 Reka Bentuk Makanan TBA
2.6.1 Mentakrifkan Reka Bentuk Makanan
2.6.2 Menjelaskan Kepentingan Reka Bentuk Makanan
2.6.3 Mengaplikasikan Penggunaan Alatan Dan Perkakasan Dalam Proses Penyediaan Reka
Bentuk Makanan
2.6.4 Melakar Serta Menjustifikasikan Reka Bentuk Dan Pembungkusan Makanan
2.6.5 Menghasilkan Reka Bentuk Dan Pembungkusan Makanan
2.6.6 Menilai Reka Bentuk Makanan Yang Dihasilkan

3
• PENYELESAIAN MASALAH
BAB 1
SECARA INVENTIF
1.1 PENGENALPASTIAN MASALAH

Definisi @ maksud:

i. Inventif
Suatu penemuan produk yang benar-benar baharu hasil daripada kreativiti manusia.

ii. Penyelesaian masalah


Suatu proses kognitif di mana maklumat akan digunakan sebagai usaha untuk mencari jalan penyelesaian
sesuatu masalah.
B/Teks m/s 0-1

1.1.1 Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif Dan Inventif

Definisi @ maksud:

A. Masalah Bukan Inventif


Masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan
berlaku.

Mengenal Pasti Masalah Memperoleh


pengalaman
Bukan Inventif
baru.

Situasi Keperluan Melatih


Berhadapan
dalam pemikiran
kehidupan dengan
membuat menjadi semakin
seharian. pelbagai situasi.
keputusan. matang.

Alatan tidak Proses


Masalah
berfungsi penambahbaikan
dikenal pasti.
dengan baik. alatan.

Alatan dapat Tiada kesan


digunakan sampingan.
semula. B/Teks m/s 2-3

4
Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif Berdasarkan Situasi Gambar Di Bawah

Pisau tumpul untuk menyiang ikan.


Pisau diasah menjadi tajam. Masalah
dapat diselesaikan.

Ada kesan sampingan selepas


penambahbaikan?
Tiada kesan sampingan.

Penutup balang kuih yang tidak ketat


menyebabkan biskut menjadi lemau.
Penutup kuih ditambah baik dengan
gaya penutup ‘one-touch’..

Ada kesan sampingan selepas


penambahbaikan?
Tiada kesan sampingan.

Kerusi yang tinggi menyebabkan


masalah kepada orang tersebut untuk
duduk kerana kaki beliau tidak menjejak
lantai. Kerusi ditambah baik dengan
fungsi laras sendiri.

Ada kesan sampingan selepas


penambahbaikan?
Tiada kesan sampingan.
B/teks m/s 1-2

Beras yang di tanak dalam periuk dan di


atas dapur gas mengalami masalah nasi
cepat berkerak. Periuk ditambah baik
dengan menggunakan sumber teknologi
elektrik.

Ada kesan sampingan selepas


penambahbaikan?
Tiada kesan sampingan.
(KBAT)

5
B. Masalah Inventif
Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku.

Ada kesan sampingan selepas


penambahbaikan?
Ada kesan sampingan. Meja menjadi
berat untuk diangkat.

Meja tidak dapat menampung berat Kaki meja digantikan dengan kaki
beban. yang diperbuat daripada besi sebagai
penambahbaikan.

Ada kesan sampingan selepas


penambahbaikan?
Ada kesan sampingan. Meja menjadi
berat untuk diangkat & sukar untuk
dialihkan.

Tenaga dua lelaki diperlukan untuk Tenaga empat lelaki diperlukan


mengalihkan meja yang berkaki kayu untuk mengalihkan meja yang
sebelum penambahbaikan. berkaki besi selepas
penambahbaikan.

i. Apakah sektor yang banyak melaksanakan proses penyelesaian masalah secara inventif?
Sektor industri. Masalah lain yang timbul dalam industri akan diubah suai mengikut cadangan
penyelesaian masalah secara inventif.
B/Teks m/s 4

6
1.1.2 Menerangkan Proses Penyelesaian Masalah Bukan Inventif Dan Inventif

A. Masalah Bukan Inventif

i. Proses penyelesaian masalah bukan inventif dapat diterangkan melalui carta alir.

Aliran Kerja Proses Kerja


Mula.

1 1. Mengenal pasti masalah.

2. Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah.


2
3. Membuat pilihan.
3
4. Melaksanakan pilihan.
4
5. Menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak.
5
Selesai.

ii. Langkah ke berapakah yang perlu dirujuk sekiranya proses penyelesaian masalah masih belum selesai?
Langkah kedua yang perlu dirujuk semula dan jalan penyelesaian yang ada.
B/Teks m/s 5

KAEDAH TRIZ

Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah TRIZ?


Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Theory of Inventive Problem Solving).

Siapakah orang yang memperkenalkan Kaedah TRIZ?


Genrich Altshuller, seorang jurutera paten berbangsa Rusia.

Bagaimanakah Kaedah TRIZ ini tercetus?


Kaedah ini tercetus di mana genrich bersama-sama dengan rakannya telah menjalankan penyelidikan melalui
kajian paten dan penyelesaian masalah secara inventif.

Apakah faedah menggunakan kaedah TRIZ dalam proses penyelesaian masalah?


Melalui kaedah TRIZ ini, proses penyelesaian masalah boleh diulang semula untuk mendapatkan keputusan
yang terbaik.
B/Teks m/s 4-5

7
B. Masalah Inventif

i. Melalui kaedah penyelesaian masalah secara inventif, proses kerja dapat dilakukan seperti rajah di bawah;

Kaedah
penyelesaian
Masalah Penyelesaian
.
umum. umum.

Model
Model
penyelesaian.
masalah.

Analisis. Meringkaskan Penyelesaian


Masalah
masalah. khusus.
khusus.

Halangan
penyelesaian.

Penyelesaian Masalah Inventif

ii. Terdapat berapa banyak fasa dalam kaedah penyelesaian masalah inventif dan nyatakan kesemuanya dalam
ruangan jadual yang telah disediakan?
Empat (Analisis punca masalah, model masalah, kaedah penyelesaian, model penyelesaian).

Fasa Penerangan
Analisis punca masalah Analisis fungsi
Model masalah Percanggahan fizikal
Kaedah penyelesaian Pilihan kaedah penyelesaian
Model penyelesaian Kaedah penyelesaian spesifik

iii. Dalam fasa ke berapakah analisis fungsi dijalankan dalam kaedah penyelesaian masalah inventif dan
nyatakan nama fasa itu.
Fasa pertama (analisis punca masalah).

iv. Apakah nama fasa kedua dalam kaedah penyelesaian masalah inventif dan nyatakan konsep percanggahan
yang akan diguna pakai dalam fasa tersebut.
Fasa model masalah. Konsep yang digunakan adalah percanggahan fizikal.

v. Apakah nama fasa ketiga dalam kaedah penyelesaian masalah inventif dan juga nyatakan jenis kaedah
pemisahan yang akan diperkenalkan kepada murid.
Fasa kaedah penyelesaian. Dua jenis kaedah pemisahan yang akan digunakan iaitu pemisahan ruang dan
masa.

8
vi. Tulis jawapan dalam ruangan di bawah untuk menentukan kaedah pemisahan yang akan diguna pakai dalam
kaedah menyelesaikan masalah inventif.

Soalan Ya Tidak
Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? ? ?
Ya, pilih kaedah pemisahan ruang. Tidak, pilih kaedah pemisahan masa.

vii. Apakah nama fasa terakhir dalam kaedah penyelesaian masalah inventif dan juga nyatakan tujuh pilihan
prinsip inventif yang dibekalkan dalam setiap kaedah pemisahan yang telah dikenal pasti dengan menulis
jawapan pada ruangan jadual yang telah disediakan.
Fasa model penyelesaian.
B/Teks m/s 6-7

Pemisahan ruang Pemisahan masa


Pembahagian (Segmentation). Kedinamikan (Dynamization).
Pengekstrakan (Taking out / Extraction). Tindakan awal (Prelimenary action).
Kualiti setempat (Local quality). Tindakan berkala (Periodic action).
Penyarangan (Nested doll). Tindakan keterlaluan (Partial or excessive action).
Filem nipis dan cangkerang boleh lentur (Flexible Pengembangan terma (Thermal expansion).
shells and thin films).
Pengantara (Intermediary). Pembuangan dan pemulihan (Discarding and
recovering).
Tidak simetri (Asymmetry). Tindakan berterusan yang berfaedah (Continuity
of useful action).
B/Teks m/s 16-17

viii. Berpandukan rajah di bawah, jawab soalan-soalan dalam jadual yang telah disediakan.

Soalan Ya Tidak
Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? /
Kaedah penyelesaian Ruang.
pemisahan?
Kaedah penyelesaian cadangan Pengantara (Intermediary).
prinsip inventif?
B/Teks m/s 16-17 & KBAT

9
1.2 ANALISIS FUNGSI

Apakah TUJUAN analisis fungsi dijalankan dalam proses penyelesaian masalah inventif?
Membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk di mana apabila analisis fungsi dijalankan,
fungsi setiap komponen yang melengkapkan sesuatu produk akan dapat dinyatakan.

1.2.1 Membuat Hubung Kait Antara Produk Dengan Objek Dari Segi Fungsinya

Definisi @ maksud:

i. Sistem
Beberapa elemen (komponen dan fungsi komponen) yang berhubung kait antara satu dengan yang lain dan
saling mempengaruhi dalam sesuatu pembinaan produk agar produk tersebut berfungsi dengan sempurna.

ii. Produk
Sebuah sistem yang terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap.

iii. Fungsi
Tugas @ tindakan (action) yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran.

iv. Objek
Menerima kesan daripada fungsi objek @ penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk).

