Anda di halaman 1dari 3

TARIKH : 24 MAC 2016 HARI : KHAMIS

PENDIDIKAN TAJUK Berterima Kasih Amalan Mulia


MORAL NILAI Berterima Kasih
TAHUN 3 SK 4.1 Menunjukkan penghargaan terhadap
7.50 – 8.20
sumbangan warga sekolah
SP 4.1.2 Menerangkan cara menghargai sumbangan
warga sekolah

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat memainkan peranan


cara mereka menghargai sumbangan warga
sekolah.

AKTIVITI 1. Murid membaca teks dan memahaminya.


2. Guru membimbing murid untuk mengenal
pasti cara menghargai sumbangan warga
sekolah.
3. Murid diberi peranan untuk memainkan
watak tersebut bagi menunjukkan cara
mereka menghargai sumbangan warga
sekolah.
4. Rumusan.

……………………………………………………….
……………………………………………………….
REFLEKSI ……………………………………………………….
……………………………………………………….

MATEMATIK BIDANG Nombor dan Operasi


TAHUN 1 TAJUK Tambah dalam Lingkungan 18
9.20-9.50 SK 4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
SP (i) Menulis ayat matematik

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat menulis ayat


matematik bagi operasi tambah dengan tepat.

AKTIVITI 1. Murid duduk secara berpasangan.


2. Murid diminta menunjukkan penambahan 7
dan 8 dengan menggunakan bahan
maujud.
3. Murid dibimbing untuk meluks situasi
tersebut.
4. Bimbing murid menulis ayat matematik.
Terangkan maksud symbol + dan =
5. Edarkan lembaran kerja.

REFLEKSI ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

PENDIDIKAN TAJUK Saya Berterima Kasih


MORAL NILAI Berterima Kasih
TAHUN 1 SK 4.1 Mengamalkan sikap berterima kasih
10.10 – 10.40
SP 4.1.3 Menyatakan perasaan penghargaan atas
pemberian yang diterima

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat menyatakan


perasaan penghargaan atas pemberian yang
diterima.

AKTIVITI 1. Murid diberi lembaran yang mengandungi


beberapa situasi.
2. Murid perlu memadankan cara
mengucapkan terima kasih dengan bantuan
yang dihulurkan.
3. Guru membantu murid memahami
kegembiraan yang dirasai apabila memberi
atau menerima penghargaan.
4. Rumusan.

REFLEKSI …………………………………………………......
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
TMK TAJUK Pengaturcaraan
TAHUN 6 SK 1.0 Memahami Pengaturcaraan
12.10 – 12.40 SP 1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur
cara bagi menambah fungsi sesuatu peralatan
digital

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat membina arahan-


arahan tambahan dalam atur cara bagi
menambah fungsi sesuatu peralatan digital

AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru


berkaitan set arahan komputer dalam
peralatan digital.
2. Murid duduk di dalam bulatan untuk
permainan kotak arahan beracun.
3. Guru akan memasangkan muzik. Kotak
arahan beracun akan diedarkan sehingga
REFLEKSI muzik diberhentikan.
4. Murid akan menulis set arahan komputer
untuk peralatan digital yang tertera pada
kertas tersebut.
5. Murid lain akan memberi pendapat tentang
set arahan tambahan untuk menambah
fungsi peralatan digital tersebut.
6. Rumusan.

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..