Anda di halaman 1dari 2

PELAN INTERVENSI TP1 DAN TP2 (MATEMATIK)

TAHUN ISU MASALAH INTERVENSI TEMPOH


1 KAMBAR - Murid belum menguasai operasi asas - Mengira nombor dalam 100 Nov hingg Dis
(TP2) - Membuat 5 soalan setiap hari sebelum mula
pdp.
- Seorang murid tidak bersekolah selama - Membuat latih tubi setiap hari.
6 bulan (TP1) - Memberikan Latihan berterskan warna dan
gambar.

2 KAMBAR Belum menguasai dalam operasi asas (TP2) - Memberi pelbagai Latihan operasi asas dan Nov hingg Dis
memberi modul lembaran kerja untuk di
buat masa cuti.
- Mengadakan sesi perbincangan secara
peribadi kepada murid tersebut.
- Latihan yang disediakan adalah mengikut
keupayaan mereka.
2 BARATHI Murid tidak menguasai kemahiran asas - Memperbanyakkan Latihan asas kemahiran
tolak dan tambah (TP2) tolak dan tambah. Memberi Latihan dalam
topik tersebut.
- Memberi Latihan asas tolak dan tambah
semamsa cuti sekolah dan dibincangkan di
kelas waktu PDPC.
3 KAMBAR Belum menguasai dalam operasi asas (TP2) - Memperbanyakkan latihan operasi asas dan Nov hingg Dis
memperbanyakkan lembaran kerja untuk
dibuat di rumah dan semasa cuti sekolah
serta membuat perbincangan dengan serta
merta.

3 BARATHI
4 KAMBAR
4 BARATHI
5 KAMBAR -
5 BARATHI -
6 KAMBAR -
6 BARATHI -

Anda mungkin juga menyukai