Nyatakan komponen & fungsi komponen Nyatakan komponen & fungsi komponen
yang terlibat pada gambar rajah rak kasut terlibat pada gambar rajah kerusi pejabat

Komponen Fungsi komponen Komponen Fungsi komponen


Kayu beroti. Memegang. Kaki kerusi. Memegang.
Paku. Memegang. Skru. Memegang.
Skru. Memegang. Kerangka kerusi. Memegang.
Penyandar kerusi. Memegang.
Tempat duduk. Memegang.

B/Teks m/s 8-9

10
Produk Fungsi
Objek (Penerima kesan)
(Sistem)

Menjalankan fungsi. Parameter yang berubah disebabkan


tindakan yang dijalankan.
Hubung Kait Antara Produk Dengan Objek Dari Segi Fungsinya

Produk (Sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima Kesan)


Meja Memegang. Buku.
Cawan Memegang. Air.
Klip Memegang. Kertas.
Kereta Mengangkut. Manusia.
Contoh Beberapa Produk, Fungsi & Objek
B/Teks m/s 9

1.2.2 Melukis Sistem Fungsi

Apakah FUNGSI komponen pada sebuah sistem produk?


Melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk untuk merubah objek sasaran.

i. Nyatakan sistem fungsi dan objek bagi sebuah produk meja di atas.
Produk (Sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima Kesan)
Meja Memegang. Buku.

ii. Nyatakan komponen-komponen terlibat serta fungsinya bagi sebuah produk meja di atas.
Komponen Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima Kesan)
Muka meja Memegang. Buku.
Kaki meja Memegang. Muka meja.
Skru Memegang. Kaki meja / muka meja.
Lantai Memegang. Kaki meja.

11
iii. Apakah yang dimaksudkan dengan SUPERSISTEM dalam sistem fungsi bagi sebuah produk meja di atas.
Faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya dan kelembapan.

iv. Lengkapkan LUKISAN MODEL FUNGSI bagi sebuah produk meja di atas.
Memegang. Memegang. Memegang.
Lantai. Kaki meja. Muka meja.
Buku.

Memegang. Memegang.

Skru.
(MENGANDAIKAN Setiap Fungsi Komponen Meja Berada Dalam Keadaan Yang Baik & Cekap)
B/Teks m/s 10

1.2.3 Membina Model Fungsi Dengan Menggunakan Garisan Interaksi

Apakah KEGUNAAN garisan interaksi dalam sesebuah model fungsi yang dibina.
Mengenal pasti punca masalah.

i. Lukiskan simbol dan maksud garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah dalam
model fungsi yang dibina.
Bil. Simbol Maksud
1 Berguna (normal)
2 Berguna tetapi tidak mencukupi
3 Berguna tetapi berlebihan
4 Bermasalah (harmful)

ii. Simbol yang bernombor berapa yang menunjukkan masalah fungsi bagi sesuatu komponen.
2, 3 dan 4.

iii. Apakah yang anda faham dengan model fungsi dan jelaskan.
Menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem.

Memegang. Kaki Memegang. Muka Memegang.


Lantai. meja. Buku.
meja.

Memegang. Memegang.

Kelembapan. Skru.

Meja Tidak Stabil Model Fungsi Bagi Sebuah Meja Yang Bermasalah
B/Teks m/s 11

12
A. Masalah Fungsi & Punca Masalah

i. Bagaimanakah masalah dapat dikenal pasti dalam kaedah penyelesaian masalah secara inventif?
Melalui analisis fungsi komponen produk di mana melalui kaedah ini, masalah dapat dikesan dan
mudah mencari alternatif penyelesaian.

ii. Terdapat berapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah dalam kaedah penyelesaian
masalah secara inventif dan nyatakan kesemua langkah itu.
Ada dua langkah. Pertama adalah mengenal pasti masalah pada model fungsi. Kedua adalah mengenal
pasti masalah pada komponen yang terlibat.

Memegang. Kaki Memegang. Muka Memegang.


Lantai. meja. Buku.
meja.

Memegang. Memegang.

Kelembapan. Skru.

Meja Bergoyang & Tidak Stabil Mengenal Pasti Punca Masalah Pada Model Fungsi Sebuah Meja Bermasalah
B/Teks m/s 12

B. Analisis Berantai Punca & Kesan

Apakah TUJUAN membuat analisis berantai punca dan kesan dalam kaedah penyelesaian secara inventif.
Untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah di mana analisis ini
dijalankan dengan cara bertanyakan soalan beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan dan soalan
akan terhenti ditanya sebaik sahaja apabila jawapan diperolehi.

i. Nyatakan jenis dan contoh halangan melalui soalan yang ditanya beberapa kali sehingga punca masalah
dapat dikesan.

Jenis halangan Contoh halangan


Semula jadi. Panas, hujan, kelembapan.
Sains dan fizik. Momentum, graviti.
Sifat asas objek. Kebolehan manusia.

ii. Dalam mencari punca dan kesan bagi kaedah penyelesaian secara inventif, nyatakan DUA faktor
penentunya.
Objek dan parameter.

13
Meja tidak stabil.

Muka meja tidak stabil. Kaki meja tidak stabil.

Skru muka meja longgar. Skru kaki meja longgar.

Skru berkarat

Kelembapan.

Meja Tidak Stabil Analisis Kesan & Akibat B/Teks m/s 12-13

1.3 PERCANGGAHAN FIZIKAL

1.3.1 Mengenal Pasti Dan Menganalisis Percanggahan Fizikal

i. Apakah yang DIMAKSUDKAN dengan mengenal pasti percanggahan fizikal.


Keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam suatu objek. Sebagai contoh
fizikal yang besar berlawanan dengan fizikal yang kecil.

ii. Mengapakah percanggahan fizikal perlu DIANALISIS.


Untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai.

iii. Nyatakan DUA kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang akan digunakan oleh murid.
Kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa.

iv. Nyatakan parameter dan percanggahan fizikal yang terdapat pada sebuah meja.

Parameter Percanggahan Fizikal


Saiz Besar – kecil
Beban Berat – ringan
Ketinggian Tinggi – rendah

v. Apakah KEGUNAAN Penentuan Kaedah Penyelesaian Masalah Inventif Secara Pemisahan.


Untuk menentukan pilihan sama ada kaedah pemisahan ruang atau kaedah pemisahan masa.
B/Teks m/s 14-15

14
Contoh Percanggahan Contoh Situasi Soalan Penentuan Kaedah Jenis Kaedah
Objek Fizikal Pemisahan RUANG@MASA Pemisahan
RUANG@MASA

Adakah kerusi perlu tinggi dan


Kerusi perlu TINGGI untuk rendah pada masa yang sama?
Kerusi Tinggi lawan rendah murid yang tinggi DAN perlu Masa.
RENDAH untuk murid yang Jawapan: TIDAK kerana
rendah. terdapat murid yang berlainan
ketinggian di dalam kelas.

Adakah khemah perlu besar


dan kecil pada masa yang
Khemah perlu BESAR semasa sama?
Khemah Besar lawan kecil digunakan DAN perlu KECIL Masa.
semasa disimpan. Jawapan: TIDAK kerana
khemah digunakan dan
disimpan pada masa yang
berlainan.

Contoh Pemilihan Kaedah Pemisahan Ruang @ Masa

Soalan Ya Tidak
Adakah percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama? ? ?
Ya, pilih kaedah pemisahan ruang. Tidak, pilih kaedah pemisahan masa.

Kesimpulan Daripada Jadual Contoh Pemilihan Kaedah Pemisahan Ruang @ Masa

vi. Setelah percanggahan fizikal telah dikenal pasti dan ditentukan, apakah langkah seterusnya yang perlu
dijalankan untuk menyelesaikan masalah percanggahan fizikal tersebut.
Langkah seterusnya adalah pemilihan prinsip inventif yang bersesuaian dipilih untuk menyelesaikan
masalah percanggahan fizikal.
B/Teks m/s 14-15

15
1.3.2 Mencadangkan Pemilihan Prinsip Inventif

Pembahagian
(Segmentation)

Pengekstrakan
Tidak Simetri
(Taking Out /
(Asymmetry)
Extraction)

Prinsip Inventif
Bagi Kaedah
PEMISAHAN
RUANG
Kualiti
Pengantara
Setempat
(Intermediary)
(Local Quality)

Filem Nipis &


Cangkerang
Penyarangan
Boleh Lentur
(Nested Doll)
(Flexible Shells
& Thin Films)

16
Cadangan Prinsip Inventif Penerangan Konsep Contoh
a) Membahagikan objek kepada beberapa Perabot yang dijual menggunakan
bahagian kecil. konsep Do It Yourself (DIY).
Pembahagian b) Menjadikan objek mudah dileraikan.
(Segmentation) c) Meningkatkan darjah kebolehbahagian.
d) Perubahan ke peringkat lebih kecil.

a) Memisahkan atau mengeluarkan bahagian Pemisahan unit pendingin hawa di


yang mendatangkan gangguan daripada dalam dan di luar bangunan
Pengekstrakan objek. supaya bunyi bising dan haba
(Taking Out/Extraction) panas dapat diasingkan.

a) Mengubah struktur objek dan pengaruh Bekas menyimpan makanan


luaran daripada seragam menjadi tidak pelbagai petak berbeza dan
Kualiti Setempat seragam. pelbagai fungsi.
(Local Quality) b) Menjadikan setiap bahagian objek memenuhi
fungsi berbeza yang berguna.

a) Meletakkan atau memasukkan satu objek ke Antena radio yang boleh


dalam satu objek yang sama tetapi berlainan dipanjangkan dan dipendekkan.
Penyarangan saiz.
(Nested Doll)

a) Membalut, melapik atau membungkus objek Pelindung cahaya cermin kereta.


