Anda di halaman 1dari 1

Kemahiran Menulis

Tahun  6 Arista
Masa 8.00 – 9.00 pagi
Tajuk  Melintas dengan selamat
Standard Pembelajaran  3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul
Objektif Pada akhir PdP, murid dapat membina ayat tunggal
dengan betul berdasarkan gambar
Pengisian Kurikulum /  Ilmu PKJR (HP 4.1.1)Menerangkan bahawa berjalan
Elemen Merentas di jalan raya atau berdekatan jalan raya adalah lebih
Kurikulum selamat apabila bersama-sama orang dewasa
(Aktiviti: 16, halaman 16)
BBM  Video, latihan urutan cara melintas jalan raya, kad
gambar, petikan, buku teks
Aktiviti 1. Murid menonton video cara melintas jalan raya
dengan betul.
2. Murid dikehendaki menulis urutan dalam latihan
urutan cara melintas jalan raya berdasarkan
video.
3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan
diberi kad gambar berkaitan cara melintas jalan
raya.
4. Murid dikehendaki mengangkat gambar
tersebut apabila guru menyebut kata kunci
yang tertentu berdasarkan petikan.
5. Murid menulis kata kunci yang bersesuaian
dalam ruangan aktiviti 16.
6. Secara berkumpulan, murid diberi latihan
“sehari di sekolah” dalam buku teks halaman
25 dan dikehendaki membina ayat tunggal.
7. Murid memberi rumusan tentang topik yang
telah dipelajari.