Anda di halaman 1dari 4

PELAN INTERVENSI BAHASA INGGERIS TAHUN 5 SK ASSUMPTION 2018

ISU / MASALAH 1. Murid belum menguasai kemahiran membaca.


2. Murid tidak dapat membina ayat mudah.
3. Sukar untuk memahami maksud perkataan.
4. Tidak dapat menggunakan dan membina ayat Bahasa Inggeris
dengan tatabahasa dan struktur ayat yang betul.

OBJEKTIF 1. Memastikan murid dapat menguasai kemahiran membaca.


2. Murid dapat membina ayat mudah dengan struktur ayat yang betul.
3. Murid dapat menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata
yang betul dan sesuai dalam membina ayat.
4. Meningkatkan peratus lulus dan cemerlang dalam UPSR

PROGRAM/ AKTIVITI 1. Ujian bulanan/ topikal


(CARA MENGATASI 2. Kelas tambahan
MASALAH) 3. Bengkel dan teknik menjawab soalan UPSR Bahasa Inggeris
4. Program-program panitia BI dan HIP SKA
5. Teknik membina ayat mudah mengikut pendekatan SVO (Subject,
Verb, Object )
6. Penggunaan Kamus dan juga google translate dalam makmal.
7. Membuat senarai perbendaharaan kata Bahasa Inggeris
8. Kelas tambahan mengikut tahap murid. (Cth: Minggu 1 - kelas
tambahan bersama murid lemah, minggu 2 kelas tambahan murid
sederhana dan baik)

Proses Kerja 1. Membahagikan murid mengikut tahap penguasaan


2. Mengulangi kemahiran yang sukar dikuasai oleh murid (
pengukuhan )
3. Menyediakan lembaran kerja dan BBM yang berkesan bagi murid
memahami kemahiran tertentu.
4. Bengkel dan teknik membina ayat mudah untuk murid murid lemah
5. Bengkel dan teknik membina ayat majmuk untuk murid yang bagus
dan serdahana.
6. Pendedahan pendekatan teknik SVO
7. Menyediakan bahan BBM yang sesuai
8. Menyediakan lembaran kerja yang sesuai mengikut tahap kebolehan
murid.
PELAN INTERVENSI MATEMATIK TAHUN 4 SK ASSUMPTION 2018

ISU / MASALAH 1. Murid belum menguasai fakta asas matematik.


2. Murid tidak cukup masa menjawab semua soalan.
3. Sukar untuk memahami kehendak soalan KBKK.
4. Tidak merujuk kepada rajah, graf, jadual dan gambar yang diberikan.

OBJEKTIF 1. Memastikan murid dapat menguasai kemahiran asas matematik.


2. Murid dapat menjawab kesemua soalan dalam masa yang diberikan.
3. Murid mengubah sikap dan rajin untuk membaca soalan dan
memahami kehendak soalan.
4. Murid merujuk pada gambarajah berkenaan apabila menjawab
soalan.

PROGRAM/ AKTIVITI 1. Ujian bulanan/ topikal


(CARA MENGATASI 2. Program Sinar Ilmu (fakta asas seperti sifir difokus)
MASALAH) 3. Bengkel dan teknik menjawab soalan Matematik
4. Program-program panitia Matematik
5. Latih Tubi Berfokus
6. Mencuba teknik alternatif yang lebih selamat dan mudah seperti
pendaraban kekisi dan tetulang t untuk menjawab soalan
melibatkan pendaraban dan pembahagian.
7. Permainan board games seperti Jutaria dan sebagainya
8. Aktiviti kuiz matematik di dalam laman web frog vle untuk menarik
minat pelajar terhadap matapelajaran.

Proses Kerja 1. Memberi nota fakta asas yang lengkap pada murid.
2. Mengulangi kemahiran yang sukar dikuasai oleh murid (
pengukuhan )
3. Menyediakan lembaran kerja dan BBM yang berkesan bagi murid
memahami kemahiran tertentu.
4. Bengkel dan teknik menjawab kertas 1.
5. Bengkel dan teknik menjawan kertas 2.
6. Pendedahan pendekatan teknik alternatif untuk menjawab soalan
darab dan bahagi.
7. Menyediakan bahan BBM yang sesuai
8. Menyediakan lembaran kerja yang sesuai mengikut tahap kebolehan
murid.

PELAN INTERVENSI MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 6 SK ASSUMPTION 2019


ISU / MASALAH 1. Murid belum menguasai fakta asas matematik.
2. Murid membaca soalan dan terus mengira mengikut kefahaman
sendiri
3. Murid sukar untuk memahami dan menguasai soalan KBAT.
4. Murid tidak merujuk dengan teliti rajah, graf, jadual dan gambar
yang diberikan.
5. Murid terlalu cepat membaca soalan hingga tertinggal maklumat
6. Murid tidak menguasai kemahiran membaca
7. Murid lemah membuat tafsiran terhadap perkataan dan ayat yg
digunakan
8. Murid tidak membuat penelitian terhadap ayat terakhir dan mencari
kehendak soalan
9. Murid membaca soalan dan terus mengira mengikut kefahaman
sendiri

OBJEKTIF 1. Memastikan murid dapat menguasai kemahiran asas matematik.


2. Murid teliti dalam pengiraan dan elakkan kecuaian
3. Murid membaca soalan dan memahami kehendak soalan.
4. Murid merujuk pada gambarajah berkenaan apabila menjawab
soalan.
5. Murid menjawad mengikut kehendak soalan dan bukan mengikut
kefahaman sendiri

PROGRAM/ AKTIVITI 1. Ujian Dalaman 4 kali setahun


(CARA MENGATASI 2. Program Sinar Santai (fakta asas seperti sifir difokus) – waktu rehat
MASALAH) 3. Bengkel, Kaedah dan Teknik menjawab soalan Matematik
4. Pendedahan Latihan Topikal
5. Latih Tubi Berfokus
6. Program My Best Friend
7. Permainan board games seperti Jutaria dan sebagainya
8. Aktiviti kuiz matematik di dalam laman web frog vle untuk menarik
minat pelajar terhadap matapelajaran.
9. Teknik Format Berfokus
10. Pemimpin Muda
11. Dialog Prestasi bersama waris – dua kali setahun

Proses Kerja 1. Murid dilengkapkan dengan nota fakta asas


2. Guru mengulangi kemahiran yang sukar dikuasai oleh murid
( pengukuhan )
3. Murid diajar mengecam dan mengenal pasti kata kunci dalam soalan
serta faham maksudnya( Koleksi Soalan UPSR)
4. Guru perbanyakkan soalan penyelesaian masalah dan soalan KBAT
dalam dalam latihan bertulis
5. Bengkel dan teknik menjawab kertas 1.
6. Bengkel dan teknik menjawan kertas 2.
7. Pendedahan pendekatan teknik dan kaedah menjawab
8. Lima minit sifir pada awal PdP setiap hari
9. Menyediakan lembaran kerja yang sesuai mengikut tahap kebolehan
murid.
10. Membimbing murid yang lemah ( Murid E ) secara individu dan
berpasangan secara berkala.
11. Guru perbanyakan latihan ( Soalan – soalan Topikal )
12. Pemimpin Muda membimbing rakan yang lemah

Anda mungkin juga menyukai