Anda di halaman 1dari 1

Adik Saya Adik Saya

Saya mempunyai seorang adik lelaki. Nama adik Saya mempunyai seorang adik lelaki. Nama adik
saya ialah Peter Wong. Adik saya dilahirkan pada saya ialah Peter Wong. Adik saya dilahirkan pada
14.10.2011. Umur adik saya 7 tahun. Dia 14.10.2011. Umur adik saya 7 tahun. Dia
bersekolah di SJK Taman Rajang. bersekolah di SJK Taman Rajang.

Adik saya sangat comel. Dia berambut pendek. Adik saya sangat comel. Dia berambut pendek.
Dia amat rajin belajar dan disukai oleh rakan- Dia amat rajin belajar dan disukai oleh rakan-
rakannya. rakannya.

Adik saya suka makan mi goreng dan minum milo. Adik saya suka makan mi goreng dan minum milo.
Ibu saya selalu menyediakan makanan kegemaran Ibu saya selalu menyediakan makanan kegemaran
untuk adik. untuk adik.

Adik saya suka bermain bola sepak. Saya selalu Adik saya suka bermain bola sepak. Saya selalu
membawa adik saya bermain bola di halaman membawa adik saya bermain bola di halaman
rumah. Dia gembira bermain bola sepak. rumah. Dia gembira bermain bola sepak.

Saya berasa gembira kerana ada seorang adik yang Saya berasa gembira kerana ada seorang adik yang
comel dan baik hati. Semoga adik sihat sejahtera comel dan baik hati. Semoga adik sihat sejahtera
selama-lamanya. selama-lamanya.

Adik Saya Adik Saya

Saya mempunyai seorang adik lelaki. Nama adik Saya mempunyai seorang adik lelaki. Nama adik
saya ialah Peter Wong. Adik saya dilahirkan pada saya ialah Peter Wong. Adik saya dilahirkan pada
14.10.2011. Umur adik saya 7 tahun. Dia 14.10.2011. Umur adik saya 7 tahun. Dia
bersekolah di SJK Taman Rajang. bersekolah di SJK Taman Rajang.

Adik saya sangat comel. Dia berambut pendek. Adik saya sangat comel. Dia berambut pendek.
Dia amat rajin belajar dan disukai oleh rakan- Dia amat rajin belajar dan disukai oleh rakan-
rakannya. rakannya.

Adik saya suka makan mi goreng dan minum milo. Adik saya suka makan mi goreng dan minum milo.
Ibu saya selalu menyediakan makanan kegemaran Ibu saya selalu menyediakan makanan kegemaran
untuk adik. untuk adik.

Adik saya suka bermain bola sepak. Saya selalu Adik saya suka bermain bola sepak. Saya selalu
membawa adik saya bermain bola di halaman membawa adik saya bermain bola di halaman
rumah. Dia gembira bermain bola sepak. rumah. Dia gembira bermain bola sepak.

Saya berasa gembira kerana ada seorang adik yang Saya berasa gembira kerana ada seorang adik yang
comel dan baik hati. Semoga adik sihat sejahtera comel dan baik hati. Semoga adik sihat sejahtera
selama-lamanya. selama-lamanya.