Anda di halaman 1dari 2

PELAN INTERVENSI MATEMATIK

KELAS KEKUATAN KELEMAHAN INTERVENSI


TAHUN 1 Murid mahu mencuba Murid tahun1 masih di aras Mengira nombor dalam 100
walaupun tidak yakin pada sederhana. Membuat 5 soalan setiap hari
jawapan sendiri Hampir separuh murid adalah Mengira tanpa menggunakan
Suasana kelas yang kondusif murid pemulihan jari
Keprihatinan pihak Tidak dapat mengenal cara
Membuat latih tubi setiap hari
pentadbir menggunakan teknik mengira
Mendapat sokongan PIBG 5 soalan sehari
yang senang
Tidak teliti semasa menjawab Memberikan latihan
berteraskan warna dan kartun.
soalan.
Tidak memberi perhatian dalam
kelas

TAHUN 3 Murid yang sangat aktif dan Tidak dapat Latih tubi soalan kertas 1 dan 2
bersemangat/berlumba-lumba menghubungkaitkan soalan, berkaitan dengan topik soalan.
untuk cemerlang. gambarajah diberi dengan Latihan cepat kira (5 minit)
Suasana kelas yang kondusif topik yang berkaitan. Memperbanyakkan latihan
Keprihatinan pihak pentadbir Tidak mengambil insiatif matematik.
Mendapat sokongan PIBG sendiri. Perlu ulangkaji bertopikal.
Tidak teliti semasa menjawab Latihan cepat kira(7 minit)
Memulakan p&p setiap kali
soalan.
Tidak memahami kata kunci. dengan menyebut sifir 1 hingga
Persediaan tidak 9.
Membuat minimum 5 soalan
mencukupi.Tidak menanda
setiap hari
'key word' Latihan cepat kira (10 minit)
Tidak pro-aktif dalam
persediaan untuk
menghadapi peperiksaan.
Pendedahan tidak
mencukupi dalam teknik
menjawab soalan