Filem Nipis & Cangkerang menggunakan lapisan filem nipis dan
Boleh Lentur cangkerang boleh lentur.
(Flexible Shells & Thin
Films)

a) Mengadakan bahagian baharu antara dua Sarung tangan ketuhar menjadi


objek. pengatara antara tangan dengan
Pengantara b) Menggunakan objek atau proses pengantara. objek panas.
(Intermediary) c) Mencantumkan dua objek secara sementara.

a) Mengubah bentuk satu objek daripada Menukar bentuk bulat jam dinding
simetri menjadi tidak simetri. ke bentuk tidak sekata.
Tidak Simetri
(Asymmetry)

Prinsip Inventif Bagi Kaedah PEMISAHAN RUANG B/Teks m/s 16

17
Kedinamikan
(Dynamization)

Tindakan
Berterusan Tindakan Awal
yang Berfaedah (Prelimenary
(Continuity of Action)
Useful Action)

Prinsip Inventif
Bagi Kaedah
PEMISAHAN
Pembuangan & MASA Tindakan
Pemulihan Berkala
(Discarding & (Periodic
Recovering) Action)

Tindakan
Pengembangan
Keterlaluan
Terma
(Partial or
(Thermal
Excessive
Expansion)
Action)

18
Cadangan Prinsip Inventif Penerangan Konsep Contoh
a) Memecahkan satu objek kepada bahagian a) Meja makan berempat boleh
kecil yang boleh bergerak. dibesarkan menjadi meja
Kedinamikan b) Mengubah sesuatu bahagian objek daripada makan berlapan.
(Dynamization) tidak bergerak kepada bahagian yang b) Stereng kereta yang boleh
bergerak, dan sebaliknya. diubah ketinggiannya.

a) Melakukan tindakan awal untuk mengawal a) Beg udara di dalam kereta


risiko. untuk mengurangkan risiko
Tindakan Awal kecederaan ketika kemalangan.
(Prelimenary Action)

a) Menukar tindakan berterusan kepada a) Lampu jalan menyala berkala


tindakan berkala. mengikut waktu siang dan
Tindakan Berkala malam.
(Periodic Action)

a) Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan a) Proses menabur serbuk gula di
yang sama tetapi secara berlebihan atau atas donut untuk
Tindakan Keterlaluan berkurangan agar dapat memudahkan mengurangkan atau
(Partial Or Excessive penyelesaian. menambahkan kemanisan.
Action)

a) Menggunakan prinsip terma (pengembangan a) Pemutus litar yang


atau pengecutan) terhadap sesuatu bahan. menggunakan prinsip terma
Pengembangan Terma pemula lampu pendarfluor.
(Thermal Expansion)

a) Membuang bahagian yang telah menjalankan a) Kapsul ubat yang boleh larut.
fungsinya.
Pembuangan & Pemulihan
(Discarding & Recovering)

a) Menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. a) Jana kuasa elektrik, mesin


Tindakan Berterusan Yang pelelas.
Berfaedah
(Continuity Of Useful
Action)

Prinsip Inventif Bagi Kaedah PEMISAHAN MASA B/Teks m/s 17

19
1.3.3 Menjustifikasikan Cadangan Perubahan Reka Bentuk Berdasarkan Pemilihan Prinsip Inventif

i. Cadangan perubahan reka bentuk ditentukan berdasarkan kaedah penyelesaian masalah inventif secara
pemisahan.

Contoh Percanggahan Contoh Situasi Soalan Penentuan Kaedah Jenis Kaedah


Objek Fizikal Pemisahan RUANG@MASA Pemisahan
RUANG@MASA
Meja perlu berat untuk Adakah meja perlu berat dan Masa.
menampung beban ringan pada masa yang sama?
yang banyak dan perlu
ringan untuk mudah Jawapan: Tidak kerana meja
Meja Berat lawan ringan dialihkan. digunakan untuk menampung
beban dan dialihkan pada
masa yang berlainan.

ii. Nyatakan prinsip inventif yang dipilih serta cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan jawapan bagi kaedah
penyelesaian masalah inventif secara pemisahan dalam jadual di atas.

Prinsip Inventif Yang Dipilih Cadangan Perubahan Reka Bentuk


A – Kaki meja jenis boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka
meja yang menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang buka.
Kedinamikan
(Dynamization) B – Memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan.

B/Teks m/s 18

1.3.4 Menghasilkan Lakaran Produk Berfokuskan Bahagian Yang Mempunyai Masalah Inventif

i. LAKARKAN DUA lakaran produk pada bahagian yang mempunyai masalah inventif seperti yang telah dinyatakan
dalam jadual cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan prinsip inventif yang telah dipilih di 1.3.3(ii) di atas.

B/Teks m/s 19

20
BAB 2 • APLIKASI TEKNOLOGI
2.1 • TEKNOLOGI PEMBUATAN
2.1.1 Mengenal Pasti Teknologi Pembuatan Produk

i. Jelaskan DEFINSI @ MAKSUD teknologi pembuatan produk.


Satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin.

ii. Jelaskan DEFINSI @ MAKSUD teknologi pembuatan produk (The Association Of Manufacturing Technology).
Proses menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi pemesinan dan peralatan.

iii. Nyatakan contoh produk kegunaan peribadi serta produk keluaran industri yang terhasil daripada teknologi
pembuatan.
Contoh produk kegunaan peribadi – berus gigi, kasut, baju, cawan.
Contoh produk keluaran industri – jentera berat, mesin-mesin berteknologi tinggi.

iv. Nyatakan dua kaedah dalam teknologi pembuatan produk beserta huraian pada ruangan di bawah.
Teknologi Pembuatan Produk
Kaedah Konvensional Kaedah Moden

Menggunakan teknologi yang asas dan biasanya Pembuatan produk menggunakan kaedah moden
dikendalikan oleh individu dengan menggunakan dapat menjimatkan masa, kos dan bahan.
tangan. Kemahiran individu amat diperlukan dalam Penggunaan mesin menggantikan penggunaan alatan
penghasilan produk, juga menggunakan peralatan- tangan. Pembinaan produk akan menjadi lebih cepat
peralatan asas seperti tukul, pahat, gergaji tangan dan dan tepat tanpa membazirkan tenaga dan masa.
sebagainya. Jenis produk yang dihasilkan terhad dan Pada masa yang sama, individu dapat menjalankan
memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. banyak tugas (multitasking) yang berlainan.

B/Teks m/s 25
21
2.1.2 Menghuraikan Proses Pembuatan Produk Berdasarkan Teknologi Pembuatan Konvensional Dengan Pembuatan
Moden

i. Berdasarkan kefahaman anda, huraikan apakah yang dimaksudkan dengan proses pembuatan produk.
Satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan
produk siap di mana pelbagai peringkat pembinaan perlu dilalui oleh bahan tersebut seperti pemotongan,
pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan kemasan sebelum sesuatu produk boleh digunakan.

Perancangan

Kaji Selidik

Lakaran/Lukisan

Model
Mock-up

Penilaian/Pengujian

Pembinaan Produk

Kaedah Moden
Kaedah Konvensional

Carta Alir Dalam Proses Pembuatan

Memotong Bahan Dengan Kaedah Konvensional Memotong Bahan Dengan Kaedah Moden
B/Teks m/s 26

22
A. Proses Pembuatan Menggunakan Kaedah Konvensional

i. Dalam kaedah ini, apakah sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan peralatan.
Sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan peralatan adalah tangan.

ii. Dalam proses pembuatan secara kaedah konvensional, adakah MESIN BERMOTOR boleh digunakan.
Mesin yang bermotor tidak digunakan.

iii. Nyatakan EMPAT contoh lain kaedah pembuatan secara konvensional.


Memutar skru menggunakan pemutar skru.
Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu.
Memotong kayu menggunakan gergaji tangan atau gergaji puting.
Mengecat menggunakan berus cat.

B. Proses Pembuatan Menggunakan Kaedah Moden

i. Dalam kaedah ini, apakah sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin.
Sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin adalah tenaga elektrik.

ii. Nyatakan EMPAT contoh lain kaedah pembuatan secara moden.


Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar.
Melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas.
Memotong kayu menggunakan mesin gergaji.
Mengecat menggunakan mesin penyembur cat.

2.1.3 Membanding Beza Teknologi Pembuatan Konvensional Dengan Pembuatan Moden Dalam Proses Penghasilan
Produk

i. Apakah ASPEK yang dilihat dalam perbezaan jadual banding beza teknologi pembuatan konvensional dengan
pembuatan moden.

Masa Hasil Kos Tenaga kerja Kuantiti Kualiti Estetika

ii. Apakah KEGUNAAN jadual banding beza.


Untuk melihat perbezaan yang terdapat dalam penggunaan kaedah konvensional dan kaedah moden semasa
proses pembuatan sesuatu produk.

iii. Lengkapkan jadual banding beza proses pembuatan konvensional dan moden.
Aspek Kaedah Konvensional Kaedah Moden
Masa Lama untuk disiapkan. Dapat disiapkan dengan cepat.
Hasil Bentuk yang tidak seragam. Bentuk seragam antara satu dengan yang lain.
Kos Kos pembuatan yang tinggi. Kos rendah untuk pengeluaran berskala besar.
Tenaga kerja Kemahiran mereka bentuk tinggi. Memerlukan pengendali mesin yang mahir.
Kuantiti Kuantiti pengeluaran yang terhad. Kuantiti pengeluaran yang banyak.
Kualiti Tiada piawai tertentu. Mempunyai piawai yang ditetapkan.
Estetika Nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika yang terhad.
B/Teks m/s 27-28

23
2.1.4 Membuat Lakaran Model 3D Bermaklumat

i. Apakah TUJUAN lakaran model tiga dimensi (3D) dihasilkan.


