Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

KEMAHIRAN VOKASIONAL SPESIFIK PEMBUATAN ROTI HT-013-2:2011

BULAN /
UNIT KOMPETENSI / TAJUK PERNYATAAN AKTIVITI KERJA
MINGGU
JANUARI
- MINGGU ORIENTASI PPKI
1
Mengenal pasti keperluan amalan
Amalan Keselamatan,
2 C01
Kesihatan Dan Kebersihan keselamatan, kesihatan, dan
kebersihan.

Mengenal pasti keperluan amalan


Amalan Keselamatan,
3 C01
Kesihatan Dan Kebersihan keselamatan, kesihatan, dan
kebersihan.

Amalan Keselamatan, Perancangan keselamatan, kesihatan


4 C01
Kesihatan Dan Kebersihan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan

Amalan Keselamatan, Perancangan keselamatan, kesihatan


5 C01
Kesihatan Dan Kebersihan
dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan
FEBRUARI Perancangan keselamatan, kesihatan
Amalan Keselamatan,
C01
Kesihatan Dan Kebersihan
6 dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan
Amalan Keselamatan, Melaksanakan amalan-amalan
7 C01
Kesihatan Dan Kebersihan
keselamatan, kesihatan dan kebersihan
Amalan Keselamatan, Melaksanakan amalan-amalan
8 C01
Kesihatan Dan Kebersihan keselamatan, kesihatan dan kebersihan
Mengenal pasti keperluan amalan
Amalan Keselamatan,
9 C01
Kesihatan Dan Kebersihan
keselamatan, kesihatan, dan
kebersihan.
MAC Mengenal pasti keperluan amalan
Amalan Keselamatan,
C01
Kesihatan Dan Kebersihan
keselamatan, kesihatan, dan
10
kebersihan.
Mengenal pasti keperluan amalan
Amalan Keselamatan,
11 C01
Kesihatan Dan Kebersihan
keselamatan, kesihatan, dan
kebersihan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


( 17.03.2018 - 25.03.2018 )

Amalan Keselamatan, Menilai kepatuhan amalan keselamatan,


12 C01
Kesihatan Dan Kebersihan
kesihatan dan kebersihan
Amalan Keselamatan, Menilai kepatuhan amalan keselamatan,
APRIL
13
C01 Kesihatan Dan
Kebersihan kesihatan dan kebersihan
14 C01 Amalan Keselamatan, Menilai kepatuhan amalan keselamatan,
Kesihatan Dan
BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU
Kebersihan kesihatan dan kebersihan
Amalan Keselamatan, Menilai kepatuhan amalan keselamatan,
15 C01 Kesihatan Dan kesihatan dan kebersihan
Kebersihan
Amalan Keselamatan, Menilai kepatuhan amalan keselamatan,
16 C01 Kesihatan Dan kesihatan dan kebersihan
Kebersihan
Amalan Keselamatan, Menilai kepatuhan amalan keselamatan,
MEI
17
C01 Kesihatan Dan kesihatan dan kebersihan
Kebersihan
Amalan Keselamatan,
Laporan aktiviti amalan keselamatan,
18 C01 Kesihatan Dan
kesihatan dan kebersihan
Kebersihan
19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Amalan Keselamatan,
Laporan aktiviti amalan keselamatan,
20 Kesihatan Dan
kesihatan dan kebersihan
Kebersihan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


JUN
(09.06.2018 – 24.06.2018 )

Penyediaan Inti Manis Mengenalpasti Keperluan Penyediaan


21 C02 Inti Manis Dan Savori
Dan Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Mengenalpasti Keperluan Penyediaan
22 Dan Savori Inti Manis Dan Savori

C02 Penyediaan Inti Manis Menyediakan Inti Manis Dan Savori


23 Dan Savori Mise En Place

C02 Penyediaan Inti Manis Menyediakan Inti Manis Dan Savori


24 Dan Savori Mise En Place

C02 Penyediaan Inti Manis Menyediakan Inti Manis Dan Savori


JULAI Dan Savori Mise En Place
25

C02 Penyediaan Inti Manis Menyediakan Inti Manis Dan Savori


26 Dan Savori Mise En Place

C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan


27 Dan Savori Savori

C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan


28 Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
OGOS
29 Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
30
BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU
Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
31 Dan Savori Savori

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA


(18. 08.2018 – 26.08.2018 )

Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan


32 C02
Dan Savori Savori
SEPTEMBER Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
C02
33 Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
34
Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
35
Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
36
Dan Savori Savori
OKTOBER C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
37 Dan Savori Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyediaan Inti Manis Dan
38
Dan Savori Savori

39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

C02 Penyediaan Inti Manis Memeriksa Kualiti Dan Kuantiti Inti Manis
40
Dan Savori Dan Savori
NOVEMBER C02 Penyediaan Inti Manis Memeriksa Kualiti Dan Kuantiti Inti Manis
41 Dan Savori Dan Savori
C02 Penyediaan Inti Manis Menjalankan Penyimpanan Produk Inti
42 Dan Savori Manis Manis Dan Savori.

C02 Penyediaan Inti Manis Merekod Aktiviti Penyediaan Inti Manis


43 Dan Savori Dan Savori

CUTI AKHIR TAHUN


( 24.11.2018 – 31.12.2018)

Anda mungkin juga menyukai