Anda di halaman 1dari 5

SMK CONVENT JALAN PEEL,

55100 KUALA LUMPUR


PBL-STEM 2019
PERANCANGAN PDP-PBL

Nama Sekolah SMK Convent Jalan Peel,Kuala Lumpur

Sasaran Tingkatan 3
Tajuk Bab 3: Pengangkutan

Ringkasan Peranan dan tanggungjawab warganegara dalam mewujudkan kesihatan


(Projek jantung melalui kempen kesedaran (Menghasilkan persembahan media
Overview) /hasil inovasi)

Mata Pelajaran ● Sains


● Matematik
● Bahasa Melayu
● Pendidikan Seni Visual
Tingkatan Tingkatan 3

Masa 3 minggu

3.2 Sistem peredaran darah


Standard Sains
Kandungan
3.1 Simpanan dan Pelaburan
Matematik

Bahasa Melayu 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat


dalam pelbagai bahan

Pendidikan Seni Visual 2.3 Use appropriate communication strategies

3.2.1 Mengitlak maksud sistem peredaran darah


Standard Sains haiwan
Pembelajaran 3.2.2 Berkomunikasi untuk menerangkan struktur dan
fungsi jantung serta salur darah dalam sistem
peredaran darah manusia.
3.2.3 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor
yang mempengaruhi kadar denyutan nadi.
3.2.4 Mewajarkan kepentingan mengekalkan jantung
yang sihat.
3.1.4 Membanding dan membeza potensi risiko,
Matematik pulangan dan kecairan pelbagai jenis simpanan dan
pelaburan.
3.1.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
simpanan dan pelaburan.

3.3.1 Menulis untuk melengkapkan perenggan


Bahasa Melayu dalam pelbagai bahan dengan betul dengan tepat
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
Bahasa Inggeris 2.3.3 Agree on a set basic steps needed to
complete extended classroom tasks

Standard Sains TP6: Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan


Prestasi kemahiran sains mengenai sistem pengangkutan
dalam konteks penyelesaian masalah atau membuat
keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan
dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif
dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya
masyarakat.

Matematik TP6: Mengaplikasikan pengetahuan dan


kemahiran yang sesuai tentang simpanan,
pelaburan, kredit dan hutang dalam konteks
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

Bahasa Melayu TP6: Menulis untuk menyatakan, melengkapkan,


meringkaskan merumus dan mengola maklumat
yang tersurat dan tersirat dalam suatu genre
penulisna dengan betul, tepat dan gramatis pada
tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan

Bahasa Inggeris TP6: Display excellent knowledge and command


of the language, are able to perform challenging
and complete tasks, in addition to using language
independently without any guidance.

Hasil
Pembelajaran Sains Murid menghasilkan reka bentuk persembahan
pelbagai media / visual / bahan inovasi secara
kreatif dan inovatif

Matematik Murid dapat menyelesaikan masalah yang


melibatkan simpanan dalam skim insurans
kesihatan

Bahasa Melayu Murid dapat mempersembahkan pembentangan


hasil projek dengan ayat yang betul, tepat dan
gramatis.

Bahasa Inggeris Students are able to convey the outcomes of the


project in a very good manner presentation.

The Big Idea


SAYANGI JANTUNG ANDA
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
Soalan Sains 1. Apakah struktur dan fungsi jantung?
Pencetus Idea 2. Apakah faktor-faktor meningkatkan kadar
denyutan jantung?
3. Sejauh mana peranan murid sebagai
warganegara untuk mengekalkan jantung
yang sihat?

Matematik 1. Nyatakan jenis-jenis simpanan.


2. Apakah jenis simpanan yang paling sesuai
yang lebih mendapatkan pulangan?
3. Banding beza potensi risiko, pulangan dan
kecairan pelbagai jenis simpanan

Bahasa Melayu 1. Nyatakan penyakit yang berkaitan dengan


jantung?
2. Mengapakan kita perlu menjaga jantung
dengan baik?
3. Pada pendapat anda ,bagaimanakan
langkah-langkah mencegah daripada
menghidap penyakit berkaitan dengan
jantung?

Rancangan Pentaksiran

Tugasan Eviden (Jenis/Alat Pentaksiran):

Sains Murid menghasilkan Hasil inovasi/ persembahan media


persembahan pelbagai
media untuk menangani
masalah penyakit berkaitan
jantung

Matematik Murid dapat memilih Pembentangan hasil kiraan faedah simpanan,


simpanan yang sesuai semasa dan tetap
untuk pulangan lumayan

Bahasa Murid dapat menyampaikan Pembentangan secara lisan hasil daripada


Melayu hasil karangan dengan karangan format ceramah dalam kempen
menggunakan ayat yang kesedaran
betul, tepat dan gramatis.

Bahasa Students can present the Presentation of the outcomes of the project
Inggeris outcomes of the project in a
good manner and
language.
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
Langkah Sains
Pengajaran
1.Pengenalan berkenaan tajuk dan merangka perancangan projek.
2.Murid dibahagikan dalam kumpulan pelbagai kebolehan
3.Aktiviti dalam kumpulan.
 Membezakan struktur dan fungsi dalam keratan rentas jantung
manusia
 Mengukur dan membaca tekanan darah (bacaan sistolik dan
diastolik)
 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kadar denyutan jantung
 Membina simple device denyutan jantung
Bahasa Melayu

1. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tajuk pdp


2. Murid secara berkumpulan menganalisis dapatan data
3. Murid membentangkan hasil analisis mereka.
4. Murid telah diberikan tugasan untuk menghasilkan karangan berbentuk
ceramah berkaitan dengan tajuk “Sayangi Jantung Anda”
Bahasa Inggeris

1. Murid mereka bentuk persembahan bagi pembentangan dan disemak


oleh Guru MP
2. Murid membuat persediaan untuk pembentangan & penilaian
3. Murid menyediakan laporan akhir.
Matematik

1. Murid membuat simulasi kiraan faedah pelbagai jenis simpanan


2. Murid buat banding beza potensi risiko, pulangan dan kecairan
dalam simpanan
3. Murid membuat keputusan dengan memilih jenis simpanan dengan
pulangan yang lumayan

Sumber Buku Google Doc / Microsoft Word


Internet Google Sheet / Microsoft Excel
Bahan maujud Padlet
Blendspace

TIMELINE – KOLABORASI (SAINS, MATEMATIK, B.MELAYU DAN B.INGGERIS)


SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

SAINS SAINS SAINS SAINS

MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK

B.MELAYU

B.INGGERIS

TUAN RUMAH : SAINS

TETAMU : MATEMATIK, BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


SAINS : SAINS : SAINS : SAINS :

1. Merancang Melaksanakan Melaksanakan Mempersembahkan


tugasan tugasan : tugasan : hasil kerja
2. Melaksanakan .
tugasan :

MATEMATIK: MATEMATIK: MATEMATIK:


Merekod data indeks Mewakilkan data yang Menghasilkan
pencemaran udara diperoleh dengan persembahan
dalam bentuk jadual membina graf atau media
selama seminggu carta.

B.MELAYU :

Murid
mempersembahkan
hasil inovasi
dengan cara
tersendiri dan ayat
yang betul dan
tepat.

B.INGGERIS:

Murid
mempersembahkan
hasil inovasi
dengan cara
tersendiri dan ayat
yang betul dan
tepat.