Untuk menvisualkan idea daripada pereka bentuk.

ii. Senaraikan maklumat yang perlu dinyatakan dalam lakaran 3D sesuatu produk.
Maklumat penting seperti bahan, saiz, warna dan lain-lain.

iii. Reka bentuk sesuatu produk dalam lakaran 3D boleh dimanipulasi melalui dua cara iaitu:
Bentuk alam semula jadi dan bentuk geometri.

iv. Lakarkan beberapa lakaran idea model 3D bermaklumat jenis bentuk TOPI KELEDAR @ (HELMET) di bawah.

LAKARAN 1 LAKARAN 2

LAKARAN 3 LAKARAN AKHIR DENGAN PENAMBAHBAIKAN

B/Teks m/s 29 & KBAT


24
2.1.5 Menganalisis Lakaran Model 3D

i. Nyatakan KEPENTINGAN analisis dilakukan ke atas lakaran model 3D (lakaran akhir) sesuatu produk.
Untuk mencari kecacatan sekiranya ada dan melakukan penambahbaikan bagi mendapatkan hasil seperti
yang dikehendaki.

ii. Senaraikan aspek yang perlu diberi perhatian semasa menganalisis lakaran model 3D.
Bil. Aspek Ya Tidak Catatan
Rupa bentuk
helmet menepati
kehendak dan
1 Adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief? / citarasa pengguna
serta memenuhi
kriteria pembinaan
produk.
Bahan yang
diperbuat
daripada plastik
2 Adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan / dan cermin yang
produk? tahan haba, tidak
mudah pecah dan
tahan lasak.
Warna yang
digunakan adalah
warna terang,
3 Apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian / solid, dan
pelanggan? memantulkan
cahaya pada
waktu malam.
Saiz mengikut
standard universal
dan sesuai dipakai
4 Adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? / untuk semua
penunggang.

Tekstur helmet
yang digunakan
luaran adalah kilat
5 Adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi / dan licin serta di
fungsi penggunaan produk? dalam adalah
lembut dan sesuai
untuk kepala.
Rupa bentuk
helmet menutupi
6 Adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap / keseluruhan
pengguna? kepala memberi
keselamatan
kepada kepala.
Keputusan
B/Teks m/s 30

25
2.1.6 Membuat Acuan Model 3D

Tuangan
(Casting)

Sambungan Acuan
(Joining) (Moulding)

Kaedah Pembuatan
Produk

Pemesinan Pembentukan
(Machining) (Forming)

B/Teks m/s 31

26
• Proses membentuk sesuatu produk • Rongga yang terdapat pada acuan
atau sebahagian melalui proses menyerupai bentuk produk sebenar.
peleburan dan menuangnya di dalam Bahan dimasukkan ke dalam acuan
acuan yang telah disediakan. sama ada melalui tuangan atau injection
moulding dan dibiarkan mengeras.

Tuangan Acuan
(Casting) (Moulding)

• Proses mengubah bentuk sesuatu bahan • Proses membuang sesuatu bahagian


menjadi bentuk lain yang boleh daripada bahan supaya menjadi bentuk
digunakan untuk membina satu produk. yang dikehendaki.

Pembentukan Pemesinan
(Forming) (Machining)

• Bahagian atau komponen yang dihasilkan


melalui proses sebelumnya disambungkan
supaya menjadi satu produk baharu yang
boleh berfungsi.

Sambungan
(Joining)

B/Teks m/s 31
27
A. Model

APAKAH MAKSUD MODEL


Satu objek seakan-akan menyerupai reka bentuk produk.

Model Statik
Model yang dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk. Tiada bahagian
yang boleh digerakkan. Penilaian dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz, dan
pembuatan proses.

Model Berfungsi
Model yang dihasilkan untuk melihat kefungsian beberapa bahagian pada produk. Pereka
bentuk juga dapat menilai kefungsian dari segi pergerakan, kesesuaian cantuman, dan jenis
bahan yang digunakan.

B. Proses Menghasilkan Acuan Model 3D

Menghasilkan model awal 3D. Membuat acuan. Tuangan.

Carta Proses Menghasilkan Komponen Menggunakan Kaedah Tuangan


B/Teks m/s 32

28
Menghasilkan Model Awal 3D
i. Apakah DEFINISI @ MAKSUD model awal 3D.
Model awal yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan.

ii. Nyatakan BAHAN yang boleh digunakan untuk menghasilkan model awal 3D.
Biasanya, bahan seperti lilin, tanah liat, kayu dan plastik digunakan sebagai model awal 3D.

iii. Apakah KAEDAH TERKINI dalam menghasilkan model awal 3D dan jelaskan 3 KELEBIHAN menggunakan kaedah
tersebut.
Kaedah terkini adalah dengan menggunakan mesin pencetak 3D. Tiga kelebihan kaedah ini adalah;
Lebih mudah untuk menghasilkan model awal 3D.
Lebih tepat untuk menghasilkan model awal 3D.
Mengambil masa yang lebih singkat untuk menghasilkan model awal 3D.

Model awal 3D yang dihasilkan menggunakan lilin. Model awal 3D yang dihasilkan menggunakan mesin pencetak 3D.

Membuat Acuan
i. Apakah DEFINISI @ MAKSUD acuan.
Bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk.

ii. Nyatakan BAHAN yang boleh digunakan untuk menghasilkan acuan.


Pasir, tanah liat, plaster of paris, botol, kulit kerang, kayu, zink, dan simen.

Plaster of paris. Pasir.


B/Teks m/s 32-33

29
Tuangan
Tuangan panas. Tuangan sejuk.

Tuangan panas ialah satu teknik tuangan yang Tuangan sejuk dilakukan dengan menggunakan bahan-
menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. bahan seperti plaster of paris dan resin epoxy. Kaedah
Contoh bahan tuangan adalah seperti plastik, timah, ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan
tembaga dan besi keluli. tuangan.

Proses Menghasilkan Acuan Menggunakan Plaster Of Paris

Sediakan plaster of Campurkan dengan air sehingga Letakkan di dalam


paris. menjadi pes. bekas.

Sapukan lapisan Celupkan separuh bahagian Biarkan sehingga


minyak pada model model awal 3D ke bahagian dalam kering.
awal 3D. pes plaster of paris.

Ulang langkah satu hingga Tanggalkan model awal 3D Bersihkan acuan yang
langkah enam. dengan berhati-hati. terbentuk.

B/Teks m/s 33

30
2.1.7 Membuat Model 3D Berdasarkan Proses Kerja

Acuan. Pen 3D.

Tuangan. Pencetak 3D.

B/Teks m/s 34

31
A. Penggunaan Acuan & Tuangan

i. Selain plaster of paris, apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk membuat model 3D dengan kaedah
acuan dan tuangan.
Campuran epoxy resin dan epoxy hardener, getah dan plastik.

Proses Tuangan Menggunakan Epoxy Resin & Epoxy Hardener

Sediakan sukatan epoxy resin dan epoxy


hardener dengan nisbah 50:50 dan tuang
epoxy resin ke dalam bekas mengikut
Sediakan epoxy sukatan.
Sediakan resin dan epoxy
acuan. hardener.

Kemudian, tuang pula epoxy hardener ke


dalam bekas.

Kacau campuran kedua-dua bahan


sehingga sebati.

Tuangkan campuran bahan itu ke dalam


acuan.

Gunakan sarung tangan getah apabila mengendalikan epoxy


resin dan epoxy hardener kerana sifat kimia bahan ini sangat
merengsakan dan menghakis.

Biarkan bahan tersebut mengeras dan keluarkan hasil


tuangan daripada acuan.

B/Teks m/s 34

32
B. Penggunaan Pen 3D

i. Apakah KEPENTINGAN menggunakan pen 3D dalam membuat model.


Dapat menghasilkan model 3D sama seperti pencetak 3D.

ii. Adakah pen ini menggunakan sumber bekalan kuasa & terangkan kenapa.
Ya, pen 3D menggunakan sumber bekalan kuasa elektrik. Pen ini menggunakan haba untuk mencairkan
bahan mencetak seperti acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polylactic acid (PLA) dan thermal
polyurethane (TPU). Bahan mencetak ini menjadi cair apabila dipanaskan dan keluar melalui hujung pen
3D.

Langkah-Langkah Pemasangan Pen 3D

Sambungkan pen 3D kepada


Panaskan elemen
sumber kuasa elektrik.
Pilih bahan mencetak. pemanas pada pen.

Uji bahan
Masukkan bahan mencetak
mencetak pada dengan
pen. menekan butang
penyalur bahan
mencetak.

Langkah-Langkah Melukis Model Dengan Menggunakan Pen 3D

Lakaran produk mesti dihasilkan sebagai panduan pembinaan model 3D.

Lakarkan model 3D dengan berpandukan lakaran yang telah dihasilkan.

Mulakan lakaran bahagian dasar atau tapak sehingga menjadi sebuah model siap.
Biarkan seketika sehingga model 3D itu menyejuk.

