Anda di halaman 1dari 11

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:KURIKULUM
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- % Kelulusan UPSR meningkat berterusan W1- Pencapaian UPSR dari segi semua
S2- Pencapaian BM dalam UPSR 100% A belum capai 20%
S3- 85% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun W2-Segelintir guru tidak bersikap
S4- 80% guru berbudaya kerja positif inisiatif
S5- Kehadiran murid melebihi 95% W3- Guru tidak dapat menumpu
S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana aktiviti sepenuhnya P&P kerana terlalu
S7- 40% murid berjaya ke aliran perdana banyak aktiviti
Luaran W4- Latihan murid tidak konstruktif
W5- Masih ada tidak kuasai LINUS
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-
anak mereka 1. Meningkatkan pencapaian akademikdengan 4. Meningkatkan pencapaian
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG kerjasama antara guru dan ibu bapa. 5A/7A melalui pengiktirafan
O3- Pihak ladang sering berkejasama 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dan insentif oleh PIBG
04- dengan sokongan PIBG 5. Mempastikan latihan murid
3. Meningkatkan murid mendapat Band 4 hingga 6 disemak secara konstruktif
dalam PBS

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
sangat tinggi 5. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan Janakan strategi yang sesuai jika ada
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak melalui perkongsian kemahiran dan
mereka 100% ke sekolah pengalaman dalam kalangan guru
C3- Pengaruh pusat permainan video...
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan ,PAT T1 (3.60),PATT2(3.60), PT3(3.49),PATT4(5.50) dan SPM (5.50)
KPI Pengarah/PPD/Sek

Sektor/PPD/Sekolah SMK Cheras Perdana


Bidang /Unit Kurikulum

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2020 2020 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101 inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)

Meningkatkan Momentum Meningkatkan kualiti Meningkatkan kualiti


pembelajaran peningkatan prestasi akademik sekolah akademik dalam Peningkatan kualiti
murid murid untuk dengan menggunakan peperiksaan awam dan akademik dalam
mencapai GP tenaga pakar guru / dalaman 5.78 5.59 5.34 5.15 5.00
peperiksaan awam
perlahan guru-guru GPS SPM
perpengalaman/PPD/ibu
bapadan pihak swasta

5
Bil. Murid 6A keatas
(2014- 20 25 30 35
dalam SPM
2015)

GPS PAT Ting. 4


7.12 6.79 6.45 6.12 5.78

Bil. Murid 6A keatas 6 11 16 21 26


dalam PAT Ting. 4
GPS PT3 T3
Bil. Murid menguasai
T3
GPS PT2 T2
Bil. Murid menguasai
T2
GPS PT1 T1
Bil. Murid menguasai
T1
% Band 6 1 3 5 10 13
% Band 5 10 12 15 20 24
% Band 4 20 25 28 30 30
% Band 1-3 69 57 52 40 33
PELAN TAKTIKAL SMK CHERAS PERDANA
TAHUN 2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan , PAT T4 (6.54) dan SPM (4.78)
Sektor/PPD/SEK SMK Cheras Perdana
Bidang /Unit Kurikulum/ Panitia Fizik
Meningkatkan kualiti akademik sekolah dengan menggunakan tenaga pakar guru / guru-guru berpengalaman/PPD/ibu
Strategi
bapa dan pihak swasta
Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti akademik dalam peperiksaan awam dan dalaman

Tanggung- Tarikh / Kos / Pengurusan Risiko


Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran
jawab Tempoh Sumber /Pelan Kontigensi
1 Kelas Bimbingan Big Bang Meningkatkan GP T5 Februari RM 250
peratus murid GP T4 hingga Nov PCG : RM 150 % murid lulus 70.83% 100%
lulus dalam 2020 PIBG:RM100 SPM lulus lulus
SPM
2 Bengkel Teknik Menjawab Meningkatkan bil. GPT5 Februari RM 250
STAR Fizik A (A+, A dan A-) GPT4 hingga Nov PCG : RM 150 Bil. murid dapat 5 11
dalam SPM 2020 PIBG:RM100 A- ke atas (SPM)

3 Program Milky Ways Fizik Meningkatkan gred GPT5 Februari RM 250


purata (GPS Fizik GPT4 hingga Nov PCG : RM 150 6.54 4.78
GPS SPM
SPM) 2020 PIBG:RM100

4 Program PLC dan LP Fizik Meningkatkan GPT5 Jan hingga RM 60 GPS SPM
SPM penguasaan guru GPT4 Nov 2020 PIBG : RM 60 meningkat 6.54 4.78
dalam subjek Fizik
PELAN OPERASI SMK CHERAS PERDANA TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekola SMK Cheras Perdana
JADUAL 3(i)
h
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Fizik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Kelas Bimbingan Big Bang
Objektif Meningkatkan GPS SPM dari 6.54 ke 4.78
Tarikh/Tempoh Februari hingga Nov 2020
Kumpulan Murid Tingkatan 5
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: Pn Norasah Ahmad N/P: Pn Noor Syarni Tasu SU:Pn Nora Musa

