Anda di halaman 1dari 24

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai Pentaksiran Sekolah (PS) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan
perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan/Akhir Tahun). Guru hanya perlu
merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu
murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP)
bagi tujuan analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap
penguasaan ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada
ibu bapa, ia boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan
tahun dan akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 4 lajur yang dibina berdasarkan kelompok nilai mengikut Tema (Diri Saya) iaitu
Kelompok Nilai 1, Kelompok Nilai 2, Kelompok Nilai 3 dan Kelompok Nilai 4.
3 Guru hendaklah memilih Peringkat pentaksiran di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk
membuat pelaporan bagi pertengahan atau akhir tahun di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi Kelompok Nilai 1 dan 2 akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi Kelompok
Nilai 3 dan 4 pula dilakukan pada akhir tahun.
PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut kelompok Nilai tersebut seperti di halaman Data
Pernyataan Tahap Penguasaan.
6
Guru perlu mengajar kesemua Standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada di dalam setiap kelompok nilai yang dinyat

7 Guru perlu membuat pertimbangan profesional untuk menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan murid.
SEKOLAH : SK SUNGAI SIPUT

ALAMAT : KLANG,

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. SUZILA MOHAMED Pentaksiran Pertengahan Tahun
PENDIDIKAN MORAL KELAS: TAHUN 1 USAHA Pentaksiran Akhir tahun

TEMA: DIRI SAYA TAHAP


NO. MY KID /
PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KESELURUHAN
PENGENALAN [1]
NILAI 1 [2] NILAI 2 [3] NILAI 3 [4] NILAI 4 [5]
1 SET SHUN SENG 090307-16-2521 L 3 2 1 4 3
2 ARUMUGAM MUTUSAMY 090206-16-2355 L 3 2 3 4 4
3 ALFRED MANAKI 091209-02-2384 P 3 3 5 6 3
4 SENTINI LUCAS 090709-07-2361 L 3 4 4 3 4
5 NG SIEW SWEEN 091207-16-2357 L 3 5 4 5 5
6 CHAN KOK MENG 091209-16-6359 L 3 6 4 6 6
7 LEE HOOI HONG 091019-14-5580 P 3 5 6 4 5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
EN. TAN KAR HOCK
GURU BESAR
SK SUNGAI SIPUT
SK SUNGAI SIPUT
KLANG,
SELANGOR
2 October, 2017

PENDIDIKAN MORAL

Nama Murid ARUMUGAM MUTUSAMY


No. MY KID 090206-16-2355
Jantina L
Kelas TAHUN 1 USAHA
Nama Guru PN. SUZILA MOHAMED
Tarikh Pelaporan 2 October, 2017

Tahap Penguasaan Keseluruhan 4 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

Berikut adalah pernyataan bagi


Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan dengan nilai yang dipelajari.
Tahap Penguasaan keseluruhan

TAHAP
MATA PELAJARAN PELAPORAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari berkaitan diri.


● Kepercayaan Kepada Tuhan
KELOMPOK NILAI 1 3 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih

Memahami dan memberi maklum balas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Hemah Tinggi
KELOMPOK NILAI 2 2
● Hormat
● Kasih Sayang
PENDIDIKAN
MORAL
Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari berkaitan diri.
● Keadilan
KELOMPOK NILAI 3 3 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan

Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kerjasama
KELOMPOK NILAI 4 4
● Kesederhanaan
● Toleransi

ULASAN TAMBAHAN
(Jika ada) :

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
PN. SUZILA MOHAMED EN. TAN KAR HOCK
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR
SK SUNGAI SIPUT SK SUNGAI SIPUT
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KELOMPOK NILAI 1
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kepercayaan Kepada Tuhan
1 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih
Memahami dan memberi maklum balas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kepercayaan Kepada Tuhan
2 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih
Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari berkaitan diri.
● Kepercayaan Kepada Tuhan
3 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih
Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kepercayaan Kepada Tuhan
4 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih
Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari berkaitan diri dalam kehidupan harian.
● Kepercayaan Kepada Tuhan
5 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih
Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari berkaitan diri secara tekal serta boleh dicontohi.
● Kepercayaan Kepada Tuhan
6 ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
● Berterima Kasih

TAHAP
KELOMPOK NILAI 2
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Hemah Tinggi
1
● Hormat
● Kasih Sayang
Memahami dan memberi maklum balas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Hemah Tinggi
2
● Hormat
● Kasih Sayang
Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari berkaitan diri.
● Hemah Tinggi
3
● Hormat
● Kasih Sayang
Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Hemah Tinggi
4
● Hormat
● Kasih Sayang
Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari berkaitan diri dalam kehidupan harian.
● Hemah Tinggi
5
● Hormat
● Kasih Sayang
Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari berkaitan diri secara tekal serta boleh dicontohi.
● Hemah Tinggi
6
● Hormat
● Kasih Sayang

TAHAP
KELOMPOK NILAI 3
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Keadilan
1 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan
Memahami dan memberi maklum balas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Keadilan
2 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan
Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari berkaitan diri.
● Keadilan
3 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan
Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Keadilan
4 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan
Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari berkaitan diri dalam kehidupan harian.
● Keadilan
5 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan
Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari berkaitan diri secara tekal serta boleh dicontohi.
● Keadilan
6 ● Keberanian
● Kejujuran
● Kerajinan

TAHAP
KELOMPOK NILAI 4
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kerjasama
1
● Kesederhanaan
● Toleransi
Memahami dan memberi maklum balas berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kerjasama
2
● Kesederhanaan
● Toleransi
Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari berkaitan diri.
● Kerjasama
3
● Kesederhanaan
● Toleransi
Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan diri dengan nilai yang dipelajari.
● Kerjasama
4
● Kesederhanaan
● Toleransi
Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari berkaitan diri dalam kehidupan harian.
● Kerjasama
5
● Kesederhanaan
● Toleransi
Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari berkaitan diri secara tekal serta boleh dicontohi.
● Kerjasama
6
● Kesederhanaan
● Toleransi

TAHAP
PELAPORAN KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Mengetahui perkara asas berkaitan dengan nilai yang dipelajari.

2 Memahami dan memberi maklum balas berkaitan dengan nilai yang dipelajari.

3 Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari.

4 Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan dengan nilai yang dipelajari.
5 Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari dalam kehidupan harian.

6 Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari secara tekal serta boleh dicontohi.
PENDIDIKAN MORAL
Sekolah: SK SUNGAI SIPUT Guru Mata Pelajaran: PN. SUZILA MOHAMED
Kelas TAHUN 1 USAHA

KELOMPOK NILAI 1 KELOMPOK NILAI 2


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 7 0 0 0 BIL. MURID 0 2 1 1 2 1

JUMLAH 7 MURID JUMLAH 7 MURID

KELOMPOK NILAI 3 KELOMPOK NILAI 4


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 0 1 3 1 1 BIL. MURID 0 0 1 3 1 2

JUMLAH 7 MURID JUMLAH 7 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 2 2 2 1

JUMLAH 7 MURID
[1] TP keseluruhan
Hanya dilaporkan untuk Pentaksiran Akhir Tahun sahaja.

[2] NILAI:
1. Kepercayaan kepada Tuhan
2. Baiki Hati
3. Bertanggungjawab
4. Berterima Kasih

[3] NILAI:
5. Hemah Tinggi
6. Hormat
7. Kasih Sayang

[4] NILAI:
8. Keadilan
9. Keberanian
10. Kejujuran
11. Kerajinan

[5] NILAI:
12. Kerjasama
13. Kesederhanaan
14. Toleransi