B/Teks m/s 35
33
2.1.8 Membuat Kemasan Model 3D Menggunakan Konsep Electrostatic Dan Electroplating

Menambah nilai estetik pada


Dapat melindungi permukaan
produk dengan memberikan
produk daripada calar dan TUJUAN KEMASAN
kesan warna yang cantik dan
karat akibat daripada tindak PADA PRODUK
tekstur permukaan yang
balas udara dan air.
menarik.

i. Nyatakan kaedah-kaedah kemasan pada produk beserta bahan binaan yang digunakan.
Kaedah Kemasan Bahan Binaan Bahan Kemasan
Sembur. Kayu, keluli, plastik. Cat, lekar.
Sapu. Kayu, keluli. Cat licau, syelek.
Pelekat (sticker). Kayu, MDF. Pelekat.
Electroplating (saduran). Keluli. Perak, emas.

ii. Berdasarkan jawapan di 2.1.8(i) di atas, jelaskan apakah faktor yang menentukan faktor penggunaan kaedah
kemasan yang sesuai pada sesuatu produk.
Jenis bahan binaan yang digunakan.

iii. Nyatakan perbezaan antara konsep Electrostatic dan konsep Electroplating


Konsep Electrostatic Electroplating
Suatu kajian sains yang digunakan untuk Satu kaedah kemasan yang digunakan untuk
menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. membuat saduran pada permukaan produk
Kegunaan bagi menghilangkan sesuatu bahan.

Cas-cas elektrik yang berlainan (positif dan Kaedah ini memerlukan kekonduksian
negatif) saling menarik antara satu sama elektrik untuk melakukan proses penyaduran
Bagaimana lain dan berada dalam keadaan statik (cas di mana kaedah ini hanya sesuai pada bahan
konsep ini elektrik berada pada permukaan atau di pembuatan yang menggunakan logam
terhasil tempat cas itu terhasil). sebagai bahan asas.

Contoh

Helaian rambut bercas positif dan lapisan Proses saduran dengan menggunakan
plastik bercas negatif. Cas-cas yang kaedah electroplating pada sebatang sudu
berlainan saling menarik antara satu dengan logam.
yang lain.
B/Teks m/s 36

34
Bikar – bekas untuk
menakung elektrolit dan
Cecair elektrolit – larutan yang merendam produk serta
membenarkan arus elektrik bahan saduran supaya
bertindak balas dengan bahan proses electroplating boleh
saduran dan bahan yang disadur. berlaku.
Jika bahan saduran tembaga
digunakan, cecair elektrolit yang
digunakan ialah kuprum sulfat.

Kepingan bar tembaga –


bahan yang menyaluti objek
yang akan disadur.

Wayar beserta klip buaya –


mengalirkan arus elektrik agar
proses electroplating boleh
berlaku.

Sel 9 Voltan – punca


kuasa elektrik.

B/Teks m/s 37

35
2.1.9 Menilai Model 3D Yang Telah Dihasilkan

i. Apakah tujuan membuat penilaian terlebih dahulu kepada model 3D yang sudah siap.
Untuk mengatasi kelemahan yang mungkin timbul pada model 3D yang sudah siap sebelum produk sebenar
dihasilkan.

ii. Apakah aspek penilaian yang digunakan pada model 3D dan nyatakan semua contoh dalam setiap aspek yang
dinilai pada ruangan kotak yang disediakan.
Aspek Elemen reka bentuk Prinsip reka bentuk
Garisan. Kesimbangan.
Rupa. Pengulangan.
Bentuk. Kontras.
Contoh Tekstur. Kepelbagaian.
Saiz. Kesatuan.
Warna. Keringkasan.
Ruang. Harmoni.

iii. Untuk menilai model 3D yang telah dihasilkan, murid dikehendaki menyediakan.
Jadual penilaian reka bentuk produk

iv. Lengkapkan borang penilaian reka bentuk produk TOPI KELEDAR @ (HELMET) yang telah dihasilkan di 2.1.4(iv).
Elemen Reka Bentuk Kriteria Ya Tidak
Garisan
Rupa
Bentuk
Tekstur
Saiz
Warna
Ruang
Nilai
Prinsip Reka Bentuk Kriteria Ya Tidak
Keseimbangan
Pengulangan
Kontras
Kepelbagaian
Kesatuan
Keringkasan
harmoni
Pergerakan
Penekanan
B/Teks m/s 38 & KBAT

36
2.1.10 Menjana Idea Untuk Penghasilan Reka Bentuk Produk Yang Lebih Efisien

i. Terangkan KEPENTINGAN melakukan penambahbaikan pada setiap model @ produk yang dihasilkan.
Produk perlu bersaing dengan produk sama yang dihasilkan oleh pengeluar lain.
Memastikan produk itu menjadi lebih kompetitif.
Memastikan produk itu mempunyai kelebihan dalam pasaran.

ii. Senaraikan ASPEK yang perlu diberi perhatian sewaktu membuat penambahbaikan produk agar lebih kreatif.
Fungsi, reka bentuk, kualiti dan estetik.

iii. Rajah yang berikut menunjukkan antara produk yang digunakan secara konvensional. Jana idea yang lebih
kreatif dan buat lakaran reka bentuk yang lebih efisien.

B/Teks m/s 39 & KBAT


37
BAB 2 • APLIKASI TEKNOLOGI
2.2 • REKA BENTUK MEKANIKAL
2.2.1 Mengenal Pasti Komponen Mekanikal

i. Nyatakan MAKSUD @ DEFINISI sistem mekanikal.


Beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah
diprogramkan. Sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil
pengeluaran melalui pelbagai komponen mekanikal yang digunakan sama ada secara berasingan @
gabungan.

ii. Nyatakan MAKSUD @ DEFINISI sistem mekanikal yang paling ringkas.


Menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal.

iii. Apakah TUJUAN pergerakan mekanikal.


Memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain.
Gear.

Rantai
(Chain). Pautan
(Linkage).

Bindu
(Chuck). Tuil/Tuas
(Lever).

Takal
Galas Bebola (Pully).
(Ball Bearing).

Gelongsor Tali sawat


(Slider). (Belting).

Aci Sesondol Aci Sesondol


(Crank Shaft). (Cam Shaft).

B/Teks m/s 43
38
A. Gear

i. Nyatakan KEGUNAAN gear.


Komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa.

ii. Nyatakan BAGAIMANAKAH cara gear berfungsi.


Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima.

Gear serong. Gear tulang hering. Gear dalam.

Bevel gear. Herringbone gear. Internal gear.

Gear taji. Gear skru.

Spur gear. Screw gear.


Jenis-Jenis
Gear
Gear heliks. Gear miter.

Helical gear. Miter gear.

Gear rak & pinan. Gear belitan. Gear serong pilin.

Rack & pinion gear. Worm gear. Spiral bevel gear.

B/Teks m/s 44
39
B. Pautan (Linkage)

i. Nyatakan KEGUNAAN pautan (linkage).


Berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem.

Pautan @ linkage yang digunakan pada pintu.

Komponen mekanikal yang digunakan akan menjadi haus dengan


cepat sekiranya tidak diselenggarakan. Lakukan penyelenggaraan
Info Keselamatan secara berkala untuk memastikan komponen berada dalam
keadaan optimum apabila digunakan semula.

C. Tuil @ Tuas (Lever)

i. Apakah yang DIMAKSUDKAN dengan sistem tuil @ tuas (lever).


Sistem yang berkaitan daya, beban dan fulkrum. Antara contoh mudah penggunaan tuil @ tuas adalah pada
playar gabung.

Teori Yang Berkaitan Dengan Tuas & Antara Alatan Yang Menggunakan Tuil & Tuas

D. Takal (Pully)
Penggunaan takal
i. Apakah yang DIMAKSUDKAN dengan takal (pully). memudahkan kerja-
Mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda kerja mengangkat
berputar pada gandar. Beban menjadi ringan dan beban yang berat.
mudah untuk diangkat dengan menggunakan
sistem takal.
B/Teks m/s 45-46

40
E. Tali Sawat (Belting)

i. Nyatakan KEGUNAAN tali sawat (belting).


Takal pemacu.
Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang
dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu.

ii. Nyatakan industri yang banyak menggunakan tali sawat (belting). Takal
Pemesinan, conveyor, dan pada motosikal berkuasa besar. dipacu.

iii. Apakah bahan asas yang digunakan untuk menghasilkan tali sawat.
Bahan asas bagi tali sawat ialah getah. Dalam sektor industri, tali
sawat yang digunakan diperbuat daripada fabrik getah yang telah
diperkuat dan tahan lasak.

F. Aci Sesendol (Cam Shaft)

i. Nyatakan KEGUNAAN aci sesendol (cam shaft).


Digunakan untuk membuka dan menutup injap (valve).

ii. Nyatakan industri yang banyak menggunakan aci sesendol (cam shaft).
Dapat ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta.

G. Aci Engkol (Crank Shaft)

i. Nyatakan KEGUNAAN aci engkol (crank shaft).


Berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar
& seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk
menggerakkan kenderaan.

H. Gelongsor (Slider)

i. Nyatakan KEGUNAAN gelongsor (slider).


Berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu
komponen.

ii. Nyatakan industri yang banyak menggunakan gelongsor (slider).


Banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan
beban yang berat.

iii. Bagaimanakah beban pada gelongsor digerakkan.


Beban pada gelongsor digerakkan secara mendatar.

I. Galas Bebola (Ball Bearing)

i. Nyatakan KEGUNAAN galas bebola (ball bearing).


Digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Komponen
ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan
pergerakan.

ii. Nyatakan bahagian yang banyak menggunakan galas bebola.


Komponen ini dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan.
B/Teks m/s 46-47
41
J. Bindu (Chuck)

i. Nyatakan KEGUNAAN bindu (chuck).


Bindu digunakan bersama-sama dengan mesin gerudi.
Fungsinya adalah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi.
Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas
digunakan.

K. Rantai (Chain)

i. Nyatakan KEGUNAAN rantai (chain).


Berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara
dua gear.

ii. Nyatakan alatan yang banyak menggunakan komponen ini.


Banyak digunakan pada basikal dan motosikal.