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 10 Jan 2020


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT 2019
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 19 Jan 2020
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T3A,B, T2B)
5. Bahan keperluan 50 Set soalan x RM 3.00
Jumlah = RM150.00

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah- Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan


baikan Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI SMK CHERAS PERDANA TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekola SMK Cheras Perdana
JADUAL 3(ii)
h
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Fizik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel Teknik Menjawab STAR Fizik

Objektif Meningkatkan bilangan A (A+, A dan A-) dalam SPM

Tarikh/Tempoh Februari hingga Nov 2020

Kumpulan Murid Tingkatan 5


Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: Pn Norasah Ahmad N/P: Pn Noor Syarni Tasu SU:Pn Nora Musa

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 10 Jan 2020


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT 2019
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 19 Jan 2020
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T3A,B, T2B)
5. Bahan keperluan 50 Modul x RM 4.00
Jumlah = RM200.00

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah- Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan


baikan Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI SMK CHERAS PERDANA TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekola SMK Cheras Perdana
JADUAL 3(iii)
h
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Fizik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Milky Ways Fizik
Objektif Meningkatkan gred purata (GPS Fizik SPM)
Tarikh/Tempoh Februari hingga Nov 2020
Kumpulan Murid Tingkatan 5
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: Pn Norasah Ahmad N/P: Pn Noor Syarni Tasu SU:Pn Nora Musa

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 10 Jan 2020


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT 2019
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 19 Jan 2020
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T3A,B, T2B)
5. Bahan keperluan 50 Set soalan x RM 4.00
Jumlah = RM200.00

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah- Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan


baikan Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI SMK CHERAS PERDANA TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekola SMK Cheras Perdana
JADUAL 3(iv)
h
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Fizik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program PLC dan LP Fizik SPM
Objektif Meningkatkan penguasaan guru dalam subjek Fizik
Tarikh/Tempoh Januari hingga Nov 2020
Kumpulan GP T4 dan GP T5
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: Pn Norasah Ahmad N/P: Pn Noor Syarni Tasu SU:Pn Nora Musa

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 18 Jan 2020


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT 2019
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 19 Jan 2020
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T3A,B, T2B)
5. Bahan keperluan 2 Set x RM 6.00 x 5 sesi
Jumlah = RM60.00

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah- Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan


baikan Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekolah SMK Cheras Perdana JADUAL 4


Bidang/Unit Panitia Fizik JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Program/Proje Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Keberkesanan Catatan
k Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Kelas Bimbingan Februari hingga 27 Februari Kehadiran murid yang Pemantauan kehadiran
Big Bang Ogos 2020 2020 lemah adalah murid oleh pihak
memuaskan.Program pentadbir dengan lebih
berimpak tinggi dan serius. Jadual kelas
perlu diteruskan. dimaklumkan pada awal
tahun.
2 Bengkel Teknik Februari hingga 23 Ogos 2020 Bengkel dapat Masa yang lebih lama
Menjawab Ogos 2020 dilaksanakan mengikut
STAR Fizik bilangan yang disasarkan.
Program berimpak tinggi
dan perlu diteruskan.

3 Program Milky Februari hingga 5 Mac 2020 Kekangan masa.Program Jadual Kelas Tambahan
Ways Fizik Ogos 2020 berimpak tinggi dan perlu dibuat oleh pihak
perlu diteruskan. sekolah dan
memaklumkan kepada
murid pada awal tahun.

Senarai murid target A


dan near miss A
dikenalpasti lebih awal
oleh pentadbir

4 Program PLC dan Jan hingga Okt 30 April 2020 Program berimpak tinggi PLC dilaksanakan dua kali
LP Fizik SPM 2020 dan perlu diteruskan. setahun, iaitu pra dan
post aktiviti.
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK ABC
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2020 2020 2020 2017 2020 2020 2020 CATATAN
Meningkatkan Bil. murid dapat
peratus murid 6A ke atas
mendapat 6A ke dalam semua 3 4 5 6 7
atas dalam MP
SPM/PAT SPM/SPMC
Meningkatkan GPS SPM
kualiti akademik /SPMC 6.16 5.15 5.00 4.85 4.80

Meningkatkan
GPS PAT T4 4.75 4.60 4.55 4.50 4.45
kualiti akademik
Meningkatkan GPS PT3 T3
kualiti akademik 2.71 2.50 2.00 1.85 1.80

Meningkatkan PAT T2
kualiti akademik 2.42 2.35 2.17 2.07 2.00

Meningkatkan PAT T1
2.27 2.14 2.01 2.00 1.95
kualiti akademik

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Anda mungkin juga menyukai