Anda di halaman 1dari 9

Jadual kerja

NO TARIKH AKTIVITI
Guru Sejarah Tingkatan 3 memberikan taklimat berkaitan
1. dengan tajuk tugasan Sejarah berserta penjelasan dengan
lebih lanjut di sekolah.
Melakukan perbincangan bersama guru sejarah dan rakan
2.
kelas tentang kerja kursus sejarah PT3.
Mula melayari Internet untuk mencari info yang berkaitan
3.
dengan tugasan Sejarah PT3.
4. Kenal pasti bentuk penulisan tugasan dengan lebih lanjut
5. Memilih tajuk bagi kerja kursus sejarah pt3
Melakukan lawatan dan tinjauan ke lokasi masyarakat
6.
setempat yang dipilih untuk mengumpul bahan kajian
Menentukan informasi dan maklumat yang diperlukan
7. dalam kerja kursus sejarah pt3 bagi memudahkan kerja
penulisan tugasan.
Menjalankan proses temu bual dan soal selidik yang dapat
8. mendapatkan maklumat tambahan yang berkaitan dengan
kawasan tempat kajian.
Mengumpul bahan rujukan yang terkumpul untuk penulisan
9.
tugasan sejarah pt3
10. Memulakan proses penulisan dan kerangka kasar di sekolah
Menyiapkan kerja kursus sejarah pt3 dalam tempoh masa
11.
yang ditetapkan.
Semak semula tugasan yang telah disiapkan dan hantar
12.
tugasan Sejarah kepada Guru Sejarah.
Jadual kerja

NO TARIKH AKTIVITI
Guru Sejarah Tingkatan 3 memberikan taklimat berkaitan
1. dengan tajuk tugasan Sejarah berserta penjelasan dengan
lebih lanjut di sekolah.
Melakukan perbincangan bersama guru sejarah dan rakan
2.
kelas tentang kerja kursus sejarah PT3.
Mula melayari Internet untuk mencari info yang berkaitan
3.
dengan tugasan Sejarah PT3.
4. Kenal pasti bentuk penulisan tugasan dengan lebih lanjut
5. Memilih tajuk bagi kerja kursus sejarah pt3
Melakukan lawatan dan tinjauan ke lokasi masyarakat
6.
setempat yang dipilih untuk mengumpul bahan kajian
Menentukan informasi dan maklumat yang diperlukan
7. dalam kerja kursus sejarah pt3 bagi memudahkan kerja
penulisan tugasan.
Menjalankan proses temu bual dan soal selidik yang dapat
8. mendapatkan maklumat tambahan yang berkaitan dengan
kawasan tempat kajian.
Mengumpul bahan rujukan yang terkumpul untuk penulisan
9.
tugasan sejarah pt3
10. Memulakan proses penulisan dan kerangka kasar di sekolah
Menyiapkan kerja kursus sejarah pt3 dalam tempoh masa
11.
yang ditetapkan.
Semak semula tugasan yang telah disiapkan dan hantar
12.
tugasan Sejarah kepada Guru Sejarah.
Objektif Kajian
1. Dari kajian ini, saya boleh menambah ilmu pengetahuan tentang masyarakat di
kawasan tempat tinggal saya.

2. Saya boleh memahami pembentukan dan perkembangan masyarakat di


kawasan tempat tinggal saya secara mendalam.

3. Saya dapat mengetahui kegiatan sosioekonomi yang dijalankan oleh


Penduduk setempat.

4.Untuk mempelajari cara atau kaedah yang sesuai dalam mencari dan
mengumpulkan maklumat.

5.Semangat patriotisme dapat dipupuk dalam diri saya melalui kajian tersebut.
Kaedah kajian

Saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang dapat membantu saya dalam
menghasilkan tugasan Sejarah PT3 dengan bersistematik dan terperinci.Berikut
adalah lima kaedah kajian yang saya akan digunakan:

(a) Kaedah pemerhatian

Kaedah pemerhatian yang saya jalankan adalah dengan melawat tempat kajian
saya iaitu Sungai Sendok.