2.2.2 Bagaimana Sistem Mekanikal Berfungsi Pada Produk Yang Dipilih

i. Nyatakan MAKSUD sistem mekanikal dalam konteks berfungsi pada produk yang dipilih.
Suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi pada produk yang
dipilih dan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tugas.

ii. Nyatakan komponen dan fungsi komponen tersendiri yang terdapat pada sebuah basikal.

Brek – sistem brek


digunakan untuk
Hendal – mengawal haluan
memperlahankan @
basikal sama ada ke kiri, ke
memberhentikan basikal
kanan, @ ke hadapan.
yang sedang bergerak.
Pengguna dapat menggerakkan
Tuas digunakan pada
hendal dengan bebas kerana
pemegang pencengkam
menggunakan galas bebola
brek.
(ball bearing).

Pedal – pedal akan berpusing Roda – roda membolehkan


apabila dikayuh dan menghasilkan basikal bergerak dengan
tenaga penghantar kuasa untuk lancar. Galas bebola (ball
basikal bergerak. Rantai dan gear bearing) yang terletak
memainkan peranan sebagai pada roda membenarkan
komponen mekanikal roda berputar dengan
penghantaran kuasa. mudah.

B/Teks m/s 48
42
2.2.3 Menghasilkan Lakaran 3D Reka Bentuk Gajet Yang Menggunakan Komponen Sistem Mekanikal Yang Dipilih

i. Bilakah lakaran perkembangan idea boleh dihasilkan.


Setelah pereka bentuk mengenal pasti idea inovasi yang akan dilakukan pada gajet yang dipilih.

ii. Apakah aspek yang perlu diambil kira semasa menghasilkan lakaran perkembangan idea.
Aspek yang perlu diambil kira adalah elemen dan prinsip reka bentuk.

iii. Berdasarkan jawapan di 2.2.3(ii), apakah KEPENTINGAN aspek tersebut semasa menghasilkan lakaran
perkembangan idea.
Kepentingannya adalah bertujuan untuk memastikan gajet yang akan dihasilkan itu nanti memenuhi
kehendak pengguna, di mana fungsi utama gajet mesti dikekalkan.

iv. Apakah MAKLUMAT yang perlu dilabelkan pada lakaran reka bentuk akhir sesebuah gajet @ produk.
Komponen mekanikal yang digunakan, jenis bahan pembinaan, fungsi komponen, saiz & warna.

v. Hasilkan lakaran 3D reka bentuk gajet SPINNER dan kenal pasti idea inovasi yang akan dilakukan pada gajet
SPINNER tersebut.

Idea 1 Idea 2

Idea 3 (Lakaran Reka Bentuk Akhir)

B/Teks m/s 49 & KBAT


43
2.2.4 Menganalisis Kesesuaian Komponen Yang Digunakan Untuk Membina Gajet

i. Apakah proses yang perlu dilakukan selepas lakaran akhir gajet dihasilkan.
Proses seterusnya adalah membuat analisis untuk mengenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan.

ii. Nyatakan aspek dan jelaskan kepentingan aspek tersebut semasa membuat analisis komponen yang digunakan
untuk membina gajet pada rajah di bawah.

Jenis bahan Kedudukan


Reka bentuk
binaan yang pemasangan Kemasan
komponen
digunakan komponen

Reka bentuk Bahan yang Kedudukan Kemasan yang digunakan


menepati cita rasa digunakan harus pemasangan menarik dan dapat
pelanggan dan bersesuaian dan komponen dapat melindungi kelemahan yang
mempunyai nilai dapat berfungsi mempengaruhi ada pada komponen seperti
kebolehpasaran seperti yang jenis-jenis pautan mudah berkarat. Contoh
yang tinggi. diharapkan. yang digunakan. kemasan yang digunakan
adalah seperti cat sembur,
cat minyak, lekar dan sticker.

B/Teks m/s 50

2.2.5 Membuat Rumusan Kekuatan & Kelemahan Komponen Sistem Mekanikal Yang Dipilih Untuk Membina Gajet

i. Apakah proses yang perlu dilakukan oleh pereka bentuk sebaik sahaja selesai membuat analisis kesesuaian
komponen yang digunakan untuk membina gajet.
Pereka bentuk perlu membuat rumusan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal
yang dipilih untuk membina gajet.

ii. Berdasarkan jawapan di 2.2.3(v), buat perbandingan kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal yang dipilih
berdasarkan komponen yang telah dinyatakan.
Komponen Sistem Mekanikal Kekuatan Kelemahan
Badan
spinner

Pengunci
badan
spinner
B/Teks m/s 51 & KBAT

44
2.2.6 Membina Gajet Mekanikal Berfungsi

i. Isi ruangan carta alir proses pembinaan gajet mekanikal berfungsi di bawah dengan mengambil contoh SPINNER
sebagai contoh gajet.

Mula.
Projek Gajet Spinner.

Sesi Brief bersama-sama pelanggan.

Kaji selidik.

Lakaran awal.
Gunakan peralatan keselamatan.

Lakaran idea.
Gunakan topi keselamatan.

Sesi kritik. Gunakan kasut keselamatan.

Gunakan sarung tangan keselamatan.


Lakaran akhir.

Gunakan gogal keselamatan.

Lukisan kerja.

Penyediaan komponen pembinaan.

Proses penghasilan komponen (pemesinan,


tuangan, pembentukan, dan lain-lain lagi.

Pemasangan komponen.

Pengujian.

Kemasan akhir.

Selesai. Gajet
spinner
disiapkan.

B/Teks m/s 52
45
1. Membuat lakaran
ceraian sistem dan
komponen.

2. Menyediakan
6. Kemasan. komponen-komponen
pembinaan.

Proses Pembinaan
Gajet

3. Penghasilan
5. Pengujian.
komponen.

4. Pemasangan
komponen.

B/Teks m/s 53-55


46
Enam Langkah @ Proses Pembinaan Gajet Mengikut Urutan

Proses Pembinaan Gajet Ringkasan Huraian


i. Membuat lakaran i. Apakah KEPENTINGAN proses ini dijalankan.
ceraian sistem & Kepentingan proses ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci
komponen tentang komponen-komponen yang akan dibina dan cara-cara komponen tersebut
digabungkan sehingga menjadi suatu sistem lengkap yang dapat berfungsi.

ii. Dalam dunia industri sebenar, apakah yang akan dilakukan pada lakaran yang telah
dihasilkan oleh pereka bentuk sebelum dihantar ke bahagian pengeluaran.
Lakaran akan diterjemahkan kepada lukisan kerja sebelum dihantar ke bahagian
pengeluaran.

Contoh lakaran ceraian kerja.

ii. Menyediakan i. Apakah perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan komponen-komponen
komponen-komponen pembinaan.
pembinaan Perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan komponen pembinaan adalah
kesesuaian pada fungsi serta proses pembinaan yang akan dilakukan.

ii. Apakah TUJUAN penggunaan komponen perlulah dinyatakan dengan tepat dan jelas
dalam proses pembinaan gajet?
Bertujuan untuk mengelakkan pembaziran sewaktu pengeluaran berskala besar.

Contoh komponen-komponen
pembinaan dalam industri.

47
iii. Penghasilan i. Apakah yang berlaku pada peringkat ini & kenapakah proses penghasilan komponen
komponen dianggap satu peringkat yang paling penting.
Pada peringkat ini, bahan-bahan mentah binaan yang pelbagai saiz atau rupa akan
diubah, dibentuk dan diacuankan kepada bentuk yang bersesuaian dan mempunyai
fungsi yang tersendiri.

ii. Nyatakan lima kaedah penghasilan @ pembuatan komponen.


Pemesinan, pembentukan, tuangan, acuan, sambungan.

Contoh komponen yang diperbuat


daripada plastik yang dihasilkan
daripada kaedah tuangan/suntikan
(injection).

iv. Pemasangan i. Kenapakah kaedah pembuatan gajet MESTI BERSESUAIAN dengan bahan yang
komponen digunakan.
Bertujuan untuk mengelakkan kerugian atau kemalangan.

Contoh komponen mekanikal, iaitu


galas bebola dipasang pada suatu
rekaan produk.

Produk yang tidak dipasang dengan


baik dan kukuh akan menyebabkan
kerosakan dan kemalangan.

48
v. Pengujian i. Apakah aspek dalam proses pengujian prototaip.
Kefungsian dan ketahanan.

ii. Nyatakan dua jenis ujian yang boleh dilakukan ke atas prototaip yang dihasilkan.
Ujian makmal dan ujian parameter.

iii. Nyatakan jenis ujian yang dilakukan ke atas prototaip dengan menggunakan teknologi
terkini.
Ujian simulasi dengan menggunakan teknologi terkini.

Electrostatic paint @ cat elektrostatik


diperkenalkan bagi menangani
kelemahan cat secara konvensional
yang mudah tertanggal.

Pengujian musnah prototaip dilakukan dengan


menggunakan mesin pengujian hentaman.

vi. Kemasan i. Nyatakan TUJUAN kemasan dilakukan pada model atau produk.
Menutup kelemahan rupa permukaan produk seperti berkarat, permukaan yang
tidak rata, bahagian-bahagian yang tajam, dan berbahaya.
Menambah nilai estetika produk agar kelihatan lebih cantik sekali gus dapat
menarik perhatian pembeli.

Proses kemasan dapat menutup


kelemahan yang terdapat pada produk.

B/Teks m/s 53-55


49
2.2.7 Cadangan Penambahbaikan Kepada Sistem Tersebut Oleh Murid

i. Nyatakan TUJUAN penambahbaikan sistem dilakukan.


Bertujuan untuk memastikan sistem yang diguna pakai pada produk itu tidak mengalami kegagalan dari segi
fungsi ataupun kecacatan pada reka bentuk.

ii. Nyatakan KESAN sekiranya berlaku kegagalan pada fungsi atau reka bentuk produk sekiranya tidak dilakukan
penambahbaikan sistem.
Kesan kegagalan fungsi pada produk menyebabkan produk tersebut tidak dapat beroperasi seperti yang
sepatutnya. Keadaan yang sedemikian mungkin berbahaya serta boleh menyebabkan risiko kemalangan
terhadap pengguna.

iii. Nyatakan empat cadangan penambahbaikan pada rajah di bawah.

Reka bentuk.

Kemasan (warna, Cadangan


Bahan.
bahan kemasan). Penambahbaikan

Fungsi.

B/Teks m/s 56

50
Cadangan Penambahbaikan Kepada Sistem

Cadangan Penambahbaikan Ringkasan Huraian


Rupa bentuk 1. Nyatakan dua KEPENTINGAN mengapa faktor ini amat penting dan perlu diberi
keutamaan.
Rupa bentuk yang menarik dapat menawan hati pembeli atau pengguna.
Supaya produk yang hendak dibina itu lebih istimewa berbanding dengan gajet
atau produk sedia ada yang lain.

2. Berikan contoh faktor ini berdasarkan jawapan di atas.


Rupa bentuk yang futuristik dan mengikut trend terkini.

Bahan 1. Mengapakah faktor bahan ini memainkan peranan penting dalam pembinaan gajet.
Bahan yang digunakan mesti bersesuaian dengan tugas atau fungsi komponen
mekanikal.

2. Apakah bahan lain yang boleh menggantikan bahan tradisional dalam pembinaan
produk atau gajet dan nyatakan satu contoh.
Penggunaan bahan sintetik mempunyai banyak kelebihan bagi menggantikan bahan
tradisional. Contohnya, penggunaan bahan plastik berbanding dengan bahan logam.
Terkini, penemuan bahan yang lebih maju iaitu gentian karbon di mana bahan ini
lebih tahan daripada logam dan sangat ringan.

Fungsi 1. Nyatakan KEPENTINGAN faktor ini.


Kepentingan faktor ini adalah produk yang berfungsi merupakan produk yang
dapat melaksanakan tugas bertepatan dengan tujuan produk itu dicipta.

2. Berikan satu contoh faktor ini dalam pembinaan gajet.


Contohnya, fungsi pen adalah dapat menulis dan menggaris dengan lancar.

Kemasan 1. Nyatakan KEGUNAAN faktor ini selain daripada menambah daya tarikan produk.
Kegunaan faktor ini adalah untuk menutup kelemahan bahan yang digunakan.

2. Berikan satu contoh faktor ini dalam pembinaan gajet.


Contohnya, jika bahan asas menggunakan logam, maka produk terdedah pada
masalah berkarat. Dengan menggunakan kemasan cat, permukaan logam dapat
dilindungi daripada kelembapan sekali gus masalah karat dapat diatasi.

B/Teks m/s 56-57


51
BAB 2 • APLIKASI TEKNOLOGI
2.3 • REKA BENTUK ELEKTRIK
2.3.1 Elemen Sistem Elektrik Iaitu Sumber, Medium, Beban & Kawalan

i. Berikan empat ELEMEN UTAMA dalam sistem elektrik beserta dengan contoh.
Elemen Utama Contoh

ii. Apakah KELEBIHAN menggunakan lampu pendarfluor dan LED.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B/Teks m/s 62-63

Empat Elemen Utama Dalam Sistem Elektrik

Elemen Utama Ringkasan Huraian


Sumber 1. Nyatakan tiga PUNCA sumber tenaga elektrik dihasilkan.
______________________________________________________________________

2. Nyatakan dua JENIS sumber tenaga elektrik diperolehi.


______________________________________________________________________

3. Nyatakan PERBEZAAN antara dua sumber tenaga tersebut beserta dengan contoh.
Aspek Sumber Tenaga Yang Boleh Sumber Tenaga Yang Tidak Boleh
Diperbaharui Diperbaharui
Maksud

Contoh

4. Apakah sumber elektrik lain di Malaysia selain daripada sumber gas dan arang batu.
_____________________________________________________________________

5. Apakah RASIONAL negara Malaysia membina empangan untuk mendapatkan sumber


tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa tenaga hidroelektrik.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

52
Medium 1. Apakah yang DIMAKSUDKAN dengan elemen medium ini.
______________________________________________________________________

2. Nyatakan FUNGSI medium dalam sistem elektrik.


_____________________________________________________________________

3. Nyatakan dua JENIS elemen medium ini.


_____________________________________________________________________

Beban 1. Nyatakan KEPENTINGAN elemen beban ini dalam sistem elektrik.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Nyatakan hasil yang diperolehi melalui elemen baban ini.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Kawalan 1. Apakah yang DIMAKSUDKAN dengan elemen kawalan dalam sistem elektrik.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Bagaimanakah elemen kawalan elektrik ini dapat dilakukan.


_____________________________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

B/Teks m/s 62-63


53
Jenis-Jenis Arus

i. Nyatakan perbezaan antara arus ulang-alik (AU) dengan arus terus (AT)

_____________________________________ _____________________________________

Aspek

Maksud

Perubahan
arus

Perubahan
voltan

Sumber
arus

Perubahan
kesan
magnet

B/Teks m/s 64 & KBAT

ii. Mengapakah kita dilarang menghampiri pencawang elektrik.


__________________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan bekalan arus ulang-alik (AU) yang dihantar ke setiap tempat yang dinyatakan di bawah.

Kawasan perindustrian berat : ___________________________________________________________


Kawasan perindustrian ringan : ___________________________________________________________
Pejabat dan rumah : ___________________________________________________________
B/Teks m/s 64
54
2.3.2 Menunjukkan Cara Reka Bentuk Litar Peralatan Elektrik

Aspek Dalam Reka Bentuk Huraian Ringkasan


Litar Bagi Peralatan Elektrik

____________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

i. Apakah ciri yang perlu ada pada setiap litar peralatan elektrik.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ii. Berdasarkan jawapan di atas, kenapakah ciri yang dinyatakan itu dianggap PENTING.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

____________________
____________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

i. Dalam reka bentuk litar bagi peralatan elektrik, apakah TUJUAN reka bentuk
kedudukan peranti mesti diletakkan bersama-sama dengan litar elektrik.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ii. Apakah TUJUAN susunan kedudukan peranti dalam litar mesti kelihatan kemas dan
menarik.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

B/Teks m/s 65
55
Aspek Dalam Reka Bentuk Huraian Ringkasan
Litar Bagi Peralatan Elektrik

____________________ Jenis Litar Maksud & Contoh


____________________ ____________________ Maksud:
____________________

Contoh:

____________________ Maksud:
____________________

Contoh:

____________________ Maksud:
____________________

Contoh:

Maksud:

Contoh:

Litar bypass

Kesan:

B/Teks m/s 66

56
Jenis Litar Maksud & Contoh
Maksud:
____________________
____________________

Kesan pada LED sekiranya sambungan salah kekutuban:

Kesan pada LED sekiranya sambungan kekutuban betul:

Maksud:
____________________
____________________

B/Teks m/s 66

57
2.3.3 Membuat Pengiraan Parameter Elektrik Dalam Reka Bentuk Litar

i. Nyatakan contoh parameter elektrik.


__________________________________________________________________________________________

ii. Nyatakan hubungan voltan dan arus elektrik dalam reka bentuk litar dan jelaskan maksud hubungan tersebut.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan hubungan rintangan dan arus elektrik dalam reka bentuk litar dan jelaskan maksud hubungan
tersebut.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iv. Apakah hukum yang menerangkan hubungan semua parameter ini dan jelaskan maksud hukum tersebut.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

v. Lengkapkan formula di bawah bagi membuat pengiraan menggunakan Hukum Ohm.

Formula segitiga
Untuk mencari nilai voltan (Volt) :

Untuk mencari nilai arus :


(Ampere)

Untuk mencari nilai rintangan :


(Ohm)

Untuk rumus bagi kuasa (Watt) :

vi. Lengkapkan formula di bawah untuk mengira rintagan, arus dan voltan dalam litar siri dan litar selari.

Ciri Litar Siri Litar Selari


Rintangan

Arus

Voltan

B/Teks m/s 67-68 & KBAT


58
vii. Kira nilai voltan dan kuasa pada litar.
Nilai Voltan Nilai Kuasa

viii. Kira nilai arus dan kuasa bagi litar tersebut.


Nilai Arus Nilai Kuasa

ix. Kira nilai rintangan dan kuasa bagi litar tersebut.


Nilai Rintangan Nilai Kuasa

x. Kira nilai voltan dan kuasa dalam litar tersebut.


Nilai Voltan Nilai Kuasa

xi. Kira nilai voltan dan kuasa dalam litar tersebut.


Nilai Voltan Nilai Kuasa

B/Teks m/s 67-68 & KBAT

59
2.3.4 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Litar Elektrik Yang Akan Dibuat

i. Mengapakah lakaran reka bentuk litar elektrik perlu dibina terlebih dahulu sebelum membuat litar skematik.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ii. Berdasarkan contoh litar elektrik dan litar skematik litar di bawah, kirakan pengiraan parameter rintangan itu.

Pengiraan Parameter Rintangan

Contoh Lakaran Litar Elektrik Contoh Lakaran Litar Skematik 1 A = ____________________


Lampu Bagi Litar Siri 0.45 mA = ________________
B/Teks m/s 69-70 & KBAT

iii. Bagaimana suis mikro berfungsi.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iv. Ada berapa tamatan pada suis mikro dan nyatakan setiap tamatan tersebut.
__________________________________________________________________________________________

v. Untuk membolehkan suis mikro berfungsi sebagai suis tekan buka, tamatan manakah yang akan disambungkan.
__________________________________________________________________________________________

vi. Untuk membolehkan suis mikro berfungsi sebagai suis tekan tutup tamatan manakah yang akan dismabungkan.
__________________________________________________________________________________________

vii. Berdasarkan gambarajah suis mikro di bawah, tentukan yang mana satu akan menjadi suis tekan buka & suis
tekan tutup.

B/Teks m/s 72

60
viii. Berdasarkan situasi di bawah, terangkan bagaimana suis mikro berfungsi.

B/Teks m/s 70 & KBAT

61
2.3.5 Menganalisis Elemen Sistem Elektrik Pada Gajet Yang Akan Dihasilkan

i. Berdasarkan sebuah litar elektrik yang lengkap di bawah, nyatakan empat elemen utama yang terlibat beserta
contoh pada jadual analisis elemen sistem elektrik tersebut.

ii. Berpandukan rajah di bawah dan jawapan di 2.3.4(ii), buat satu analisis berkaitan elemen sistem elektrik pada
gajet yang akan dihasilkan itu dalam jadual analisis elemen elektrik dalam gajet litar di bawah.
Pengiraan Parameter Rintangan

Contoh Lakaran Litar Elektrik Contoh Lakaran Litar Skematik 1 A = ____________________


Lampu Bagi Litar Siri 0.45 mA = ________________

Bil. Elemen Elektrik Kuantiti Nilai Parameter Contoh Komponen Sambungan


Elektrik
1

iii. Apakah TUJUAN analisis elemen sistem elektrik dilakukan.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B/Teks m/s 71-73 & KBAT

62
Perbezaan Antara Litar Siri Dan Litar Selari

Aspek Litar Siri Litar Selari


Perbezaan

Maksud

Apabila salah
satu mentol
terbakar

Jika ditambah
satu mentol
dalam litar

Jumlah voltan
(𝑉𝐽 )

Jumlah Arus
(𝐼𝑗 )

Jumlah
Rintangan
(𝑅𝐽 )

Lukisan
Skematik

Lukisan
Bergambar

B/Teks m/s 68, 77 & KBAT

63
2.3.6 Membina Gajet Elektrik Berfungsi

i. Mengapakah lakaran reka bentuk litar perlu diterjemahkan kepada litar bergambar apabila membina gajet
elektrik berfungsi
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ii. Berdasarkan soalan dan jawapan di 2.3.5(ii), terjemahkan lakaran tersebut kepada litar bergambar untuk
membina gajet elektrik berfungsi yang akan dipasang di dalam almari pakaian.

Litar Bergambar Gajet Elektrik Kedudukan Gajet Elektrik Dalam Almari Pakaian

iii. Berdasarkan jawapan di 2.3.6(ii), nyatakan langkah-langkah pembinaan gajet litar elektrik.

B/Teks m/s 74 & KBAT


64
2.3.7 Membuat Pengujian Dan Penilaian Kefungsian Gajet

i. Mengapakah pengujian perlu dilakukan terhadap kefungsian gajet.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ii. Bilakah penilaian kefungsian gajet dilakukan dan apakah aspek yang dinilai dalam kefungsian gajet.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iii. Berdasarkan jawapan di 2.3.6(ii), lengkapkan jadual penilaian reka bentuk gajet litar elektrik lampu almari
pakaian di bawah.

Bil. Aspek Yang Dinilai Berfungsi @ Tidak Catatan


Berfungsi

iv. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam reka bentuk gajet litar elektrik lampu almari pakaian sekiranya
dua lagi mentol ditambah.
__________________________________________________________________________________________

v. Sekiranya reka bentuk gajet litar elektrik lampu almari pakaian ini ditukar kepada penyambungan secara litar
selari, nyatakan KELEBIHAN yang akan diperolehi.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

B/Teks m/s 75 & KBAT


65
2.3.8 Mencadang Penambahbaikan Ke Atas Reka Bentuk Gajet Yang Telah Dibina

i. Berdasarkan jawapan 2.3.7(iv), apakah cadangan untuk penambahbaikan pada gajet litar elektrik lampu almari
pakaian dan jelaskan kenapa.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ii. Lengkapkan perbandingan uji kaji gajet litar elektrik lampu almari pakaian dalam jadual banding beza di bawah
dari segi nilai jumlah rintangan dan juga kecerahan mentol.

Sebelum Penambahbaikan (Litar Siri) Selepas Penambaikan (Litar Selari)

Pengiraan Jumlah Rintangan Pengiraan Jumlah Rintangan

Kecerahan Mentol Kecerahan Mentol

iii. Kirakan nilai jumlah rintangan sekiranya gajet litar elektrik lampu almari pakaian ditukar kepada penyambungan
secara litar siri selari.

Pengiraan Jumlah Rintangan

B/Teks m/s 76-77 & KBAT


66
BAB 2 • APLIKASI TEKNOLOGI
2.4 • REKA BENTUK ELEKTRONIK
DEFINISI Reka Bentuk Elektronik
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.4.1 Menyatakan Maksud Mikropengawal (Microcontroller) Dan Mikropemproses (Microprocessor)

A. Mikropengawal (Microcontroller)

i. Nyatakan DEFINISI @ MAKSUD mikropengawal (microcontroller).


__________________________________________________________________________________________

ii. Nyatakan bahan BINAAN UTAMA yang terdapat dalam mikropengawal (microcontroller) ini.
__________________________________________________________________________________________

iii. Terangkan FUNGSI mikropengawal (microcontroller).


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iv. Nyatakan sistem atau peralatan yang mengaplikasikan mikropengawal (microcontroller) ini.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

v. Lengkapkan susunan bahan BINAAN UTAMA mikropengawal (microcontroller) pada gambar rajah blok
mikropengawal (microcontroller) di bawah.

Gambar Rajah Blok Mikropengawal Contoh Mikropengawal (Microcontroller) Pada Papan Litar Elektronik
B/teks m/s 82
67
B. Mikropemproses (Microprocessor)

i. Nyatakan DEFINISI @ MAKSUD mikropemproses (microprocessor).


__________________________________________________________________________________________

ii. Terangkan bagaimanakah mikropemproses (microprocessor) ini BERFUNGSI.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan sistem @ peralatan yang menggunakan mikropemproses (microprocessor).


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

iv. Lengkapkan susunan cip-cip sokongan yang lain yang menghubungkan bersama-sama mikropemproses
(microprocessor) pada gambar rajah blok mikropemproses (microprocessor) di bawah.

Gambar Rajah Blok Mikropemproses

Cip Mikropemproses (Microprocessor)


B/teks m/s 83
68
2.4.2 Menjelaskan Bahagian-Bahagian Yang Terdapat Dalam Mikropengawal (Microcontroller)

i. Nyatakan tiga BAHAGIAN UTAMA dalam mikropengawal (microcontroller) dan apakah KEPENTINGAN ketiga-
tiga bahagian ini.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ii. Lengkapkan ketiga-tiga BAHAGIAN UTAMA mikropengawal (microcontroller) dalam gambar rajah blok bahagian
utama dalam mikropengawal (microcontroller).

Gambar Rajah Blok Bahagian Utama Dalam Mikropengawal (Microcontroller)

A. Bahagian INPUT
i. Apakah FUNGSI input dalam mikropengawal (microcontroller).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ii. Nyatakan dua JENIS peranti input.


________________________________________________________________________________________

iii. Lengkapkan contoh di bawah bagi membezakan peranti input digital atau peranti input analog.

iv. Nyatakan bagaimanakah peranti input boleh menghasilkan isyarat digital atau analog.
________________________________________________________________________________________

v. Nyatakan JULAT bentuk isyarat digital yang akan dihantarkan oleh peranti input digital.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

B/teks m/s 84-85


69
Contoh-Contoh Peranti Input Digital
Suis Tekan Tutup
i. Terangkan bagaimanakah suis ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Simbol Suis Tekan Tutup Simbol Suis Tekan Buka

Suis Tekan Buka


i. Terangkan bagaimanakah suis ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Suis Mikro
i. Nyatakan FUNGSI suis mikro.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah suis mikro ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Penderia Pergerakan (Motion Sensor)


i. Nyatakan FUNGSI penderia pergerakan (motion sensor).
_____________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah penderia pergerakan (motion sensor) ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal
dalam bentuk digital.
_____________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan jenis penderia yang lazim digunakan.


_____________________________________________________________________________________

70
Penderia Air
i. Nyatakan FUNGSI penderia air.
_____________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah penderia air ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan contoh peralatan yang menggunakan penderia air ini?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Contoh-Contoh Peranti Input Analog


Penderia Jarak (Infrared Distance Sensor)
i. Nyatakan FUNGSI penderia jarak.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah penderia jarak ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk analog.
_____________________________________________________________________________________

Penderia Cahaya
i. Nyatakan FUNGSI penderia cahaya.
_____________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah penderia cahaya ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk analog.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan satu contoh penderia cahaya.


_____________________________________________________________________________________

Penderia Suhu
i. Nyatakan FUNGSI penderia suhu.
_____________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah penderia suhu ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk analog.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

71
B. Bahagian PROSES
i. Nyatakan UNIT yang akan melaksanakan tugasan dalam bahagian proses mikropengawal ini.
________________________________________________________________________________________

ii. Bagaimanakah CPU BERFUNGSI dalam bahagian proses mikropengawal ini.


________________________________________________________________________________________

iii. Nyatakan PERBEZAAN KEGUNAAN antara ROM (Read Only Memory) dan RAM (Read Access Memory).
ROM RAM

iv. Nyatakan bagaimanakah isyarat yang diterima daripada input akan diproses dalam mikropengawal ini.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C. Bahagian OUTPUT
i. Terangkan FUNGSI dalam bahagian output mikropengawal ini.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ii.

72
2.4.3

73